ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занять з цивільного захисту з начальницьким складом Миколаївського РВ ГУ МНС та СДПЧ-25 ТЕМА


Скачати 108.16 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення занять з цивільного захисту з начальницьким складом Миколаївського РВ ГУ МНС та СДПЧ-25 ТЕМА
Дата21.04.2013
Розмір108.16 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Журналістика > План-конспект

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник Миколаївського РВ ГУ МНС України в Миколаївській області

підполковник внутрішньої служби
О.В. Аралін

"____" квітень 2007 р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення занять з цивільного захисту з начальницьким складом Миколаївського РВ ГУ МНС та СДПЧ-25
ТЕМА: № 4.3.3.: Технічні засоби радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Порядок експлуатації та технічне обслуговування. Виконання нормативів з ЦЗ № 1 та № 2.

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вивчення приладів радіаційної, хімічної розвідки i дозиметричного контролю, та ознайомлення начальницького складу з правилами роботи. Практично відпрацювати нормативи з ЦЗ.
ЧАС: 1 година (семінар).
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Учбовий клас, гараж.
ЛIТЕРАТУРА: - В.Ф.Авсеенко "Дозиметричнi i радiометричнi прилади вимiрювання" Київ 1990 р.

- ЦО навчальний посібник. Москва 1990 р.

- Положення про ЦО України. А.I.Губський.

- Цивiльна оборона. Мiнiстерство освiти -1995р.
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: план-конспект, ДП-5В, ВПХР, IД-1.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ.

1.Органiзацiйний момент - 2 хв.

- перевірка присутніх;

- оголошення теми i мети занять, питань якi мають вивчатися.

2.Контроль знань – 3 хв.

- перевірка раніше пройденого матеріалу.

3.Викладення матеріалу теми - 25 хв.

Питання якi вивчатимуться.

3.1. Що таке випромінювання і основні типи.

3.2. Призначення i класифікація приладів радіаційного, хімічного та дозиметричного контролю.

3.3. Прилади ДП-5В, ДКП-50А, IД-1 - влаштування i принцип їх дії.

3.4. Прилад ВПХР - влаштування i принцип дії.

Методичні вказівки:

* - почитати;

***- під запис.


3.1* На протязі всього життя i всього біологічного розвитку, людина опромінюється. I в наш час постійно піддається впливу радіоактивного випромінювання від природного фону.

Природні фактори випромінювання, які виробляють цей фон, розділяється на дві категорії: зовнішнього та внутрішнього випромінювання. До зовнішніх відносяться космічні випромінювання, сонцева радіація, випромінювання від гірських порід земної кори i повітря. Опромінюють нас навіть власні стіни, такі самі будівельні матеріали, з яких побудовано будинки i споруди. Внутрішнє опромінення людини обумовлюється тими природними радіоактивними речовинами, котрі попадають всередину організму людини з повітрям , водою, продуктами харчування.

До недавнього часу за рік людина отримувала дозу опромінення природними випромiнювачами приблизно 100 МБер. В ході наукової роботи проведеної ООН у 1982 роцi за рiк людина отримувала вже 200 МБер. *** Радіоактивність - це здатність деяких природних елементів радію, урану, торію та ін., а також штучних радіоактивних ізотопів самостійно розпадатись, випромінюючи невидимі i неощутимi людиною випромінювання . Такі елементи називаються радіоактивними.

В першому випадку проходять перетворення одного хімічного елементу в другий, а в другому перетворення ізотопів даного хімічного елементу.

*Радіоактивні речовини розпадаються з певною швидкістю, яка вимірюється періодом напіврозпаду, час, на протязі якого розпадаються неповен для всіх атомів. Радіоактивний розпад не може бути зупинений, або прискорений будь яким способом. Це природне явище радіоактивних речовин непідвладна людині. Крім швидкості радіоактивного розпаду, до основних характеристик радіоактивності також відносяться: активність кількість радіоактивної речовини, доза випромінювання, рівень радіації - потужність дози випромінювання, ступінь забруднення радіоактивними речовинами.

Для різних ізотопів період напіврозпаду може бути зовсім різний. Так, наприклад період напіврозпаду йоду 131 складає 8, доби, стронцію до-29,12 року,плутонiя-239-24 065 років, урану 235 703,8млн. років а торiя-232-бiльш ніж 14 млрд. років. Останні три входили в склад ядерного палива 4 блоку ЧАЕС. Період напіврозпаду характеризується швидкістю розпаду радіоактивної речовини, але не визначає його кількість, активність. Кількість радіоактивних речовин прийнято оцінювати ii активністю, під якою розуміють кількість радіоактивних розпадів ядер атомів за одиницю часу розпад в секунду. За одиницю активності прийнято кюрі. Кюрі це така кількість радіоактивної речовини, в якій проходить 37 млрд. розпадів ядер атомів за секунду :1 кюрi-Кю-3,7 10 10 розп/с. Дозою опромінення називається енергія випромінювання, яку прийняла речовина за час дії випромінювання.

Доза опромінення характеризує ступінь іонізації речовини :чим більше доза, тим більша ступінь цієї іонізації. Тому саме доза випромінювання або опромінення являється мірою променистої дії радіоактивного випромінювання на організм людини, тварин чи рослин. Одна i теж сама доза може накопичуватися за різний час, причому біологічний опромінення залежить не тільки від великої дози, але i вiд часу ii накопичення. Чим швидше отримана доза, тим більше ii дія i повнота. Рівень радіації - характеризує інтенсивність випромінювання (як правило, гама- випромінювання). Ця доза, яка утворюється за одиницю часу i характеризує швидкість накопичення дози. Вимірюється в рентгенах за годину-Р/г. Чим більше рівень радіації, тим менше часу повинні знаходитися у забрудненому приміщенні люди, щоб отримана ними доза опромінювання не перевищувала допустиму.

Так як рівень радіації пропорційний активності радіоактивних речовин, яка відповідно з законом радіоактивного розпаду постійно зменшується по часу, то i рівень радіації на місцевості після ii радіоактивного забруднення також постійно знижується. Ступінь забруднення радіоактивними речовинами характеризується щільністю забруднення, яка вимірюється кількістю радіоактивних розпадів атомів, які відбуваються за одиницю часу, на одиниці поверхні, в одиниці маси, або об'єму. Знання ступені забрудненості дає можливість оцінити шкідливу біологічну дію радіоактивного забруднення предметів i речовин при взаємодії з ними, або попаданні їх в середину організму.

Основні типи радіоактивного випромінювання -альфа, бета, нейтронне, рентгенівське, гама випромінювання.
3.2 Призначення i класифікація приладів радіаційного контролю.

Згідно “Основних санітарних правил роботи з радіаційними речовинами i другими випромiнювачами ОСП-72/78” в загальне поняття “радіаційний контроль” входить чотири види контролю при проведенні любих радіаційна небезпечних робіт: дозиметричний, радіометричний, індивідуальний доз контроль i спектральний вимір.

Згідно з цим i всю апаратуру радіаційного контролю по своєму призначенню умовно поділяють на відповідні групи.

*** 1-дозиметричнi прилади, які служать для виміру сили дози (рівнем радіації(,що іноді називають фоном Крім того, до цієї групи відносять також індикатори –сигналізатори простіші прилади для виявлення іонізуючих випромінювань або сигналізації про підвищення встановленого, заданого порога радіації.

*** 2-радiометричнi прилади, за допомогою яких виявляють забруднення поверхні різних предметів, а також їх активність –радіоактивність. Наприклад радіометром можна заміряти радіоактивне забруднення обладнання, транспортних засобів, одежі, шкірних покровів людини.

*** 3-портативнi прилади, мініатюрні переносні прилади, застосовуються для індивідуального контролю, так як, ціми приладами за допомогою яких можна виміряти отриману людиною дозу в будь якій конкретній ситуації, або за певний період роботи i часу. 4-електрометричнi установки, допомагають встановити спектр /складову/ радіоприладів, ізотопів в любому радіоактивно запрудженому об’єкті. За допомогою цієї апаратури регулярно визначається радіоізотопний /радіонуклідний/ склад” чорнобильського букету”, який забруднив оточуюче середовище з моменту аварії на ЧАЕС i постійно до нашого часу.

В даний час в пожежній охороні використовують прилад рентгенометр ДП-5В, який застосовується для виміру рівнів гама - радіації i радіоактивного забруднення предметів по гамма випромінюванню ДПК, IД-1 - для вимірювання індивідуальних експозиційних доз гамма випромінювання.
3.3 Технічні дані ДП-5В.

Прилад забезпечує потрібні характеристики після 1 хв. самопідігріву. Діапазон виміру по гаммавипромiненню вiд 0,05 МР/г до 200 Р/г в діапазоні енергій від 0,084 МеВ /170 Гт/ до 1,25 МеВ/60 Со/. Прилад має місто піддіапазонів виміру.
Шкала Межi вимiру Одиницi. вимiру Положення ручки перевимикачу

1 200 0-200 Р-годину 5-200

2 .1000 0-5 МР/г 500-5000

3 . 100 0-5 МР/г 50-500

4 .10 0-5 МР/г 5-50

5 .1 0-5 МР/г 0,5-5

6 .0,1 0-5 МР/г 0,05-0,5
Прилад забезпечуе вимiрювання:

-в iнтервалi вiд -50 оС до +50 оС ,вiдноснiй вологостi 0,5-15%, -в умовах вiдносноi вологостi 35+-3% при температурi 40+-2оС, -пiсля дозування з iнтенсивнiстю 5+-2мм/хв., -при опусканнi блока заглиблення у воду на глубину до 0,5 м., -пiсля перебування у пилонесучому середовищу.

-Час встановлення показiв приладу /час вимiру/ необхiдне для отримання точностi вiдлiку,не превищуе 45 секунд.

-Живлення приладу виконуеться вiд 3-х елементiв живлення типу КБ-1,один iз яких використовуеться тiльки подсвiдки шкали мiкроамперметру, для роботи в умовах емноти. Комплект живлення забезпечуе безперебiйну роботу риладу без врахування пiдсвiтки шкали в нормальних умовах на протязi не менше як 55 годин.

-Розмiри 82х134х163 мм /пульта/, блока детектування 50х164 мм, штанги з блоком детектування 500-910 мм, ящика 497х132х277 мм.

-Маса приладу складае 3,2 кг, маса повного комплекту 8,2 кг.

Склад приладу:

1.Прилад в футлярi з ремнями.

2.Подовжуюча штанга.

3.Трансформатор напруги для пiдключення приладу до зовнiшнього живлення постiйного току напругою 12, 24 В .

4.Комплект документацii.

5.Телефон i комплект запасного майна.

6.Ящик для зберiгання.

Пiдготовка до роботи:

1.Вийняти прилад iз ящика, до блоку детектування приеднати штангу, яка використовуеться як ручна.

Для цього:

1.1.Необхiдно надiти захват штанги на кабель так,щоб торцевi пази були направленi в сторону блока детектування.

1.2.Встановити захват в з"еднувальне гнiздо блоку детектування, нажмiть до упору та повернiть.

1.3.Вiдкрийте кришку футляру,ознайомтесь з розташуванням i призначенням органiв керування.

1.4.Проведiть зовнішній огляд.

1.5.Пристебнiть до футляру поясний та плечовий розсувні ремені.

1.6.Встановiть ручку перемикача пiддiапазонiв у положення О/вимкнено/.

1.7.Пiдключiть джерело живлення.

2.Поставте ручку перемикача у положення контроль режиму, стрiлка приладу повинна встановитися у режимному секторi.

3.Включiть освiтлення шкали /при необхiдностi/.

4.Встановiть ручку перемикача дiапазонiв у положення х1000, х100,х1,х0,1, перевірте роботу приладу на всіх діапазонах, крiм першого, за допомогою контрольного джерела типу 5-8, закріпленого на поворотному екранi блоку детектування, для чого встановіть екран в положення "К"i підключіть телефон.

Вилку телефонного шнура вставте в гнiздо.

Перевiрте роботу приладу по трiску в телефонi.

При цьому стрiлка мiкроамперметру повинна зашкалювати на 0 i 5 дiапазонах,вiдхилятися на 4, а на 3 i 2 може не вiдхилятися iз-за малоi активностi iонного випромiнювання. На 6 дiапазонi трiск в телефонi може перiодично перериватись iз­­­ за великоi активностi контрольного випромiнювача для цього пiддiапазону. Зрiвняйте показання приладу на 4 пiддiапазонi з показанням, записанi в формулярi на прилад в роздiлi 12 при останнiй перевiрцi.Натиснiть кнопку "СБРОС",при цьому стрiлка приладу повинна встановитися на нульову вiдмiтку шкали.

Повернiть екран у положення "Г". Поставте ручку переключателя в положення А. Прилад готовий до роботи.

ДКП-50А-забезпечуе вимiрювання iндивiдуальних експозиційних доз гамма-випромiнювань в дiапазонi вiд 0,5 до 200 Р/год.

Самозаряд дозиметра в нормальних умовах не перевищує 2- поділок за добу.

Зарядження дозиметра-проводять перед виходом в місце радіоактивного забруднення ,для виконання робіт.

Для цього необхідно:

1.Вiдкрутити захисну поверхню дозиметра /корок зi склом/ i захисним ковпачком 3Д-5 /його зарядне гнiздо/.

2.Ручку потенцiометра зарядного приладу повернути влiво до кiнця.

3.Вставити в зарядне гнiздо 3Д-5 дозиметр, при цьому вмикаеться пiдсвiтка зарядного гнiзда i високоi напруги.

4.Дивлячись в окуляр, легенько натискуючи на дозиметр i повертаючи ручку потенцiометра вправо,встановити нитку на "О" шкали, пiсля чого виняти дозиметр iз зарядного гнiзда.

5.Перевiрити положення нитки на свiтлi, ii зображення мае бути на вiдмiтцi"О", закрутити захисну оправу дозиметра i ковпачок зарядного гнiзда.

Комплект IД-1,IД-2,-використовують для замiрювання до 200 мР/г питомих доз гаммавипромiнення, нейтронного випромiнення.

До нього належить:1.Iндивiдуальнi дозиметри IД-1 10шт,

2.Зарядний прилад ЗД-5-1 шт.

Принцип роботи IД-1 схожий на принцип роботи ДКП­­­ 50А.
3.4. Принцип роботи ВПХР.

Для визначення в повiтрi, на мiсцевостi, на бойовiй технiцi зарiна, зашана, iпрiта, фосгена, дифосгена, синильноi кислоти, хлорциана а також парiв v-газiв в повiтрi застосовуеться у пожежнiй охоронi.

Прилад складаеться iз корпуса з кришкою i розмiщених в них ручного насоса,паперових касет з iндiкаторними трубками,противодимних фiльтрiв насадки до насосу, захисних ковпачкiв, електролiхтаря, корпуса i патронiв до них.

Крiм того,в комплект приладу входять пам"ятка, iнструкцiя-пам"ятка по роботi з приладом, iнструкцiя-пам"ятка по визначенню зарiна, зашана, v газiв, iнструкцiя по експлуатацii приладу.

Для переноски приладу е в наявностi плечовий ремiнь з тесьмою.

Вага приладу-2,3 кг.

1.Ручний насос-поршневий,служить для прокачування дослiдуемого повiтря через iндикаторнi трубки. При 50 качках насосу в 1 хвилину через iндикаторну трубку проходить 1,8-2 л.повiтря.

2.Касета- служить для розмiщення десяти iндикаторних трубок з одинаковим маркуванням.

3.Насадка-служить для роботи з прибором в диму,при визначеннi О.Р. на грунтi, озброеннi, бойовiй технiцi, одязi та iнших предметах.

4.Iндикаторнi трубки-служать для визначення отруйних речовин i являють собою запаянi склянi трубки в серединi яких знаходиться поповнювач i одна чи двi склянi ампули з реактивами. Маркiювання нанесене на верхнiй частинi трубки.

5.Захиснi ковпачки служать для захисту внутрiшньоi поверхнi насадки вiд зараження плямами стiйких отруйних речовин i для поміщення проб ґрунту та сипучих матерiалiв.

6.Протидимнi фільтри складаються iз одного слою фільтруючого матеріалу i декількох слоїв капронової тканини i служать для визначення парів отруйних речовин в диму.

7.Електролiхтар-застосовуеться для погляду у нічний час за змінами окрасу індикаторних трубок.

8.Грiлка служить для пiдiгрiву трубок при визначенні ОР при низьких температурах повітря вiд-40 до-15оС.Грiлка складається із корпусу i патронів.

Робота з приладом.

При пiдготовцi приладу до роботи необхiдно перевiрити наявнiсть в приладi всiх предметiв i бути впевненим в iх придатностi.

Користуватись iнструкцiєю.

1.Вiдкривати кiнцi iндiкаторних трубок необхiдно слiдуючим чином:

-взяти насос в лiву руку ,а iндикаторну трубку в праву,

-зробити надрiз кiнця iндикаторноi трубки за допомогою ножа,

-вставити подрiзаний кiнець трубки в одне iз заглублень для вiдлому i обламати його,натиснувши на трубку,

-таким же чином вiдкрити трубку з другого кiнця.

2.Розбивати ампули iндiкаторних трубок треба слiдуючим чином:

-вставити вiдкриту IТ в отвiр ампула вскривача насоса з таким же маркуванням, як i на iндекаторнiй трубцi, при цьому насос тримаеться головкою до верху,а штир повинен зайти в IТ,

-м’яко повертаючи IТ, натиснемо на штир ампуловскривача до тих пiр, коли повнiстю не буде розбита ампула,

-вийняти IТ i, взявши за ЇЇ маркований кiнець, рiзко тряхнути ii.

3.Для того, щоб закрiпити в насадцi протидимний фiльтр,слiд:

-взяти із приладу насадку, поворотом посадити вліво отворити зазор 2-3 мм між ямкою i кільцем,

-достати проти димний фільтр i вставити його у вказаний зазор фільтруючим матеріалом до верху i затиснути фільтр.

4. Грiлку приладу застосовують:

- для підігріву ампул,

- для підігріву трубок з червоним кільцем i точкою при низьких температурах,

- для підігріву трубок з жовтим кільцем при температурі нижче 150 С.

Робота з приладом вночі може бути успішна тільки тоді, коли прилад пiдготовлений до роботи раніше.

Визначення отруйних речовин в повiтрi виявляється по зовнiшнiм ознакам i за показами індикаторних трубок згідно з iнструкцiєю по експлуатацiї.

Визначення ОР в повiтрi ст.15 Ц.О.
4. Закpiплення вивченого матеpiалу – 10 хв.

Питання закpiплення:

- що таке випpомiнювання;

- призначення i класифiкацiя пpиладiв pадiацiйного контролю;

- призначення ВПХP.
5. Підведення пiдсумкiв – 5 хв.

- вказати на питання якi вимагають пiдвищеноii уваги.

- оголосити оцінки.

- вiдповiсти на запитання.
План-конспект склав:

Ст. інспектор по реагуванню на НС

капітан внутрішньої служби Попков С.В.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття із функціональної підготовки...
Тема Наказ МНС України №85 від 30. 01. 2012 року «Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення...
ПЛАН КОНСПЕКТ проведення занять на навчально-методичному зборі з...
Заступник директора Департаменту цивільного захисту – начальник управління захисту населення і територій
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з технічної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини порядок розрахунок часу роботи в протигазі АСП-2
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення пожежно-тактичних занять з начальницьким складом СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини особливості організації гасіння пожеж на складах і резервуарних парках нафти,...
План конспект для проведення занять з безпеки праці з начальницьким складом Миколаївського РВ
ТЕМА: 4 Травматизм та професійне захворювання. Заходи щодо запобігання. Порядок проведення розслідувань нещасних випадків на службі...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення семінарського заняття з функціональної...
Наказ МНС України №838 від 14. 12. 2009 року “Про затвердження Порядоку проведення службового розслідування стосовно порушення особами...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення занять з гуманітарної підготовки з...
Тема: Культура спілкування в професійній діяльності персоналу МНС України. Шляхи розв’язання між особистих конфліктів
План конспект на проведення семінарського заняття з тактичної підготовки...
ТЕМА: 11 Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при
ПЛАН КОНСПЕКТ Для проведення занять з гуманітарної підготовки з начальницьким...
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи – головний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка