КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


НазваКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Сторінка1/3
Дата24.02.2016
Розмір0.62 Mb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Інформатика > Конкурс
  1   2   3
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ГОЛОВА КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ_________________ О.В Тарасенко

Протокол №5 від 12.02.2014 р.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


на закупівлю товарів за власні кошти

(процедура закупівлі – конкурс із закупівлі)

«Фарби та подібні засоби для покриття»


Лот № 1 – «Фарби та подібні засоби для покриття суден та перевантажувальної техніки»

(код ДК 016-2010: 20.30.1 «Фарби та лаки на основі полімерів»)
Лот № 2 – «Фарби та подібні засоби для покриття автомобільної техніки»

(код ДК 016-2010: 20.30.1 «Фарби та лаки на основі полімерів», 20.30.2 «Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила»)
Лот № 3 – «Фарби на основі полімерів»

(код ДК 016-2010: 20.30.1 «Фарби та лаки на основі полімерів»)


В.о.начальника ВМТП


Д.Ю. Слободенюк

Відповідальний за технічні вимоги


О.Б. Калита

Секретар конкурсної комісії
В.В. Громченком. Іллічівськ - 2014

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

2. Інформація про замовника конкурсу із закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна конкурсних пропозицій

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені конкурсні пропозиції

Розділ 2. Порядок внесення змін до конкурсної документації

1. Процедура внесення змін до конкурсної документації

Розділ 3. Підготовка конкурсних пропозицій

1. Оформлення конкурсних пропозицій

2. Зміст конкурсних пропозицій

3. Строк, протягом якого конкурсні пропозиції є дійсними

4. Кваліфікаційні критерії до учасників конкурсу із закупівлі

5. Опис окремої частини (частин) предмета конкурсу із закупівлі, щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції

6. Внесення змін або відкликання конкурсних пропозицій

Розділ 4. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

2. Місце, дата та час розгляду конкурсних пропозицій

Розділ 5. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій

1. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій

2. Відмова в участі у закупівлі

3. Відміна Замовником конкурсу чи визнання його таким,що не відбувся

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця конкурсу підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки:

Додаток 1. Інструкції Учасникам

Додаток 2. Форма конкурсної пропозиції

Додаток 3. Документи які є обов’язковими при поданні конкурсної пропозиції

Додаток 4. Основні умови договору

Додаток 5. Технічні вимоги

Додаток 6. Кваліфікаційні критерії до учасників конкурсу

Додаток 7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Зразки 1,2,3,4,5,6 – Зразки довідок в довільній формі які може використовувати Учасник конкурсу при оформленні своєї конкурсної пропозиції

Зразок 7. Зразок оформлення конверту з конкурсною пропозицією Учасника

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація (далі КД) розроблена на виконання вимог «Положення про проведення конкурсів в ДП «Іллічівський морський торговельний порт», затвердженого Наказом в.о. директора порту №487 від 14.08.2013 року (зі змінами)

2. Інформація про замовника конкурсу із закупівлі:- повне найменування:

Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»

- місцезнаходження:

68000, Одеська область, м. Іллічівськ, вул.. Праці, буд. 6

- посадова особа за-мовника, уповнова-жена здійснювати зв'язок з учасниками:

Громченко Віталій Вікторович – начальник відділу закупівель та договірної роботи, тел./факс.: (04868) 9-34-50

3. Інформація про предмет закупівлі
- найменування предмета конкурсу:

Лот № 1 – «Фарби та подібні засоби для покриття суден та перевантажувальної техніки» (код ДК 016-2010: 20.30.1 «Фарби та лаки на основі полімерів»)

Лот № 2 – «Фарби та подібні засоби для покриття автомобільної техніки» (код ДК 016-2010: 20.30.1 «Фарби та лаки на основі полімерів», 20.30.2 «Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила»)

Лот № 3 – «Фарби на основі полімерів» (код ДК 016-2010: 20.30.1 «Фарби та лаки на основі полімерів»)

- вид предмета конкурсу:

«Фарби та подібні засоби для покриття»

- місце, кількість, об-сяг поставки товарів (надання послуг, вик-онання робіт):

Лот № 1 – 17 найменувань

Лот № 2 – 17 найменувань

Лот № 3 – 10 найменувань

Поставка товару здійснюється відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів «Інкотермс 2010» на умовах DDP-склад Замовника, визначений у заявках Замовника

- строк поставки това-рів (надання послуг, виконання робіт):


Кінцевий термін постачання - 31.12.2014 р., з можливістю продовження терміну за взаємною згодою Сторін.

4. Процедура закупівлі

Конкурс із закупівлі


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсі з закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про ва-люту, у якій повин-на бути розрахована і зазначена ціна кон-курсних пропозицій

Валютою пропозиції конкурсу з закупівлі є гривня.


7. Інформація про мову, якою повинні бути складені конкурсні пропозиції

Під час проведення конкурсів із закупівлі документи, що готуються Замовником, викладаються українською або російською мовою, при цьому у разі наявності додаткових матеріалів (технічних проектів, завдань, специфікацій спеціальних умов, тощо), розроблених іншими організаціями, та необхідних для надання Учасником – такі матеріали можуть викладатися російською мовою. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами викладаються мовою їх загально прийнятого застосування.

У випадках, коли оригінали необхідних документів складені іншою мовою, ніж українською або російською, до них обов`язково надавати переклад на українську або російську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін до конкурсної документації

1. Процедура внесення змін до КД

Внесення змін до конкурсної документації Замовником не передбачено

Розділ 3. Підготовка конкурсних пропозицій (КП)

1. Оформлення конкурсних пропозиції (КП)

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згід-но з чинним законодав-ством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

КП подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті із зазначенням предмету закупівлі, дати та часу розкриття (Зразок 7).

Кожен Учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, у тому числі до визначеної у конкурсній документації частини предмета закупівлі (лота). Отримана КП реєструється Замовником, дані про реєстрацію відображаються у протоколі розкриття, крім тих, що подані після закінчення встановленого для подання КП строку (із запізненням).

Ціна конкурсної пропозиції розраховується учасником у національній валюті (гривнях) з урахуванням умов договору та включенням всіх вартісних елементів: прибуток, податки, встановлені чинним законодавством відрахування, тощо.

2. Зміст конкурсної пропозиції учасника

КП оформлюється відповідно до Додатку 2 цієї документації та повинна включати основні умови договору (Додаток 4) та документи відповідно до Додатку 3 та Додатку 6

3. Строк, протягом якого конкурсні пропозиції є дійсними

Конкурсні пропозиції вважаються дійсними протягом 30 днів з дати розкриття конкурсних пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії конкурсних пропозицій.

Учасник має право відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним конкурсної пропозиції.

4. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у конкурсі учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям зазначеним у Додатку 6

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні, якісні, кількісні та інші вимог до предмета закупівлі, встановлені Замовником у Додатку 5 до цієї конкурсної документації «Технічні вимоги»

6. Опис окремої частини (частин) предмета конкурсу із закупівлі, щодо яких можуть бути подані конкурсні пропозиції

Лот № 1 – «Фарби та подібні засоби для покриття суден та перевантажувальної техніки»

Лот № 2 – «Фарби та подібні засоби для покриття автомобільної техніки»

Лот № 3 – «Фарби на основі полімерів»

8. Внесення змін або відкликання конкурсних пропозицій

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсних про позицій враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Розділ 4. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання КП:
- спосіб подання кон-курсних пропозицій

Особисто або поштою

- місце подання кон-курсних пропозицій:

68000, Одеська область, м. Іллічівськ, Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт», вул. Корабельна, 1, каб. 82

- кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час):

до 09:00 години 05.03.2014 року

Конкурсні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

2. Місце, дата та час розгляду конкурсних пропозицій:

- місце розгляду кон-курсних пропозицій:

68000, Одеська область, м. Іллічівськ, Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт», вул. Корабельна, 1,

каб. 82

- дата та час розгляду конкурсних пропозицій:


05.03.2014 о 10 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Представники учасника повинні документально підтвердити свої повноваження. Документом підтверджуючим повноваження представника учасника може бути Протокол загальних зборів учасників, рішення засновника, довіреність, паспорт тощо. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією за загальною наявністю (повнота інформації та її зміст на відповідність вимогам КД перевіряється Замовником на етапі розгляду та оцінки конкурсних пропозицій), а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної конкурсної пропозиції або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій складається у день розкриття конкурсних пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

Завірена підписом голови конкурсної комісії та печаткою Замовника копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом двох робочих днів з дня отримання такого запиту.

Розділ 5. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій

1. Розгляд та оцінка конкурсних пропозицій

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої конкурсної пропозиції.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій конкурсній пропозиції під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав цю конкурсну пропозицію.

Замовник проводить оцінку конкурсних пропозиції, які не було відхилено згідно з умовами конкурсу.

Замовник визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено (у кількості не менше двох, крім наступних випадків:

а) допущення до оцінки або подання пропозиції одного/им Учасника/ом-підприємства державної форми власності та/або утвореного в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, у тому числі державне, казенне, комунальне підприємство, а також господарське товариство, у статутному капіталі якого державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, його дочірнім підприємством, відокремленою юридичною особою-філіалом, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенного, комунального підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств);

б) допущення до оцінки або подання пропозиції одного/им Учасника/ом при конкурсі з закупівлі товарів/робіт/послуг для забезпечення безпеки мореплавства;

в) інші випадки, за наявності обґрунтувань, розглядаються Конкурсною комісією.

Для оцінки Замовник використовує критерії та методи зазначені у Додатку 7.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, або факту зазначення у конкурсній пропозиції недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів конкурсу - Замовник відхиляє конкурсну пропозицію такого учасника.

За результатом розгляду та оцінки конкурсних пропозицій складається протокол оцінки конкурсних пропозицій.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця конкурсу не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.

2. Відмова в участі у закупівлі

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у конкурсі із закупівлі, та відхиляє конкурсну пропозицію учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу;

2) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

3) Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям та/або іншим вимогам, встановленим Замовником за умовами конкурсу;

4) Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;

5) Учасник не надав забезпечення конкурсної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося умовами конкурсу;

6) конкурсна пропозиція учасника не відповідає умовам конкурсної документації;

3) інші випадки, за наявності обґрунтувань, розглядаються Конкурсною комісією.

Замовник може відхилити всі конкурсні пропозиції.

Замовник має право відхилити конкурсну пропозицію Учасника у разі якщо, у Учасника є прострочена дебіторська заборгованість перед Замовником станом на дату розкриття конкурсних пропозицій.

Рішення про відхилення та відповідна інформація щодо підстав відхилення міститься у Звіті про результати проведення конкурсу.


3. Відміна Замов-ником конкурсу чи визнання його таким,що не відбувся

Замовник відміняє конкурс із закупівлі у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, послуг, робіт;

- порушення порядку інформування щодо конкурсу;

- подання для участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій, крім випадків передбачених у абз.5 Розділу 5 КД;

- відхилення Замовником всіх конкурсних пропозицій;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників, крім випадків передбачених у абз.5 Розділу 5 КД;

- інші випадки, за наявності обґрунтувань, розглядаються Конкурсною комісією.

Конкурс може бути відмінено частково (за лотом).

Замовник має право визнати конкурс таким, що не відбувся, у разі якщо:

- ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі (очікуваної вартості);

- здійснення закупівлі більше не відповідає потребам Замовника, у тому числі: внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин або здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;

- наявності у Учасника-переможця заборгованості із сплати податків зборів (обов’язкових платежів), що контролюються ДПІ або письмової відмови переможця конкурсу підписати договір;

- інші випадки, за наявності обґрунтувань, розглядаються Конкурсною комісією.

Повідомлення про відміну конкурсу або визнання його таким, що не відбувся, здійснюється через оприлюднення відповідної інформації у Звіті про результати конкурсу.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує конкурсну пропозицію, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю конкурсу повідомлення про акцепт конкурсної пропозиції.

Замовник укладає договір з учасником, конкурсну пропозицію якого було акцептовано, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про акцепт пропозиції відповідно до вимог конкурсної документації та акцептованої пропозиції.

Учасник, пропозицію якого акцептовано у встановлений для укладання договору строк надає Замовнику Довідку ДПІ про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), при цьому дата видачі довідки органами ДПІ не повинна бути раніше ніж дата оприлюднення Замовником Оголошення про проведення конкурсу з закупівлі або довідка повинна бути дійсна на дату укладання договору.

У разі письмової відмови переможця конкурсу підписати договір відповідно до конкурсної документації або не укладення договору з вини Учасника у визначений строк, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в процедурі та укладенням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Наказом в. о. директора порту №486 від 14.08.2013 року (зі змінами).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції переможця конкурсу із закупівлі.


2. Істотні умови, які обов'язково включа-ються до договору про закупівлю

Істотні умови договору викладені у Додатку 4 до цієї документації «Основні умови договору».

3. Дії замовника при відмові переможця конкурсу підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця конкурсу із закупівлі підписати договір про закупівлю відповідно до вимог конкурсної документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк не пізніше ніж 10 робочих днів, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається


ДОДАТОК 1

ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ1.Попередня нарада: Не планується.
2.Валюти пропозицій: Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.
3.Валюта оплати: Валютою оплати є національна валюта України - гривня.
4. Строк дії пропозиції: Пропозиція залишається чинною протягом 30 днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.
5. Забезпечення конкурсних пропозиції: не вимагається.
6. Час та місце проведення розкриття пропозицій: 68000, Одеська область, м. Іллічівськ, Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт», вул.. Корабельна, 1, каб. 82, 05.03.2014 об 10 год. 00 хв.
7. Мова пропозиції та кількість примірників: конкурсні пропозиції, складаються українською або російською мовою у 1-му примірнику, цінова пропозиція виконується в паперовому вигляді.

У випадках, коли оригінали необхідних документів складені іншою мовою, ніж українська або російська, до них обов`язково надавати переклад на українську або російську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
8. Телефон для довідок:

Начальник відділу закупівель та договірної роботи

(04868) 9-34-50

Виконавець: інженер ВМТЗ Калита О.Б.

(04868) 9-11-81ДОДАТОК № 2
(Форма пропозиції конкурсу із закупівлі " КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ" подається Учасником на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.)
"КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

за лотом №____ «________________________»
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю ________________________ за лотом №______ згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши конкурсну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на подання конкурсної пропозиції, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:
Назва учасника -

Адреса -Найменування товару

Одиниця виміру


Кіл-сть


Ціна за

одиницю,

грн. без ПДВ

Ціна за

одиницю,

грн. з ПДВ

Загальна вартість,

грн., з ПДВ
(*)


(**)

(**)
Усього


1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 30 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

3. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір на умовах запропонованих Замовником (Основні Умови Договору) із Замовником не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня прийняття рішення про акцепт пропозиції.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою***.

Довідкова інформація:

(*) Найменування товару зазначено в технічних вимогах, наданих Замовником. Послідовність заповнення таблиці повинна чітко відповідати послідовності, зазначеній в технічних вимогах, наданих Замовником.

(**)У разі надання цінових пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість» зазначається «без ПДВ».

(***) Вимога, щодо печатки не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

У складі пропозиції Учасник надає ціну товару, з урахуванням витрат сплату податків, зборів, тощо.

ДОДАТОК 3

При наданні конкурсної пропозиції обов'язковими для участі є наступні документи:

1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво, уповноважене підписувати договір (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

г) реквізити банку (назва, МФО, адреса), в якому обслуговується учасник та номер  розрахункового рахунку. 

2. Завірена учасником копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

3. Оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який повинен бути датованим протягом останнього місяця до дати проведення конкурсу (розкриття пропозицій), та включати останню інформацію щодо реєстрації/діяльності Учасника конкурсу, яка є дійсною на момент подачі пропозиції, зокрема у Витягу має бути наявна наступна інформація:

- повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження;

- центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менш 25 відсотків (якщо таке має місце);

- перелік засновників (учасників) юридичної особи та відповідні дані про них;

- дані про розмір статутного капіталу:

- відомості про органи управління юридичної особи;

- прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

- дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації;

- дані про відокремлені підрозділи юридичної особи (якщо таке має місце);

- дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації(якщо таке має місце);

- відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення (якщо таке має місце);

- відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби. Пенсійного фонду України, тощо;

4. Завірена учасником копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

5. Завірена учасником копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (або про сплату єдиного податку).

6. Завірена учасником копія довідки про взяття на облік платника податків (у разі відсутності відповідних відомостей у Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців):

7. Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору: надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника (завірена учасником копія протоколу зборів засновників підприємства та/або наказ)- про призначення керівника тощо) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) або інший документ (оригінал або нотаріально завірена копія) із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних) (Для юридичних осіб).

8. Завірена учасником копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб),

9. Завірена учасником копія паспорту (дія фізичних осіб).

10. Завірена учасником копія дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

11. Довідка з обслуговуючого банку про відкриття розрахункових рахунків.

ДОДАТОК 4

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
(про поставку товарів)
ДОГОВІР

поставки ____________


«______»___________20__

м. Іллічівськ

_________


Державне підприємство «Іллічівcький морський торговельний порт», платник податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, платник ПДВ (надалі іменується - «Покупець»), в особі заступника директора з матеріально-технічного постачання та закупівель Тарасенка Олексія Вікторовича, який діє на підставі Довіреності № 128 від 23 грудня 2013 року, з однієї сторони, і

_______________________ (зазначити податковий статус контрагента: платник податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, або платник єдиного податку або не є його суб'єктом згідно із законодавством, а також вказати, чи є платником ПДВ) (надалі іменується - «Постачальник»), в особі директора ____________________, який діє на підставі ___________, з другої сторони (надалі разом іменовані - «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цей договір на поставку товарів (надалі іменується «Договір») про наступне:

1.Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується прийняти й оплатити товар (надалі іменується - «Товар») на умовах, викладених у цьому Договорі.

1.1.1. Найменування Товарів: ___________________________
  1   2   3

Схожі:

Конкурсна документація
Рішенням комісії по визначенню виконавців робіт із капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери Макарівської селищної...
Конкурсна документація
Рішенням комісії по визначенню виконавців робіт із капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери Макарівської селищної...
Конкурсна документація
Рішенням комісії по визначенню виконавців робіт із капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери Макарівської селищної...
Конкурсна документація
Рішенням комісії по визначенню виконавців робіт із капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери Макарівської селищної...
Конкурсна документація
Рішенням комісії по визначенню виконавців робіт із капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери Макарівської селищної...
Конкурсна документація
Рішенням комісії по визначенню виконавців робіт із капітального ремонту та реконструкції об’єктів соціальної сфери Макарівської селищної...
ТЕМА: Документація і інвентаризація
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку. Основні реквізити документів. Вимоги,...
КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»(2289-VI)з змінами,...
Г. О. Єсіна ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка