Методичні рекомендації щодо здійснення адміністратором контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків видачі документів дозвільного характеру


Скачати 60.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо здійснення адміністратором контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків видачі документів дозвільного характеру
Дата11.04.2013
Розмір60.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації

Методичні рекомендації
щодо здійснення адміністратором контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків видачі документів дозвільного характеру

Інформування адміністратором посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовими особами місцевих дозвільних органів є обов’язковим заходом контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, зокрема, встановлених законами України строків видачі документів дозвільного характеру або надання вмотивованих відмов у видачі таких документів, і являє собою дієвий інструмент впливу на місцеві дозвільні органи (їх посадових осіб).
1. Загальні положення

1.1. Ці методичні рекомендації, розроблені відповідно до вимог Закону України ”Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (далі - Закон) та Типового положення про адміністратора та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 05.12.05 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.06 за № 1/11875, (далі – Типове положення), та містять перелік послідовних дій адміністратора при здійсненні контролю за додержанням місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами) строків видачі документа дозвільного характеру або надання вмотивованої відмови у видачі такого документу.

1.2. Терміни, які використовуються у цих методичних рекомендаціях, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Типовому положенні.

1.3. Контроль за додержанням місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами) строків розгляду заяв суб’єктів господарювання (їх уповноважених представників) та документів, що додаються до неї, видачі документу дозвільного характеру або надання вмотивованої відмови у видачі такого документу (далі – Контроль) – це комплекс заходів, спрямованих на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень суб’єктів господарювання (їх уповноважених представників) місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами), отриманих від адміністратора, прийняття відповідних рішень та надання адміністратору документу дозвільного характеру або надання вмотивованої відмови у видачі такого документа в установлений законами строк.

2. Заходи Контролю

Основними заходами Контролю є:

- моніторинг у часі всіх дій адміністратора та дозвільного органу (його посадових осіб), пов’язаних з прийомом та розглядом заяви суб’єкта господарювання (його уповноваженого представника) та документів, що додаються до неї, видачею документа дозвільного характеру або наданя вмотивованої відмови місцевого дозвільного органу (його посадової особи) у видачі такого документу (далі – Моніторинг);

- обов’язкова документальна фіксація дати прийняття заяви, та документів, що додаються до неї, заходів, пов’язаних з видачею документа дозвільного характеру або надання вмотивованої відмови у видачі такого документа, та відмітки про видачу (далі – Документальна фіксація строків);

- супровід та загальна координація дій місцевих дозвільних органів (їх посадових осіб), пов’язаних з видачею документа дозвільного характеру (далі – Координація);

- інформування відповідного представництва Держкомпідприємництва про будь-які порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, що припускаються місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами) (далі – Інформування представництва).

2.1. Моніторинг

2.1.1. Моніторинг – це систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з видачею місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами) документів дозвільного характеру або вмотивованих відмов у видачі таких документів.

2.1.2. Моніторинг дій місцевих дозвільних органів здійснюється адміністратором в рамках наданих йому повноважень щодо дозвільної справи, переданої на розгляд відповідному дозвільному органу.

2.1.3. Моніторинг здійснюється шляхом інформування адміністратора місцевими дозвільними органами щодо перебігу подій, пов’язаних з розглядом дозвільної справи, за власною ініціативою, на усний або письмовий запит адміністратора. Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів телефонного зв’язку та іншими способами вербального та невербального спілкування.

2.2. Документальна фіксація строків

2.2.1. Документальна фіксація строків проводиться з метою об’єктивного аналізу дій місцевих дозвільних органів (їх посадових осіб), пов’язаних з видачею документів дозвільного характеру.

2.2.2. Документальна фіксація строків здійснюється у відповідному листі проходження дозвільної справи, який являє собою частину дозвільної справи, або може здійснюватись у Журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору. Форма такого журналу затверджена Типовим положенням, який може бути доповнений стовпцями, у яких слід передбачити:

- дату отримання місцевим дозвільним органом (його посадовою особою) кожної окремої заяви та документів, що додаються до неї, на отримання документа дозвільного характеру від адміністратора (з обов’язковим поставленням підписом посадової особи місцевого дозвільного органу, що приймає від адміністратора пакет документів);

- дату отримання адміністратором від місцевого дозвільного органу (його посадової особи) документа дозвільного характеру або вмотивованої відмови у видачі такого документа (з обов’язковим поставленням підпису адміністратора про отримання від посадової особи місцевого дозвільного органу документа дозвільного характеру або вмотивованої відмови у видачі такого документа).

При цьому, для зручності здійснення Контролю та з метою забезпечення фіксації строків зазначених вище дій, адміністратором може бути заведений новий (додатковий) журнал.

2.2.3. В листі проходження дозвільної справи рекомендується фіксувати:

- дата та вхідний номер реєстрації дозвільної справи в місцевому дозвільному органі;

- прізвище, ім’я, по батькові та контактна інформація щодо керівника структурного підрозділу, що розглядає справу та посадової особи-виконавця;

- орієнтована дата видачі дозвільним органом (його посадовою особою) документа дозвільного характеру або надання вмотивованої відмови у видачі такого документа з урахуванням строку, встановленого законами;

- дата та місце проведення заходів, які є невід’ємною частиною порядку видачі документів дозвільного характеру (проведення обстеження об’єкту, на який видається документ дозвільного характеру, проведення засідання комісії, яка приймає та розглядає пакет документів, поданий заявником, та приймає відповідне рішення);

- дата отримання від місцевого дозвільного органу (його посадової особи) документа дозвільного характеру або вмотивованої відмови у його видачі адміністратором

- інші інформаційні відомості, які можуть об’єктивно відображати роботу місцевих дозвільних органів (їх посадових осіб) в частині дотримання ними вимог законодавства, яким регламентується видача документів дозвільного характеру.

2.3. Інформування представництва

Інформування представництва Держкомпідприємництва – це повідомлення, звернення тощо, оформлене у письмову вигляді, про будь-які порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами), виявлені адміністратором.

Таке інформування складається у довільній формі з посиланням на пункти/статті законодавчих та нормативно-правових актів, вимоги яких були порушені місцевими дозвільними органами (їх посадовими особами).
На підставі отримання від адміністратора відповідно оформленого інформування про порушення місцевими дозвільним органом (його посадовою особою) вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, територіальний орган Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, відповідно до пункту 1.3. Порядку здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, затвердженого наказом Держкомпідприємництва від 15.05.2006 № 45 (зареєстрованого в Мін’юсті 01.06.2006 за № 661/12535), має провести позапланову перевірку та вжити заходів (за наявності порушень) щодо припинення місцевим дозвільним органом (його посадовими особами) порушень вимог законодавства, усунення причин та умов, за яких вони припускаються, а також попередження їх у подальшому.


Директор департаменту дозвільної системи О.В. АндрєєвСхожі:

Регламент процедурних дій державного адміністратора, представників...
Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації)
Календарний графік заходів виконавчого комітету Синельниківської...
Засідання представників місцевих дозвільних органів в дозвільному центрі м. Синельникового з питань прийняття рішень щодо видачі...
ПОРЯДОК взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які...
Держкомпідприємництва України в Дніпропетровській області та Порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного...
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»...
УГОДА
Центрі з видачі документів дозвільного характеру в м. Харкові за принципом організаційної єдності
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 05. 2009 № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 05. 2009 №526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЕМУ: «РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ...
Етапи реєстрації об’єднань громадян посадовими особами органів місцевого самоврядування
Діяльність дозвільного центру Ульяновської районної державної адміністрації
Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи...
Перелік документів дозвільного характеру
Управління контролю за використанням та охоронною земель Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка