Г.І. Богославець // Педагогічний вісник. 2006. №2. С. 7-10


Скачати 385.29 Kb.
НазваГ.І. Богославець // Педагогічний вісник. 2006. №2. С. 7-10
Сторінка1/5
Дата22.02.2016
Розмір385.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
  1   2   3   4   5
КАТАЛОГ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
2006 рікБогославець Г.І. Створення умов для здобуття якісної освіти / Г.І.Богославець // Педагогічний вісник. – 2006. – №2. – С.7-10.Назаренко Г. А. Спроба сучасного трактування основних категорій теорії культури міжетнічних відносин //Проблеми освіти :. – Вип. 43. – К. : НМЦ вищої освіти. – 2006. – С. 18–222007 рікБогославець Г.І. Профільне навчання: особливості організації та завдання / Г.І Богославець // Педагогічний вісник. – 2007.– №3.– С.6-7.Степанова Н.М. Інтелектуально-пізнавальна гра „5 × 5” // Історія України / всесвітня історія. – Шкільний світ. – № 9 (505). – 2007. – Березень. – С. 14 – 15.Степанова Н.М. Храми нашої душі // Історія і правознавство. – Основа. – № 16 – 18 (116 – 118). – 2007. – Червень. – С. 40 – 42.Степанова Н.М. Християнська етика з першого класу // Педагогічний вісник. – 2007. – № 3.– С. 16 – 17.Степанова Н.М. Європейський вибір України // Педагогічний вісник.– № 4. – 2007. – С. 2.Дорога до храму душі: методичний посібник із курсу «Християнська етика». 5 клас / За ред. Н.М. Степанової. – Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2007. – 67 с.2008 рікАндрющенко Т.К. Організація освітнього процесу в контексті формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди: Наук.-теор. часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С 5-7.(ВАК)Андрющенко Т.К. Особливості навчання дорослих // Вісник Черкаського університету. – Вип. 123. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – С. 3-5. (ВАК)Андрющенко Т.К. Актуальні проблеми дошкільної освіти // Педагогічний вісник. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2008. – № 2. – С. 35-36.Андрющенко Т.К. Сім’я – колиска здоров’я дошкільника: Метод. реком. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2008. – 32 с.Андрющенко Т.К. Сучасні вимоги до діяльності вихователів дошкільних навчальних закладів // Сучасне дошкілля: реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (16 жовтня 2008 р.) / Укл.: І.І. Загарницька, Г.В. Бєлєнька, А.В Карнаухова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 164-167.Андрющенко Т.К. Проектування особистісно зорієнтованої моделі валеологічної освіти в дошкільних навчальних закладах / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Імідж сучасного педагога. – Полтава : Вид-во ПОІППО, 2008. – № 7-8 (86-87). – С. 97-100. (ВАК)Богославець Г.І . Роль учителя у період реформування освітньої галузі / Г.І. Богославець // Педагогічний вісник.– 2008.– №4.– С.5-7.Авторські програми курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму профілізації (ІІ частина) / Укладачі Степанова Н.М., Юрчак В.А. – Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2008. – 109 с.Назаренко Г. А. Інноваційні підходи до створення патріотично спрямованого виховного середовища// Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8. – С. 43–46 Назаренко Г. А. Формування конкурентноспроможного вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти// Нова педагогічна думка. – 2008. – № 4. – С. 83–85Назаренко Г. А. Передовий педагогічний досвід в контексті інноватики// Педагогічний вісник. –Черкаси . – 2008. – № 2. – С. 20–23.Степанова Н.М. Історичне краєзнавство: досвід, практика, перспективи (Історико-краєзнавча робота в навчальних закладах Черкащини. До 55-річчя утворення Черкаської області). – Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2008. – 72 с.Погляд крізь віки (до першого уроку) / За ред. Н.М. Степанової. – Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2008. – 24 с.Степанова Н.М. Сутність поняття «політична культура старшокласника» / Н.М. Степанова // Педагогічні науки. Зб-к наук. праць. – Вип. 50. – Ч. 1. – Херсон: ХДУ, 2008. – 406 с. – С. 378 – 383.2009 рікАндрющенко Т.К. Шляхи удосконалення професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в системі післядипломної освіти / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 51. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 236-239. (ВАК)Андрющенко Т.К. Планування за Базовою програмою «Я у світі» / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 2. – С. 14-15. (ВАК)Лохвицька Л.В. Для здоров’я малечі – цікаві речі / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко // Педагогічний вісник. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2009. – № 2. – С. 53-56.Лохвицька Л.В.. Дитина має бути здоровою / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – № 5. – С. 4-10.Андрющенко Т.К. Збірник матеріалів Інтернет-конференції з проблеми: „Інноваційна діяльність в сучасних освітніх закладах: досвід, проблеми, перспективи” / Тетяна Костянтинівна Андрющенко. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2009. – 206 с.Андрющенко Т.К. Програма та інформаційно-методичні матеріали до викладання курсу «Підготовка вихователів до формування здоров’язберігаючої компетентності у старших дошкільників»: Метод. посіб. / Тетяна Костянтинівна Андрющенко. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2009. – 92 с.Андрющенко Т.К. Підготовка вихователів до формування здоров’язберігаючої компетентності у старших дошкільників» (програма курсу за вибором для системи неперервного підвищення професійної майстерності) / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Зб. «Сучасний зміст варіативної складової підвищення професійної майстерності педагогічних працівників» / авт. колектив за заг. ред. Н.М.Чепурної. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2009. – С. 6-12.Андрющенко Т.К. Диференціація у контексті особистісно орієнтованого навчання / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи: Матеріали методологічного семінару Академії педагогічних наук України (19 листопада 2008 р.) – К.: Педагогічна думка, 2009. − С. 40-42.Богославець Г.І. Інноваційна діяльність – крок до поліпшення якості освіти / Г.І. Богославець // Педагогічний вісник. – 2009. - №4. – С. 3-5.Назаренко Г. А. Особистісно орієнтована модель формування та розвитку патріотичних почуттів дітей та учнівської молоді // Педагогічний вісник. –2009. – № 3. – С. 18–20.Степанова Н.М. Філософські передумови виникнення концепції довіри Френсіса Фукуями / Н.М. Степанова // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди, 2009. – С. 85 – 94.Степанова Н.М. Довіра як умова можливості соціальної комунікації у теоріях Ф. Фукуями та Н. Лумана / Н.М. Степанова // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ІНТАС, 2009. – Вип. 45. – 612 с. – С. 17 – 28.Степанова Н.М. Всесвітня історія. 9 клас: методичний посібник для вчителів. – К.: Шкільний світ, 2009. – У 2-ч. – 284 с.Степанова Н.М. Організація навчального процесу під час курсів підвищення кваліфікації учителів суспільствознавчих предметів: Інтегровані курси за вибором для педагогів – слухачів курсів підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти. – Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2009. – 48 с.Степанова Н.М. Вивчаючи сімейне право України (методичний посібник). – Черкаси, 2009. – 34 с. http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metod/Степанова Н.М. Третє тисячоліття проти насильства (До тижня правових знань у школі). – Черкаси, 2009. – 30 с.

http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metod/2010 рікАндрющенко Т.К. Освіта дорослих: сучасність і перспектива / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси, 2010. – С. 11-14.Андрющенко Т.К. Забезпечення професійного зростання педагогів в умовах післядипломної освіти / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Нова педагогічна думка. – Рівне. – 2010. – № 2. − С. 6-7. (ВАК)Андрющенко Т.К. Сучасні вимоги до освіти дорослих / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Вип. 183. − Ч. І. − Черкаси : Вид-во ЧНУ ім.. Богдана Хмельницького, 2010. – С.12-15. (ВАК).Андрющенко Т.К. Психолого-педагогічні умови креативного розвитку дошкільників на засадах диференційованого підходу / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Диференціація при здійсненні креативного розвитку дошкільників: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали обласної науково-практичної Інтернет-конференції. – Черкаський ОІПОПП. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2010. – 228 с.Андрющенко Т.К. Педагогічні умови креативного розвитку дошкільників / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 16. − Глухів : Вид-во ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. − С. 138-141. (ВАК).Андрющенко Т.К. Традиції „школи під блакитним небом” – у сучасний дошкільний навчальний заклад / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Педагогічний вісник. – Черкаси : Вид-во ЧОІПОПП, 2010. – № 3. – С. 31-33.Богославець Г.І. Змін в освіті вимагає саме життя / Г.І. Богославець // Педагогічний вісник. – 2010. – № 4. – С. 4-6.Богославець Г.І. Ти – учитель, ти – сіяч недремний / Г. І. Богославець // Педагогічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 2-4.Зоря Ю. М. Виховний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників / Ю. М. Зоря // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Сучасне навчальне обладнання: інновації, технології, досвід”. – Суми, 2010. – С. 30–33.Зоря Ю. М. Деякі аспекти створення патріотично спрямованого виховного середовища засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Ю. М. Зоря
// Личность в едином образовательном пространстве : сб. науч. ст. І Междунар. образовательного форума, (Запорожье, 5–7 мая 2010 г.) – Ч. 2. Конференции “Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь”, “Информационно-коммуникативное пространство как новая середа личности” / под. науч. ред. проф. К. Л. Крутий.– Запорожье, 2010. – С. 270–273.Назаренко Г. А. Виховання в учнів етнічних і національних цінностей, поваги до інших народів в контексті ідей В. О. Сухомлинського та О. А. Захаренка// Вісник Черкаського університету. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 2010. – Спецвипуск. – С. 13–17. – (Серія «Педагогічні науки»)Назаренко Г. А. Деякі особливості використання виховного потенціалу телекомунікаційних проектів у практиці виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України// Сучасне навчальне обладнання: інновації, технології, досвід. – Суми : РВВ СОІППО, 2010. – С. 58–60Степанова Н.М. Концепція довіри Френсіса Фукуями в контексті філософської традиції дослідження феномену визнання / Н.М. Степанова // Гілея. Зб-к наук. праць. – К.: УАН, 2010. – Вип. 31. – 451 с. – С. 277 – 284.Степанова Н.М., Гриценко Н.М., Силенко В.А. Велика Французька революція кінця ХVІІІ ст. Європа у період наполеонівських війн. Європа у добу революцій 1848 – 1849 рр. // Історія України. – 2010. – № 3. – С. 12 – 15.Степанова Н.М., Гриценко Н.М., Силенко В.А. Європа й Америка у добу об’єднання й модернізації суспільства. Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу // Історія України. – 2010. – № 5. – С. 15 – 16.Степанова Н.М., Силенко В.А. Всесвітня історія. 10 клас: методичний посібник для вчителів. – К.: Шкільний світ, 2010. – У 2-ч. – 280 с.Степанова Н.М. Інформація про роботу Черкаського центру євроатлантичної інтеграції України у 2009 р. – на початку 2010 р. – http://uanato.info/index.php?ch=6&fl=regplosch_cherkasy_zvitДорога до храму душі: методичний посібник із курсу «Християнська етика». 5 клас / За ред. Н.М. Степанової. – Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2010. – 79 с.
  1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня...
Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2006. Вип. 290 с
Висвітлено широкий спектр філософських, культурологічних, політологічних і психологічних досліджень духовного світу людини, її свободи...
І. В. Тараненко // Економічний вісник національного гірничого університету....
Тараненко І. В. Удосконалення товарної структури експорту як фактор підвищення конкурентоспроможності країн / І. В. Тараненко //...
А. С. Гарбадин // Гілея: науковий вісник. К., 2011. т. Вип. 46. С. 583-591
Гарбадин А. С. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи,...
Г. І. Богославець
Освітню галузь часто називають консервативною. Але саме життя спростовує це твердження. Освітній процес, хоч і триває постійно, але...
ТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОМИСЛОВОСТІ Збірник матеріалів...

Наукових праць Циверенко Ганни Павлівни
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2013. №2. С. (подано до друку)
ПЕРЕЛ І К спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій...
ВАК України від 14. 02. 2006 №73, від 29. 05. 2006 №263, від 19. 09. 2006 №407, від 12. 02. 2007 №70, від 02. 07. 2007 №501, від...
Диплом Лауреата премії міського голови 2008 року Подяка Голови Донецької...
...
ПЕРЕЛ І К спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій...
ВАК України від 14. 02. 2006 №73, від 29. 05. 2006 №263, від 19. 09. 2006 №407, від 12. 02. 2007 №70, від 02. 07. 2007 №501, від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка