Урок №45-46 Тема. Системи опрацювання текстів


Скачати 156.63 Kb.
НазваУрок №45-46 Тема. Системи опрацювання текстів
Дата24.12.2013
Розмір156.63 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Урок № 45-46

Тема. Системи опрацювання текстів.

Мета: Розвивати якості мислення: критичність до оцінки повноти відповідей своїх товаришів, прагнення до пошуку різних способів вирішення завдань. Формувати теоретичні компетентності про «системи опрацювання текстів», «текстовий редактор», «текстовий процесор», їх призначення, можливості; забезпечити розуміння  понять «об’єкт текстового документу, його властивості», «формат файлів»; формувати практичні компетентності, а саме: запускати програму і налаштовувати вигляд вікна текстового процесора MS Word 2010, виконувати операції над текстовими документами і використовувати довідкову систему програми; продовжити формувати навчальні компетентності: вміння працювати з підручником (виділяти головне в тексті, шукати інформацію, виконувати запропоновані в тексті завдання, використовувати таблиці); вміння виявляти аналогії і відмінності серед систем опрацювання текстів та форматів файлів текстових документів, самостійно робити висновки. Виховувати якості особистості: організованість, наполегливість, ініціативність; формувати поведінкові компетентності: робота в групах, співпраця, взаємоперевірка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Ключові поняття: текст, системи опрацювання текстів, об’єкт текстового документа, текстовий редактор, текстовий процесор, формати файлів, форматування тексту.

Обладнання: проектор, персональні комп’ютери, текстовий процесор Word 2010, бланки з заготовками таблиць, аркуші паперу для інтерактивних вправ, зразки текстових документів.

Література:

Інформатика: 9 клас: підр. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько . – К.: Ґенеза, 2009. – 296 с. : іл.
Хід уроку

 1. Вступна частина

Організація роботи класу:

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку, перевірка присутніх.

 1. Актуалізація опорних знань.

Відгадайте кросворд і отримуйте ключове слово.

 1. Пристрій для введення символьних даних і команд.

 2. Основний пристрій комп’ютера, до складу якого входять арифметико-логічний пристрій та пристрій керування.

 3. Об’єкт операційної системи, який користувач створює для впорядкування файлів.

 4. Спеціальна позначка на екрані монітора у вигляді риски, яка вказує місце введення символу.

 5. Пристрій для виведення інформації на твердий носій.1

к

л

а

в

і

а

т

у

р

а2

п

р

о

ц

е

с

о

р


3

п

а

п

к

а
4

к

у

р

с

о

р


5

п

р

и

н

т

е

р  • Отже, текст - один із типів даних.

  • Пригадайте, у яких інформаційних процесах можуть бути використані текстові дані.


 1. Мотивація навчальної діяльності.

Гра „Мікрофон”.

Учні продовжують речення: „Найчастіше я використовую комп’ютер для того, щоб…”, „Комп’ютер допомагає мені …”.

В кінці обговорення робиться висновок, що комп’ютер є незамінним помічником у роботі, навчанні, спілкуванні, зокрема у роботі з текстовими документами.

 • Отже, завдяки поши­ренню персональних комп'ютерів, підготовка тексту стала доступною практично кожній людині, що має навички користувача ПК. Учням доводиться готувати реферати або доповіді з різних предметів, писати роботи на конкурс МАН, а студентам до того ж курсові і дипломні проекти.

 • Дійсно, не тільки ви, а і безліч людей самих різних професій практично щодня стикаються з необхідністю публікації своїх матеріалів. Підготовка друкарського видання - комплексний процес, який включає наступні етапи: набір, редагування і форматування тексту, підготовка ілюстрацій, розробка дизайну всього видання, друкування.

 • І сьогодні ми спробуємо розібратися, яке програмне забезпечення призначено для робо­ти з текстовими даними.
 1. Оголошення, представлення теми і очікуваних результатів.

 • Тема, яку ми починаємо вивчати, — «Основи роботи з текстовою інформацією». На її вивчення відводиться 4 пари. Тематичне оцінюван­ня буде комплексним - комп'ютерне тестування в програмі ADTester і практична робота. Всього практичних робіт в темі - 2.

 • А сьогодні ми з вами поговоримо про системи опрацювання текстів і з текстовим процесором MS Word 2010.

 • Що ви знаєте? З якими програмами опрацювання текстів ви знайомі?

У ході заняття ви дізнаєтесь про:

 • призначення, можливості і класифікацію систем обробки текстів;

 • об’єкти текстового документа та їхні властивості;

 • формати файлів текстових документів;

 • інтерфейс вікна текстового процесора MS Word 2010;

 • використання довідкової системи текстового процесора.

Навчитесь:

 • запускати текстовий процесор MS Word 2010 різними способами;

 • налаштовувати вигляд вікна текстового процесора для зручної роботи;

 • виконувати алгоритми відкриття і збереження текстових документів;

 • використовувати довідкову систему текстового процесора;

 • переміщати курсор по тексту.
 1. Вивчення нового матеріалу з поетапним закріпленням.

План:

 1. Системи опрацювання текстів, їх можливості та класифікація.

 2. Можливості текстового редактора і текстового процесора.

 3. Інтерфейс вікна текстового процесора MS Word 2010.

 4. Операції над текстовими документами.

 5. Використання довідкової системи.
 1. Системи опрацювання текстів (СОТ), їх можливості та класифікація.

 1. Робота з підручником (с. 204-206)

 • Прочитати, що називається системами опрацювання текстів і що є основним об’єктом в них.

 • Визначити, до якого програмного забезпечення належать СОТ.

 • Навести класифікації систем опрацювання текстів.

 • У чому основне призначення систем опрацювання текстів? (як висновок: робота з текстовими документами)

 1. Робота в парах.

На партах лежить аркуш паперу з намальованим прямокутником у центрі і зразок текстового документа, що містить абзаци відформатованого тексту, зображення і таблицю.

Гра «Мережа» (варіант «Мозкового штурму»).

 • Переглянути зразок текстового документа і визначити, з яких об’єктів він складається?

(Кожна пара учнів в прямокутник записує об’єкти текстового документу). Під час колективного обговорення визначаються основні об’єкти текстового документа, зайві – викреслюються. (Основні: символсловореченняабзацсторінка. Додаткові: графічне зображення, таблиці).

 • Визначити по 3 властивості об’єкта, запропонованого вчителем (записати на папері із зазначення зв’язку) (Перевірка – колективне обговорення і доповнення відповідей).

 1. Робота з підручником (с. 205)

 • Визначити, які операції можуть змінити значення властивостей об’єктів текстового документа?

 • Прочитати, що означає поняття «форматування тексту».


Закріплення. Бесіда за питаннями:

  • Що називається системами опрацювання тексту (СОТ)?

  • До якого програмного забезпечення відносяться системи опрацювання тексту?

  • Опишіть основні можливості систем опрацювання тексту?

  • Як ви зрозуміли поняття «форматування тексту»?

  • В яких сферах діяльності люди використовують СОТ? Наведіть приклади.

  • Яка на вашу думку послідовність роботи з текстовим документом?

(введення тексту або відкриття раніше створено документа, редагування і форматування тексту, вставка і підготовка ілюстрацій, таблиць, розробка дизайну всього видання, структурування документа, збереження, друкування).


 1. Інтерфейс вікна текстового процесора MS Word 2010.

Бесіда за питаннями з опорою на досвід учнів:

  • Хто знає способи запуску програм?

  • Опишіть типову структуру програмного вікна.

Пояснення з демонстрацією

  1. Способи запуску програми MS Word 2010.

   • ПускУсі програмиMicrosoftOffice MicrosoftOffice Word 2010

   • Ярлик на Робочому столі або в меню Пуск.


2) Учитель демонструє основні елементи вікна програми і пояснює на прикладах їх призначення.
Вікно програми MS Word 2010.

Елементи інтерфейсу головного вікна Word 2010


Режими перегляду документа
На початку роботи з документом слід встановити зручний для користувача режим перегляду документа.

При створенні нового документа зручніше використовувати Звичайний режим або режим Розмітки сторінок.

Для зручності роботи з документом можна встановити необхідний масштаб його відображення. Для цього потрібно в Рядку стану перемістити повзунок у потрібне місце або збільшити чи зменшити вибором відповідних кнопок із знаком + чи -.

Рекомендовано при введенні тексту користуватися масштабом за шириною сторінки (Вигляд МасштабЗа шириною сторінки).


 1. Можливості текстового редактора і процесора.


Проблемна ситуація.

  • Вам потрібно підготувати, красиво оформити (додати до нього картинку або фото, хронологічну таблицю, виділити фрагменти тексту в різні кольори) і роздрукувати реферат. У якій програмі ви будете працювати?


Пошуково-дослідницька діяльність учнів. Дослідити можливості програм Блокнот, WordPad і MS Word 2010. Заповнити таблицю.
Повторюємо. Запуск програм Блокнот, WordPad

ПускУсі програмиСтандартніБлокнот (WordPad)
Вивчаємо ( з опорою на попередній досвід учнів).

Самостійна робота учнів (5 хв). Робота з підручником (с. 207) Таблиця 6.2

Знайомство з характеристиками найбільш поширених форматів файлів текстових документів.


Назва програми

Формат файлів

Можливості програми

Висновки

(текстовий редактор чи текстовий процесор)

власний

підтримує

Робота з файлами

Редагування тексту

Форматування тексту

Робота з фрагментами

Вставка графічних зображень

Вставка таблиць

Шрифт

Розмір

Колір

Вирівнювання

Блокнот

WordPad

MS Word 2010


Перевірка самостійної роботи. Фронтальне опитування.

  • У яких форматах може бути збережений текстовий документ у MS Word 2010?

  • Опишіть основні можливості текстового редактора і текстового процесора.

  • Чи всі програми з досліджених можуть роздрукувати текстовий документ?

  • Яка ж програма серед досліджених має переваги у створенні і оформленні реферату? Аргументуйте відповідь.


Закріплення. Технологія «Незакінчене речення».

Текстовий редактор – це …. (програми, які створюють текстові файли без елементів форматування).

Функції текстового редактора …. (введення і редагування текстів, виведення документів на друк, просте форматування текстового документа).

Основне призначення текстових процесорів – це …. (професійне створення, редагування, форматування та макетування текстових документів).

Можливості текстових процесорів …. (включають компоновку і форматування тексту, широкі можливості роботи зі змістом і сторінками, розширений набір доступних символів, перевірку орфографії, повідомлення про граматичні помилки, збір статистики про редагований документ, впровадження в документ гіперпосилань, графіки, формул, таблиць й об'єктів).


 1. Операції над текстовими документами.

1) Пояснення і демонстрація учителя.

Команди для виконання операцій відкриття, збереження і закриття документа знаходяться на вкладці Файл. Знайомство з командами вкладки Файл.

2) Індивідуальна робота за комп’ютером для формування вмінь і навичок по виконанню операцій відкриття і збереження файлів текстових документів.

Відкриття файлу (відкрити вказаний вчителем файл).

Алгоритм відкриття раніше створеного текстового документа (див. підручник с. 211):

 1. Запустити програму MS Office Word 2010.

 2. Відкрити вкладку Файл.

 3. Вибрати команду Відкрити.

 4. Вибрати місце розташування файлу.

 5. Вибрати потрібний файл.

 6. Натиснути кнопку Відкрити.

Збереження файлу (зберегти файл у місці, вказаний вчителем).

Алгоритм першого збереження текстового документа (див. підручник с. 211):

 1. Відкрити вкладку Файл.

 2. Вибрати команду Зберегти.

 3. Вибрати місце збереження файлу.

 4. Увести у відповідне поле ім’я файлу.

 5. Вибрати у списку потрібний тип файлу

 6. Натиснути кнопку Зберегти.


Завдання для учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

Запишіть у зошитах алгоритм збереження текстового документа у випадках:

  1. Повторного збереження;

  2. Збереження в іншому місці і в іншому форматі.


Фронтальне опитування, взаємоперевірка і виправлення помилок.


 1. Відкрийте вказаний учителем файл (наприклад, зразок.docx) і виконайте алгоритм збереження даного файлу у різних форматах в одній папці. Визначте розмір кожного файлу, заповніть таблицю і порівняйте результати. Далі відкрийте створені файли по черзі і визначте програми, у яких вони відкриються для опрацювання. Поясніть результати.
Формат файлу

Стандартний значок

Розмір файлу

Програми за промовченням

docx

doc

rtf

txt

Обговорення результатів. Бесіда за питаннями:

  • Чому ви навчилися, виконуючи завдання?

  • Які висновки можна зробити з отриманих вами результатів?

  • З якими форматами текстових файлів може працювати текстовий процесор MS Word 2010? Який формат забезпечує найкраще стиснення файлів?

 1. Використання довідкової системи

Для одержання довідки або допомоги по роботі з програмою Word потрібно відкрити вікно Довідка Word: Довідка  Довідка: Microsoft Office Word; натисненням клавіші F1 або вибором кнопки Довідка на Стандартній панелі інструментів. Після цього в Області завдань з’являється вікно Довідка Word.

Знайти потрібні дані у довідковій системі можна двома способами:

 1. За змістом довідкової системи.

 2. За ключовими словами.

Алгоритми використання довідкової системи текстового процесора :


Пошук за змістом

Пошук за ключовими словами
 1. Вибрати у змісті Довідки потрібний розділ.

 2. Ознайомитися зі списком статей вибраного розділу.

 3. Вибрати потрібну статтю для ознайомлення.

 1. Ввести в поле Шукати ключове слово (фразу).

 2. Вибрати кнопку Почати пошук .

 3. Переглянути наданий перелік посилань і вибрати потрібну статтю для ознайомлення.
Після ознайомлення з наданими відомостями вікно Довідка можна закрити.


Тренувальна вправа (3 хв)

1. Знайти у Довідці, чи можна виконати збереження файлу з використання клавіш?

2. Знайти у Довідці (двома способами по варіантам), як приховати лінійки у вікні програми. Виконайте на практиці.

 1. Закріплення нового матеріалу.


Самостійна робота учнів за комп’ютером.

1) Виконати завдання № 1, 3. (див. підручник с. 213-214)

У ході виконання завдань учитель перевіряє роботи, в разі необхідності допомагає учням.
2) Обговорення. Запитання класу:

  • Охарактеризуйте програму MS Word 2010 за таким властивостями систем опрацювання текстів:

   • За призначенням;

   • За кількістю вікон;

   • За способом використання.

  • Назвіть основні елементи вікна текстового процесора MS Word 2010.

  • Що таке курсор? З якими способами переміщення курсору ви познайомилися на уроці?
 1. Підведення підсумків уроку


Рефлексія

Бесіда за запитаннями:

  • Які помилки можуть виникнути під час збереження текстового документа?

  • Які труднощі виникали у вас в ході уроку?

  • Якими програмами, що відносяться до систем опрацювання текстів, ви порадите скористатися своїм одногрупникам, якщо у них будуть завдання «Скласти план проведення тижня інформатики» та «Розробити вітальну листівку до дня закоханих»?

  • Як ви гадаєте, чи виконали ми ті завдання, що поставили на початку заняття?

Незавершене речення (може бути усним, письмовим):

 • Я вмію виконувати алгоритм ….

 • Для мене сьогодні важливим було …

 • В подальшому я хочу навчитись…
 1. Оцінювання навчальних досягнень.
 1. Домашнє завдання

Вивчити п. 6.1 (підручник «Інформатика 9» авторів Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

Самостійно опрацювати питання роботи з довідковою системою і вивчити алгоритм роботи з довідкою. За допомогою довідкової системи визначити способи виділення тексту.

Письмово. Скласти схему класифікації СОТ за призначенням.

Виконати завдання № 2, 4, 6 (с. 214-215)

Схожі:

Технологія опрацювання текстових даних
Технологія опрацювання текстових даних. Системи опрацювання текстів. Засоби редагування та форматування текстів. Підготовка тексту...
Урок №7 Тема: Використання формул і вбудованих функцій у середовищі...
Розвивати практичні вміння та навички щодо опрацювання табличної інформації за допомогою формул та вбудованих функцій ЕТ
Урок №4. Тема: Структура інформаційної системи. Апаратна та програмна...
Мета: ознайомити учнів із структурою інформаційної системи, основними пристроями апаратної складової інформаційної системи, їх функціями...
Тема. Складання та реалізація програм опрацювання рядкових величин
Мета. Навчитись складати та виконувати програми з використанням процедур та функцій опрацювання рядкових величин
Тема: Складання та реалізація програм опрацювання
Мета: Навчитись складати та реалізовувати програми з використанням операцій та функцій опрацювання рядкових величин, розвивати культуру...
Паспорт документа
Стислий опис документа: встановлює ціни на платні послуги з науково технічного опрацювання документів; підготовки і надання довідок...
Тема. У золото вбралася земля Завдання для розвитку естетичного сприймання текстів
Завдання для розвитку естетичного сприймання текстів, художньої виразності, емоційного ставлення до змісту твору
Тема. У золото вбралася земля Завдання для розвитку естетичного сприймання текстів
Завдання для розвитку естетичного сприймання текстів, художньої виразності, емоційного ставлення до змісту твору
Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч для загальноосвіт...
Тема. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів....
Урок письма. Тема. Закріплення написання вивчених букв
Мета: закріплювати вміння писати раніше вивчені букви, склади і слова з ними; вчити списувати з друкованого і рукописного текстів;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка