Урок засвоєння нового матеріалу з елементами дослідження та експерименту


Скачати 152.19 Kb.
НазваУрок засвоєння нового матеріалу з елементами дослідження та експерименту
Дата11.12.2013
Розмір152.19 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок
Безручко Тетяна Олександрівна

Учитель української мови та літератури вищої категорії Миколаївської гімназії №4, вчитель-методист.

Працює над педагогічною проблемою __.

Безручко Тетяна Олександрівна має високий рівень науково-теоретичної і методичної підготовки, володіє новими педагогічним технологіями. Використовуючи технологію__, Тетяна Олександрівна іде в ногу з часом, акцентуючи увагу на особистісно зорієнтованому навчанні, спонукає учнів бути на уроках не просто спостерігачами, а активними учасниками навчального процесу.

Система роботи Т.О. Безручко підпорядкована пошуку найбільш ефективних методів і форм роботи з підвищення орфографічної грамотності учнів, зі збагачення лексичного запасу, формування їх комунікативної та літературної компетенції. Уроки вчительки завжди змістовні, цікаві, чітко і логічно побудовані, насичені проблемно-пізнавальними завданнями. Велике значення надається унаочненню, використанню завдань евристичного спрямування, в практику роботи вводяться елементи ейдетики. Протягом року учитель надає можливості кожному учневі усвідомити свої можливості, повірити у власні сили.

Тетяна Олександрівна – цілеспрямована особистість, котра постійно прагне до вдосконалення своєї педагогічної майстерності, її роботи неодноразово представлялися на обласному ярмарку педагогічних технологій.

Тема. Сполучник як службова частина мови
Лінгвістична лінія. Сполучники сурядності й підрядності, їх види. Використання сполучників для зв`язку однорідних членів у простому реченні та частин складного речення.
Комунікативна лінія. Сполучник як засіб зв`язку однорідних членів, частин речень та компонентів тексту
Соціокультурна лінія. Петро Яцик – великий українець-меценат
Мета.
Навчальна:

-удосконалювати вміння і навички учнів розпізнавати сполучники в реченнях та у зв`язному тексті, визначати їхню функцію;

- розрізняти сполучники сурядності і підрядності;

- вміти використовувати сполучники в усному мовленні й на письмі
Розвивальна:

- розвивати в учнів уміння робити висновки, висловлювати думки, наводити приклади та аргументи на підтвердження думки, продовжувати речення;

- розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення.
Виховна:

 • за допомогою тексту про П.Яцика сприяти шанобливому ставленню до видатних людей, усвідомленню та поцінуванню меценатської діяльності Яцика;

 • виховувати повагу до влучного образного слова.


Тип і вид уроку:

 • урок засвоєння нового матеріалу з елементами дослідження та експерименту,

 • урок лінгвістичного аналізу тексту та різноманітних завдань.


Внутрішньопредметні зв`язки:

 • культура мовлення і стилістика: правильне вживання слів, дотримування правил ведення дискусії, використання в мовленні сполучників-синонімів;

 • лексикологія: засвоєння нових слів;

 • синтаксис: сполучник як засіб зв`язку однорідних членів речення і частин складного речення;

 • текст: використання сполучників для зв`зку речень у тексті.


Міжпредметні зв`язки:

Історія України, українознавство, мовознавство.
Обладнання: текст, портрет П.Яцика, картки, матеріал для презентації, енциклопедія, схеми.

Хід уроку:
І. Мобілізація уваги учнів.
1). Ланцюжкова гра «Знайди слово»

(дібрати пропущені слова, що завершують рядок)

Наша мова… (калинова)

І красива, … (і жива)

Та вживаємо ми часто

І чужинські в ній … (слова).

Це неправильно, бо всі … (ми)

Українці щирі … (є)

І повинні відрізняти,

Де чуже, а де … (своє)

Українську і чужинську

Мови змішувать … (не слід)

Це однаково що … (взяти)

І змішати весь … (обід)
Довідка: взяти, своє, ми, і жива, калинова, слова, є , не слід, обід


Рубрику «Наші відкриття» представляють «Мовні кухарі»
Наша мова
Перший учень: У одну каструлю вкинуть

Суп, оладки і кисіль

Другий учень Потім всипати гірчицю,

Цукор, каву, мед і сіль.

Перший: Розкажіть, хто буде їсти

Отакий гидкий «салат»?

Другий: Треба мовою своєю

Українцям розмовлять.

І для зв’язки не потрібна

Нецензурна купа слів.

Кожен гарно заговорить,

Лишень тільки захотів!

Перший : А якщо хтось нашу мову

Розбавля гидким слівцем,

Я для цього манну кашу

Розмішав би з холодцем.

Накришив туди капусти,

Зверху вилив би компот –

Пригощайся на здоров’я,

«український патріот».
Словникова мозаїка
Мозковий штурм

- У якому значенні тут вжито вислів «український патріот»?

- Кого ви можете назвати українським патріотом?

А також відповідь на це питання ми будемо шукати у розповідях про видатних людей.
Слово вчителя

Три любові у серці дитини, за визначенням В. Сухомлинського, має плекати сучасна школа: культ матері, рідної мови, рідної Батьківщини.

Любов до рідної землі, до свого народу, відповідальність за долю України, готовність служити їй – найсвятіше громадське почуття, що дістало назву патріотизм.


Із скарбниці мудрості. (дослідження групи науковців)
Патріотизм утворилося від грецького слова патріот із первісним значенням земляк, співвітчизник.

Для греків патріотом міг бути будь-який земляк чи співвітчизник. У сучасній мові це значення звузилося.

Справжніми патріотами називають тих, чия любов була дієвою, хто не на словах, а важкою, самовідданою працею дбав про розквіт України, її культури, мови, економіки, духовності.

Чи знаєте ви таких людей?
Продовжіть: Леся Українка, Шевченко, Франко …
А ми поведемо розмову про П. Яцика, чиє ім’я займає гідне місце у переліку патріотів України.Обговорення актуальної думки (робота з епіграфом уроку)

Людина, що любить і шанує рідну мову, заслуговує

на щиру повагу, бо вона – справжній патріот своєї Батьківщини.

 • Підкресліть ключові слова, що визначають соціокультурну лінію нашого уроку.


Асоціативний ланцюжок:
Батьківщина – патріот – людина – мова .


 • З’ясуйте роль сполучників у цьому реченні.ІІ. Повідомлення теми та мети уроку .Мотивація навчальної діяльності
Запис до зошита мовної теми: «Сполучники сурядності і підрядності, їх види. Уживання сполучників у простому та складному реченнях»
Завдання: заповнити мотиваційну карту.

знати

вміти

цінувати

-

-

-Отже, ваше завдання – осмислити весь матеріал, ліквідувати прогалини в знаннях, якщо вони виявляться, удосконалити вміння й навички. І не соромтесь про щось незрозуміле питати. Це є граматична задача нашого уроку.

А на прикладі тексту про мецената Петра Яцика нам потрібно прослідкувати роль службової частини та з’ясувати, чи є П. Яцик українським патріотом.
Словесна мозаїка

Замислюємось:

сполучник

про що свідчать ці назви?

меценат

Енциклопедична зупинка

Меценат – багатий покровитель наук і мистецтв, а також їх представників.
Робота з текстом

(Текст роздрукований у кожного учня)

.
1. Прочитати текст мовчки, доведіть, що пропонований уривок є текстом
Історія життя і сходження Петра Яцика на вершину успіху –(?) повчальна.

Петро Яцик належав до того рідкісного типу людей, які вже з першого погляду викликають глибоку довіру. Хто і яка ця людина, Яцик? Спокійний,(?) самозосереджений і доброзичливий, Яцик справляє враження чоловіка справді надійного. Як кажуть, на таких можна покластися. Вони мають тверде слово, не щедрі на всілякі обіцянки й запевнення. Але пообіцявши(?) щось, неодмінно(?) виконають, хоч би яких зусиль це їм коштувало. Петро Яцик творив себе, наче писав книгу чи ліпив скульптуру, прагнучи довершеності, орієнтуючись на еталони культури, ділового світу, відсікаючи в собі такі анахронічні карикатурні риси, як розхристаність(?) душі, пустопорожня балаканина й усе до цього подібне, що так прикро вражає нас у багатьох людях. Але якби Яцик не мав вроджених даних отієї діловитості й відповідальності, то важко повірити, що він так далеко просунувся б у процесі самовиховання й самовдосконалення. Петро Яцик –(?) людина, яка не розгублюється за несприятливих(?) чи й критичних для цього ситуацій, а навпаки – змобілізовується, збирає всі свої інтелектуальні й моральні сили для рішучих дій. Це і яскравий індивідум суспільства, і жива конкретна людина. Людина, яка має глибоку національну свідомість.
2. Завдання у групах: Здійсни аналіз тексту за схемою:

 1. Визначте тип і стиль мовлення, як аргументи наведіть характерні ознаки.

 2. Засоби зв’язку речень у тексті.

 3. Тема.

 4. Доберіть синоніми до виділених слів.

 5. Поясніть значення підкреслених слів.

 6. Поясніть позначені орфограми та пунктограми ( ? – орфограма в слові, пунктограма).

 7. Знайти речення зі сполучниковим зв’язком, визначити сполучники.


«Відкритий мікрофон»

- Які питання за змістом цього тексту ви поставили б своїм товаришам?
(Орієнтовні питання:


 • до якого рідкісного типу людей належить П.Яцик?

 • чому Яцика можна назвати надійним чоловіком?

 • Які риси не притаманні цій людині?)


ІІІ. Сприйняття та засвоєння нових знань


Завдання від Незнайка:

З`ясуйте роль сполучника та його види, відгадавши загадку.


Я важливий, що й казати,

Можу вміло пов`язати

Однорідні члени чинно

Й складних речень теж частини.

А, але, і - я сурядний,

Що, немов, як, щоб – підрядний.

Скрізь впишусь я досить влучно,

Називаюсь я … (сполучник).
Висновок:

С П О Л У Ч Н И К


роль


пов`язує


однорідні члени речення частини складного речення
види


сурядні підрядні

групи? ?
Завдання: опрацювати теоретичний матеріал підручника і визначити групи сполучників сурядності та підрядності.
Мовне спостереження-дослідження тексту

УВАГА! У складних реченнях частини бувають рівноправні та залежні. Це є предметом вашого дослідження.
І група - знайти речення зі сполучниками сурядності, визначити їх роль;

ІІ група - знайти речення зі сполучниками підрядності, визначити їх роль.
? Проблемне питання

Чи однакова поведінка сполучників сурядності та підрядності?
ІV. Формування вмінь і навичок
Практична робота

Виписати з тексту сполучники і схарактеризувати їх, користуючись цифровим кодом.

Цифровий код

За значенням

За способом вживання

Написання
1

2

3

0

-

-

-

1

Сурядний єднальний

одиничний

одним словом

2

Сурядний протиставний

повторюваний

одним і більше словами

3

Сурядний розділовий

парний

через дефіс

4

Підрядний
На екран проектується портрет П. Яцика і текст повідомлення.


Яцик Петро Дмитрович— (7 липня 1921, Верхнє Синьовидне Стрийського району Львівської області — 2001) — канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм важливим вкладом в фінансування науки про Україну на Заході.


Закінчив семирічку, вчився на сільськогосподарських курсах, залізничних курсах. У 1940—1942 рр. працював на залізниці помічником машиніста, потім — інспектором у молочарській школі на Тернопільщині. 1944-го виїхав до Німеччини, де з 1945 до 1947 року вчився в Українському технічно-господарському інституті в Регенсбурзі (cтудіював економіку). З 1949 року жив у Канаді. 1950 заснував книгарню «Арка», 1956 — власну будівельну фірму Prombank Investment Limited (P. Jacyk Group). Із шістдесятих років займався доброчинністю. Заснував Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів» і був його почесним президентом.

Презентація роботи юних біографів
Життя Яцика було не з легких. Чотирнадцятилітнім сиротою взяв він на свої плечі відповідальність за всю сім’ю, будучи старшим з усіх дітей Дмитра та Марії Яциків із села Верхнього Синєвидного на Львівщині. Старший син став не тільки господарем у будинку, а й батьком молодшим братам і сестрам. Доля склалася так, що прийшлось емігрувати. За кордоном він прожив більше п’ятдесяти років. Але Яцик ніколи не забував про те, що він українець. І, ставши бізнесменом, він у той же час став і меценатом. Але Яцик був скромним в особових життєвих потребах. І цим мало нагадував респектабельного мільйонера. Він був твердо упевненим, що найбільшим багатством людини є те, що він віддав іншим. «Убогий духом не може бути багатим, незважаючи на те, скільки грошей він має», - зазначає Петро Яцик.

Багата людина, яка має національну свідомість рівня П.Яцика та готова на пожертви в ім`я народу, стає не просто добро творцем для своїх земляків, а й справді чимось подібним до людського еквівалента національних скарбів.
Вузлик напам`ять

1) Не­зважаючи на те – яка роль цієї одиниці у реченні?

2) Визначити граматичну основу останнього речення і синтаксичну роль сполучників.

3) Знайти речення, в яких можна замінити сполучники синонімічними.

4) Пояснити вживання сполучників і – й, від чого залежить їх вживання?Енциклопедична зупинка
Еквівалентщось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне.
Робота з картками у групах
Картка 1. Визначити у тексті сурядні сполучники, які вказують: 1- на сукупність явищ, 2 – на протиставлення, виключення або порівняння явищ, 3 – на взаємовиключення або чергування явищ.
Карта 2. З`ясувати, які сполучники за способом вживання називаються одиничними, які – повторюваними, а які – парними.
Картка 3. Визначити у тексті підрядні сполучники, вказати, які вони виражають відношення.

«Хвилинка-цікавинка»

Учні мали домашнє завдання: підготувати смішинку або жарт пов'язаний з темою «Сполучник».
V. Закріплення знань
Рольова гра «Зустріч з хлопчиком-сполучником»
Сполучник:
- Я сьогодні трудився у Синтаксичному царстві натхненно, поєднуючи прості речення в складні. В одних випадках я виступав за рівноправність частин складного речення, в інших – робив одну з частин підрядною. Отже, моя поведінка сьогодні була неоднаковою.
? - Скажіть, друзі, які я маю три основні групи сурядних сполучників?

 • Тепер про сполучники підрядності. Подивіться, як вишикувались на старт ці сполучники. Вони бринять своїм розмаїттям. Що ви сьогодні про них дізналися?


- Дякую за ґрунтовні знання. Будь ласка, вибирайте будь-який сполучник, коли потрібно скласти текст, висловити думку, поєднати частини речень або його однорідні члени. А на завершення у мене до вас прохання – допоможіть заповнити мою анкету, яка буде моєю перепусткою в Синтаксичному царстві.Заповнити анкету сполучника:

частина мови:

лексичне значення:

граматичні значення:

форми змінювання:

орфограми:

(Анкета проектується на екран)

Наше відкриття

На зворотній стороні дошки – речення.:

Петро Яцик змагання до висот вважав єдиним здоровим виправданням на існування, … змагання за життя – єдиним реальним виправданням життя.

Завдання:

Вставити сполучник, визначити його вид, розряд, роль у реченні.
Метод «ПРЕС»

Використовуючи сполучники, продовжити речення

тому що,

Петро Яцик є українським патріотом адженезважаючи на те що

Інформхвилинка від переможниці ІІІ етапу Х Міжнпродного конкурсу знавців української мови ім..П.Яцика Меркулової Олени • Як патріот, Петро Яцик уперше виступив з пропозицією проведення в Україні мовного конкурсу серед молоді. Цю ідею підтримала Ліга українських меценатів, що об`єднає представників бізнесу з багатьох країн світу. Вони надали спонсорську підтримку в проведенні конкурсу. Вагомий внесок на фінансування конкурсу зробив П.Яцик.

Перший Міжнародний конкурс знавців української мови було проведено в 2000 році. За рішенням Ліги українських меценатів, у 2003 році конкурсу було присвоєно ім`я Петра Яцика, а його дочка Надія Яцик стала почесним головою конкурсу.

Я є постійним учасником цього конкурсу впродовж 6 років. У цьому році посіла І місце у ІІІ етапі та брала участь у ІV етапі, де увійшла в десятку найкращих знавців рідної мови. І саме мові присвячений один з моїх віршів, який я хочу вам презентувати.

Мова – це наша віра
Мова – це скарб благородний,

Це шум дібров і дніпровської хвилі.

Мова – це спів і пошук народний

Від стародавніх часів і донині.
У мові злилися наші мрії,

Роздуми про Батьківщину.

У ній – наші кращі надії,

Віра в святу Україну.

Міні-дискусія на тему:»Роль сполучника у нашому мовленні»

V. Підсумки уроку
Робота з мотиваційною картою:

Відповідаючи на питання, користуємося методом «Технологічної карти»: я вважаю, що.., мені здається…, я переконаний…, на мою думку….
- Чи задоволені ви результатами своєї роботи?

- Що можна було б зробити краще?

- Чим збагатив вас сьогоднішній урок?

- Чи розкажете ви дома про П. Яцика? Що саме?

- Яка частина уроку вам найбільше сподобалась?
VI. Виставлення і мотивація оцінок.
VII.Формулювання домашнього завдання та коментар до його виконання: на вибір: 1)уявити ситуацію: редакція однієї з газет оголосила конкурс на кращу замітку. Напишіть замітку про урок або опишіть свої враження від мецената П.Яцика; 2)у віршовій формі висловити подяку П.Яцику за сприяння розвиткові української мови з уживанням сполучників.

Схожі:

Урок з елементами дослідження Мета
Тема: «Драма-казка «Микита Кожум’яка» Олександра Олеся» (урок з елементами дослідження)
 Урок пояснення нового матеріалу
Тема. Вибір типу осцилографа для дослідження того чи іншого сигналу. Цифрові осцилографи. 
 Урок пояснення нового матеріалу
Тема. Підготовка осцилографа до роботи, вибір режиму роботи осцилографа. Дослідження амплітудних і часових параметрів сигналу за...
ІV. Вивчення нового матеріалу. (пояснення вчителя з елементами бесіди)
МЕТА. Засвоїти поняття змочування і капілярності, з’ясувати їх закономірності; показати практичне значення цих явищ
Урок сприймання та засвоєння нового матеріалу з випереджувальним...
Тема. Андрій Малишко. Життєва стежина поета і його пісні, що стали народними. «Пісня про рушник»
Урок засвоєння нового матеріалу. Обладнання : Портрет Івана Багряного, роман «Тигролови»
...
Урок засвоєння нового матеріалу (із використанням проектних технологій)....
Тема. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» – пісня про казковий світ природи, про найсвітліші людські почуття. Трагічна...
 Урок пояснення нового матеріалу
Мета. Дати учням поняття осцилографа, визначитися з його призначенням та основними технічними характеристиками
Урок з основ здоров ’ я
Перш ніж приступимо до нового матеріалу відгадаємо кросворд і зашифроване слово і дізнаємося про що будемо говорити на уроці
Урок вивчення нового матеріалу
«балет», «лібрето», «антрепренер», «адажіо» «балетмейстер», «танцівник»,видатними композиторами та виконавцями російського балету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка