ПРОФЕСІЙНИЙ КОНКУРС-ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПЕДАГОГА


Скачати 55.12 Kb.
НазваПРОФЕСІЙНИЙ КОНКУРС-ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПЕДАГОГА
Дата15.12.2013
Розмір55.12 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Інформатика > Конкурс
ПРОФЕСІЙНИЙ КОНКУРС-ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ПЕДАГОГА

Проект

Методична робота - важливий

чинник підвищення професійного

рівня педагога
Актуальність проекту:

В умовах модернізації системи української освіти, згідно нормативним, програмно-методичним документам, орієнтирами яких є доступність, якість, ефективність, відбувається зміна вимог до позашкільних навчальних закладів. Відмінною рисою сучасного позашкільного закладу є впровадження інновацій в педагогічний процес, різномаїття педагогічної діяльності, а це потребує оновлення методичної роботи в позашкільному навчальному закладі, її адаптація згідно змінних умов.

Методична служба в даному закладі повинна сприяти підвищенню педагогічної компетентності і майстерності в питаннях розкриття творчого потенціалу педагогів, використанні методів активного навчання в роботі з кадрами. Багатоманітність форм методичної роботи дозволить підтримати, розкрити, систематизувати та вдосконалити досвід роботи педагога.

Однією з ефективних форм методичної роботи, спрямованої на узагальнення, розповсюдження досвіду інноваційної діяльності, на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників є конкурси педагогічної майстерності або професійні конкурси. З цією метою у міському Палаці дитячої та юнацької творчості було розроблено проект „Професійний конкурс – шлях до розвитку творчої ініціативи педагога” .

Творчість є найважливішою складовою особистісного й професійного успіху педагога. Тому методичною службою закладу особлива увага приділяється створенню умов для розвитку творчого потенціалу педагогів

Щорічний конкурс є організаційним заходом, який має за мету виявлення кращих навчально-методичних розробок та їх авторів, узагальнення накопиченого передового досвіду впровадження інноваційних технологій навчання в навчальний процес його популяризацію та активну пропаганду серед педагогів позашкільного закладу.

Завдання проекту:

 • виявити фаховий рівень підготовки педагога, готовність його до освітньої діяльності;

 • аналіз професійної підготовки педагогів , вивчення результатів діяльності;

 • стимулювання творчої ініціативи;

 • вироблення умінь презентувати педагогічний досвід;

 • забезпечення доступності матеріалу учасників конкурсу для педагогів закладу;

 • налагодження системи оперативного обміну досвідом, інформацією, методичними розробками;

 • розповсюдження успішного досвіду роботи педагогічних колективів

Термін реалізації: довгостроковий

Учасники проекту: педагоги міського ПДЮТ

Етапи реалізації проекту:

І. Підготовчий етап

- вивчення досвіду роботи інших закладів освіти щодо проведення професійних конкурсів;

- розробка положень про педагогічні конкурси;

- методичне забезпечення процесу;

ІІ. Пошуково-аналітична робота (діагностика мотивації колективу)

Проводиться анкетування педагогів з метою вивчення професійного рівня педагога, рівня впровадження інновацій, передового педагогічного досвіду.

ІІІ. Основний етап

- розробка тематики і положень професійних конкурсів:

· «Калейдоскоп творчих ідей» (додаток)

· «Порт фоліо педагогічного досвіду»

· «Краща методична розробка, посібник»

· «Кращий конспект гурткового заняття»

- визначення критеріїв оцінювання.

- проведення конкурсу

ІV .Підбиття підсумків проекту

Методична робота за проектом буде вдалою за умов:

- діагностики коллективу(анкетування);

- ретельної підготовки методичного заходу;

- наявності зворотнього звязку .

Розгляд і оцінювання на методичній раді закладу роботи педагогів за участю у професійному конкурсі, оформлення порт фоліо педагога з подальшим моніторингом участі педагогів у конкурсі.

Прогнозовані результати:

- активізація педагогічного колективу міського ПДЮТ в підвищенні педагогічної майстерності

- розвиток здібностей педагогів презентувати власний досвід через презентацію, виступ

- творча самореалізація педагога

- підвищення професіоналізму колективу

- успішна участь педагогів закладу у професійних конкурсах обласного, Всеукраїнського рівнів

- створення цілісної системи методичного забезпечення освітнього процесу у міському ПДЮТ

Конкурс допомагає педагогам отримати визнання у професійних колах, відчувати свою успішність, а успішний педагог, як правило, досягає добрих результатів і у роботі з вихованцями.

Отже, традиційний конкурс педагогічної майстерності – це не тільки серйозне творче випробування для кращих педагогів закладу. Його проведення сприяє ефективному втіленню в практику гурткової роботи цікавих методів і підходів . Творчість конкурсантів стимулює педагогічний пошук колег, підвищує значимість професії педагога у суспільстві.

Додаток

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс педагогічної майстерності серед педагогів міського ПДЮТ

«Калейдоскоп творчих ідей»
Мета конкурсу: підтримка і стимулювання роботи педагогів міського ПДЮТ (далі-закладу) щодо вдосконалення особистої теоретичної та практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності , поширення педагогічних здобутків у системі навчання і виховання гуртківців .

Основними завданнями конкурсу є:

- виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників закладу;

- впровадження індивідуальних науково-методичних тем (проблем) педагогів

в освітньо-виховну роботу закладу;

- вивчення якісних і ефективних методів роботи педагогів;

- поширення кращого досвіду роботи щодо створення системи навчання

і виховання в закладі;

- створення інформаційного банку даних кращого педагогічного досвіду

роботи педагогічних колективів;

Учасники конкурсу

 • Учасниками конкурсу є педагоги закладу , які атестуються

 • Учасники мають право по закінченню конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі

Строки і умови проведення конкурсу

 • Конкурс проводиться у два етапи протягом листопада 2011-лютого 2012

І етап - індивідуальна виставка „Методична панорама” Журі оцінює методичну продукцію.

ІІ етап - усна презентація ( 2-3 хвилини) методичної продукції-знахідки автором у одній з номінацій: „Здоров’язберігаючі технології”, „Робота з обдарованими дітьми”, ”Самоосвіта”, „Інноваційна педагогічна технологія у роботі гуртку”

Критерії оцінювання участі в конкурсі

Критеріями оцінювання експертною комісією індивідуальної виставки „Методична панорама”, представленої на конкурс є:

 • наявність оформлених творчих робіт, виконаних на курсах підвищення кваліфікації та розробки післякурсового завдання, отриманого педагогом по закінченні курсової перепідготовки;

 • наявність змістовного портфоліо педагога у вигляді пакету основних документів педагога ПЗН (перспективний план роботи, навчальні програми за напрямом, журнали обліку гурткової роботи, документація з техніки безпеки, конспекти відкритих занять, розробки занять гуртка, матеріали роботи з батьками, тощо)

 • результати участі педагога, вихованців у конкурсах, фестивалях змаганнях, виставках;

 • наявність публікацій у педагогічних виданнях;

 • звання, нагороди;

 • фото та відео-матеріали (рекламні, презентаційні, звітні колажі)

 • методична робота (звіти про участь у семінарах, педагогічних радах, методичні розробки, участь у педагогічних конкурсах, майстер-класи тощо)

 • виховна робота за напрямами: оздоровчий, патріотичний тощо (розробки бесід, лекцій, відвідування музеїв та виставок)

 • обладнані тематичні стенди у кабінеті(наочність)

 • робота з батьками(пам’ятки, консультації)

 • аргументовані, лаконічні відповіді на запитання членів журі

Критеріями оцінювання експертною комісією усної презентації методичної продукції у одній з номінацій є:

 • обґрунтування актуальності ідей методичних знахідок;

 • чітке і зрозуміле викладання ;

 • грамотність, стиль викладання матеріалу претендентом;

 • використання новітніх освітніх та виховних технологій ;

Критерії експертної оцінки проектів оприлюднюються разом з повідомленням про проведення конкурсу.

Схожі:

Одним із найперспективніших шляхів розвитку творчої активності учнів,...
Нтерактивне навчання – це шлях формування творчої особистості, створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини,...
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Загальною декларацією прав людини, і гарантується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законодавством України. Держава сприяє розвитку...
Науково-методична робота як засіб розвитку професійної компетентності...
На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, особливу роль відіграє професійний потенціал педагогів, здатних до системного...
ВСТУ П Аналіз роботи методичної ради за 2009- 2010 н р
«Підвищення результативності навчально-виховного процесу, створення умов для розвитку творчої ініціативи педагогічного колективу,...
Законів України «Про освіту»
Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників,...
Портфоліо педагога
Перспективи розвитку навчаль­ного закладу значною мірою зале­жать від професійної компетент­ності педагога
Інноваційні технології сприяння креативності у молодшого школяра
Нові технології навчання викликають особливий інтерес у педагогів. Саме застосування інновацій передбачають докорінні зміни існуючих...
Орієнтовна тематика творчих робіт та авторських проектів
Розвиток технічних інтересів, творчої ініціативи учнів в урочний та позаурочний час
ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ як шлях формування професійної компетентності педагога
Створення моделі професійно компетентного педагога сучасної освітньої установи, розробка моделі індивідуального маршруту професійної...
З досвіду роботи Ротмістрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Щодо розвитку творчої і соціальної ініціативи молоді, соціально-комунікативних здібностей учнів-лідерів, засвоєння методів організаторської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка