Тема уроку. Пошук даних. Запити


Скачати 77.13 Kb.
НазваТема уроку. Пошук даних. Запити
Дата19.04.2013
Розмір77.13 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Тема уроку. Пошук даних. Запити

Мета:

навчальна: ознайомити із поняттям «запит», призначенням запитів; формувати навички створення простих запитів, запитів із параметрами, перехресних запитів, запитів на зміну даних при роботі з БД; форматувати навички пошуку та відбору (фільтрації) даних в БД

розвивальна: розвивати навички швидкого запам’ятовування та сприйняття нового матеріалу через доступне і зрозуміле пояснення.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу

СТРУКУРА УРОКУ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

 • перевірка присутності учнів

 • перевірка готовності до уроку

2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Як створити новий файл бази даних?

2. Які об’єкти бази даних є в Access?

3. Які засоби створення об’єктів Access Ви знаєте?

4.Яку структуру має таблиця БД?

5. Що називають записом?

6.Що називають полем?

7.Як задаються імена полів?

8.Які типи полів використовуються у базах даних Access? Коли вони використовуються?

9.Як задаються властивості полів?

10. Як створити нову таблицю?

3. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бази даних можуть містити тисячі і десятки тисяч записів. Типову задачу опрацювання даних формулюють так: серед записів відшукати в базі даних ті, що задовольняють певному критерію (умові) і вивести їх на екран, папір або створити з них іншу таблицю. Для пошуку потрібних даних використовують фільтри і запити.

Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір.

Доступ до інформації, що міститься в БД, забезпечується таким інструментом, як запит.

Доступ до команд роботи з фільтрами можна одержати за допомогою одного з трьох способів:

 • виконати команду з контекстного меню;

 • скористатися кнопками команд на панелі інструментів;

 • виконати команду основного меню Записи-Фільтр (Записи-Фильтр).

Для здійснення пошуку даних користувач будує умови: прості і складені.

Прості умови — це числа, тексти, вирази, математичні співвідношення.

Наприклад:  5; "Артист"; Артист; >3; =4; <>3; < date() — усі дати до вчора включно; Like[A-r] — прізвища, які починаються на А, Б, В, Г; Like "Ар*" — слова, які починаються на Ар; 69???? — шестизначні номери телефонів, які починаються на 69, тощо. Умови записують відповідно до правил мови SQL (Structured Query Language).

Складені умови — це умови, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (не), and (і), or (або).

Наприклад, not 2; between З and 4; between date()-30 and date() — дати за минулі ЗО днів від сьогоднішньої, between 21/4/99 and 21/5/99 — між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять у рядок умов.

Умови, що стосуються різних полів і мають сполучник (логічну операцію) "і", записують в одному рядку конструктора умов. Умови, які стосуються одного поля і мають сполучник "або", розташовують одну під одною.

Алгоритм застосування фільтру

1. Відкрийте форму (наприклад, Uchni).
2. Виконайте послідовно команду Записи-Фільтр-Змінити фільтр (Записи-Фильтр-Изменить фильтр).

3. На закладці Знайти (Найти) вікна Фільтр (Фильтр) виберіть перше значення (наприклад, "Корольков" у списку "Прізвище"), а на вкладці Або (Или), яка знаходиться в нижній частині вікна, – друге значення (наприклад, Like "Іван*" у списку “Ім’я”).

4. Виберіть команду Застосувати фільтр (Применить фильтр) в меню Фільтр.

У результаті застосування фільтру серед одержаних даних  у формі будуть відображатися лише дані про учня Королькова і учнів, значення поля "По батькові" яких починається з символів Іван.
Фільтр за виділеним фрагментом

1. Виділіть дані, які будуть використовуватися як фільтр. (Наприклад, Олександр в полі Ім’я).

2. Виберіть послідовно Фільтр-Записи-Фільтр за виділеним (Фильтр-Записи-Фильтр по выделенному).

У результаті будуть відібрані записи, що містять в полі те значення, яке Ви виділили спочатку.

Інформація про кількість відфільтрованих записів з’являється в нижній частині вікна форми.

Спробуйте після фільтрації даних дати команду Виключити виділене (Исключить выделенное), тоді в формі відобразяться лише ті записи, які не містять значення, за якими здійснювалася фільтрація.

Розширений фільтр

1. Виберіть з меню послідовно Записи-Фільтр-Розширений фільтр (Записи-Фильтр-Расширенный фильтр).

2. Перенесіть за допомогою мишки ім’я поля, за значеннями якого здійснюється фільтрація (Наприклад, priz_u).

3. Установіть в рядку Сортування (Сортировка) значення "за збільшенням" ("по возрастанию").

4. У рядку Умова відбору (Условие отбора) введіть значення фільтру (Наприклад, "Корольков" ИЛИ  - "Позняков").
5. Натисніть кнопку Застосування фільтру (Применение фильтра) на панелі інструментів Фільтр.

В результаті будуть відібрані лише ті записи, що задовольняють заданій умові (Інформація про Королькова та Познякова).
Поняття запиту

Під час роботи з базами даних найголовнішим завданням є пошук та відбір інформації, що в ній міститься. Для цього використовуються запити.

Запит — це об’єкт бази даних, призначений для пошуку записів, перетворення таблиць і створення на їхній основі нових

Розрізняють кілька типів запитів. Найпростішим є звичайний запит (інша назва запит на вибірку), який відображає на екрані вибрані з бази даних записи. Ці запити не змінюють таблиць бази даних.

Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлення, вилучення або архівування записів, створення обчислювального поля тощо) використовують запити на перетворення (на внесення змін, на виконання дії з таблицею, action quiries).

Тип запиту можна змінювати командами Запит-Тип запиту.

Загальна схема роботи з запитами на внесення змін така:

1) виконують звичайний запит на вибірку записів;

2) змінюють тип запиту, наприклад, на створення нової таблиці;

3) запускають запит на виконання — буде створено нову таблицю з відібраною інформацією.

Запит, за яким з таблиці відбирають всі записи за обраними полями називають простим. Для створення такого запиту можна використовувати майстер Простий запит (Простой запрос).

Алгоритм створення простого запиту за допомогою майстра:

j0115864      Алгоритм створення запиту за допомогою майстра:

·     активізувати закладку об’єкту Запити (Запросы);

·     обрати засіб створення - Простий запит;

·      вибрати джерело даних;

·     вибрати поля, дані з яких потрібні;

·     задати ім’я запиту;

·     натиснути Готово.

Дуже часто серед завдань пошуку інформації потрібно відібрати не всі записи з таблиць, а лише ті, в яких є потреба. Це завдання вирішується за допомогою запитів на вибірку. 

Метою запиту на вибірку є створення результуючої таблиці, в якій відображаються лише ті записи, значення яких задовольняють заданій умові відбору.

Для створення запитів до баз даних існує спеціальна мова запитів SQL (структурована мова запитів). 

Але для тих, хто не знає цієї мови є простий засіб - бланк запиту за зразком.

Алгоритм створення запиту за зразком в режимі конструктора

 • обрати засіб створення - Конструктор запитів;

 • вибрати джерело даних (таблиці або запит);

 • вибрати поля, дані з яких потрібні;

 • задати порядок сортування;

 • задати умови відбору;

 • зберегти запит.

Ваш обозреватель не поддерживает встроенные рамки или он не настроен на их отображение.

Умови відбору рядків можна задавати різні. Наприклад:

1. Вибрати лише ті записи, у яких прізвище учня починається на А

А*

2. Вибрати лише ті записи, у яких оцінка учнів більша за 7

>7

3. Вибрати лише ті записи, у яких в полі предмет значення «хімія»

хімія

4. Для   створення запиту з параметром, значення якого задається після запуску запиту на виконання можна ввести у рядку Условия отбора квадратні дужки [ ]

В дужках можна записати будь-який пояснюючий текст, призначений для користувача, наприклад, [Введіть прізвище]

g:\bd_mk\bd_op_ns\m2\r3\zp1_1.jpg

Після запуску запиту відкривається діалогове вікно, в якому користувачу пропонується ввести параметр.

g:\bd_mk\bd_op_ns\m2\r3\zp1_2.jpg

j0115864Алгоритм створення запиту в режимі конструктора:

· активізувати закладку об’єкту Запити (Запросы);

· обрати засіб створення - Конструктор;

· вибрати джерело даних;

· вибрати поля, дані з яких потрібні;

· задати порядок сортування;

· задати умови відбору;

4. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.     Для чого призначені фільтри?

2.     Яка послідовність створення фільтру?

3.     Як створити розширений фільтр?

5. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Навчальний посібник: Гуревич Р.С., Жиліна Л.В., Кадемія М.Ю. "Організація баз даних у MS Access"


Схожі:

Контрольний тест по темі
Для чого призначені запити:  для зберігання даних бази;  для відбору і обробки даних бази;  для введення даних бази і їх перегляду; ...
Тема: Робота в СУБД. Використання QBE для запису операторів SQL
Мова QBE дозволяє створювати складні запити за допомогою конструктора запитів, використовується для вибору, обчислення і модифікації...
Уроку Тема уроку
Використання простого та розширеного фільтрів при впорядкуванні даних. Консолідація даних. Зведені таблиці
План-конспект уроку №2 Тема
Навчальна мета: ознайомити з поняттям «база даних», проектування бази даних, ознайомити із системою управління базами даних Microsoft...
План-конспект уроку трудового навчання Т
Тема уроку. Пошук аналогів існуючих виробів та зображень для випалювання, їх аналіз
Уроку Тема: “Засоби “Пошук рішення” та “Підбір параметрів””
Мета: навчитися використовувати засоби “Пошук рішення” та “Підбір параметрів” для знаходження розв’язків задач моделювання
Уроку Тема: Створення бази даних в ЕТ
Мета: Навчитися створювати структуру бази даних в ЕТ, створювати форми даних і працювати з ними
УРОКУ   Тема:  
Організувавши табличні дані у формі списку, користувач одержує можливість виконання в Excel дій, аналогічних процедурам обробки баз...
Тема: Введення даних за типами Мета уроку
...
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка