СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год


Скачати 53.11 Kb.
НазваСЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Дата10.04.2013
Розмір53.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Семінар 1. Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год.

 1. Дефініця премодерну. Історія формування поняття «середньовіччя».

 2. Раннє Середньовіччя, від початку епохи (до X - XI ст.). Характеристика періоду

 3. Високе (Класичне) Середньовіччя - від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду

 4. Пізнє Середньовіччя, XIV-XV ст. Характеристика періоду.

 5. Культура мовчазної більшості

 6. Медієвістика як наука


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

6, 32- 35, 38, 56, 57, 99, 104, 109

Семінар 2. Культура Візантії. 2 год.

 1. Захід Римської Імперії і Народження Візантії.

 2. Ідея воцерковленої держави. Державний устрій.

 3. Військові традиції. Палацовий церемоніал.

 4. Формування православної догматики

 5. Візантія та Київська Русь: діалог культур.

 6. Візантієзнавство як наука.


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

36, 38, 62, 77, 78

Семінар 3. Середньовічна субкультура духівництва. 2 год.

 1. Становлення християнського світу.

 2. Церква як соціокультурний інститут.

 3. Офіційна клерикальна культура.

 4. Соціокультурне значення християнської теології.

 5. Архітектоніка світу в християнському храмі


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

32- 35, 38, 56, 99, 104, 109

Семінар 4. Середньовічна субкультура лицарства.2 год.

 1. Героїчний епос германців як джерело знань про елітарну культуру Раннього Сердньовіччя.

 2. Каролінгське відродження.

 3. Куртуазна культура.

 4. Лицарський роман.


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

32- 35, 38, 56, 99, 104, 109

Семінар 5. Середньовічна субкультура буржуа.2 год.

 1. Соціокультурні умови виникнення міст в Європі.

 2. Середньовічні корпорації.

 3. Релігійне життя середньовічного міста

 4. Карнавальна культура середньовічного міста.

 5. Пам'ятки літератури середньовічного міста.


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

5, 6, 17, 38, 43, 50, 53, 59, 92, 80

Семінар 6. Загальна характеристика культури Відродження. 2 год.

 1. Походження поняття «Відродження». Умови виникнення і етапи розвитку.

 2. Особливості ренесансного типу світосприйняття.

 3. Релігійні уявлення Ренесансу.

 4. Утопічні образи культури Відродження.

 5. Ренесанс - епоха формування нового природознавства.

 6. Зворотній бік титанізму.


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52
Семінар 7. Художня культура Відродження. 2 год.

 1. Основні настанови і загальна характеристика естетичних принципів Ренесансу.

 2. Формування художніх майстерень та ринку витворів мистецтва. Відкриття художніх закладів освіти (академій)

 3. Специфіка видоутворення.

 4. Ренесансні тенденції в просторі літературної творчості.

 5. Характеристика образотворчого мистецтва.

 6. Переосмислення ідеологічних засад гуманістичної культури Відродження (на прикладі трагедій В. Шекспіра).


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 19, 21, 50, 62
Семінар 8. Культура періоду Реформації. 2 год.

 1. Головні координати формування модерного дискурсу.

 2. Протестантизм як сепаратний шлях спасіння.

 3. Діяльність М. Лютера і його основні вимоги.

 4. Соціокультурні зрушення доби Реформації.

 5. Контрреформація.

 6. Мистецтво доби Реформації.


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

7, 15, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 67
Семінар 9. Культура Просвітництва. 2 год.

 1. Науково-промислова революція.

 2. Ідейні передумови та соціокультурні зсуви Просвітництва.

 3. Пафос звільнення від настанов забобонів. Класичний ідеал раціональності як регулятивна ідея класичної культури

 4. Формування засад громадянської культури.

 5. Феномен урбанізації.

 6. Долі мистецтва Нового часу.


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

7, 8, 15, 16, 22, 24, 28, 29, 44, 62, 68, 70, 80, 84, 91, 94, 97, 98, 103, 108

Семінар 10. Романтизм як тип культури. 2 год.

 1. Меркантилізм і романтизм як фактори розвитку культури модерну. Визначення романтизму як історичного типу культури.

 2. Романтичний тип синтезу філософії, науки, мистецтва, норм та правил поведінки.

 3. Дихотомія наївної та сентиментальної поезії Антитеза класичне – романтичне.

 4. Виникнення принципу історизму й іронізму у романтичній формі культури (Ф. Шлегель, Ф. Шелінг, Ф. Ніцше).

 5. Романтичний стиль життя: життя мистецтва та мистецтво життя.

 6. Неоромантизм: Ф. Ніцше , С. К’єркегор, О. Уальд.


Основна література:

2, 3, 4, 5

Додаткова література:

9, 23, 25, 46, 65, 66, 68, 70, 106

Семінар 11. Культура ХІХ століття. 2 год.

 1. Культурні закономірності індустріального суспільства.

 2. Комфорт як новий культурний орієнтир.

 3. Процес інструменталізації розуму: формування некласичного ідеалу раціональності. Феномен анти-сцієнтизму.

 4. Художня культура ХІХ століття.

 5. Криза європейської культури наприкінці ХІХ століття.


Основна література:

2, 3, 4, 5

Додаткова література:

8, 15, 55, 65, 69, 70, 92, 93, 96, 102
Семінар 12. Культура першої половини ХХ століття. 2 год.

 1. Соціокультурні трансформації початку ХХ століття.

 2. Фашизм як досвід тоталітаризму, його наслідки для культури та уроки для історії.

 3. Дегуманізація та індустріалізація культури: феномен «повстання мас».

 4. Художні настанови Модерну.


Основна література:

1, 2, 3, 4, 5

Додаткова література:

1, 18, 20, 27, 37, 39 - 42, 45, 47, 48, 49, 54, 58, 63, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 107
Семінар 13. Постмодерні модифікації культури. 2 год.

 1. Теоретичні моделі постсучасності.

 2. Орієнтації Постмодерну: недовіра до «мета-оповідань», нейтралізація цінностей, мульткультуризм. Феномен «смерті суб’єкту».

 3. Культурні настанови суспільства видовища, споживання.

 4. Формування посткласичного ідеалу раціональності. Наукові перспективи космічної доби.

 5. Релігія в ситуації Постмодерну. Нетрадиційні релігійні вірування.

 6. Постмодерні метаморфози мистецтва.Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

1, 18, 20, 27, 37, 39 - 42, 45, 47, 48, 49, 54, 58, 63, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 107
Семінар 14. Співвідношення Модерну та Постмодерну. 2 год.

 1. Модерн як історичний тип культури. Загальна характеристика. Проблема завершеності проекту Модерна.

 2. Постодерн як історичний тип культури. Загальна характеристика.

 3. Afterpostmodern. Проблема завершеності проекту Постмодерна.

 4. Культурні засади процесу глобалізації.

 5. Елітарна та масова культура в ситуації модерну та постмодерну. .

 6. Модерн та Постмодерн: порівняння особливостей художнього поля.

 7. Феномен віртуалізації культури.


Основна література:

2, 3, 4

Додаткова література:

1, 18, 20, 27, 37, 39 - 42, 45, 47, 48, 49, 54, 58, 63, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 105, 107

Схожі:

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
На розвиток зв’язного мовлення 3 год
Вступ. Загальна характеристика розвитку французької літератури та культури ХІХ століття, їх стильове розмаїття. Внесок Франції у...
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
Навчальна програма для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних...
Біологічна освіта має сприяти: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність...
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Семінар № Теорія держави і права
Заняття по запропонованій темі проходить у формі обговорення і дискусії. Тривалість: заняття по темі проходить у формі обговорення...
На уроки позакласного читання
Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літературі
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дисципліна «Редакторська майстерність» входить до нормативної частини робочого навчального плану – циклу професійної та практичної...
Вступ. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX...
Поглиблене поняття про мистецтво та його види, художню літературу як словесний вид мистецтва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка