2014 Пояснювальна записка Актуальність програми


Скачати 307.21 Kb.
Назва2014 Пояснювальна записка Актуальність програми
Дата20.02.2016
Розмір307.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи


«Затверджено»

Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від _26 лютого_2014 р.

протокол № _25

голова Експертної комісії

Д.Д. Романовська
Діагностично – розвивальна програма

для учнів початкової ланки освіти

«Розвиток обдарованості учнів»

Упорядник:

практичний психолог

Кельменецького ліцею

Корній Світлана Петрівна

2014

Пояснювальна записка

Актуальність програми.

Від природи люди усім відрізняються один від одного, зокрема за своїми фізичними даними та внутрішнім світом, талантами та обдаруваннями.

Здібності, таланти і обдарованість особистості, їх реалізація в наш час для кожного стає дедалі актуальнішою.

Раннє виявлення, навчання, виховання і розвиток здібних, талановитих і обдарованих дітей є надзвичайно важливими завданнями системи освіти. Інтелектуальний, творчий та фізичний потенціал людей є рушієм прогресу суспільства. Тому обдарованість потрібно своєчасно виявити, вивчити, спрямувати роботу щодо її розвитку.

Обдарованість найтіснішим чином пов’язана з рівнем розвитку здібностей, її не можна ототожнювати зі ступенем розвитку однієї або кількох здібностей.

Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарованих людей не реалізували своїх можливостей в житті через несприятливе виховання в дитинстві.

Саме тому розробка програми розвивальної роботи з здібними та обдарованими учнями початкової ланки, зокрема для 3-4 класів, наразі є актуальною та необхідною.

Мета діагностично – розвивальної програми: виявити здібності та обдарованості молодшого школяра, вивчити його інтелектуально-творчі особливості, розвинути внутрішній потенціал та приховані ресурси, сприяти всебічному розвитку такої особистості.

Завдання програми – розвивати творче мислення; різні види пам’яті, уваги, уяви, фантазії; підвищувати активність та ініціативність школярів; організувати підтримку групової єдності класу і при цьому розвивати самостійність; на діагностичній основі забезпечувати сприятливі соціальні, психологічні, педагогічні умови для активізації багатогранних творчих задатків дитини.

Програма розрахована на учнів початкової ланки освіти, і складається з 15 занять тривалістю по 40 хвилин.

Кожне заняття містить діагностичну процедуру та психологічні вправи з розвитку творчої обдарованості.

Цілі:

- за результатами діагностики сформувати групи учнів за напрямками обдарованості;

- спроектувати для кожного учня психологічний прогноз та перспективи успішної самореалізації

- розробити систему розвиваючих вправ та ігор для розвитку обдарованості;

- підвищувати рівень комунікативності та компетентності школяра;

- залучати, заохочувати учнів до творчих та інтелектуальних конкурсів.

Очікуванні результати:

 • вихований, етичної поведінки учень; інтелектуально розвинений, грамотний,

освічений, з високими предметними компетенція ми; з розвиненою пам’яттю, уявою, увагою, логічним мисленням; з власними різносторонніми інтересами та чітко вираженими розвиненими здібностями і талантами.

1

Структура програми

п/п

Зміст занять

Кількість годин

1.

Вступ.

Мої уподобання

1

2.

Пам’ять.

Розвиток різних видів пам’яті.

3

3.

Увага.

Розвиток уваги.

3

4.

Уміти думати - радісно вчитися.

2

5.

Сприйняття та спостережливість.

2

6.

Уява та фантазія.

2

7.

«Я» і мої здібності.

2

Загальна кількість годин

15


2

Заняття 1. Вступ. Мої уподобання

Мета: дослідження психічного стану дитини та її інтересів шляхом власної оцінки
Діагностична частина

Анкетування «Моє улюблене заняття»

Мета: визначити інтереси дітей.
Вправа «Про що мрію, що люблю»

Мета: визначити свої мрії та уподобання.

Потрібно записати у дві колонки: у 1 – заповітні мрії, у 2 – захоплення.

Обговорення:

 1. Можливість здійснення бажання.

 2. Шляхи здійснення.

Завдання: пригадати мрію, яка колись була і яка здійснилася.
Вправа «Ромашка» (або «Знайомство»)

Мета: встановлення позитивного емоційного настрою.

Ведучий пропонує учасникам представитися так, як би їм хотілося, щоб їх

називали у групі.
Вправа-привітання «Мерехтливі вогники»

Мета: підготувати учасників до роботи, створити комфортну атмосферу, гарний настрій, зосередити учасників на спільній роботі.
Вправа «Друкарська машина»

Мета: розвиток навичок працювати в групі, налаштовувати учасників на успіх, прагнення досягти позитивних результатів у своїй діяльності.

Інструкція: кожному присвоїти ім’я - назву з літери алфавіту. Скласти слово чи фразу з 2-3 слів. За сигналом учні починають «друкувати»: перша «літера» слова плескає у долоні за нею – друга і т.д. Коли «слово» «надруковане», всі учні плещуть у долоні.
Вправа «Наш дім»

Колективний малюнок. На великому аркуші паперу намалювати будинок, у якому могла б жити вся група.
Рефлексія

Що вам сподобалося найбільше?
Заняття 2. Память. Розвиток різних видів памяті

Мета: ознайомити учнів із поняттям память та її видами, психодіагностика

та розвиток пам’яті.
Інформаційне повідомлення

Все те, про що дізналися, що почули, побачили, може зберегти пам’ять. Чим краща пам’ять, тим більше ви маєте знань. Пам’ять, як скарбничка, в ній зберігаються всі знання, які ви отримуєте в школі. Вона необхідна для оволодіння основами будь-якої професії. Для кожної людини важливо мати досконалу пам’ять.

Є кілька видів пам’яті: зорова, слухова, рухова і мішана.
3

Кожному притаманні всі види пам’яті, але специфіка діяльності тієї чи іншої людини, робить один з видів пам’яті провідним: у художників – образну, у лектора – словесно-логічну, у актора – емоційну, у спортсмена – рухову.

Уявіть, що сталося б, якби не було пам’яті. Що потрібно робити, щоб пам’ять була кращою?

Над розвитком своєї пам’яті потрібно працювати постійно.

Визначення домінуючого типу пам’яті.

А тепер пропоную вам вправи за допомогою яких можна покращити, розвинути свою пам’ять.
Діагностична частина

1.Дослідження слухової, зорової, моторно-слухової памяті

Обладнання: набір слів.

Методика проведення

Інструкція: зараз я вам прочитаю ряд слів. Їх треба запам’ятати. Після команди «записуйте» ви маєте записати слова, які запам’ятали.

 1. Школярам зачитують 10 слів (літак, лампа, яблуко, олівець, грім, качка, млин, папуга, листок, обруч). Після цього вони відтворюють ті слова, які запам’ятали - 6 правильно відтворених слів свідчать про добре розвинену слухову короткочасну пам’ять.

 2. Учням пропонується сприймати очима написані на дошці слова (миша, поле, море, казка, камінь, коса, дзвоник, кущі, кора, сарай). Потім школярі відтворюють ті слова, які запам’ятали - 6 правильно відтворених слів свідчать про задовільний розвиток зорової пам’ять.

 3. Психолог читає рядок слів (тіло,пісок, книжка, лампа, собака, загадка, куля, балкон, гілка, невід) та пропонує дітям прописувати слова в повітрі

( моторно-слухове сприймання). Сприйняті таким чином слова потім відтворюються дітьми на папері.
2.Визначення запамятовування двозначних чисел

Обладнання: рядок чисел.

Методика проведення

1.Інструкція: зараз я зачитаю вам 12 двозначних чисел. Коли я скажу, треба буде записати ці числа, незважаючи на порядок читання.

Числа зачитуються за 30 секунд. Набір чисел:16,23,47,92,78,36,59,53,14,89,64.
2.Інструкція: на плакаті написані 12 пар чисел (плакат демонструється 30 с.). Подивіться на ці числа уважно. Коли я сховаю плакат, ви запишете ті пари чисел, які запам’ятали.
Вправа «Запамятати порядок»

Для гри вибираються 5-6 учнів. Інші – «глядачі». Один учень – «командир», а інші учасники стають у ланцюжок. «Командир» дивиться на ланцюжок 20-30с., потім відвертається і називає імена так, як вони стоять у ланцюжку. Після цього гравці стають «глядачами», а серед «глядачів» вибирають гравців.

Гру можна ускладнити, додаючи до ланцюжка більшу кількість учнів.


4
Вправа «Запамятай предмет»

Всі учні по черзі кладуть на стіл по одному предмету. Завдання одного із гравця – запам’ятати, хто що поклав і повернути кожному його предмет.

Вправа «Рухова память»

Один із заздалегідь підготовлених учнів показує фізичні вправи в певній послідовності. Інші учні якомога точніше відтворюють послідовність рухів.
Вправа «Хто більше»

Перший учень називає слово. Другий повинен відтворити назване раніше слово і назвати своє, третій – повторити перші два слова і доповнити своїм і т.д.
Вправа «Розвиток асоціацій»

Інструкція: назвати літеру. Учні повинні записати (або намалювати) якомога більше слів, які починаються на цю літеру. Визначити переможця за кількістю правильно записаних слів за певний проміжок часу.
Заняття 3.Увага. Розвиток уваги

Мета: ознайомлення учнів із поняттям увага та її видами, психодіагностика

та розвиток уваги.

Інформаційне повідомлення

Кожна частина тіла виконує свою функцію. Очі, вуха, руки, ноги виконують роботу, яку називають фізичною. Важливу функцію виконує голова. Таку роботу називають психічною.

Як «працює» голова?

Мозок, який знаходиться у голові, керує організмом. Віддає накази органам виконувати певну роботу.

Сигнали з навколишнього середовища ми можемо відчути завдяки тому, що ми звертаємо увагу. Отже, завдяки увазі ми помічаємо, чуємо, відчуваємо те, що діється навколо. Без уваги ми б нічого не знали.

Увага – це найнеобхідніша умова оволодіння знаннями, уміннями та навичками на уроці.

Для того, щоб ви могли швидко помічати все, що відбувається навколо нас, увагу необхідно тренувати.

Як ви гадаєте, яким учням легше вчитися – уважним чи неуважним? Чому?

Неуважним учням важко вчитися у школі. Учень не може засвоїти нового матеріалу через неуважність Щоб добре вчитися потрібно бути дуже уважними на уроках, не відволікатися, не займатися сторонніми справами, а уважно слухати вчителя, щоб не пропустити його слів.
Діагностична частина

1.Методика Р. Нємова. Діагностика розподілу та переключення уваги

Обладнання: бланк методики Р.Нємова, секундомір

Методика проведення: психолог ознайомлює дітей із бланками методики, де

розташовані різні геометричні фігури.

Надається інструкція: ставити у квадратах знак + (плюс), у трикутниках -.

(крапку), у ромбах - - (риску),у колі –v (галочку).

Дослід триває 2 хвилини.

5

2.Методика Є.Крепеліна. Діагностика точності уваги та працездатності

Обладнання:бланк методики Є.Крепеліна, секундомір

Методика проведення: учням пропонується додавати пари однозначних чисел, надрукованих одне під одним, та знизу записувати результат додавання. Працювати треба швидко та уникати помилок.

Час виконання завдання – 5 хвилин. Через кожні 30 секунд надається сигнал «Зупинка! Починайте з нового рядка».
Вправа «Оціни свою уважність»

Інструкція: відповідати на запитання. Виконати завдання. Оцінити свою уважність. Вчитель має прочитати оповідання один раз, потім ще раз, щоб учні могли виявити пропущене речення.
Вправа «Чотири стихії»

Інструкція: учні сидять довільно. Коли учитель промовляє слово «земля», всі опускають руки вниз, слово «вода» - витягують руки вперед, слово «повітря» - підносять догори, слово «вогонь» - плещуть у долоні. Той, хто помиляється вибуває з гри.
Вправа «Пропустити число»

Учитель пропонує учням полічити вголос, причому числа, що містять 3 або діляться на 3, слід пропускати. Замість цих цифр необхідно вимовити «Оце, так я!».
Вправа «Рахуємо разом»

Школярі по черзі повинні виконувати додавання або віднімання однозначних (або двозначних) чисел.

Наприклад, 1-й учень називає число «9». Другий називає знак «+».

Третій називає число «5». Четвертий називає знак «=»

П’ятий повинен назвати отриману суму = 14.

Шостий називає нове число і т.д.
Гра «Літера «Б»

Усім учням роздаються однакові тексти. За обмежену кількість часу вони повинні викреслити всі літери «Б».

Рефлексія

Ось за допомогою таких вправ ви можете розвивати свою увагу. Такі вправи ви можете організовувати самі зі своїми друзями, батьками.
Заняття 4.Уміти думати – радісно вчитися

Мета: ознайомити учнів із поняттям мисленням, розвиток найбільш

важливих якостей розум:широти думки,швидкості та самостійності

мислення,
Інформаційне повідомлення

Ви вже знаєте, що у вас є мозок. Завдяки роботі мозку ви бачите, чуєте, рухаєтесь, розумієте те, що діється навколо нас. Ви відчуваєте запахи, смаки, їх запам’ятовуєте. Але найголовніше – це те, що завдяки мозку ми думаємо, мислимо.
6

Ми дуже мало знали б про навколишній світ, якби наші пізнання обмежувалися тільки тією інформацією, яку ми одержуємо від своїх органів чуття.

Якщо головне завдання уваги – звернути на все, що нас оточує, пам’яті – точно зберегти накопичений матеріал, то у мислення завдання інше – перетворити отриманий матеріал.

Кожен уміє думати. Ви думаєте, коли розв’язуєте задачі, пишете слова, читаєте книжку, відповідаєте і запитуєте вчителя.

Думати і мислити – це психічна робота мозку. Мислення складається з думок. Якщо порівняти наш мозок з динею, то мислення – це м’яка, солодка, жовта середина, а думки – насіння, яке в ньому є.

Коли ви думаєте, це означає, що ви мислите. Думати – не завжди легко. Не раз вам доводилося, напевно, чути від учителя такі слова: «Подумай ще!» Краще думай! Як ти думаєш?

Думки можуть бути не лише правильними, але хибними, неправильними.

Тому, нашу завдання полягає в тому, щоб навчитися правильно мислити.
Діагностична частина

Методика «Виключення слів». Діагностика вербально-логічного мислення

Обладнання: набір слів та бланк методики «Виключення слів», секундомір.

Інструкція: вам пропонується із чотирьох наведених слів визначити три, які є однорідними поняттями, та викреслити четверте, яке не підходить до цих однорідних понять. Виконуйте завдання швидко.

 1. Книга, портфель, валіза,гаманець.

 2. Піч, керосинка, свічка, електроплитка.

 3. Годинник, окуляри, термометр, терези.

 4. Човен, тачка, мотоцикл, велосипед.

 5. Літак, шуруп, бджола, вентилятор.

 6. Метелик, циркуль, терези,ножиці.

 7. Дерево, етажерка, віник, виделка.

 8. Дідусь, учитель, батько, мати.

 9. Іній, пил, дощ, роса.

 10. Вода, вітер, вугілля, трава.

 11. Яблуко, книга, шуба, троянда.

 12. Молоко, вершки, сир, хліб.

 13. Береза, сосна, ягода, дуб.

 14. Хвилина, секунда, година, вечір.

 15. Василь, Федір, Семен, Іванов.


Гра «Назвати протилежні слова»

Інструкція: запишіть протилежне за значенням слово.

високий брудний чужий страшний

тонкий тупий горе гострий

покупець легкий скупий початок
Аналіз результатів:

високий рівень – 8-11 слів, середній – 5-7 слів, низький – до 5 слів.


7

Вправа «Прочитай зашифровані слова»

Кі100чка, по100вий, 100вп, 40а, ві3на, пі2л, 7’я, ті100.
Вправа «Знайди зайве слово»

Інструкція: знайти зайве слово.

 • Книжка, олівець, валіза, портфель.

 • Хвилина, година, вечір, секунда.

 • Дідусь, учитель, тато, брат.

 • Василь, Іван, Сергій, Петров.

 • Береза, яблуня, малина,дуб.


Вправа «Впізнай слово»

Інструкція: у наведених словах літери переставлені місцями. Напиши ці слова.

 1. Упке.

 2. Амнррі.

 3. Вктіак.

 4. Скамндри.

 5. Якбуінак.


Вправа «Що для кого?»

Інструкція: серед показаних предметів вибери, що було б добрим подарунком для бабусі,мами, тата, сестри, брата.

Намалюй, що б ти хотів сам зробити. Для них.
Вправа «Збери малюнок»

Інструкція: з розрізаних частин зібрати цілу картину. Учням роздаються розрізані набори листівок, невеличких малюнків. З розрізаних частин зібрати цілу картину.
Рефлексія

Ось, наше заняття і завершується. Що нового ви взяли для себе?
Заняття 5.Сприйняття та спостережливість

Мета: ознайомити з поняттями сприйняття та спостережливість,

стимулювання розвитку психічних процесів сприймання та

спостережливості.
Інформаційне повідомлення

Завдяки відчуттям ми пізнаємо окремі якості та властивості предметів і явищ. Контактуючи з навколишнім світом, людина одержує інформацію про певні властивості та якості притаманні тим чи іншим об’єктам або явищам. Сприйняття відіграє важливу роль у засвоєнні навчального матеріалу та спілкуванні. Наприклад, маючи перед собою предмет, за допомогою зору визначається його колір, форма, величина; за допомогою дотику визначається із чого зроблений предмет і т.д. Все це – окремі якості даного предмета, відомості про які нам дають відчуття. Виявляється, що вони також можуть бути домінантами у процесі навчання. Отже, виокремлюють три способи навчання:

 • зоровий;

 • слуховий;

 • руховий або кінестетичний.

8

А ще в процесі різних видів діяльності розвивається спостережливість.

Дуже важливо кожному учневі знати і вміти використовувати свій спосіб сприйняття.

Визначення домінуючого типу сприйняття за допомогою провідних аналізаторів.

Спостережливість піддається розвиткові через тренування. Пропоную кілька ігор на розвиток різних органів відчуттів та спостережливості.
Діагностична частина

Методика «Визначення спостережливості»

Інструкція: визначити, які фігури,позначені цифрами, відповідають за розмірами та формою фігурам, позначеним літерами.
Вправа «Хто точніше?»

а) Визначити в сантиметрах розмір предмета. б) Із заплющеними очима визначити групу. в) На дотик запропонувати визначити очима предмети і матеріали. З яких зроблені ці предмети.
Гра «Намалюй»

У кожного учня аркуш паперу і олівець. Учитель пропонує всім замружитися й із заплющеними очима намалювати (у певній послідовності) будиночок. Після закінчення гри школярі відкривають очі й дивляться, що в них вийшло.

Цю гру можна провести, малюючи на дошці крейдою. Пропонують 2-3 учням із зав’язаними очима виконати завдання вчителя. Порівнюються малюнки.
Гра «Потрап у темряві»

Шкільна дошка ділиться двома вертикальними лініями на три частини. Три учні, кожен на своїй частині дошки малює по три кружечки діаметром у 10 см і ставить у них номери «1», «2» і «3». З відкритими очима протягом 30-40 секунд простягає руку до кожного кружечка. Після цього всім трьом зав’язують очі і вони повинні торкнутися рукою тих кружечків, які називає вчитель.

Трійки гравців можна міняти, щоб свої сили спробували й інші учні.

Рефлексія

Сподобалося вам заняття? А тепер посміхніться один одному і до нових зустрічей.
Заняття 6. Уява та фантазії

Мета: розвиток творчих здібностей, уяви та фантазії, створення сприятливої

емоційної атмосфери.
Інформаційне повідомлення.

Що таке уява? Чи потрібна людині уява? Уявлення необхідне у будь-якому виді людської діяльності. Уявлення необхідне всім: художник – подумки бачить картину, яку хоче намалювати; модельєр – плаття, яке хоче пошити; вчитель – уявляє урок, до якого готується.

Усяка творча діяльність забезпечується уявою, яка є самостійною системою створення нових образів.

Уява – це здатність до створення нових образів. Це вміння помічати властивості предметів і переносити їх з одного предмета на інший, по – новому комбінуючи. Навіть найфантастичніші образи створені з незвичайних поєднань реальних
9

предметів. У казковому Конику – горбоконику, наприклад, втілені якості і людини, і тварин, і птахів. Без творчої уяви неможлива діяльність винахідника, конструктора. Уява тісно пов’язана з мисленням, вона притаманна кожній людині.
Вправа «Казка на сучасний лад»

Мета: розвиток фантазії та уяви, творчих та артистичних здібностей.

Завдання: кожна дитина, вибирає будь –яких 6-8 казкових персонажів і складає розповідь такий чином, щоб вона була логічною і мала закінчений сюжет.
Вправа «Зміни голос»

Мета: розвивати вміння дітей змінювати голос, добираючи потрібну інтонацію, змінюючи силу голосу та темп мовлення.

Інструкція до виконання: розіграти в ролях складену ними казку, уявити себе на місці головних героїв, змінити голос.
Вправа «Пори року моєї душі»

Інструкція: у природі існує 4 пори року, які з собою приносять нам різні відчуття, переживання. Кожна пора року гарна. Але в нашій душі відбуваються зміни. Давайте будемо їх називати «порами року» моєї душі.

- Що вони тобі приносять?

- Чим збагачують?

- Як виявляються в твоєму житті?

- Чим допомагають?
Заняття 7. «Я» і мої здібності.

Мета: визначити власні здібності та навчити учнів розвивати власні здібності.

Інформаційне повідомлення

Люди відрізняються один від одного своїми здібностями.

Здібності забезпечують успішне виконання діяльності й виявляються у швидкому опануванні знаннями, вміннями, навичками.

Здібності це лише можливість засвоєння знань та вмінь, а чи буде вона втілена в життя залежить від багатьох умов.

Розрізняють такі типи здібностей:

 1. Інтелектуальний тип. 2. Художній тип. 3. Креативний тип.

4. Лідерська або соціальна обдарованість 5.Психомоторна чи спортивна обдарованість.
Тест «Здібності школяра»

- Чи вірно, що ти в дитинстві дуже любив:

1.Довго гратися в рухливі ігри?

2.Вигадувати ігри та бути ведучим?

3.Грати в шахи та шашки?

4.Розібрати іграшку, щоб подивитись, що всередині?

5.Читати вірші чи співати пісні?

6.Розмовляти з незнайомцями або ставити запитання?

7.Слухати музику та ритмічно танцювати під неї?

8.Малювати або спостерігати. Як малюють інші?

9.Слухати або складати казки або історії?

10

- Чи подобається тобі зараз:

10.Займатися на уроках фізкультури чи спортивній школі, секції?

11.Добровільно брати на себе обов’язки організатора справи?

12.Допомагати дітям вирішувати математичні задачі?

13.Читати про відомі відкриття та винаходи?

14.Брати участь у художній самодіяльності?

15.Допомагати іншим людям розбиратися з їхніми проблемами?

16.Читати чи дізнаватися щось нове про мистецтво?

17.Займатися в ізостудії та ізогуртках?

18.Писати твори на вільну тему?

- Чи отримуєш ти особливе задоволення:

19.Від участі та боротьби в спортивних змаганнях?

20.Від свого вміння розставляти людей, розподіляти роботу?

21.Від вирішення важких математичних задач?

22.Від ремонту побутових електро - або радіоприладів?

23.Від гри на сцені?

24.Від спілкування з людьми?

25.Від знайомства з новими музичними інструментами?

26.Від відвідування художньої виставки7

27.Від переказу прочитаного чи побаченого?

- Чи часто тебе тягне:

28.До довготривалих фізичних вправ?

29.До справ у групі, що потребують твоєї ініціативи або наполегливості?

30.До розгадування математичних шарад?

31.До виготовлення будь-яких виробів (моделей)?

32.Брати участь у підготовці вистави?

33.Допомогти людям, поспівчувати їм?

34.Пограти на музичному інструменті?

35.Помалювати фарбами чи олівцями?

36.писати вірші,прозу чи просто вести щоденник?

- Чи подобається тобі тривалий час:

37.Займатися спортом чи справою, що потребує значних фізичних навантажень?

38.Енергійно працювати разом з іншими?

39.Займатися кресленням або шаховою комбінацією?

40.Копирсатися в механізмах чи пристроях?

41.Піклуватися про молодших, слабких чи хворих людей?

42.Міркувати про долі людей, героїв із книжки, яка сподобалася?

43.Виконувати музичні п’єси?

44.Малювати, ліпити, фантазувати при цьому?

45.Готуватися до звіту, повідомлення?
Під час обробки даних обчислюється сума позитивних відповідей за кожним стовпчиком.

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45


11

Кожен стовпчик по вертикалі характеризує один із напрямків у розвитку особливостей особистості:

 1. Фізичні (спортивні) (1,10,19,28,37);

 2. Організаторські (2,11,20,29,38);

 3. Математичні (3,12,21,30,39);

 4. Конструкторсько-технічні (4,13,22,31,40);

 5. Емоційно-зображувані (артистичні) (5,14,23,32,41);

 6. Комунікативні (6,15,24,33,42);

 7. Музичні (7,16,25,34,43);

 8. Художньо-зображувальні (8,17,26,35,44);

 9. Філологічні (9,18,27,36,45).


Вправа «Газетна казка»

Мета: розвивати здатність творчо створювати цілісні комбінації з окремих розрізнених елементів.

Інструкція: кожному учневі (чи групі)дають по три газети і ножиці. Визначають час. Необхідно із газетних заголовків скласти розповідь (заголовки вирізають ножицями)

12
ДОДАТКИ
Додаток 1. Дослідження слухової, зорової, моторно-слухової памʹяті. [ 11 ]

Обладнання: набір слів.

Методика проведення.

Інструкція. Зараз я вам прочитаю ряд слів. Їх треба запамʹятати. Після команди «записуйте» ви маєте записати слова, які запамʹятали.

 1. Школярам зачитують 10 слів (літак, лампа, яблуко, олівець, грім, качка, млин, папуга, листок, обруч). Після цього вони відтворюють ті слова, які запамʹятали - 6 правильно відтворених слів свідчать про добре розвинену слухову короткочасну памʹять.

 2. Учням пропонується сприймати очима написані на дошці слова (миша, поле, море, казка, камінь, коса, дзвоник, кущі, кора, сарай). Потім школярі відтворюють ті слова, які запамʹятали - 6 правильно відтворених слів свідчать про задовільний розвиток зорової памʹять.

 3. Психолог читає рядок слів (тіло,пісок, книжка, лампа, собака, загадка, куля, балкон, гілка, невід) та пропонує дітям прописувати слова в повітрі

( моторно-слухове сприймання). Сприйняті таким чином слова потім відтворюються дітьми на папері.

Оцінювання результатів: За нормою діти запамʹятовують з першого разу 4-5 слів, а всі 10 слів – у середньому через 3-5 повторювань. Нормальним є «ефект краю» (діти перший раз відтворюють краще перші та останні слова ), а також зростання кількості відтворених слів із кожним повторенням (зворотне явище свідчить про швидку виснаженість памʹяті дитини за рахунок порушення її діяльності).

13

Додаток 2. Визначення запамʹятовування двозначних чисел. [ 11 ]

Обладнання: рядок чисел.

Методика проведення.

1.Інструкція. Зараз я зачитаю вам 12 двозначних чисел. Коли я скажу, треба буде записати ці числа, незважаючи на порядок читання. Числа зачитуються за 30 секунд.

Набір чисел:16, 23, 47, 92, 78, 36, 59, 53, 14, 89, 64.

2.Інструкція. На плакаті написані 12 пар чисел (плакат демонструється 30 с.). Подивіться на ці числа уважно. Коли я сховаю плакат, ви запишете ті пари чисел, які запамʹятали.

Оцінювання результатів. Відтворення 7 чисел на першому етапі дослідження свідчить про добру механічну слухову памʹять. Правильно відтворенні 8-9 пар чисел на другому етапі дослідження свідчать про належний рівень зорової механічної памʹяті.

14
Додаток 3. Методика Р.Нємова. Діагностика розподілу та переключення уваги. [ 11 ]

Обладнання: бланк методики Р.Нємова, секундомір

Методика проведення. Психолог ознайомлює дітей із бланками методики, де

розташовані різні геометричні фігури.

Надається інструкція: ставити у квадратах знак + (плюс), у трикутниках -.

(крапку), у ромбах - - (риску),у колі –v (галочку).

Дослід триває 2 хвилини.

Обробка результатів. Підраховується загальний показник розподілу та переключення уваги за формулою: , S – показник розподілу та переключення уваги; N – кількість фігур, які переглянула дитина; n – кількість помилок.

Оцінюється рівень за шкалою: високий рівень – 0,75< S<1,0; середній рівень – 0,5
15

Додаток 4. Методика «Таблиці Крепеліна». Діагностика точності уваги та працездатності. [ 11 ]

Обладнання: бланк методики Є.Крепеліна, секундомір

Методика проведення. Учням пропонується додавати пари однозначних чисел, надрукованих одне під одним, та знизу записувати результат додавання. Працювати треба швидко та уникати помилок. Час виконання завдання – 5 хвилин. Через кожні 30 секунд надається сигнал «Зупинка! Починайте з нового рядка».
3 4 3 4 4 8 6 6 2 4 4 7 3 4 8 9 6 7 2 9 8 7 4

2 5 9 7 8 4 3 2 4 7 6 5 3 4 4 7 9 7 3 8 9 2 4

3 8 5 9 3 6 8 4 2 6 7 9 3 7 4 7 4 3 9 7 2 9 7

9 5 4 7 5 2 4 8 9 8 4 8 4 7 2 9 3 6 8 9 4 9 4

9 2 3 5 3 5 4 7 8 9 3 9 4 8 9 2 4 2 7 5 7 8 4

7 4 7 5 4 4 8 6 9 7 9 2 3 4 9 7 6 4 8 3 4 9 6


9 5 4 5 2 9 6 7 3 7 6 3 2 9 6 5 9 4 7 4 7 9 3

2 9 8 7 2 9 4 8 4 4 5 4 4 8 7 2 5 9 2 2 6 7 4

8 6 3 7 6 6 9 2 9 4 8 2 6 9 4 4 7 6 9 3 7 6 2

9 8 9 3 4 8 4 5 6 7 5 4 3 4 8 9 4 7 7 9 6 3 4

5 8 5 7 4 9 7 2 6 9 3 4 7 4 2 9 8 4 3 7 5 8 3

3 4 6 5 7 8 4 3 5 5 4 2 9 6 2 4 2 9 2 7 2 5 8

5 2 3 9 3 4 5 3 2 8 2 9 8 9 4 2 8 7 8 5 4 3 5

4 4 9 2 4 7 8 5 2 9 6 4 4 7 6 7 5 6 9 8 6 4 7

4 9 6 3 4 9 9 4 8 6 5 7 4 9 3 2 4 7 4 9 8 3 8

8 4 7 8 9 4 3 9 3 7 6 5 2 4 4 3 4 8 7 3 9 2 4

Обробка результатів. Підраховується коефіцієнт працездатності за формулою К=S2/S1, відношення суми додавань, що правильно виконані, останніх 4-х рядків (S2) до суми додавань, що правильно виконані, перших 4=х рядків (S1). Якщо відношення наближаються до 1 – утоми практично немає, працездатність висока: 0-0,33 – низький рівень; 0,34-0,66 – середній рівень; 0,67-1,0 – високий рівень працездатності.

16

Додаток 5. Методика «Виключення слів». Діагностика вербально-логічного мислення.

[ 11 ]

Обладнання: набір слів та бланк методики «Виключення слів», секундомір.

Інструкція: вам пропонується із чотирьох наведених слів визначити три, які є однорідними поняттями, та викреслити четверте, яке не підходить до цих однорідних понять. Виконуйте завдання швидко.

 1. Книга, портфель, валіза,гаманець.

 2. Піч, керосинка, свічка, електроплитка.

 3. Годинник, окуляри, термометр, терези.

 4. Човен, тачка, мотоцикл, велосипед.

 5. Літак, шуруп, бджола, вентилятор.

 6. Метелик, циркуль, терези,ножиці.

 7. Дерево, етажерка, віник, виделка.

 8. Дідусь, учитель, батько, мати.

 9. Іній, пил, дощ, роса.

 10. Вода, вітер, вугілля, трава.

 11. Яблуко, книга, шуба, троянда.

 12. Молоко, вершки, сир, хліб.

 13. Береза, сосна, ягода, дуб.

 14. Хвилина, секунда, година, вечір.

 15. Василь, Федір, Семен, Іванов.

Оцінювання результатів. Оцінювання проводиться у відповідності з ключем (за кожну правильну відповідь – 2 бали_ та з урахуванням часу на відповідь (Т – менше 250с = 0 балів, 250 – 330с= -3 бали, понад 330с = -6 балів).

Визначається інтегральний показник вербально – логічного мислення за формулою: А=В+Т, де В – продуктивність )кількість правильно виконаних рядків), Т – бали за час виконання.

30-20 балів – високий рівень узагальнення;

19-9 балів – середній рівень узагальнення, не завжди розподіл відбувається за суттєвими ознаками;

8 і менше балів – здатність до узагальнення розвинута слабо.


17

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: Навчано - методичний посібник: В. 2т./ За ред.. В.Г.Панка, І.І. Цушка. – К.: Ніка – Центр, 2005. – Т.2.- 284с.

 2. Психологія пізнавальних процесів. – К.: Главник, 2008. – 192с.

 3. Л.В. Туріщева. Психокорекційні ігри в роботі педагога.- Х.: Вид. група «Основа»,2007. – 160с.

 4. Заняття психолога з підлітками/ упоряд. Т.Гончаренко. - К.: Шк. світ, 2006. – 120с.

 5. Дізнайся більше про себе/А.Ціось – К.: Шк. світ, 2011

 6. Уміти думати – радісно вчитися. г. «Психолог» ,№ 29-32.- 2005,с.52-63

 7. Т. Дубова .Обдарована дитина в школі. газета «Психолог» , № 45.- 2005,с.17

 8. Памʹять. г. «Психолог» , № 27-28.- 2005,с.14

 9. Уява. г. «Психолог» , № 27-28.- 2005,с.15

10.Діагностичний інструментарій психолога / упоряд. Т.Гончаренко. –

К.: Шк. світ, 2008. – 128с.

11.Терлецька Л. Шкільна психодіагностика – К.: Редакція загально –

педагогічних газет, 2003.-120с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

18

Схожі:

ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
ЗМІСТ Пояснювальна записка 4
Психологічний супровід впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку
Пояснювальна записка Мета вивчення навчальної дисципліни
Навчальна програма складена згідно освітньо-професійної програми ГСВО напряму 030402 «Правознавство»
Пояснювальна записка до програми
Головною метою сучасного гуманітарного освітнього закладу в Україні є виховання громадянина України, соціально зрілої, творчої, працелюбної...
Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів...
Рідна (українська) мова 5 КЛАС Київ 2004 Пояснювальна записка
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Програми гуртка ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сьогодні зміст позашкільної освіти й навчання пе­ребуває на важливому етапі переходу до більш якісно­го рівня, який має забезпечувати...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма «Інформатика та інформаційні технології» для для...
В основу даної програми покладено програму курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для загальноосвітніх навчальних закладів...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» (для 10-11 класів загальноосвітніх...
«Захист Вітчизни» викладається на підставі діючого законодавства та входить до інваріантної складової Типових навчальних планів загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка