Монгольська навала на українські землі Мета


Скачати 117.25 Kb.
НазваМонгольська навала на українські землі Мета
Дата28.10.2013
Розмір117.25 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Історія > Урок
Калашник.Ю.М., учитель історії вищої категорії, старший вчитель Івахнянської ЗОШ І – ІІІ ст., Монастирищенського р., Черкаської обл.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ . 7 клас
Урок 22
Т е м а . Монгольська навала на українські землі
Мета. Показати, якої великої шкоди для українських земель і народу завдала навала монголо-татарських орд хана Батия; підкреслити, що однією з найважливіших причин поразки руських військ була феодальна роздробле­ність держави, відсутність єдності дій князів; показати роль народних мас у боротьбі проти монголо-татар; пояснити учням світове значення боротьби українського народу з монголо-татарськими ордами; виробляти в учнів вмін­ня працювати з кількома історичними джерелами, аналізувати їх, складати хронологічні таблиці, працювати з історичними картами і картосхе­мами; виховувати повагу до захисників рідної землі і готовність самому стати на її захист.

Обладнання. Карта «Боротьба народів нашої країни проти іноземних за­гарбників у XIII ст.», комп’ютери (для демонстрації слайд-шоу „Монгольська навала на українські землі”), плакат «Монголо-татарська нава­ла» з «Комплекту плакатів з історії України»; репродукція картини В. Шаталіна «Оборона Києва від Батиєвої навали у 1240р.»; уривки з «Літопису руського» (с. 379-381, 394, 395-397) ,”Нитка Аріадни”, набір фігурок воїнів та інші посібники і матеріали.

Тип уроку . Урок вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати .
Після уроку учні зможуть:

1. Показати на карті напрямки походів монголів на українські землі.

2. Визначати причини поразки руських військ та хронологічну

послідовність подій.

3. Назвати факти героїчного опору монгольській навалі.

4. Застосовувати та пояснювати поняття та терміни :

монголо-татари, Золота Орда, золотоординське іго, баскаки,

ярлик.
Основні етапи уроку.
І. Мотивація навчальної діяльності учнів („мозковий штурм”)

ІІ. Представлення теми й очікуваних результатів уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.(„коло ідей”)

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

(історичний бліц - турнір).

V. Підсумки уроку . Оцінювання.

VІ. Домашнє завдання .
План проведення уроку.


  1. Перший похід монголів на Русь.

  2. Вторгнення хана Батия на українські землі.

  3. Утворення Золотої Орди.

  4. Історичне значення боротьби нашого народу з

монголо - татарськими ордами .
ХІД УРОКУ .
І. Мотивація навчальної діяльності учнів („мозковий штурм”)

Учитель.

Увесь період існування Київської Русі найнебезпечнішим її ворогом були кочові народи, які здійснювали на неї грабіжницькі напади . Давайте повернемося до цієї складної сторінки історії Давньоруської держави.

(використовується метод „мозковий штурм” і прийом активізації і зацікавлення „Нитка Аріадни”, а протягом уроку за пральні відповіді і активну участь учні отримують н-д фігурки воїнів, старовинні монети і, як результат- підвищення загального балу)

Питання до учнів.

1.Хто такі кочовики?

(племена скотарів , які вели кочовий (неосідлий) спосіб життя у степах Євразії).

2.Назвіть у хронологічному порядку, почергово, кочові народи, що

вторгались на територію Русі та київських князів, які їм протистояли ?

(хозари –Олег ,Святослав кін. ІХ – поч. Х ст.; печеніги – Володимир

Великий, Ярослав Мудрий – друга пол. .Х – перша пол.. ХІ ст. ; торки –

Ярославичі – ХІ ст. ; половці – друга пол.. ХІ – поч.. ХІІ ст .Володимир

Мономах )

3. Пригадайте дати найбільших битв з кочовиками?

(1036 біля Києва розгром Я.М. печенігів; 1068р битва на р. Альта не вд 1111 битва з половцями В.Мономаха ;1185 –похід Ігоря Святославича)

4. Який київський князь загинув під час нападу печенігів ?

(Святослав 972р.)

5. Пригадайте, якими були особливості взаємостосунків між половцями й русичами?

6. Назвіть хронологічну межу початку періоду роздробленості Київської Русі? (1132р. після смерті сина Володимира Мономаха Мстислава)

ІІ. Представлення теми й очікуваних результатів уроку.

Учитель.

Відтворивши в пам’яті учнів поняття та найважливіші факти пов’язані з

історією боротьби Русі з кочовиками , оголошується тема

уроку, план її вивчення (записується в зошити) та очікувані результати.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Проблемне питання( підтримати або доказати зворотнє) :

Поразка Русі від монголо-татар була неминучою”  1. Перший похід монголів на Русь.

1.1 Учитель розповідає про утворення монгольської держави , обрання ханом у 1206 р. Темучина , більш відомого як Чингісхан (великий хан) та початок її завойовницьких походів (світової війни). СЛАЙД № 3
Робота над термінами :

Монголо- татари – кочові племена, які жили в середньовіччі в степах

Східної Азії .

Орда – військо монголо-татар ,їхня держава . (СЛАЙД № 4)
Розглядається схема „Походи Чингісхана 1215 – 1223 р.” (СЛАЙД № 5 на)
Робота в парах

? Які події стали підґрунтям для майбутнього світового володарювання монголів ? (опрацювання іст. документа пар. 16 с.153., СЛАЙД № 3)

Учні , які будуть відповідати, мають обрати предмети показані учителем раніше (печиво, батіг, ключ) для підкріплення своєї відповіді .

„Ключ” – завоювання Китаю у 1215р. збагатило монголів передовою військовою технікою та знаннями і стало ключем до світового володарювання.

„Печиво і батіг” – символ системи непрямого контролю підкорених земель розроблена китайським радником Чуцаєм . Владу на місцях монголи залишали місцевим правителям, але їх зрада миттєво каралася .


    1. Битва на р. Калка.

Завдання учням .

? а)Знайдіть у тексті п.1, пар.16 літописну розповідь про те, як діяло

ординське військо ?

? б)Назвіть яку зброю використовували монголи (за мал..на с.154, 152.)

Учитель.

Розповідає про похід Джебе й Субедея і об’єднання руського і

половецького війська , битву 31 травня 1223 р. в Приазов’ї на р.Калка.

(Розгядається схема битви за СЛАЙДОМ № 6)

Учні починають заповнювати хронологічну таблицю

„Вторгнення хана монголів на руські землі”.
ДАТАП О Д І ЯРЕЗУЛЬТАТ

1223

Битва на р. Калка

Поразка русько-половецького війська

1237-1238

Завоювання Північно-Східної Русі

Зруйновано м.Рязань,Владимир,Ростов,Твер

1239

Початок завоювання Південно-Західної Русі

Захоплено Чернігів , Переяслав

6 грудня

1240

Оборона Києва

Зруйнування Києва, з 50тис. жителів залишилося 2 тис.

1241

похід монголів на Волинь та Галичину

Героїчна оборона

Володимира,Луцька,Звенигорода,

Галича; менші руйнування

Підсумок по 1 пункту плану (СЛАЙД № 6 а)

Роблять учні вставляючи пропущені слова в реченні:

„Перший похід монголів на Русь через її ______________закінчився

_______________ , але ще півтора десятиліття тривав відносний спокій , яким могли скористатися руські князі для ______________________.


  1. Вторгнення хана Батия на українські землі.

Учитель.

Учитель розповідає і показує на карті про похід хана Батия на Русь у 1237 р. з переглядом СЛАЙДА № 7
ЗАВДАННЯ: прочитайте уривок з Літопису руського про похід Батия на

Русь (с.156,пар.16) , на контурних картах позначте стрілками

пересування монгольських військ та продовжіть заповнювати

хронологічну таблицю „Вторгнення хана Батия на руські

землі”.

По закінченню роботи один учень показує на настінній карті завоювання ординцями Русі , другий, тим часом, записує таблицю на дошці.
Учитель.

Коротко характеризує оборону Києва у 1240р.Наводить літописні рядки

„Того ж року прийшов цар Батий до міста Києва з безліччю воїнів ;

оточив місто... і неможливо було нікому з міста вийти, ні в місто увійти. І не можна було чути в місті один одного від скрипіння возів, ревіння верблюдів, від звуків труб... від іржання табунів кінських та від криків і зойків безлічі людей... Багато пороків били (в стіни) безперестанку, вдень і вночі, а городяни мужньо билися, і багато було мертвих, і лилася кров, як вода...

...За допомогою великої кількості пороків пробили міські стіни й увійшли в місто, а городяни кинулись проти ворога. І тут можна було бачити й чути страшний тріск списів і стук щитів; стріли затьмарюва­ли світло, так що не видно було неба за стрілами, а була тьма від без­лічі стріл татарських, і скрізь лежали мертві, і скрізь текла кров, як вода... І були переможені городяни, і татари видерлись на стіни, але від великої втоми залишились на стінах міста. І настала ніч. Городяни цієї ночі створили новий город , біля церкви святої Богородиці. А на ранок пішли на них татари, і була люта січа.

------------------------------------------------------------------------------------------------

І почали знемагати люди і вбігли із своїми пожитками в церковне склепіння, і від ваги повалилися стіни церковні, і взяли татари місто...” (СЛАЙД № 9)
Учні роблять висновок про героїзм наших предків описуючи картину В.Шаталіна „Оборона Києва від Батиєвої Навали” (СЛАЙД № 8)
? Чому Галицько-Волинське князівство потерпіло менше руйнувань порівняно з Київським, Чернігівським та ін..?

3-4. Утворення Золотої Орди. Історичне значення боротьби нашого народу з монголо - татарськими ордами .

Робота над термінами: СЛАЙД № 4

Золота Орда –монголо-татарська держава створена Батиєм в Зах. Сибіру,

Поволжі ,у васальній залежності від якої перебували руські

землі .

Золотоординське іго – принизливе ординське панування .

Баскаки – представники монгольського хана на завойованих землях,

контролювали місцеву владу і збирали данину

Ярлик – документ на право управління підвладними землями, який

видавався ханом.
Робота в 2 групах (по 6-7 учнів)під керівн. голови груп (метод „ПРЕС”)

ЗАВДАННЯ . СЛАЙД № 10

І група працює над іст.докум. „Історія Монголів”Плано Карпіні 1246р

? У чому полягало монгольське іго та як воно вплинуло на загальний

розвиток українських земель? ( ЧАСТИНА І - ІІ )

...Вони ні з ким не укладають миру, виключаючи тих, які підкоряться їм;

бо, як сказано вище, мають від Чингісхана наказ підкоряти собі всі народи, коли можна. І ось чого вони від них ви­магають: ходити з ними, коли їм за­вгодно, на війну проти всіх і давати десятину від усього -як з людей, так і з речей. Відрахувавши десять, беруть одного...Решту, переписав­ши, признають за звичаєм. Але, коли мають над ними повну владу, то ніко­ли не виконують даних обіцянок, а ви­шукують всілякі способи, щоб поруши­ти їх.

Чоловіків, що не мали дружин, вели з собою; це саме робили і з жінками, в яких не було законних чоловіків. Решту ж, за їх звичаєм, переписавши, наказували, щоб кожний, як малий, так і великий, навіть немовля одноден­не, бідний і багатий, давав данину...Хто не запла­тить цієї данини, того відводять до татар, де він лишається в рабстві. Так само посилають вони за володільцями земель, наказуючи їм з'явитись до себе негайно; коли ж ті приїжджають, то їм не віддають ніякої належної шани, а поводяться з ними, наче з підлими людьми; вони змушені давати великі подарунки воєводам... Інших же шу­кають нагоди вбити, як то зробили з князем Михайлом та іншими.

З іншими пово­дяться ласкаво і дозволяють їм від'їж­джати додому, а інших страчують на­поями чи отрутою. Наміри ж їх поля­гають у тому, щоб самим володіти землею, а тому вишукують засобів ви­нищувати благородних людей. Від тих же, кому дозволяють від'їжджати, ви­магають синів чи братів, яких уже ні­коли від себе не випускають, як то зро­били з сином Ярослава .А коли помре батько чи брат або спадкоємець, то сина чи брата ніколи не відпускають, а, навпаки, усю маєт­ність забирають собі. В землях тих во­лодільців, яким дозволяють поверта­тись, ставлять вони своїх баскаків, волі яких повинні коритись як герцоги, так і взагалі всі. Якщо ж жителі яко­гось міста чи землі не роблять того, що вони хочуть, то баскаки ці опові­щають, що вони невірні татарам, і так руйнують це місто або цю землю і вбивають жителів сильною рукою татар, які за наказом правителя цієї землі приходять несподівано і раптом на них кидаються, - так сталося з од­ним містом, коли ми були в Татарсь­кій землі”.
ІІ група працює над витягом з „Літопису руського” ХІІІ ст., „Історії України - Руси” М.Грушевського, п.з ,пар.16.

Визначте всесвітньо-історичне значення боротьби нашого народу з

монголо - татарськими ордами ?

а)Татари... пішли проти Русі і зробили велике винищення в землі Руській, зруй­нували міста і кріпості, повбивали людей, обложили Київ, що був столи­цею Русі, і після довгої облоги вони взя­ли його і повбивали жителів міста;

звідси, коли ми їхали через їхню зем­лю, ми знаходили безліч голів і кісток мертвих людей, що лежали в полі; бо це місто було дуже велике і дуже багатолюдне, а тепер воно зведене майже нінащо; ледве існує там двісті домів, а людей тих держать вони в са­мому найтяжчому рабстві. Просува­ючись сюди, вони своїми боями спусто­шили всю Русь.

б) Руські князівства, як перед тим держави Центральної Азії і Закавказзя, а згодом країни Центральної Європи, відстоюючи свою незалеж­ність від монгольських ханів, урятували Західну Європу, її культуру від руйну­вання. У цьому їх величезна історична заслуга перед європейською цивілізацією.

Але знекровлені навалою українські землі , стали згодом легкою здобиччю для сусідніх феодальних держав.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу (історичний бліц - турнір).

1. Історичний бліц - турнір.

Установіть між товаришами певну черго­вість і відповідайте на низку запитань один за одним. Той, хто не зможе вчасно відповісти, вибуває з турніру.

а) Назвіть ім'я найголовнішого монгольського хана на початку XIII ст.

б) Коли монголи обрали першого Великого хана?

в) Хто першим потрапив під шалений натиск монгольських військ?

г) Що зробили князі для організації опору монголам?

г) Коли і де відбулася перша битва з монголами?

д) Як закінчилась перша битва з монголами?

е) Яка причина невдач руських військ?

є) Скільки років руські землі мали відносний спокій від навали монголів?

ж) Коли Батий розпочав свій перший похід?

з) Куди був спрямований перший похід Батия?

й) Що відбувалося у 1238 році?

і) Куди був спрямований новий похід орди у 1239 році?

й) Хто керував обороною Києва?

к) Коли Батий захопив Київ?

л) На які країни пішов Батий після Галицько-волинського князів­ства?

м) Назвіть причини розпаду Київської держави.

н) Перерахуйте найбільші князівства, на які розпалась Київська Русь.

Відповідь на проблемне питання, підтримати або доказати зворотнє :

Поразка Русі від монголо-татар була неминучою”

Відповіді повинні починатися словами :

Я вважаюо, що...”

Оскільки...” СЛАЙД № 11

Наприклад...”

Отже, я вважаю...”
V. Підсумки уроку . Оцінювання.
Учитель пропонує учням закінчити речення :

На цьому уроці найважливішим для мене було ...” (СЛАЙД № 12)
VІ. Домашнє завдання . СЛАЙД № 13

- Опрацювати текст підручника : параграф 16 ;

- виконати завдання 4 ;

- спробуйте намалювати (або уявити і розповісти усно) пам’ятник русичам

загиблим у одній з битв із монголами.
Схожі:

6 Україна у складі СРСР (1922-1939), Західно-українські землі
Позначте (за підрахунками вчених) приблизну кількість осіб що загинули в результаті голоду 1921-23 рр
Тема. Л. Дичко. Варіації для фортепіано «Українські писанки»
Мета. Виховувати любов до музики, народних звичаїв, традицій; проаналізувати розриття теми писанкарства у варіаціях «Українські писанки»...
7: Українські народні звичаї та традиції
Навчальна мета: Вивчити з особовим складом українські народні звичаї та традиції
Радянсько – німецький договори 1939 року і західно українські землі
Дані тестові завдання пропонуються для вчителів, які викладають історію України в 11-х класах, як методичний порадник
Радянсько – німецький договори 1939 року і західно українські землі
Дані тестові завдання пропонуються для вчителів, які викладають історію України в 11-х класах, як методичний порадник
Напередодні війни українські землі входили до складу таких імперій
Який термін відповідає визначенню: «Глобальне збройне протистояння країн, у якому політичні питання розв’язуються збройними засобами,...
13. Українські землі у складі Російської імперії 8 в першій половині ХІХ ст. 8
На допомогу прийде вивчення конкретно-історичних фактів у їх взаємозв’язку з обов’язковим залученням документів як першоджерел історичної...
Ми майбутнє української армії
України. Наша держава сьогодні незалежна. Українські Збройні Сили покликані охороняти незалежність рідної землі. І служать наші хлопці...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Навчальна мета: Вивчити з особовим складом українські народні звичаї та традиції
Матеріал з Вікіпедії вільної енциклопедії
Україні різними шляхами, поскільки українські землі були поділені між двома імперіями: Російською таАвстрійською. Це обумовило певну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка