ДЕКЛАРАЦІЯ про початок виконання підготовчих робіт


Скачати 54.97 Kb.
НазваДЕКЛАРАЦІЯ про початок виконання підготовчих робіт
Дата06.04.2013
Розмір54.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


ЗАРЕЄСТРОВАНО

_____________________________________________
(найменування органу, який провів реєстрацію)

___ _________________ 20__ р. N _____________

__________ ______________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи)

М.П.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт___ ______________ 20__ р.

__________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва,

__________________________________________________________________
категорія складності)

1. Інформація про замовника

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
серія і номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків
(не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

2. Інформація про керівника замовника - юридичної особи (за
наявності)

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Інформація про особу, відповідальну за проведення
технічного нагляду

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що | кваліфікаційного |

| батькові, номер | підтверджує | сертифіката |

| телефону |повноваження особи на| |

| |здійснення технічного| |

| | нагляду | |

------------------------------------------------------------------

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника - якщо
будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання,
номер облікової картки платника

__________________________________________________________________
податків (не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляються

__________________________________________________________________
від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та

__________________________________________________________________
повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і

__________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника податків

__________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

5. Інформація про керівника генерального підрядника
(підрядника) (за наявності)

__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я
та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що | кваліфікаційного |

| батькові, номер | підтверджує | сертифіката |

| телефону |повноваження особи на| (обов'язково |

| | виконання робіт | зазначається з |

| | | 1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

7. Інформація про ліцензію підрядника (обов'язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)

------------------------------------------------------------------

| Орган, що видав | Серія і номер |Дата видачі |Строк дії |

| ліцензію | ліцензії | | |

------------------------------------------------------------------

8. Інформація про проектувальника

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, та по батькові фізичної особи, серія та
номер паспорта, ким, коли виданий,

__________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків
(не зазначається фізичними особами,

__________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової

__________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби

__________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код платника

__________________________________________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)

__________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові,
номер телефону)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника:
головного архітектора (інженера) проекту, особу, що здійснює
авторський нагляд (за наявності)

------------------------------------------------------------------

|Найменування посади, |Назва, дата видачі та| Серія та номер |

|прізвище, ім'я та по | номер документа, що | кваліфікаційного |

| батькові, номер | підтверджує | сертифіката |

| телефону |повноваження особи | (обов'язково |

| | | зазначається з |

| | | 1 червня 2012 р.) |

------------------------------------------------------------------

11. Інформація про ліцензію проектувальника (обов'язково
зазначається до 1 червня 2012 р.)

------------------------------------------------------------------

| Орган, що видав | Серія і номер |Дата видачі |Строк дії |

| ліцензію | ліцензії | | |

------------------------------------------------------------------

12. Інформація про проектну документацію на виконання
підготовчих робіт

__________________________________________________________________
(назва, дата видачі та номер документа про затвердження
проектної документації,

__________________________________________________________________
результати її експертизи; прізвище, ім'я та по батькові
експерта, серія та номер його

__________________________________________________________________
кваліфікаційного сертифіката - обов'язково зазначається
з 1 червня 2012 р. (за наявності)

13. Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови
земельної ділянки (за наявності)

------------------------------------------------------------------

|Реєстраційний номер |Дата видачі | Орган, що видав містобудівні |

| | | умови та обмеження |

------------------------------------------------------------------

14. Інформація про земельну ділянку

Місце розташування ____________________________________________

____________________________________________

Площа ділянки, ____________________________________________
гектарів ____________________________________________

Кадастровий номер ____________________________________________

____________________________________________

Цільове призначення ____________________________________________

____________________________________________

Форма власності або ____________________________________________
користування ____________________________________________

Документ, що Назва ______________________________________
посвідчує право від ___ ______________ 20__ р. N ___________
замовника на ____________________________________________
земельну ділянку ____________________________________________
(найменування органу, який видав документ)

____________________________________________

____________________________________________

Зобов'язуюсь забезпечити виконання підготовчих робіт
відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм,
стандартів і правил.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та
недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання
підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною
документацією, державними будівельними нормами, стандартами і
правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.
_____________________ ________ _______________________________
(найменування посади) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

_______________
Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або
замовником (для фізичної особи) та засвідчується
печаткою замовника (за наявності)


Схожі:

Порядок надання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької...
Них робіт та про введення в експлуатацію закінчених об`єктів будівництва на території м. Кременчука розроблено відповідно до вимог...
Аналіз
Порядку надання замовниками будівництва виконавчому комітету Кременчуцької міської ради письмового повідомлення (інформації) про...
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Виконання підготовчих робіт без направлення повідомлення про початок виконання зазначених робіт у випадках, коли направлення
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
Затвердити Порядок ведення єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт
ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 р. N 466 Київ Деякі питання виконання...
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається
1 Про реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт...
Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів підконтрольних державній...
Пам’ятка з вивчення системи роботи вчителя
Виконання вчителем навчальних програм (зіставлення календарних планів із записами в класних журналах, зошитах, щоденниках учнів та...
Перелік дозвільних органів та дозвільних документів, які видаються через Дозвільний центр
Дозвіл на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин,...
ДЕКЛАРАЦІЯ відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання...
Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а також виробів, що виготовлятимуться
ІІI. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення, ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка