Перелік питань до екзамену


Скачати 28.22 Kb.
НазваПерелік питань до екзамену
Дата03.04.2013
Розмір28.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Перелік питань до екзамену

 1. Одиниці мови, структурні типи слів.

 2. Дослідження слова в лексикології. Два головні підходи до вивчення мови (синхронія та діахронія). Лексична система і методи дослідження її структури

 3. Лексикологія як частина лінгвістики. Предмет лексикології. Загальна і спеціальна лексикологія. Теоретичне і практичне значення лексикології. Зв’язок лексикології з фонетикою, стилістикою, граматикою, лексикографією.

 4. Новітні напрямки лексикологічних досліджень: когнітивна лексикологія, порівняльна лексикологія.

 5. Слово і морфема. Типологія морфем. Вільні морфеми і зв’язані морфеми. Аломорфи.

 6. Типи словотвору у сучасній англійській мові (продуктивні типи словотвору: афіксація, композиція, конверсія, скорочення, абревіація).

 7. Другорядні типи словотвору: бленд, телескопія, субстантивізація, лексикалізація, імітація, градація, зворотна формація, редуплікація, морфологічне словотворення, мовленнєві кластери, формування фразових дієслів.

 8. Хронологія історичних подій, які привели до появи англійської мови.

 9. Походження англійських слів: кельтський елемент, англо-саксонський, класичний, скандинавський, французький елементи у складі англійського лексикону.

 10. Інші елементи (слов’янський, іспанський, португальський, китайський, японський, арабський, італійський) у словниковому складі сучасної англійської мови.

 11. Інтернаціональні слова. Гібриди. Етимологічні дуплети.

 12. Принципи класифікації запозичень.

 13. Лексичне vs. граматичне значення.

 14. Денотація і конотація.

 15. Семантичні процеси: розвиток значення (розширення значення, звуження значення, елевація значення, деградація значення).

 16. Зміна значення (перенос значення: метафора, персоніфікація, метонімія, синекдоха, гіпербола). Словозначення та мотивація, типи мотивації.

 17. Структура значення слова.

 18. Компонентній аналіз значення слова. Проблема виділення семи. Макрокомпонентна структура значення.

 19. Слово та поняття.

 20. Національна специфіка словника. Лакунарність.

 21. Фактори, що обумовлюють диференціацію словника.

 22. Ядерно-периферійні відношення всередині лексикону.

 23. Лексико-граматичні групи слів.

 24. Гіпонімія. Партитивні відношення між одиницями словника.

 25. Лексико-семантичне поле як основна одиниця лексикону мови, його структура.

 26. Семантична структура слова. Полісемія. Типи полісемії. Шляхи, що ведуть до полісемії.

 27. Омоніми. Пароніми.

 28. Синоніми. Антоніми.

 29. Евфімізація.

 30. Різниця між фразеологічними та вільними сполученнями слів.

 31. Сучасні класифікації ідіом (тематична, семантична, структурна, функціональна).

 32. Шляхи формування фразеологічних одиниць.

 33. Джерела фразеологізмів.

 34. Стилістично нейтральна та стилістично-маркована лексика.

 35. Формальний стиль спілкування. Літературний лексикон: терміни, архаїзми, історизми, поетична лексика, варваризми, неологізми, екзотизми.

 36. Неформальний стиль спілкування. Розмовна лексика: літературно-розмовна лексика; нелітературна розмовна лексика: сленг, жаргон, арго, професійна лексика, вульгаризми, діалектизми.

 37. Глобальне розповсюдження англійської мови.

 38. Американський варіант англійської мови. Австралійська англійська.

 39. Діалекти сучасної англійської мови.

 40. Історичний огляд лексикографічної справи. Структура словника. Типи словників.

Схожі:

Орієнтовний перелік питань до екзамену з предмета «Прийняття управлінських рішень»

Перелік питань до екзамену
Ринок праці: причини безробіття і проблеми раціонального використання трудових ресурсів України
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»
Охарактеризуйте форми і способи безготівкових розрахунків, сферу використання та порядок проведення розрахункових операцій
РЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Плани семінарських занять, методичні рекомендації до них, перелік тем рефератів, контрольних робіт,, питань для підготовки до екзамену...
ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
Загальне поняття про психологію, її предмет та завдання психологія як наука і навчальний предмет, її значення
Орієнтовний перелік питань до екзамену з предмета «Державне управління»
Взаємодія Кабінету Міністрів України з Верховною Радою України, Президентом України, центральними і місцевими органами виконавчої...
Перелік питань до екзамену з дисципліни «Бюджетне право» для груп П-301-303
Розгляд та затвердження Проекту державного бюджету та Проекту Закону України про Державний бюджет України
Перелік питань до екзамену з дисципліни «Фінансове право» для студентів груп П-301, П-302, П-303
Система державних органів, що здійснюють фінансову діяльність, та їх правовий статус. Органи загальної компетенції. Органи спеціальної...
Перелік питань до семестрового екзамену з МФВ
Предмет теорії та методики фізичного виховання. Характеристика основних понять теорії та методики фізичного виховання
Перелік питань з цивільного права України для складання комплексного...
Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка