Тема «Під’єднання комп’ютерів до локальної мережі»


Скачати 74.75 Kb.
НазваТема «Під’єднання комп’ютерів до локальної мережі»
Дата06.04.2013
Розмір74.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Комп’ютерні системи і мережі


Лабораторна робота № 13-14 .

Тема «Під’єднання комп’ютерів до локальної мережі».

Мета: Навчитися під’єднувати ПК до локальної мережі.

Хід роботи.

 1. У Windows XP Professional всі операції з конфігурування мережних засобів здійснюються в папці Мережні підключення Сетевые подключения. У цій папці створюються підключення комп'ютера до Інтернету, локальної мережі чи до інших комп'ютерів, які дозволяють використовувати мережні ресурси і служби в локальній мережі або віддалено. Папка розміщується на панелі управління або може бути виведена безпосередньо в меню Пуск .

 2. Папка Мережні підключення (Сетевые подключения) поєднує засоби Dial-up Networking з Windows NT 4.0 та функції, що були колись доступні з панелі управління, наприклад, настроювання мережних протоколів і інших службових параметрів. Кожне підключення в папці Мережні підключення (Сетевые подключения). служить для здійснення зв'язку між даним і іншим комп'ютером або мережею. За допомогою таких підключень спрощується настроювання мережі.

Приклад папки Мережні підключення, що містить підключення різного типу .За допомогою вихідних підключень встановлюється зв'язок із серверами віддаленого доступу, при цьому для підключення до мережі використовується певний метод доступу (локальна мережа (ЛОМ), модем для ліній, що комутуються, адаптер і лінія ISDN і т.п.). На відміну від вихідного, вхідне підключення дозволяє комп'ютеру під управлінням Windows XP Professional підтримувати підключення, що ініціалізуються іншими комп'ютерами. Це означає, що цей комп'ютер може працювати як сервер віддаленого доступу. Незалежно від того, локальний зв'язок (ЛОМ) чи віддалений (телефонна лінія, ISDN і т.п.), підключення можна настроїти так, щоб вони могли повноцінно виконувати всі необхідні функції. Наприклад, за допомогою будь-яких мережних підключень можна друкувати на мережних принтерах, переглядати інші мережі, отримувати доступ до мережних дисків і файлів чи до Інтернету (якщо підключення підтримує відповідні протоколи). Оскільки всі служби і методи зв'язку настроюються у вікні властивостей підключення, для конфігурування параметрів підключення не потрібно звертатися до зовнішніх інструментів управління. Наприклад, параметри настроювання для телефонного підключення за допомогою модему включають ті, які потрібно використовувати до, протягом і після підключення: тип модему для зв'язку; тип шифрування пароля, необхідний для підключення; мережні протоколи, що застосовуються після встановлення з'єднання. Стан кожного підключення (тривалість і швидкодія) можна переглядати безпосередньо у вікні підключення. Захист на рівні локальної системи і захист на рівні доменів, застосування хостів безпеки, шифрування даних, аутентифікація і відповідний виклик забезпечують безпечний доступ для підключень до мережі і віддаленого доступу до мережі. Рекомендації

 1. Нижче перераховані рекомендації, з якими бажано ознайомитися перед використанням підключень до мережі та віддаленого доступу до мережі:

 2. 1. Перед створенням підключення до Інтернету необхідно отримати у провайдера (постачальника) послуг Інтернету параметри настроювання підключення. Встановлення з'єднання з постачальником послуг Інтернету може поставити вимогу установлення одного чи декількох параметрів:

 3. Заданої IP-адреси.

 4. Використання стиснення заголовків IP-пакетів (для РРР).

 5. Адреси DNS-сервера.

 6. Параметрів настроювання прикладних програм, наприклад, настроювання протоколу безпеки Інтернету (IPSec) і т.п.

 7. 2. Необхідно використовувати автоматичне настроювання параметрів IP (з використанням протоколу DHCP), де це тільки можливо, за наступними причинами:

 8. Протокол DHCP дозволений за замовчуванням.

 9. При зміні конфігурації мережі не буде потрібно змінювати параметри настроювання IP.

 10. Автоматичне настроювання IP використовується для всіх підключень, що усуває потребу ручної конфігурації параметрів (наприклад, адреси DNS-сервера, WINS-сервера і т.д.).

 11. 3. Windows XP Professional автоматично виявляє встановлені мережні адаптери і для кожного мережного адаптера створює підключення до локальної мережі в папці Мережні підключення (Сетевые подключения).

 12. Якщо встановлено більш одного мережного адаптера, можна усунути можливе безладдя в іменах підключень, перейменувавши кожне локальне підключення відповідно до функціонального призначення чи розташування мережі, з якою це підключення зв'язує комп'ютер.

 13. Необхідно додати чи дозволити мережних клієнтів, служби і протоколи, які необхідні для кожного підключення.

 14. 4. Можна створити кілька комутованих, VPN- чи прямих підключень, якщо копіювати їх у межах папки Мережні підключення (Сетевые подключения); можна перейменовувати підключення і змінювати параметри настроювання підключення; можна легко створювати різні підключення для використання декількох модемів, для підключення до різних інтернет-провайдерів, для використання різних конфігурацій по набору номера і т.д.

 15. 5. Якщо комп'ютер має один мережний адаптер, але потрібно встановити з'єднання з декількома локальними мережами (наприклад, під час поїздки у філію), потрібно дозволяти або забороняти компоненти підключення до ЛОМ при кожному підключенні до мережі.

 16. 6. Потрібно встановити і дозволити тільки необхідні мережні протоколи, тому що: Збільшується продуктивність мережі і скорочується мережний трафік.

 17. Якщо при роботі з мережею в Windows XP Professional виникає проблема з'єднання, то операційна система намагається відновити підключення, використовуючи кожний із установлених мережних протоколів. Якщо встановлені і дозволені тільки реально застосовувані протоколи, Windows XP Professional не буде намагатися використовувати для підключення зайві протоколи, що поліпшить параметри передачі інформації і дозволить отримати більш чітку картину, що відбувається в мережі.

 18. Підключення по локальній мережі

 19. Як правило, в організаціях комп'ютери під управлінням Windows XP Professional підключені до локальної мережі (ЛОМ). При інсталяції операційна система автоматично виявляє мережний адаптер і створює локальне мережне підключення для даного адаптера. Це підключення відображається, як і всі інші підключення, у папці Мережні підключення (Сетевые подключения). Якщо в комп'ютері є кілька мережних адаптерів, у папці Мережні підключення (Сетевые подключения) з'явиться значок локального підключення для кожного адаптера. За замовчуванням локальне підключення завжди активне. Локальне підключення — єдиний тип підключення, яке автоматично стає активним після запуску комп'ютера чи встановлення ОС.

 20. Якщо роз'єднати локальне підключення, воно більше не активізується автоматично (інформація про це зберігається в профілі обладнання — hardware profile).

 21. Для встановлення локальних підключень застосовуються середовища Ethernet, Token Ring, кабельні модеми, xDSL, FDDI, IP no ATM, IrDA (інфрачервоний зв'язок), радіо- і емульовані ЛОМ на базі ATM. Емульовані локальні мережі використовують драйвери віртуальних адаптерів, наприклад, драйвери, що підтримують протокол LANE (LAN Emulation, емуляція ЛОМ).

 22. При встановленні на комп'ютер нового пристрою для підключення до ЛОМ, після перезапуску Windows XP Professional у папці Мережні підключення (Сетевые подключения ) з'явиться новий значок локального підключення. Можна встановити мережний адаптер PCMCIA при включеному комп'ютері, перезапускання Windows XP Professional не буде потрібно — значок локального підключення негайно з'явиться в зазначеній папці.

 23. Для настроювання пристрою, що використовується для підключення, і зв'язаних з ним клієнтів, служб і протоколів служить пункт Властивості (Свойства) контекстного меню обраного підключення. Клієнти визначають доступ через це підключення до комп'ютерів і файлів у відповідній мережі. Служби надають доступ до ресурсів, наприклад до принтерів і файлів, що спільно використовуються. Протоколи, наприклад TCP/IP, визначають "мову" для зв'язку між комп'ютерами. Адаптери ЛОМ можна конфігурувати за допомогою команди Додаткові параметри (Дополнительные параметры) меню Додатково папки Мережні підключення (Сетевые подключения). Можна змінювати порядок адаптерів, що використовуються підключенням і зв'язаними з ними клієнтами, службами і протоколами.У папці Мережні підключення (Сетевые подключения) виберіть задачу Створення нового підключення (Создание нового подключения); у наступному вікні Майстри нових підключень натисніть кнопку Далі (Далее). З’явиться вікно, що зображене на рис

 24. Встановіть перемикач Підключення до Інтернету (Подключеник к Интернету) і натисніть кнопку Далі (Далее) (це потрібно робити кожного разу для переходу в наступне вікно). Якщо вам потрібно підключитися до корпоративної мережі (RAS-серверу), виберіть перемикач Підключити до мережі на робочому місці). У цьому випадку в наступному вікні потрібно вибрати тип підключення: комутоване (телефонне) (Dial-up connection) або VPN (Virtual Private Network connection). Для підключення до Інтернету використовується перший тип підключення.

 25. Майстер пропонує вибрати спосіб настроювання інтернет-підключення. Рекомендована опція - Встановити підключення вручну .

 26. 4. Майстру потрібно вказати спосіб підключення до Інтернету; якщо у вас звичайний аналоговий модем, виберіть перемикач Через звичайний модем (Connect using a dial-up modem).

 27. 5. У наступному вікні встановіть прапорець біля того модему, який буде використовуватися для даного підключення (якщо модемів кілька).

 28. 6. У полі Ім'я постачальника послуг (Имя поставщика услуг або ISP name) введіть довільне, зрозуміле вам ім'я підключення, наприклад, назву вашого інтернет-провайдера.

 29. 7. Введіть номер телефону провайдера.

 30. 8. У наступному вікні потрібно ввести ім'я і пароль, отримані від провайдера, а також указати, як буде використовуватися це підключення. Зверніть увагу на те, що за замовчуванням система пропонує встановити на це підключення брандмауер — встановлено прапорець Включити брандмауера для підключення до Інтернету (Включить брандмауэр для подключения к Интернету)

 31. Підключення до Інтернету

 32. Доступ до Інтернету легко реалізується за допомогою мережних підключень. Для цього необхідно виконання наступних умов:

 33. Наявність протоколу TCP/IP.

 34. Якщо користувач належить домену, то обліковий запис користувача повинен мати дозвіл віддаленого доступу.

 35. Наявність модему або іншого з'єднання з інтернет-провайдером.

 36. Наявність у інтернет-провайдера облікового запису.

 37. Підключення до Інтернету відбувається за допомогою комутованого (телефонного) з'єднання з інтернет-провайдером і реєстрації в його системі.

 38. Перш ніж підключення до Інтернету буде створено, необхідно зв'язатися з представником інтернет-провайдера, щоб перевірити параметри настроювання підключення:

 39. Задану IP-адресу.

 40. Опцію стиску заголовків IP (для РРР).

 41. Адресу DNS та ім'я домена.

 42. Додаткові параметри настроювання, наприклад, використання протоколу захисту Інтернету (IPSec).

 43. Як правило для встановлення перерахованих параметрів використовується протокол DHCP або їхні значення вибираються автоматично. Однак, якщо підключення не встановлюється, може знадобитися ручна перевірка і настроювання.

 44. Підключення до інтернет-провайдера може використовувати модем і телефонну лінію, адаптер ISDN і лінію ISDN, мережу Х.25, протокол тунелювання "точка-точка" (РРТР) чи протокол тунелювання другого рівня (L2TP).

 45. По модему бажано використовувати саме надійне (стійке) і, по можливості, найшвидше з'єднання, що знизить час завантаження даних з Інтернету. Рекомендується використовувати модем зі швидкістю 28,8 Кбіт/с чи вище, який також має підтримку протоколів V.34, V.90 і т.п.

 46. Після встановлення з'єднання з провайдером користувач отримує доступ до Інтернету і до будь-яких інших послуг, наприклад до електронної пошти, що надаються цим провайдером.

  1. Складіть резюме та занотуйте його у звіт.

  2. Оформити звіт по роботі

Схожі:

Тема: Під'єднання комп'ютерів до локальної мережі
Мета: Навчити учнів здійснювати встановлення доступу до середовища передачі даних
Тема. Створення локальної мережі шляхом безпосереднього з'єднання двох комп'ютерів
Формування вмінь і навиків створення локальної мережі без додаткових зовнішніх апаратних засобів, встановлення, відміни та використання...
Глобальна мережа Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Протоколи...
Сторії розвитку Інтернет, принципи ідентифікації комп’ютерів в мережі та основні протоколи мережі, розглянути основні послуги глобальної...
Глобальна мережа Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Протоколи...
Сторії розвитку Інтернет, принципи ідентифікації комп’ютерів в мережі та основні протоколи мережі, розглянути основні послуги глобальної...
Способи підключення до INTERNET. Провайдери послуг INTERNET
Мета: основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп'ютерних мереж; способи під'єднання комп'ютерів до глобальної...
Тема «Обмін інформацією у локальній мережі»
Мета: Навчитися читати, копіювати та пересилати файли за допомогою засобів локальної мережі. Засвоїти основні правила і прийоми роботи...
Комп'ютерні мережі
В даний час більшість комп’ютерів використовується не ізольовано від інших комп’ютерів, а постійно або час від часу підключаються...
Тема. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі Мета
Мета: Розглянути типи комп’ютерних мереж. Ввести поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж Виховувати сучасну людину, яка...
Конспект уроку для 5 класу Тема. Види сучасних персональних комп’ютерів
Обладнання: комп’ютери, проектор, дошка, невеличкі картки з видами сучасних персональних комп’ютерів
Види мереж Н а ось цьому малюнку показано різні види мереж. Локальні мережі
Комп’ютерні мережі відкрили зовсім нові і значно ширші можливості використання комп’ютерів. Тепер комп’ютери – це не тільки засоби...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка