ПОРЯДОК взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі


Скачати 219.67 Kb.
НазваПОРЯДОК взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі
Дата31.03.2013
Розмір219.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Додаток

до рішення виконкому міськради

від 12.11.2008 944


ПОРЯДОК

взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в Дозвільному центрі

Цей Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом, суб’єктів господарювання в одному приміщенні (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Типового положення про адміністратора та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та представництвом Держкомпідприємництва України в Дніпропетровській області та Порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру від 22.02.2006 № 111.
І. Терміни
Дозвільний центр – єдине приміщення (кімната, зала, фойє тощо), у якому представники місцевих дозвільних органів здійснюють діяльність з питань видачі документів дозвільного характеру та документів необхідних для їх отримання (їх переоформлення, видачу дублікатів, анулювання тощо), у визначений та узгоджений між ними час.
Документ дозвільного характеру – дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності.
Місцеві дозвільні органи – міська рада, виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади (в т.ч. територіальні (місцеві) органи урядових органів центральних органів виконавчої влади), їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Адміністратор – посадова особа міської ради, яка організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру та документів необхідних для їх отримання.
Учасники дозвільного центру – представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в єдиному приміщенні (кімнаті, залі, фойє тощо) дозвільного центру для оформлення та видачі їм документів дозвільного характеру та документів, необхідних для їх отримання.


2
Заявник – суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, яка звертається до єдиного дозвільного центру або до місцевих дозвільних органів і за отриманням інформації, консультації та/або документів дозвільного характеру і документів, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру.


Суб'єкт господарювання – зареєстрована у встановленому законодавством порядку юридична особа, незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа – підприємець, що здійснює господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), має відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Погоджувальні органи – виконавчі органи міської ради, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади (в т.ч. територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади), їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати довідки, витяги, висновки, тощо, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру, від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи, які можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Погоджувальні документи – довідки, витяги, висновки, тощо, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру або документи, які можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру.
II. Загальні положення
1. Дозвільний центр об’єднує в одному приміщенні представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних служб, інших установ, підприємств та організацій, уповноважених відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру, погоджувальні документи та які здійснюють роботу з прийняття і розгляду заяв суб’єктів господарювання з питань видачі документів дозвільного характеру та безпосередньої видачі документів дозвільного характеру.
2. Суб’єкт господарювання має право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: через адміністратора або безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні, при цьому учасники дозвільного центру зобов’язані забезпечити взаємодію між собою з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.
3. Дозвільні органи не можуть приймати та видавати суб’єктам господарювання документи дозвільного характеру та погоджувальні документи за межами єдиного дозвільного центру.
4. Учасники дозвільного центру у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб державної влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, а також цим Порядком.

3
5. Місцеві дозвільні та погоджувальні органи зобов’язані вести прийом у приміщенні дозвільного центру щоденно з 9-00 до 17-00, або в інші дні за погодженням з відділом з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Графік ведення прийому дозвільними органами може змінюватися за погодженням з відділом з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, на який покладено виконання функцій дозвільного центру.
6. Місцеві дозвільні органи та погоджувальні органи повинні розміщувати вичерпну інформацію про особу, яка веде прийом у приміщенні дозвільного центру, перелік документів дозвільного характеру, вичерпний перелік документів, які необхідні для їх отримання та вичерпний перелік підстав для відмови у видачі документів дозвільного характеру. Інформація повинна розміщуватися на офіційній інтернет-сторінці міської ради та її виконавчого органу, на стендах у приміщенні дозвільного центру, а також у приміщенні дозвільного та погоджувального органу.
7. Місцеві дозвільні органи та погоджувальні зобов’язані розміщувати на офіційній інтернет-сторінці міської ради та її виконавчого органу інформацію про надання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів з актуальних питань, а саме:

- у сфері будівництва;

- у сфері надання земельних ділянок у користування;

- у сфері екологічної безпеки;

- у сфері санітарно-епідеміологічного законодавства;

- у сфері транспорту;

- у сфері благоустрою.
8. Місцеві дозвільні органи та погоджувальні органи, які володіють наступною інформацією повинні надавати до дозвільного центру інформацію щодо:

- земельного кадастру;

- земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;

- плани забудови відповідних територій;

- перелік об’єктів нерухомого майна, що потребує реконструкції (перебуває в аварійному стані);

- перелік будівель, приміщень, які надаються або можуть бути надані в оренду;

- перелік нерухомих об’єктів культурної спадщини, які на підставі норм діючого законодавства мають відповідну процедуру відчуження та надання в оренду.

Ця інформація оприлюднюється у дозвільному центрі на відкритих стендах, розміщених у доступному для огляду місці.
9. Керівники місцевих дозвільних органів у двотижневий термін після затвердження цього Порядку забезпечують:

- підготовку та надання міському голові, керівнику структурного підрозділу, на який покладено функції дозвільного центру, технічних регламентів надання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, а також оприлюднення таких регламентів на інформаційних стендах у приміщеннях дозвільних органів;

- закріплення представників для участі у роботі дозвільного центру для здійснення прийому суб’єктів господарювання за встановленим графіком;

- призначення представників для участі у роботі міської комісії з питань вибору земельних ділянок, уповноважених попередньо розглядати заяви (запити) та приймати рішення щодо попереднього погодження на надання документів дозвільного характеру безпосередньо у рамках засідань комісії.

4
10. Адміністратор безоплатно одержує у триденний строк з моменту запиту за формою, згідно із Додатком № 1 до цього порядку, інформацію від місцевих дозвільних і погоджувальних органів, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру та погоджувальних документів, за винятком інформації, що становить державну таємницю.

III. Організація взаємовідносин
1. Організація взаємовідносин учасників дозвільного центру встановлюється цим Порядком з метою організації видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру у відповідності до законодавства.
2. Представники місцевих дозвільних і погоджувальних органів, які ведуть прийом (беруть участь у роботі) у дозвільному центрі, визначаються наказом (розпорядженням) керівника відповідного дозвільного або погоджувального органу.
3. При розробці Порядку враховані особливості видачі документів дозвільного характеру та погоджувальних документів за принципом організаційної єдності (формат дозвільного центру).

Формат дозвільного центру означає, що заявники подають документи на одержання певних документів дозвільного характеру або погоджувальних документів на основі власного вибору двома способами (адміністратору єдиного дозвільного центру або представникам місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом у приміщенні (дозвільному центрі), та отримують документи дозвільного характеру.
4. У разі, якщо законом передбачено внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, заявник забов’язаний надати копію квитанції або платіжного доручення про сплату.
5. У роботі дозвільного центру беруть участь представники таких дозвільних і погоджувальних органів:

- Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;

- Комітет по управлінню комунальним майном;

- Управління архітектури та містобудування;

- Нікопольський регіональний відділ державної інспекції архітектурно-будівельного контролю;

- Відділ Держкомзему у м. Нікополь Дніпропетровської області;

- Нікопольський відділ природокористування;

- КП Нікопольське управління по експлуатації газового господарства;

- Нікопольська міська санітарно-епідеміологічна станція;

- Нікопольське представництво Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей;

- КП Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства;

- КП «Нікопольтепломережа»;

- Структурні підрозділи ВАТ «Укртелеком»;

- Управління ветеринарної медицини в м. Нікополі;

- КП Нікопольська міська електрична мережа вуличного освітлення;

- Нікопольський район електричних мереж;

- Експертно – технічний центр Державного комітету України з нагляду за охороною праці;

- Нікопольський районний відділ головного управління міністерства надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області;

5
- Відділення ДАЇ (з обслуговування АТ м. Нікополь та Нікопольського району) при УМВС України в Дніпропетровській області;

- Нікопольський міський відділ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області.

6. У роботі дозвільного центру також беруть участь представники дозвільних органів, які уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру й погоджувальні документи і можуть залучатися до проведення експертизи (обстеження), необхідної для видачі документів дозвільного характеру, в межах території міста.
7. Заявник у день звернення, в межах дозвільного центру, має право звернутися з заявою на одержання певних дозвільних та погоджувальних документів, до усіх, або окремих, представників дозвільних та погоджувальних органів.
8. Учасники дозвільного центру забезпечують:

- надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації стосовно вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів;

- прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрацію;

- надання суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру і погоджувальних документів, передбачених законами України, або у разі наявності підстав – обґрунтованих відмов у їх наданні;

- підготовку пропозицій з подальшого реформування процедур надання документів дозвільного характеру (дозволів, погоджень, висновків тощо) і погоджувальних документів з метою реалізації основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
9. При розгляді заяв суб’єктів господарювання учасники дозвільного центру зобов’язані:

- дотримуватися вимог діючого законодавства України та цього Порядку;

- забезпечувати координацію своєї діяльності відповідно до основних принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та до рекомендацій адміністратора;

- у разі необхідності здійснювати виїзд на місце обстеження відповідних об’єктів;

- бути присутніми у встановлений час у дозвільному центрі для забезпечення прийому суб’єктів господарювання;

- вести картку щоденного обліку звернень суб’єктів господарювання згідно Додатку № 2;

- ставити відповідні позначки у журналі відвідувань дозвільного центру представниками місцевих дозвільних і погоджувальних органів та служб згідно Додатку № 3;

- надавати суб’єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру і погоджувальних документів, а також про вичерпні підстави відмови у їх наданні;

- у разі, якщо документ дозвільного характеру або погоджувальний документ є платним, надавати суб’єкту господарювання вичерпну інформацію, необхідну для внесення ним плати.
10. Учасники дозвільного центру мають право:

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи дозвільного центру;

- оцінювати та обговорювати документи, які ними розглядаються;

- отримувати необхідні документи для розгляду заяв суб’єктів господарювання;

6
- не узгоджувати відповідні документи без виїзду на місце, у разі необхідності.
11. У дозвільному центрі забезпечується надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, передбачених законами України, які надаються суб’єктам господарської діяльності дозвільними органами на міському рівні та погоджувальних документів, які необхідні для отримання документів дозвільного характеру та видаються у дозвільному центрі.

IV. Порядок взаємодії місцевих

дозвільних і погоджувальних органів та документообіг у дозвільному центрі
1. З метою отримання документів дозвільного характеру та погоджувальних документів, з’ясування порядку подання заяв і необхідних документів та її розгляду суб’єкт господарювання звертається до адміністраторів дозвільного центру, які входять до складу структурного підрозділу міської ради, на який покладено функції дозвільного центру.
2. Під час прийому заявників адміністратор зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про його право вибору способу отримання документів дозвільного характеру: за зверненням до адміністратора або безпосередньо за зверненням у відповідні місцеві дозвільні органи, представники яких здійснюють прийом суб’єктів господарювання у приміщенні дозвільного центру у встановлені дні та години їх прийому.
3. Заява та документи подаються особисто заявником, його уповноваженою особою або рекомендованим листом.
4. При зверненні суб’єкта господарювання або його уповноваженої особи безпосередньо до представників місцевих дозвільних органів, адміністратор надає заявнику вичерпну інформацію щодо порядку та умов отримання документів дозвільного характеру, переглядає комплект документів, передбачених законодавством, для отримання документу дозвільного характеру, складає лист погодження документообігу (погоджувальний лист) згідно із Додатком № 4, реєструє звернення відповідним чином та направляє до представника відповідного дозвільного органу.
5. Якщо суб’єкт господарювання обирає спосіб отримання документів дозвільного характеру за зверненням до адміністратора, адміністратор реєструє заяву та документи в журналі, який ведеться за зразком, затвердженим рішенням міської ради; формує дозвільну справу, веде та забезпечує її зберігання.

Копія заяви та документів, що додаються до неї, засвідченні підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються до відповідних місцевих дозвільних органів через представників місцевих дозвільних органів, що здійснюють прийом у дозвільному центрі.
6. У обох випадках документи дозвільного характеру приймаються за описом документів, що додаються до заяви заявника (погоджувального листа) згідно Додатку № 5, у якому зазначається перелік прийнятих документів, дата прийняття та номер реєстрації. Опис документів підписується адміністратором та/або представником місцевого дозвільного органу. Копія опису документів надається заявнику.

До копії заяви та доданих до неї документів, які передаються представнику дозвільного органу для розгляду питання надання документа дозвільного характеру, додається супровідна картка згідно із Додатком № 6. Супровідна картка підписується співробітником відповідного місцевого дозвільного органу, якому передається для розгляду дозвільна справа, та зберігається у дозвільному центрі.
7
Документообіг здійснюється у паперовому вигляді та в електронній формі відповідно до вимог законодавства.
7. Місцеві дозвільні органи у термін п’яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви або листа погодження та документів, якщо інше не передбачено законом, приймають рішення про видачу або відмову у видачі суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру та передають протягом двох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення в дозвільний центр відповідні документи. У рішенні про відмову у видачі документа дозвільного характеру в обов’язковому порядку зазначаються підстави такої відмови з посиланням на відповідні нормативно-правові акти, а також способи щодо усунення недоліків, що стали причиною для відмови у наданні документа дозвільного характеру.

Підставою для відмови у наданні документа дозвільного характеру є:

- подання суб’єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру або погоджувального документа, не в повному обсязі;

- виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.
8. У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним органом у строк, встановлений законодавством.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру з тих самих причин, що стали підставою для попередньої відмови у його видачі (за винятком не усунення чи усунення не в повній мірі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови).
9. Адміністратор здійснює реєстрацію документа дозвільного характеру (або відмови у його видачі), вносить його до реєстру документів дозвільного характеру.

У той же день або наступного робочого дня після одержання документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє заявника про можливість отримати документ дозвільного характеру у дозвільному центрі.

Документ дозвільного характеру вручається заявнику під розпис про одержання при пред’явленні документу, який підтверджує внесення плати за його видачу, якщо вона передбачена законом.

У разі нез’явлення заявника для одержання документу дозвільного характеру протягом двох робочих днів після закінчення встановленого терміну видачі, адміністратор відправляє документ дозвільного характеру заявнику за допомогою поштового зв’язку листом із повідомленням про одержання та описом вкладення.

У разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі документа дозвільного характеру адміністратор повідомляє про це заявника в той же день або наступного робочого дня після одержання відповідного рішення. Відмова у видачі документа дозвільного характеру вручається заявнику під розписку про одержання.

У разі нез’явлення заявника для одержання відмови у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів після закінчення встановленого терміну видачі, адміністратор відправляє відмову у видачі документа дозвільного характеру заявнику за допомогою поштового зв’язку листом із повідомленням про одержання та описом вкладення.
10. У разі необхідності отримання документа дозвільного характеру, який видається дозвільним органом, розташованим в обласному центрі, адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання документа дозвільного характеру, отримати документ дозвільного характеру та видати його суб’єкту господарювання.

8
Документи передаються особисто, поштою або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству.
11. Місцеві дозвільні та погоджувальні органи раз на тиждень надають дозвільному центру вичерпну інформацію про надані ними за минулий тиждень документи дозвільного характеру і погоджувальні документи за встановленою формою (Додаток № 7).
12. З метою узгодженості у роботі учасників дозвільного центру щодо розгляду заяв та попереднього погодження на отримання документів дозвільного характеру на провадження господарської діяльності, проводяться спільні засідання учасників дозвільного центру у разі необхідності. Керівники місцевих дозвільних органів своїми наказами формують персональний склад комісії, члени якої зобов’язані бути присутніми на спільних засіданнях, мають право вносити пропозиції, обговорювати питання, що розглядаються. До складу комісії включаються посадові особи, уповноважені приймати і затверджувати рішення про надання попереднього погодження на отримання документів дозвільного характеру в рамках спільного засідання комісії. За необхідності члени комісії можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об’єктів.

Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує обговорення і здійснення висновків комісії. При наявності спірних питань, що виникають у ході роботи комісії, приймається колегіальне рішення, яке заноситься до протоколу.

Засідання комісії проводяться у відкритому режимі. У засіданнях комісії можуть брати участь міський голова або його заступники. У засіданні може брати участь адміністратор, якщо на ньому розглядається сформована ним дозвільна справа. На засіданнях комісії можуть бути присутні особи, законні права та інтереси яких зачіпають питання, що розглядаються. Заявник за три дні до проведення засідання комісії в обов’язковому порядку інформується про його право бути присутнім на засіданні, у разі, якщо на ньому розглядається його заява або запит.

V. Особливості надання за принципом організаційної єдності документів дозвільного характеру у сфері земельних відносин будівництва та дозвільних документів, що мають комплексний характер (вимагають отримання декількох погоджень, висновків, візувань тощо)
1. Для забезпечення організації попереднього погодження документів дозвільного характеру на відведення земельних ділянок, на будівництво нових об’єктів, реконструкцію (перепланування) приміщень, розміщення об’єктів зовнішньої реклами, а також інших документів дозвільного характеру, що мають комплексний характер (вимагають надання декількох погоджень, висновків, візувань тощо), застосовується карта попереднього погодження.
2. Підготовка та комплектування вихідних даних здійснюється підприємствами, установами та організаціями у порядку, встановленому законодавством. Забороняється включати до вихідних даних вимоги, не передбачені державними стандартами, нормами і правилами у сфері містобудування.
3. Погодження вихідних даних у разі необхідності з підприємствами, установами та організаціями, що надають технічні умови, або отримання від них додаткової інформації здійснюється спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури у рамках спільних комісій, які проводяться за участю замовника та розробника проектної документації на будівництво об’єкта у відповідності до вимог цього Порядку.
4. У разі необхідності пайової участі суб’єкта господарювання-інвестора у розвитку інженерної інфраструктури (транспортних, тепло-, електро, газо-, водопровідних і каналізаційних мереж) обсяги такої пайової участі визначаються на підставі реально

9
необхідних витрат на підключення відповідних об’єктів будівництва до інженерної інфраструктури та забезпечення їх функціонування у відповідності до їхнього призначення.
5. Вимоги щодо пайової участі у розвитку інженерної інфраструктури погоджуються з виконавчим органом місцевої ради та супроводжуються їх детальним фінансово-економічним обґрунтуванням розмірів і джерел використання фінансових і матеріально-технічних ресурсів, визначених у вимогах щодо пайової участі.

VI. Порядок організації та проведення спільного

обстеження об’єктів за участю представників місцевих дозвільних органів
1. Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» передбачено проведення місцевими дозвільними органами спільного обстеження. Порядок проведення встановлюється Методичними рекомендаціями щодо порядку організації адміністратором спільного обстеження об'єкта, що проводиться місцевими дозвільними органами при видачі документів дозвільного характеру, що затверджуються Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
2. Представники місцевих дозвільних органів зобов’язані забезпечити комплексне проведення обстеження об’єкта, на експлуатацію (розміщення) якого отримується документ дозвільного характеру, у випадках, передбачених законодавством.
3. Адміністратор організаційно та інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.
4. У разі, якщо для отримання документа дозвільного характеру необхідно провести спільне обстеження об’єкта, адміністратор після надходження до нього заяви про отримання того чи іншого документа дозвільного характеру та наданого до нього пакету документів не пізніше наступного робочого дня доводить до відома уповноважених представників відповідних місцевих дозвільних органів у письмовій формі (факсом або в інший зручний спосіб) інформацію про найменування суб’єкта господарювання, документ дозвільного характеру, за яким він звернувся, місцезнаходження об’єкта, що підлягає обстеженню, та встановлені законодавством терміни обстеження, а також узгоджує з ними дату та строк проведення обстеження (в робочому порядку або письмово), про що наступного робочого дня після узгодження, повідомляє суб’єкта господарювання (але не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення спільного обстеження), шляхом надсилання відповідного повідомлення у письмовій формі поштою або факсом згідно із Додатками №№ 8,9.

Облік проведених спільних обстежень ведеться адміністратором у журналі за формою згідно із Додатком № 10.
5. Розгляд документів, поданих суб’єктом господарювання для отримання документа дозвільного характеру, може попередньо здійснюватись представниками місцевих дозвільних органів на спільному засіданні.

Розгляд поданих заявником документів, прийняття рішення про проведення спільного обстеження та узгодження дати його проведення може здійснюватись представниками місцевих дозвільних органів колегіально на спільних засіданнях у день прийому суб’єктів господарювання у дозвільному центрі. Результати розгляду оформляються відповідним протоколом.

10
6. Під час проведення спільного обстеження представники місцевих дозвільних органів проводять обстеження в межах своєї компетенції та у спосіб, встановлений спеціальним законодавством.

Адміністратор може брати участь у проведенні спільного обстеження.

За результатами спільного обстеження місцевими дозвільними органами складається документ (документи) дозвільного характеру відповідно до вимог, встановлених законодавством.

Спосіб прибуття посадових осіб місцевих дозвільних органів на об’єкт вирішується у робочому порядку (самостійно посадовими особами місцевих дозвільних органів, зокрема, за домовленістю місцевих дозвільних органів – на транспорті одного із органів, громадським транспортом; за наявності ініціативи суб’єкта господарювання у спосіб, запропонований безпосередньо суб'єктом господарювання тощо).

VII. Відповідальність

у сфері видачі документів дозвільного характеру
1. Посадові особи дозвільних органів та адміністратори за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
2. Адміністратор зобов’язаний письмово повідомити про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру міського голову та територіальний підрозділ спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності протягом двох днів з моменту виявлення такого порушення.
3. У разі виявлення порушення законодавства керівник дозвільного та погоджувального органу вживає відповідних заходів щодо його усунення та інформує міського голову або його заступників про проведені заходи щодо усунення та попередження порушень законодавства.
4. Дії або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів та адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
5. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам посадовими особами дозвільного органу внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.
6. У разі застосування дозвільним органом нормативно-правових актів, прийнятих з порушенням вимог частини першої статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», суб’єкт господарювання, законні права якого були порушені у зв’язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актів, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та відшкодування завданої шкоди.

ХIII . Фінансове забезпечення, організація та режим

роботи дозвільного центру
1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення роботи дозвільного центру забезпечує міська рада.
11
2. Спільні дії щодо організації роботи з видачі документів дозвільного характеру та погоджувальних документів за принципом організаційної єдності повинні передбачати також узгодження матеріальних і технічних питань функціонування взаємодії дозвільного центру.
3. Дозвільний центр працює кожного дня з понеділка по п’ятницю. Режим роботи представників дозвільних органів у дозвільному центрі, а саме дні та часи прийому ними суб’єктів господарювання, встановлюється на підставі виконавчого комітету міської ради від 10.08.05 № 493 «Про внесення змін у додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 14.01.2004 року № 6 «Про створення Міського центру комплексного надання консультаційних, узгоджувальних послуг та дозвільних документів для суб’єктів підприємницької діяльності.


Начальник відділу з питань сприяння

розвитку малого та середнього бізнесу Ю.В. Василенко

Схожі:

2. Визначення термінів
Порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в одному приміщенні,...
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
...
Календарний графік заходів виконавчого комітету Синельниківської...
Засідання представників місцевих дозвільних органів в дозвільному центрі м. Синельникового з питань прийняття рішень щодо видачі...
Регламент процедурних дій державного адміністратора, представників...
Специфікація (довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації)
До Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ,...

Про адміністратора Вільшанської районної державної адміністрації...
Вільшанської районної державної адміністрації та порядок його взаємодії з дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним...
Перелік дозвільних органів та дозвільних документів, які видаються через Дозвільний центр
Дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин,...
ПЛАН проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів)
...
Предметом господарського права є господарські відносини, що виникають...
Оживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, атакож громадяни, громадські...
Перелік відповідних органів ліцензування господарської діяльності,...
Нспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим приймає документи від суб’єктів господарювання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка