Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


Скачати 422.31 Kb.
НазваНавчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка3/3
Дата04.04.2013
Розмір422.31 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
10 клас

(32 години + 3 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Комп’ютерні презентації (6 год.)

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації.

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів.

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.
Практична робота №1. Розробка слайдової презентації.
Практична робота №2. Анімація в слайдових презентаціях.

Учень

пояснює:

 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 • правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 • принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 • властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 • призначення й можливості технічних засобів, призначених для показу презентацій (проекторів, інтерактивних дошок);

 • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 • способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 • розробляти структуру презентації;

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 • додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 • настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

 • зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

2. Текстовий процесор (8 год.)
Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей. Таблиці в текстових документах.

Використання стилів, поняття про схему документа Перегляд документа в різних режимах. Правила стильового оформлення документів різних типів.

Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Робота з редактором формул.

Друк документа.

Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання.
Практична робота №3. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.
Практична робота №4. Використання стилів і шаблонів документів.
Практична робота №5. Робота з редактором формул.

Учень:

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • різні режими перегляду документа;

 • майстер створення документів;

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа;

 • шаблони документів;

 • макроси для автоматизації повторюваних дій;

 • інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі;

 • схему документа для перегляду його змісту та навігації ним;

 • редактор формул;

вміє:

 • створювати нумеровані й марковані списки;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • записувати макроси в автоматичному режимі, призначати їм кнопки та клавіші;

 • настроювати середовище користувача текстового процесора;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

 • вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

 • настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

 • роздруковувати документ на принтері.
3. Системи обробки табличної інформації (10 год.)

3.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)
Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Створення простих діаграм.
Практична робота №6. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Практична робота №7. Використання формул в електронних таблицях.

Учень:

описує:

 • поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;

 • способи навігації аркушем і книгою;

 • формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;

 • способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок;

 • види помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення;

 • призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

називає:

 • сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

пояснює:

 • правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 • правила перетворення абсолютних, відносних та мішаних посилань під час копіювання формул;

використовує:

 • автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

 • майстер діаграм;

вміє:

 • переміщуватись аркушем і книгою;

 • вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;

 • виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

 • форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;

 • копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

 • записувати абсолютні, відносні та змішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.

3.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (5 год.)
Сортування й фільтрація даних у таблицях.

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора.

Використання розширених фільтрів.

Проміжні підсумки та зведені таблиці.

Автоматизоване вибирання даних із таблиць.

Умовне форматування даних.

Графічний аналіз рядів даних. Різновиди діаграм, їх створення та настроювання.

Практична робота №8. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.
Практична робота №9. Фільтрація даних й обчислення підсумкових характеристик.


Учень

описує:

 • мету та способи фільтрації даних у таблицях;

 • критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних;

 • призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків, а також відмінність між ними;

 • послідовність дій для автоматизованої вибірки значень з одного стовпця таблиці за значеннями іншого стовпця;

 • призначення і методику умовного форматування даних;

класифікує:

 • функції табличного процесора;

наводить приклади:

 • математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових функцій табличного процесора;

вміє:

 • знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим за допомогою логічних функцій «І» та «АБО»;

 • сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;

 • визначати підсумкові характеристики для табличних даних;

 • виконувати умовне форматування даних;

 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

 • змінювати тип діаграми;

 • задавати діапазон вхідних даних для діаграми й діапазон даних для кожного ряду;

 • настроювати параметри відображення діаграми, області даних та рядів даних;

 • застосовувати основні математичні, статистичні, логічні, текстові й фінансові функції для аналізу й обробки даних;

використовує:

 • розширені фільтри для вибору даних з таблиць за складними критеріями;

 • засіб для знаходження підсумкових величин для груп рядків таблиці;

 • зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних.

4. Служби Інтернету (6 год.)

4.1. Електронна пошта (3 год.)
Принципи функціонування електрон­ної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою.

Робота з електронною поштою через веб-інтерфейс: реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправ­лення повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.

Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання, отримання й перенаправлення повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, видалення повідомлень. Перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Створення власних шаблонів листів.

Етикет електронного листування.
Практична робота №10. Електронне листування через веб-інтерфейс.
Практична робота №11. Електронне листування за допомогою поштового клієнта.


Учень

описує:

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;

 • послідовність дій під час листування за допомогою поштового клієнта та веб-інтерфейсу;

 • елементи адреси електронної пошти;

називає:

 • поштові протоколи;

наводить приклади:

 • адрес електронної пошти;

формулює:

 • правила етикету електронної переписки;

вміє:

 • запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;

 • настроювати параметри середовища поштового клієнта;

 • використовувати довідкову систему поштового клієнта;

 • створювати та видаляти обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті;

 • реєструвати поштову скриньку на сервері електронної пошти через веб-інтерфейс;

 • змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;

 • керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, вказувати тему повідомлення, перевіряти його правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення й перенаправляти їх;

 • керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки;

 • вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

 • створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі;

 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;

 • створювати й використовувати списки розсилки.

4.2. Інтерактивне спілкування (3 год.)

Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями. Створення й ведення списку контактів, надсилання текстових, графічних та відеоповідомлень.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі та участь в обговореннях.

Спілкування в чатах. Етикет інтерак­тив­ного спілкування.
Практична робота № 12. Обмін миттєвими повідомленнями.
Практична робота № 13. Спілкування на форумах та в чатах.

Учень

пояснює:

 • поняття миттєвого повідомлення;

 • принцип функціонування служби обміну миттєвими повідомленнями;

 • правила етикету інтерактивного спілкування;

 • принцип функціонування форуму;

наводить приклади:

 • програм обміну миттєвими повідомленнями;

 • інтерактивних чатів;

 • тематичних інтернет-форумів;

вміє:

 • реєструватися у службі обміну миттєвими повідомленнями;

 • завантажувати та встановлювати програму обміну миттєвими повідомленнями;

 • отримувати ідентифікаційний номер у програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • настроювати параметри облікового запису в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • запускати на виконання та завершувати роботу з програмою обміну миттєвими повідомленнями;

 • знаходити співрозмовників і запрошувати їх до мережі обміну миттєвими повідомленнями;

 • керувати списком контактів;

 • надсилати й отримувати повідомлення;

 • надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями;

 • використовувати панель додаткових можливостей програми обміну миттєвими повідомленнями;

 • реєструватися й спілкуватися в чаті;

 • реєструватися в інтернет-форумі;

 • брати участь в обговореннях на інтернет-формуах.

5. Інформаційні технології у навчанні
(2 год.)


5.1. Навчання в Інтернеті (1 год.)

Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне дистанційне навчання.


Учень

описує:

 • технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

наводить приклади:

 • веб-ресурсів для дистанційного навчання;

 • веб-енциклопедій.

вміє:

 • використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідної навчальної інформації;

 • перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

 • використовувати інформацію з форумів перекладачів для поліпшення якості перекладу термінів і текстів;

 • навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів.

5.2. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)

Електронні словники й програми-перекладачі. Форуми перекладачів. Інтерактивні та мультимедійні курси іноземних мов.

11 клас (64 години + 6 годин резервного часу)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

6. Основи програмування (26 год.)

6.1. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (9 год.)
Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Атрибути об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта.

Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання лінійних алгоритмів. Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.

Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.

Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами керування. Створення найпростішого програмного проекту.

Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення даних. Використання вікон повідомлень.

Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень атрибутам елементів керування. Відтворення на формах зображень.

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання. Константи. Введення даних.

Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції.

Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка власних програм на обчислення значень виразів. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.


Практична робота №14. Створення, компіляція й виконання програмного проекту. Використання елементів керування.
Практична робота №15. Введення й виведення даних, робота зі змінними.
Практична робота №16. Налагодження програм.Учень

пояснює:

 • поняття програми;

 • поняття даних, їх роль та способи зберігання у програмах;

 • поняття програмної логіки та інтерфейсу;

 • поняття об’єкта, атрибутів і методів об’єкта;

 • поняття події й обробника події;

 • поняття програмного проекту;

 • поняття змінної, імені та значення змінної;

 • поняття константи;

 • поняття типу даних;

називає:

 • призначення основних файлів, з яких складається проект;

описує:

 • властивості алгоритмів;

 • призначення середовища розробки програм;

 • етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера;

 • інтерфейс візуального середовища програмування;

 • послідовність дій зі створення, збереження, компіляції та виконання програмного проекту;

 • послідовність дій для створення та редагування коду обробника події;

 • призначення таких елементів керування як напис, текстове поле, поле зі списком, кнопка, поле для зображення;

 • призначення вікон повідомлень та спосіб їх відображення;

 • синтаксис оголошення змінної;

 • синтаксис і семантику оператора присвоювання;

 • поняття синтаксичної та логічної помилки;

 • способи виявлення та виправлення помилок;

 • спосіб перегляду значень змінних під час виконання програми;

наводить приклади:

 • мов програмування;

 • середовищ розробки програм;

 • елементів керування;

 • атрибутів елементів керування;

 • подій, заданих стандартно для таких елементів керування, як кнопка, текстове поле, поле зі списком;

 • типів даних;

розрізнює:

 • коментарі та код у тексті програми;

 • файл вихідного коду програми від виконуваного файлу програми;

вміє:

 • відкривати середовище розробки програм;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • компілювати й запускати на виконання програму;

 • відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у середовищі розробки програм;

 • додавати до форми програми елементи керування;

 • присвоювати значення атрибутам елементів керування в коді та візуальними засобами;

 • відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом керування;

 • створювати та редагувати код обробника події;

 • створювати код для виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень;

 • оголошувати змінні;

 • надавати змінним значення атрибутів елементів керування, інших змінних та констант;

 • надавати атрибутам елементів керування значення змінних, інших атрибутів та констант;

 • здійснювати обмін значеннями між двома змінними;

 • розробляти програми, в яких дані вводяться і виводяться з використанням елементів керування;

 • відображувати на формі зображення, що зберігаються у файлах;

 • виконувати програму у покроковому режимі;

 • локалізувати помилки, знайдені компілятором;

 • встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок;

 • видаляти точки переривання;

 • переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача;

 • записувати математичні вирази засобами мови програмування;

 • розробляти алгоритми для обчислення значень математичних виразів.

6.2. Основи структурного програмування (17 год.)
Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання. Оператори одно- дво- та поліальтернативного розгалуження. Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.

Поняття підпрограми та її аргументів. Стандартні підпрограми та підпрограми користувача. Створення і виклик підпрограм.

Стандартні підпрограми, призначені для роботи з графікою. Програмування створення зображень.

Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів. Складання та програмна реалізація циклічних алгоритмів.

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Уведення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям. Вибирання елементів з масиву за певним критерієм. Сортування масивів.


Практична робота №17. Складання програм з розгалуженнями.
Практична робота №18. Використання підпрограм.
Практична робота №19. Програмування циклічних обчислень.
Практична робота №20. Обробка одновимірних масивів.


Учень

пояснює:

 • форми подання алгоритмів;

 • поняття підпрограми;

 • поняття аргументів підпрограми;

описує:

 • синтаксис та семантику операцій порівняння;

 • семантику алгоритмічних структур одно-, дво- та поліальтернативного розгалуження;

 • синтаксис та семантику операторів розгалуження;

 • призначення таких елементів керування як прапорець та група перемикачів;

 • семантику алгоритмічної структури повторення;

 • синтаксис та семантику операторів циклів з лічильником, з передумовою та післяумовою;

 • синтаксис виклику підпрограми й передавання аргументів за значенням;

 • синтаксис оголошення процедур та функцій;

 • графічні позначення лінійних алгоритмів, алгоритмічних конструкцій розгалуження та повторення;

вміє:

 • складати та записувати мовою програмування алгоритми, в яких використовуються структури розгалуження та повторення, зокрема вкладені одна в одну;

 • записувати мовою програмування складені логічні вирази;

 • розв’язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови;

 • використовувати в програмах оператори циклу з лічильником, передумовою та післяумовою;

 • вибирати оператор циклу, що є найбільш доцільним для розв’язування певної обчислювальної задачі;

 • розв’язувати задачі на обчислення сум, добутків, середніх значень для наборів чисел, які вводить користувач;

 • розв’язувати задачі на обчислення кількості елементів із заданою властивістю та виконання різноманітних операцій для наборів однотипних даних, які вводить користувач;

 • записувати рекурентні формули, виходячи з умови обчислювальної задачі, сформульованої словесно;

 • створювати та викликати процедури та функції, зокрема з аргументами;

 • визначати повторювані обчислення, що потребують створення підпрограм;

 • застосовувати кілька стандартних функцій для перетворення типів, генерування випадкових чисел;

 • створювати програмним шляхом зображення, що складаються з кількох базових геометричних фігур;

 • програмувати створення зображень за ітеративними алгоритмами;

 • графічно подавати лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями та циклічні алгоритми.

 • використовувати стандартні функції сортування масивів.

7. Обробка мультимедійних даних
(3 год.)


Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

Програмне забезпечення для обробки мультимедійних даних. Захоплення аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів.

Розробка сценарію відеокліпу.

Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами.
Практична робота №21. Створення відеокліпу.

Учень

пояснює:

 • поняття мультимедійних даних;

 • принципи настроювання у часі відеокліпів;

порівнює:

 • формати аудіо- та відео файлів;

 • режими відображення відеоряду;

наводить приклади:

 • джерел мультимедійної інформації;

 • мультимедйних програвачів;

 • засобів перетворення аудіо- та відеоформатів;

вміє:

 • використовувати мультимедійні програвачі для відтворення аудіо- та відеофайлів;

 • перетворювати формат аудіо- та відеофайлів;

 • додавати до презентацій відеокліпи, звукові ефекти та мовний супровід;

 • розробляти сценарій відеокліпу;

 • створювати у програмі для обробки мультимедійних даних відеокліпи з використанням майстру та пусті проекти;

 • імпортувати у відеокліп аудіо- та відеоінформацію з зовнішніх джерел;

 • синхронізувати відеоряд з аудіорядом;

 • настроювати часові параметри аудіо- та відеоряду;

 • додавати до відеокліпу відеоефекти та настроювати переходи між його фрагментами.

8. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій.

Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.
Практична робота №22. Створення інформаційного бюлетеня або буклету.

Учень

пояснює:

 • поняття комп’ютерної публікації;

 • поняття шаблону публікації та її структури;

 • особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення публікацій;

 • особливості роботи з текстовими полями у публікаціях;

наводить приклади:

 • публікацій різного виду;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації на зовнішніх носіях даних

 • роздруковувати публікації.

9. Бази даних (10 год.)

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем керування базами даних.

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної області.

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми. Сортування, пошук і фільтрація даних.

Поняття запиту до реляційної бази даних.

Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів. Редагування запитів і форм з використанням конструктора.

Поняття про мову запитів SQL. Загальний синтаксис та семантика простого вибіркового запиту.
Практична робота №23. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області.
Практична робота №24.

Створення бази даних в середовищі СКБД, створення форм і введення даних.
Практична робота №25. Створення запитів і звітів.


Учень

пояснює:

 • поняття моделі даних;

 • поняття бази даних

 • поняття таблиці, поля, запису;

 • поняття ключа;

 • загальний синтаксис і семантику простого вибіркового запиту в мові SQL;

описує:

 • правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної області;

 • призначення систем керування базами даних;

 • особливості реляційної моделі даних;

 • призначення форми, запиту, звіту;

 • етапи роботи з базою даних у середовищі СКБД;

 • призначення мови запитів SQL;

класифікує:

 • зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

називає:

 • типи даних в середовищі СКБД;

 • типи зв’язків між таблицями реляційної БД;

наводить приклади:

 • реляційних СКБД;

вміє:

 • будувати для заданої предметної області модель «сутність-зв’язок» з чотирма-п’ятьма сутностями й різнотипними зв’язками між ними;

 • розробляти структуру бази даних на основі моделі «сутність-зв’язок»;

 • створювати таблиці у середовищі СКБД;

 • добирати типи даних для полів таблиць;

 • знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

 • вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються зв’язками між таблицями;

 • застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

 • використовувати форми для введення та редагування даних і звіти для їх відображення;

 • використовувати конструктор для створення таблиць, змінення запитів і форм;

 • сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями;

 • застосовувати засоби пошуку даних;

 • фільтрувати дані в таблицях.

10. Растрова комп’ютерна графіка (7 год.)
Середовище растрового графічного редактора. Основні інструменти й панелі властивостей.

Виділення областей на зображеннях з використанням різних інструментів. Виділення за кольором, виділення довільних областей. Операції над виділеними областями. Зафарбування областей. Поняття колірного каналу та маски. Використання колірних каналів та масок.

Поняття шару на зображенні. Принципи побудови колажів. Робота з шарами на зображеннях. Створення колажів у растровому редакторі

Поняття тону та кольорового балансу. Коригування тону. Керування кольоровим балансом, яскравістю, балансом, насиченістю і відтінками кольорів.

Поняття ретушування. Комплексна обробка фотографій: ретушування, усунення дефектів, освітлення й затемнення фрагментів, коригування кольору і тону фотозображень.
Практична робота №26. Робота з багатошаровими зображеннями.
Практична робота №27. Обробка фотозображень.Учень

описує:

 • послідовність дій із виділення областей на зображеннях різного типу;

пояснює:

 • призначення й спосіб використання основних інструментів редактора;

 • поняття колірного каналу;

 • поняття шару зображення.

вміє:

 • відкривати, зберігати, а також створювати нові зображення в середовищі растрового графічного редактора;

 • виділяти фрагменти зображень правильної та довільної форми, застосовувати інструменти виділення за принципом колірного контрасту;

 • редагувати межу області виділення;

 • переміщувати, копіювати, масштабувати, обертати, зафарбовувати, освітлювати, затемнювати виділені області зображення;

 • зберігати виділену область;

 • створювати, видаляти, об’єднувати, копіювати, переміщувати, приховувати й відображати шари зображення;

 • створювати колажі, використовуючи шари;

 • застосовувати інструменти зафарбування областей на зображенні;

 • обирати колір на палітрі, використовуючи різні колірні моделі;

 • здійснювати тонове й колірне корегування зображень, змінюючи яскравість і контрастність зображень, насиченість і відтінки кольору;

 • здійснювати комплексну обробку фотозображень, зокрема усувати дефекти на них, ретушування та редагування деталей зображення.

11. Створення, публікація та підтримка веб-ресурсів (11 год.)
Структура та різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.

Поняття про мову HTML. Теги форматування шрифтів і поділу тексту на рядки та абзаци. Текстові гіперпосилання. Теги заголовку й тіла веб-сторінки. Нумеровані й марковані списки на веб-сторінках. Способи керування структурою та розміщенням інформації на веб-сторінках. Розмітка веб-сторінок за допомогою таблиць. Теги таблиць, рядків, клітинок, їхні атрибути. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Редактор веб-сайтів. Поняття про систему керування вмістом сайту.

Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів. Редактор веб-сайтів. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття про хостинг та розміщення сайту на хостинг-сервері.

Автоматизоване створення веб-сайту. Наповнення сторінок сайту текстовою та графічною інформацією, створення гіперпосилань, завантаження файлів на сайт. Структурування інформації на веб-сторінках за допомогою таблиць

Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках. Просторовий дизайн веб-сторінок. Дизайн кольору, форми, шрифтів, текстури.

Огляд технологій веб 2. Веб-спільноти та їх різновиди. Створення й адміністрування онлайнової спільноти, публікація на сайті спільноти файлів і повідомлень. Вікі-технології. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

Практична робота №28. Автоматизоване створення веб-сайту.
Практична робота №29. Структурування та форматування вмісту веб-сторінок засобами мови HTML.
Практична робота №30. Створення та використання веб-спільнот.
Практична робота №31. Спільна робота з онлайновими документами.


Учень

пояснює:

 • поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів тощо.

 • відмінності між сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, сторінкою розділу веб-сайту тощо;

 • призначення і принципи функціонування веб-спільнот;

 • особливості таких веб-спільнот, як вікі-спільноти, онлайнові групи, форуми;

 • принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках;

  • принципи добору шрифтів, геометричних форм, кольорів і текстури на веб-сторінці;

  • призначення мови HTML;

  • поняття тегу й атрибуту тегу.

описує:

 • процес автоматизованого створення веб-сайту та його реєстрації на хостинг-сервері;

 • процес автоматизованого створення веб-форумів та чатів з використанням відповідних веб-служб;

 • формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

 • принципи обробки даних у веб-середовищі для спільної роботи з документами;

 • поняття про керування версіями, змінами й правами доступу до документів, що використовуються спільно;

 • різновиди та особливості веб2-технологій;

вміє:

 • створювати автоматизованими засобами й розміщувати на хостинг-сервері веб-сайти різних типів, добирати їх оформлення;

 • оновлювати вміст веб-сайту, розміщеного на хостинг-сервері;

 • засобами мови HTML і текстового редактора: задавати фоновий колір веб-сторінки, настроювати параметри шрифту всієї сторінки та окремих текстових фрагментів, створювати на веб-сторінках однорівневі марковані й нумеровані списки, створювати та форматувати таблиці, зокрема таблиці з об’єднаними клітинками, створювати веб-сайт з кількох сторінок, що зв’язані текстовими гіперпосиланнями;

 • змінювати вигляд клітинок, рядків і таблиць, задаючи значення їхніх атрибутів;

 • створювати й адмініструвати форуми;

 • створювати й адмініструвати блог;

 • створювати й адмініструвати онлайові групи;

 • створювати та редагувати вікі-сторінки;

 • розміщувати на веб-сторінках графічні і текстові об’єкти, настроювати параметри їхнього розташування, відображення;

 • створювати гіперпосилання на сторінки інших сайтів на основі текстових фрагментів і зображень;

 • завантажувати на сайт та в онлайнову спільноту файли та створювати гіперпосилання на них;

 • розробляти сайти, що складаються з кількох веб-сторінок, зв’язаних посиланнями;

 • використовувати таблиці для структурування інформації на веб-сторінках;

 • публікувати документ у службі онлайнового документообігу, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;

використовує:

  • вікі-технології для колективного опрацювання даних;

  • онлайнові служби автоматизованого створення сайтів;

  • системи керування вмістом для редагування веб-сайту в онлайновому режимі або засоби веб-редактора для створення веб-сторінок, форматування й редагування даних на веб-сторінках.

12. Інформаційні технології у проектній діяльності (4 год.)
Розв’язання завдань з обробки даних з використанням кількох офісних програм. Обмін даними між різними програмними середовищами. Автоматизоване створення серійних документів. Колективне виконання завдань з обробки даних, що вимагають застосування кількох інформаційних технологій.

Практична робота №32. Розробка колективного проекту з використанням кількох інформаційних технологій.Учень

описує:

 • стратегію організації колективної роботи над завданням з обробки даних;

вміє:

 • застосовувати кілька програм для розв’язання завдань з обробки даних;

 • використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи;

 • застосовувати інформаційні технології для ефективного розподілу ролей й керування потоками даних під час розробки колективного проекту;

 • інтегрувати технології програмування, обробки текстових, графічних і табличних даних, створення презентацій та веб-ресурсів, роботи з глобальною та локальною мережами у процесі розв’язання одного завдання з обробки інформації;

 • створювати в автоматизованому режимі в середовищі текстового процесора серії листів, використовуючи електронну таблицю або базу даних як джерело даних.

Додаток 1.

Перелік курсів за вибором, що доповнюють зміст навчальної програми
Назва курсу

Теми, які курс розширює

1

Основи Інтернету

4

2

Основи створення комп’ютерних презентацій

1, 7

3

Основи візуального програмування

6

4

Microsoft Excel у профільному навчанні

3

5

Основи веб-дизайну

11

6

Основи комп’ютерної графіки

10

7

Бази даних

9

8

Інформаційний працівник

12


Додаток 2.


Перелік рекомендованої методичної літератури


 1. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. — Київ: Видавнича група BHV, 2009 — 400 с.

 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь “Технології” — http://www.kmu.gov.ua.

 3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 — К., Педагогічна преса, 2002 — 23с.

 4. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.180-189.

 5. Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №1. – С.55-72.
1   2   3

Схожі:

Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка