УГОДА


Скачати 98.15 Kb.
НазваУГОДА
Дата14.05.2013
Розмір98.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПРОЕКТ

УГОДА

про співпрацю в Центрі з видачі документів дозвільного характеру в м. Харкові за принципом організаційної єдності

м. Харків _________ 2010 р.
Харківська міська рада в особі міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та дозвільні органи:

- управління Державного комітету України із земельних ресурсів у місті Харків в особі керівника дозвільного органу Саніна Юрія Віталійовича;

- Харківське міське управління Головного управління МНС України в Харківській області в особі керівника дозвільного органу Юрченка Володимира Михайловича;

- Харківська міська санітарно-епідеміологічна станція в особі керівника дозвільного органу Зубкової Іріни Аріївни;

-  відділ ДАІ з обслуговування м. Харкова та автомобільно-технічної інспекції ГУМВС України в Харківській області в особі керівника дозвільного органу Федяніна Бориса Леонідовича;

- управління ветеринарної медицини м. Харкова в особі керівника дозвільного органу Песчанського Геннадія Миколайовича;

- інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області в особі керівника дозвільного органу Мальцева Олександра Тимофійовича;

- територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по Харківській області в особі керівника дозвільного органу Матвієвського Бориса Костянтиновича;

- служба автомобільних доріг у Харківській області в особі керівника дозвільного органу Микуленка Костянтина Васильовича;

- Головне управління Державного комітету України із земельних ресурсів у Харківській області в особі керівника дозвільного органу Клепача Михайла Петровича;

- Харківське обласне управління лісового та мисливського господарства в особі керівника дозвільного органу Мусієнка Сергія Івановича;

- управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації в особі керівника дозвільного органу Кузнєцова Дмитра Павловича;

-  Харківське регіональне управління водних ресурсів в особі керівника дозвільного органу Шестакова Олександра Георгійовича;

- територіальне управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області в особі керівника дозвільного органу Денисенка Миколи Михайловича;

- Головне управління МНС України в Харківській області в особі керівника дозвільного органу Одарюка Павла Васильовича;


- Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області в особі керівника дозвільного органу Квартенка Романа Олексійовича;

- Харківське обласне виробниче управління меліорації та водного господарства в особі керівника дозвільного органу Войтенка Олександра Яковича;

- Управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Харківській області в особі керівника дозвільного органу Швидкого Ігоря Івановича;

- Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція в особі керівника дозвільного органу Колпакової Тетяни Михайлівни;

- управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації в особі керівника дозвільного органу Маренич Вікторії Михайлівни;

- управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації в особі керівника дозвільного органу Рабиновича Михайла Самуїловича;

- Головне управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації в особі керівника дозвільного органу Зубрича Ігоря Олександровича,

разом Сторони, уклали Угоду про співпрацю в Центрі з видачі документів дозвільного характеру в м. Харкові за принципом організаційної єдності (далі - Угода) про наступне.
1. ПРЕДМЕТ І МЕТА УГОДИ
1.1. Сторони за даною Угодою, шляхом об’єднання спільних зусиль, зобов’язуються співпрацювати у сфері дозвільної системи, з метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру в межах чинного законодавства та оптимізації документообігу при видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

1.2. Діяльність Сторін здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 року №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 12.10.2009р. №176 та інших нормативно-правових актів у сфері дозвільної системи.
2. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Співробітництво Сторін здійснюється у наступних формах:

2.1. забезпечення організації документообігу між Центром з видачі документів дозвільного характеру (далі-Центр) та дозвільними органами;

2.2. обміну інформацією з усіх питань у сфері дозвільної системи, обміну досвідом роботи, законодавчими і нормативними актами з питань діяльності органів у сфері дозвільної системи;

2.3. внесення пропозицій щодо спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

2.4. вирішення організаційних та технічних питань функціонування Центру.
3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1. Для здійснення співробітництва, передбаченого розділом 1 Угоди, Сторони, в межах своєї компетенції, зобов’язуються:

3.1.1 Створити ефективні партнерські взаємовідносини, з метою забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності щодо отримання документів дозвільного характеру, а саме:

  • забезпечити безперешкодний прийом та розгляд заяв суб’єктів господарювання та звернень громадян з питань дозвільних процедур та надання документів дозвільного характеру в Центрі;

  • забезпечити дотримання термінів щодо розгляду поданих документів для прийняття відповідного рішення або мотивованої відмови;

  • проводити взаємні консультації та обговорення, створювати, у разі необхідності, спільні комісії для вирішення питань, що є предметом Угоди;

  • оперативно реагувати та усувати виявлені недоліки, які є причиною затримки надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

  • обговорювати та вирішувати інші питання щодо надання дозвільних документів.

3.1.2. Досягти максимального удосконалення процедур надання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг за принципом організаційної єдності. Оперативно вносити зміни відповідно до чинного законодавства України до регламенту (інформаційну картку), який визначає послідовність дій для отримання документів дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур.

3.1.3. Обмінюватися інформацією з різних аспектів співробітництва, в тому числі і архівною, з метою оперативного вирішення питань щодо дозвільних процедур та надання документів дозвільного характеру.

3.1.4. Здійснювати постійний моніторинг існуючого порядку надання документів дозвільного характеру. Розробляти та надавати, в установленому порядку, пропозиції щодо скорочення термінів видачі документів дозвільного характеру, кількості необхідних для їх отримання документів, зменшення вартості таких послуг, інші.

3.1.5.  Приймати участь в оснащенні робочих місць своїх представників.

3.1.6. Бережно ставитися до майна та техніки Центру.

3.2. Харківська міська рада зобов’язується:

3.2.1. Забезпечити місцями для роботи представників дозвільних органів в приміщенні Центру.
3.2.2. Здійснювати матеріальну підтримку Центру в рамках кошторису витрат на виконання Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові за рахунок коштів бюджету м. Харкова на відповідний бюджетний рік.

3.2.3. Забезпечити координацію роботи та взаємодію адміністраторів Центру та дозвільних органів щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

3.3. Дозвільні органи зобов’язуються:

3.3.1.Забезпечити видачу документів дозвільного характеру уповноваженими представниками дозвільних органів виключно в Центрі.

3.3.2. Забезпечити надання адміністратору копій розпорядчих документів про уповноваження представника дозвільного органу на участь у роботі Центру.

3.3.3. Узгодити з відповідальним за роботу Центру графік роботи в Центрі уповноваженого представника.

3.3.4. Забезпечити адміністратора відповідним Регламентом (інформаційною карткою), затвердженим в установленому порядку.

3.3.5. Забезпечити оприлюднення інформації, необхідної суб’єктам господарювання для започаткування та провадження господарської діяльності, шляхом її розміщення на інформаційних стендах в Центрі.

3.3.6. Забезпечити інформування адміністратора про видані документи дозвільного характеру, в порядку, визначеному законодавством.

3.3.7. Забезпечувати збереження інформації (в тому числі в документальному вигляді) та транспортування її, як до архівів, так і до постійних робочих місць своїх працівників.
4. ВІДКРИТІСТЬ УГОДИ
Ця Угода є відкритою в тому розумінні, що до числа зазначених вище Сторін - учасників цієї Угоди, можуть приєднуватись зацікавлені установи, підприємства та організації, що видають документи дозвільного характеру.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Усі спори, що виникають з цієї угоди вирішуються шляхом переговорів між сторонами, або в порядку, встановленому діючим законодавством.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОЇ УГОДИ
6.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її укладення Сторонами.

6.2. Зміни та доповнення до Угоди оформлюються додатковими угодами.
6.3. Розірвання та припинення дії цієї Угоди здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.
7. ІНШІ УМОВИ
Дану Угоду складено у 22 (двадцяти двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

8. ПІДПИСИ СТОРІНХарківський міський голова
_____________ Г.А. КернесНачальник управління Державного комітету України із земельних ресурсів у місті Харкові____________ Ю.В. Санін

Начальник Харківського міського управління Головного управління МНС України в Харківській області

_____________ В.М. Юрченко

Головний державний санітарний лікар м. Харкова


______________ І.А. Зубкова

Заступник начальника УДАЇ – начальник відділу ДАЇ з обслуговування м. Харкова та автомобільно-технічної інспекції ГУМВС України в Харківській області


______________ Б.Л. Федянін

Начальник управління ветеринарної медицини м. Харкова


___________ Г.М. Песчанський

Начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області

______________ О.Т. МальцевНачальник територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Харківській області___________ Б.К. Матвієвський

Начальник служби автомобільних доріг у Харківській області___________ К.В. Микуленко

Начальник Головного управління Державного комітету України із земельних ресурсів у Харківській області______________ М.П. Клепач

Начальник Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства

_____________ С.І. Мусієнко

Начальник управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

______________ Д.П. Кузнєцов

Начальник Харківського регіонального управління водних ресурсів


______________ О.Г. Шестаков

Начальник територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Харківській області____________ М.М. Денисенко

Начальник Головного управління МНС України в Харківській області


____________ П.В. Одарюк

Начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області


______________ Р.О. Квартенко

Начальник Харківського обласного виробничого управління меліорації та водного господарства

_______________ О.Я. Войтенко

Начальник управління державної автомобільної інспекції УМВС України в Харківській області

______________ І.І. Швидкій

Головний державний санітарний лікар Харківської області
______________ Т.М. Колпакова

Начальник управління у справах преси та інформації Харківської обласної державної адміністрації

______________ В.М. Маренич

Начальник управління містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації

______________ М.С. Рабинович

Начальник Головного управління агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації

_______________ І.О. Зубрич

Схожі:

Угода користувача
Ця Угода регламентує відносини між Адміністрацією інформаційного ресурсу «EURO 2012 (Ukraine)» і фізичною особою, що здійснює пошук...
УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КАЖАНІВ (EUROBATS)
Друга поправка, 2000 рік (змінено назву угоди, попередня назва “Угода про збереження кажанів в Європі”)
Додаткова Угода №      до Договору про надання телекомунікаційних послуг
Замовник, з іншої сторони, що при спільному згадуванні можуть іменуватись Сторони і кожен окремо Сторона, уклали цю Додаткову угоду...
УГОДА ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ АФРО-ЄВРАЗІЙСЬКИХ МІГРУЮЧИХ ВОДНО-БОЛОТНИХ ПТАХІВ (AEWA)
Суть договору: Угода укладена в рамках і на виконання Боннської конвенції. Метою Угоди є збереження мігруючих водно-болотних птахів,...
Угода, укладена між Королівством Польським та Великим князівством...
Городельська унія 1413. У 1392 за Острівською угодою Ягайло був змушений визнати Вітовта своїм намісником, a 1398 Вітовт проголошує...
Додаткова Угода №      до Договору про надання телекомунікаційних...
Виконавець, з однієї сторони, та       в особі µ     , який діє на підставі      , що іменується далі Замовник, з іншої сторони,...
УГОДА про завдаток

БІРЖОВА УГОДА № купівлі-продажу нерухомого майна

Регламент або ухвала (regulation)
Правова основа відносин між Україною та ЄС Угода про партнерство та співробітництво
Пакт (лат договір) угода між двома або більше державами, яка має...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка