Правила техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп'ютерною технікою


Скачати 355.62 Kb.
НазваПравила техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп'ютерною технікою
Сторінка1/3
Дата25.02.2016
Розмір355.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3
Комп’ютери та комп’ютерні технології
напрям підготовки 6.100102 "Процеси, машини та обладнання

агропромислового виробництва"
спеціальність 5.10010201 "Експлуатація та ремонт машин і обладнання

агропромислового виробництва"
відділення "Експлуатація та ремонт машин і обладнання

агропромислового виробництва"

Анотація дисципліни "Комп'ютери і комп'ютерні технології"

Навчальна дисципліна "Комп'ютери і комп'ютерні технології" дозволяє успішно використовувати комп'ютерну техніку та сучасне програмне забезпечення та є необхідною для подальшого вивчення фахових дисциплін.

Мета курсу - навчити майбутніх техніків-механіків с.-г. вироб­ництва сучасним методам обробки інформації за допомогою комп'ютерної техніки, використовуючи сучасне програмне забезпечення.

Студент, який оволодів даною дисципліною, повинен знати:

 • правила техніки безпеки та охорони праці при роботі з комп'ютерною технікою;

 • архітектуру сучасного персонального комп'ютера та його технічні характеристики;

 • загальну структуру локальних і глобальних інформаційних мереж на базі персональних комп'ютерів і особливості їх програмного забезпечення;

 • призначення і можливості сучасних операційних систем;

 • організацію прикладного програмного забезпечення і особливості його застосування;

 • шляхи проникнення в систему комп'ютерних вірусів та методи боротьби з ними.

Уміти:

 • визначати архітектуру та технічні характеристики персональ­ного комп'ютера;

 • виконувати різноманітні операції над об'єктами файлової системи;

 • здійснювати підготовку магнітних та оптичних дисків до роботи і їх обслуговування в процесі експлуатації;

 • використовувати антивірусні програми;

 • працювати з програмами-архіваторами;

 • формувати документи будь-якої складності за допомогою текстового процесора;

 • обробляти дані, подані в табличній формі;

 • створювати електронні презентації;

 • працювати в локальній та глобальній комп'ютерних мережах;

 • здійснювати математичні та інженерні обчислення в системі МаthСАD;

 • сканувати зображення та опрацьовувати його за допомогою програми ABBYY Fine Reader для подальшого використання:

 • підбирати необхідне програмне забезпечення для розв'язування виробничих задач.

Орієнтовний тематичний план

Вступ

 1. Сервісне програмне забезпечення. 3. Обробка графічних зображень.

2. Прикладне програмне забезпечення. 4. Конструювання обчислень у

2.1. Текстовий процесор . середовищі MathCAD.

2.2. Табличний процесор. 5. Комп'ютерні мережі.

2.3. Системи управління базами даних. 6. Використання при­кладного програмного

2.4. Редактор презентацій Power Point. забезпечення вироб­ничого характеру.
Програма навчальної дисципліни

Модуль №1

Вступ

Зміст та завдання дисципліни. Впровадження сучасних комп’ютерних технологій в сільському господарстві. Характеристика сучасних технічних засобів обробки інформації. Техніка безпеки при роботі з ПК.

1.Системне програмне забезпечення.

Класифікація програмного забезпечення. Поняття ОС, її функції. ОС Windows, основні характеристики і поняття.

Програма «Проводник». Створення , копіювання, переміщення, видалення та відновлення об’єктів .

2.Сервісне програмне забезпечення.

Стандартні програми Windows. Тестові редактори стандартних програм: Блокнот,

Word Pad. Програма „Калькулятор”

Програми обслуговування дисків. Архівація інформації. комп’ютерні віруси та способи боротьби з ними.

Формати аудіо- і відеофайлів. Програми запису даних на компакт-диски.

Панель управління, її використання для налаштування параметрів обчислювальної системи.

Контрольна робота №1
Модуль №2

3. Прикладне програмне забезпечення

3.1 Текстовий процесор

Текстовий процесор MS Word. Створення документу, ввід інформації, використання таблиць, збереження. Вивід на принтер.

Текстовий процесор MS Word. Вставка графічних об’єктів, математичних формул, номери сторінок, колонтитули, виноски, примітки.

Системи електронного перекладу текстів. Системи електронного розпізнавання текстів.

Програми Adobe Reader, DjVu Reader

3.2 Табличний процесор

Табличний процесор MS Excel. Створення таблиць, проведення розрахунків, побудова діаграм, збереження, завантаження.

3.3 Системи управління базами даних

Поняття про бази даних. СУБД MS Access. Створення таблиць БД. Створення запитів до таблиць БД.

Створення форм і звітів для таблиць БД.

3.4 Редактор презентацій MS Power Point

Редактор створення комп’ютерних презентацій MS Power Point

Контрольна робота № 2
Модуль №3

4. Обробка графічних зображень

Види комп’ютерної графіки. Програми для роботи з графічними файлами.

Ознайомлення з растровим графічним редактором Adobe Photoshop. Ознайомлення з векторним графічним редактором CorelDraw

5. Конструювання обчислень у середовищі MathCAD

Характеристика та можливості MathCAD. Вікно програми. Головне меню, панелі інструментів. Текстовий блок, блок формул, графічний блок.

MathCAD. Стандартні функції. Розв’язування рівнянь, систем рівнянь, побудова графіків.

6. Поняття про комп’ютерні мережі

Комп’ютерна мережа Internet, її послуги, служби, протоколи. Програма-браузер Internet Explorer. Програма Outlook Express, створення і відправлення поштових повідомлень.

Контрольна робота № 3

6. Використання комп’ютерної техніки на виробництві

Використання комп’ютерної техніки і програмних засобів у с.-г. виробництві.
Теми лабораторних занять

ЛР№1 Робота з вікнами. Робота з файлами і папками. Копіювання, переміщення, видалення, відновлення. Перегляд властивостей об’єктів.

ЛР№2 Робота в текстових редакторах Блокнот, Word Pad. Використання калькулятора.

ЛР№3. Використання програм для обслуговування дисків. Робота з програмами-архіваторами. Використання антивірусних програм.

ЛР№4. Робота в текстовому редакторі MS Word. Ввід тексту, робота з фрагментами. Вставка об’єктів. Використання таблиць.

ЛР№5. Робота в текстовому редакторі MS Word. Робота з редактором формул.

ЛР№6. Робота з програмами сканування, розпізнавання та перекладу текстів

ЛР№7. Створення таблиць в MS Excel.

ЛР№8. Створення таблиць в MS Excel, проведення розрахунків. Побудова діаграм.

ЛР№9. Створення таблиць БД в режимі конструктора і в режимі майстра.

ЛР№10. Створення запитів до таблиць БД.

ЛР№11. Створення і оформлення слайдів комп’ютерних презентацій

ЛР№12. Робота в програмі MathCAD

ЛР№13. Робота в програмі MathCAD

ЛР№14. Пошук інформації в Internet. Створення поштових повідомлень.
Теми практичних занять

ПР№1. Робота з програмою „Визначення структури і складу МТП”.

ПР№2. Робота з програмою „Планування витрат палива на самохідних збиральних машинах”.

ПР№3. Робота з програмою „Продуктивність і експлуатаційні витрати при роботі на МТА”.
Тестові завдання до контрольної роботи по модулю №1

Анотація до КР№1

ККР проводиться у вигляді тестового комп'ютерного контролю знань програмою Test Office Pro. Всього 50 питань. Програма на вибір вибирає 50 запитань із 50. Серед відповідей одна правильна.

Критерії оцінювання:

0-59 % правильно - оцінка «2»

60 - 73 % правильно - оцінка «З»

74 - 89 % правильно - оцінка «4»

90-100 % правильно - оцінка «5»

Тестові завдання:

1. Основне призначення панелі задач робочого столу

[ ] Підкреслює на екрані робочий стіл

[ ] Виводить абетку для переключення

[ ] Дозволяє відкривати та закривати виконуючі програми, змінює настройки комп'ютера, містить основне

меню Windows.

[ ] Містить буфер обміну
2. Windows98 - це:

[ ] Операційна система

[ ] Операційна графічна оболонка

[ ] Операційна текстова оболонка

[ ] Графічний редактор
3. Обмін даними між додатками Windows виконується за допомогою[ ] Папки "Мои документи"

[ ] Буферу обміну

[ ] Панелі задач

[ ] Додатка "Проводник"
4. Панель задач в Windows використовується для:

[ ] переключення між завантаженими додатками

[ ] малювання (як графічний засіб Windows)

[ ] копіювання та переміщення об'єктів

[ ] обміну даними між різними додатками
5. Комбінація клавіш Alt + F4

[ ] Згортає вікно до розмірів кнопки на панелі задач;

[ ] Закриває вікно і припиняє роботу програми;

[ ] Дозволяє переключатися між додатками;

[ ] Розгортає вікно на весь екран
6. Клацання мишкою на кнопці Развернуть

[ ] Повертає вікно в попередній стан;

[ ] Розгортає вікно на весь екран;

[ ] Розгортає згорнуті вікна;

[ ] Припиняє роботу програми
7. Смуга прокрутки використовується для

[ ] Переміщення між додатками;

[ ] переміщення по робочому простору вікна;

[ ] перегляду рядка стану вікна;

[ ] зміни місця розташування вікна
8. В Windows команда "Копировать" копіює об'єкт

[ ] В буфер обміну;

[ ] У вказану папку на диску;

[ ] У вказане місце документа;

[ ] На інший диск
9. Виберіть не вірне твердження

[ ] Для зміни розмірів вікна в Windows використовуються смуги прокрутки;

[ ] Для переміщення вікна в Windows по екрану використовується заголовок вікна;

[ ] Windows підтримує файлову структуру інформації на дисках;

[ ] В Windows одночасно може бути відкрито декілька вікон;
10. Виберіть правильне твердження. "При роботі в Windows "

[ ] Кнопка "Свернуть" в заголовку вікна використовується для згортання вікна;

[ ] При згортанні вікна виконання програми в ньому зупиняється;

[ ] На імена файлів накладаються обмеження: 8 символів в імені і 3 символи у розширенні;

[ ] Кнопка "Закрыть" в заголовку вікна використовується для завершення роботи з операційною

системою
11. Папка Корзина використовується для

[ ] Зберігання непотрібних документів;

[ ] Зберігання видалених файлів, папок та ярликів;

[ ] Копіювання на дискету файлів, папок та ярликів;

[ ] Обміну даними між працюючими програмами
12. Папка Корзина знаходиться

[ ] На дискові 3,5 (А:);

[ ] На Робочому столі;

[ ] В оперативній пам'яті;

[ ] На панелі задач
13. Інформація про поточний стан виконання програми відображається

[ ] На панелі інструментів;

[ ] На панелі задач;

[ ] В рядку стану вікна;

[ ] в головному меню вікна
14. Адресний рядок у вікні програми "Проводник" відображає:
[ ] Назву відкритої папки;

[ ] Шлях до файла, який необхідно копіювати;

[ ] Активний диск;

[ ] Назву папки, в якій знаходиться програма "Проводник".
15. Кнопка "Вид" панелі інструментів програми "Проводник" використовується для
[ ] Зміни режимів відображення об'єктів на правій панелі програми "Проводник";

[ ] Для відображення панелей інструментів та адресного рядка додатку;

[ ] Для сортування об'єктів на правій панелі програми "Проводнік";

[ ] Для зміни вигляду вікна активного додатку.
16. Коли команда "Копировать" пункту меню "Правка" програми "Проводник'' є недоступною

[ ] На панелях вікна „Проводнік" немає жодного виділеного об'єкта;

[ ] Переповнений буфер обміну;

[ ] Не відкрита папка, з якої копіюються об'єкти;

[ ] В адресному рядку відображений кореневий каталог диска С:
17. Виберіть невірне твердження. "Більшість дій в Windows можна виконувати:"

[ ] Вводячи команду в командному рядку;

[ ] За допомогою пунктів меню вікон;

[ ] За допомогою панелей інструментів;

[ ] За допомогою контекстного меню об'єкта
18. Вкажіть, як не можна видалити виділений об'єкт в Windows

[ ] натиснути клавішу ESC;

[ ] натиснути клавішу DEL;

[ ] перетягнути мишкою в папку "Корзина";

[ ] виконати в контекстному меню команду "Удалить"
19. Виберіть розширення, яке можуть містити готові до виконання програми (виконуючі файли)

[ ] .EХЕ

[ ] .ТХТ

[ ] .ВАS

[ ] .ВАТ
20. Панелі інструментів у вікнах додатків Windows можна виводити на екран або видалити з екрану

[ ] За допомогою пункту меню ВИД

[ ] За допомогою пункту меню ФОРМАТ

[ ] За допомогою пункту меню ФАЙЛ

[ ] Клацанням в порожньому місці робочої області вікна
21. Форматування дискети здійснюється з метою

[ ] Підготовки нової дискети до використання

[ ] Знешкодження вірусів

[ ] Відновлення пошкоджених ділянок дискети

[ ] Захисту від несанкціонованого доступу
22. Для захисту від комп'ютерних вірусів необхідно:

[ ] Не користуватися випадковими чи нелегальними програмами і використовувати програми-ревізори;

[ ] Періодично перевіряти дискети за допомогою Scan Disk;

[ ] Ставити пароль на дискети;

[ ] Регулярно проводити форматування дискет;
23. Файл - це

[ ] Пойменована область пам'яті на якому-небудь магнітному носії, яка служить для зберігання

інформації;

[ ] Сукупність даних;

[ ] Область пам'яті;

[ ] Програма
24. Виберіть вірне твердження: "Архівування (або упаковка) - це"

[ ] Програма, яка виконує стиснення файлу без пошкодження його структури

[ ] Програма, яка розбиває диски на концентричні доріжки та сектори

[ ] Процес запису в одному файлі одного або декілька файлів у стислому вигляді

[ ] Консервація ПК
25. Дефрагментація диску - це

[ ] Оптимізація структури розміщення файлів на диску

[ ] Програма діагностики диску

[ ] Система програмування

[ ] Знищення тимчасових файлів
26. Яка програма дозволяє проводити діагностику дисків?

[ ] АRJ.ехе

[ ] Scandisk.ехе

[ ] Windows Commander

[ ] Defrag.exe
27. Яка програма дозволяє виконувати дефрагментацію дисків?

[ ] Norton Commander

[ ] Defrag.exe

[ ] Norton Disk Doktor

[ ] WinZip

  1   2   3

Схожі:

Правила техніки безпеки при роботі за комп’ютером
Під час роботи на комп'ютерах можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори, як
Тема: Правила техніки безпеки при роботі в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з
Мета: Ознайомитись з правилами техніки безпеки при роботі в хімічному кабінеті, вивчити прийоми поводження з лабораторним штативом...
8. Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної...
Шкільний кабінет інформатики. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Правила и норми охорони праці техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки
Програма вивчення дисципліни „ Сходинки до інформатики” /2 4
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму
Конспект уроку для другого класу інтегрованого курсу «Сходинки до інформатики»
Тема. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки в комп’ютерному класі. Перегляд комп’ютерного мультфільму
Заголовок, будова тексту. Абзац. Word Pad
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером. Правила поведінки у комп’ютерному класі. Програма «Розгорни серветку»
1. Правила техніки безпеки при роботі на ПК
Виберіть один, вірний на Ваш погляд, варіант відповіді у перерахованих нижче запитаннях
УРОК. Правила гри у баскетбол (комп’ютерною підтримкою)
Завдання уроку Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності на уроках з баскетболу
«ЗАТВЕРДЖУ Ю» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал – майор вн сл
Тема: Робота в протигазах АСП-2 у теплодимокамері. Вправа №2 “Правила безпеки праці при роботі в протигазах. Заходи безпеки особового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка