НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ПОСТАЧАННЯ


Скачати 109.95 Kb.
НазваНА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЩОДО ПОСТАЧАННЯ
Дата13.09.2013
Розмір109.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
(Управління Верховного комісара ООН у справах біженців)
ДАТА: 26/07/13
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ: № ITB/2013/001
НА УКЛАДЕННЯ

ДОГОВОРУ ЩОДО ПОСТАЧАННЯ
інформаційно-технічного обладнання
КІНЦЕВА ДАТА ТА ЧАС: 10/08/13 – 23:59 годин (за місцевим часом)


ІНФОРМАЦІЯ ПРО УВКБ ООН

Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) було засноване 14 грудня 1950 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. До повноважень агентства входять керування та координація міжнародних зусиль із захисту біженців та вирішення їх проблем у всьому світі. Основною метою управління є захист прав та добробуту біженців. Окрім того, воно уповноважене допомагати особам без громадянства.

Протягом своєї більш ніж півсторічної історії управління допомогло десяткам мільйонів людей розпочати нове життя. Сьогодні близько 6600 співробітників у понад 110 країнах продовжують допомагати близько 34 мільйонам людей. Щоб мати змогу допомагати та захищати найбільш незахищеній верстви населення у різних місцях та середовищах, УВКБ ООН має купувати товари та послуги по всьому світі. Докладнішу інформацію про УВКБ ООН, його мандат та роботу дивіться на веб-сайті http://www.unhcr.org.

1. ВИМОГИРегіональне представництво Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні запрошує кваліфікованих постачальників надати чітку пропозицію для укладення Рамкової(их) угоди(угод) щодо постачання інформаційно-технічного обладнання (тут і надалі «товари»).
ВАЖЛИВО:

Точні технічні характеристики обладнання наведено у Додатку А до цього документу.
УВКБ ООН може укласти Рамкову(ві) угоду(и) на постачання обладнання до Білорусі, Молдови та України з початковим терміном дії 1 (один) рік (з можливістю подовження на 1 (один) рік). Переможець тендеру повинен дотримуватись встановленої моделі ціноутворення протягом терміну дії Рамкової(их) угоди(угод).
Будь ласка, зауважте, що заявлені кількості зазначені лише до відома учасників тендеру про плановані обсяги замовлень. Вони зобов’язують УВКБ ООН придбавати зазначені кількості товарів. Зазначені кількості можуть бути змінені залежно від фактичних потреб та наявних коштів, що контролюватиметься наданням окремих Заявок на придбання відповідно до Рамкової угоди.

ВАЖЛИВО:

Після укладення Угоди кожна зі сторін має право розірвати договір після надання попереднього письмового повідомлення іншій стороні за 30 (тридцять) днів до бажаної дати розірвання договору.

Відповідно до Статті 18 «Врегулювання спорів» Загальних умов договорів УВКБ ООН на постачання товарів, початок процедури примирення або арбітражного розгляду не вважається «обґрунтуванням» або іншим чином не є умовою для розірвання договору.
Наполегливо рекомендуємо уважно прочитати це Запрошення до участі у тендері та додатки до нього. Невиконання зазначених у цьому документі процедур може призвести до позбавлення права на участь у тендері.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОТЯГОМ ДІЇЇ РАМКОВОЇ УГОДИ:
УВКБ ООН самостійно або за допомогою призначених ним незалежних експертів здійснюватиме вибіркові перевірки якості відповідно до спеціальних критеріїв випробування обладнання. Вартість проведення перевірок якості оплачується УВКБ ООН.
У разі виявлення фактів невідповідності встановленій якості, окрім штрафних санкцій, передбачених заявкою на придбання, витрати на здійснення контролю якості несе постачальник.
Субпідряд: Будь ласка, уважно ознайомтеся зі Ст. 4 доданих Загальних положень та умов (Додаток В).
Примітка: цей документ в жодному разі не може розглядатися як пропозиція на укладення договору з Вашою компанією.


2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР:    1. ДОКУМЕНТИ ПРО ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ


Вказані нижче додатки є невід’ємною частиною цього Запрошення до участі у тендері і надаються електронною поштою на вимогу:
Додаток А: Технічні характеристикиДодаток В: Загальні умови договорів УВКБ ООН на постачання товарів – ред. 2010 р.


2.2 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОТРИМАННЯ
Ми будемо вдячні, якщо Ви повідомите нас про отримання цього Запрошення до участі у тендері електронною поштою на наступну адресу QIEE@unhcr.org, повідомивши:

- підтвердження отримання цього Запрошення до участі у тендері;

- чи будете Ви брати участь у тендері;

- джерело, з якого Ви отримали цей документ про тендер (наприклад, електронна пошта, веб-сайт ООН або інший, друковані медіа, тощо).

2.3 ПРОХАННЯ ПРО РОЗ’ЯСНЕННЯ
Просимо учасників конкурсу надсилати усі прохання про роз’яснення щодо цього запрошення до участі у тендері електронною поштою на адресу KHAZLIA@unhcr.org на ім’я Мака Хазалія (Maka Khazalia). Кінцевий термін надсилання питань - 23:59 годин 10/08/13.ВАЖЛИВО:

Будь ласка, зауважте, що Заявки на участь у тендері не слід надсилати на вказану вище адресу.

2.4 ВАША ПРОПОЗИЦІЯ
Вашу тендерну пропозицію має бути надано англійською та/або українською чи російською мовами.
Будь ласка, надавайте Вашу тендерну пропозицію з використанням Додатків до цього документу. Пропозиції, в яких буде відсутня необхідна інформація, розглядатися не будуть.
Ваша пропозиція має складатися з двох наступних наборів документів:
- Технічна пропозиція

- Фінансова пропозиція
2.4.1 Зміст ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ВАЖЛИВО:

У Технічній пропозиції не має міститися інформація про цінову політику. Невиконання цієї умови може призвести до позбавлення права на участь у тендері. В Технічній пропозиції має бути надана вся необхідна інформація.
Технічні характеристики товарів, що їх потребує УВКБ ООН, наведено у Додатку А.

У Вашій Технічній пропозиції має бути чітко зазначено чи повністю відповідають запропоновані Вами товари наданим УВКБ ООН технічним характеристикам. Чітко зазначте та опишіть будь-які відхилення від наданих технічних характеристик.
Окрім того, у Технічній пропозиції має бути зазначено наступні дані:


Можливості постачання: Учасник тендеру має вказати час, необхідний на мобілізацію ресурсів, кількість товарів на складі, готових до відвантаження, та наявну кількість товарів.
Термін придатності та термін експлуатації: Учасник тендеру має чітко вказати рекомендований термін придатності продукції, а також її ресурс, тобто рекомендований термін експлуатації.
Країна походження Постачальника та місце виготовлення:

У технічній пропозиції має бути зазначено країну, в якій постачальник зареєстрований, а також країну та місце виготовлення товарів.
Гарантія: У тендерній пропозиції має бути вказано гарантійний термін усунення дефектів, а також умови надання гарантії.
Сертифікат: За наявності учасник конкурсу має подати копію сертифікату якості міжнародного зразка компанії-виробника, а також копію сертифікату якості готової продукції.
Загальні умови УВКБ ООН щодо постачання товарів: У технічній пропозиції має міститися Ваша згода із Загальними умовами УВКБ ООН щодо постачання товарів у вигляді підписаного Додатку В.


2.4.2 Зміст ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

У Фінансовій пропозиції, що подається окремо, має бути надана сукупна пропозиція у єдиній валюті.
Фіксована складова ціни має залишатися незмінною протягом дії Рамкової угоди (1 рік) плюс 6 (шість) місяців.
Фінансову пропозицію слід подавати у вигляді прайс-ліста постачальника.
Для кожної позиції має бути зазначене наступне:
Ціна за одиницю: Учасник конкурсу вказує ціну за одиницю товару включно з та без вартості транспортування із зазначенням відповідних місць доставки, а також вартість одиниці товару. Необхідно чітко вказати розмір знижок за кількість або інших знижок (наприклад, знижка за об’єм замовлення).
УВКБ ООН звільнено від сплати усіх прямих податків. У зв’язку з цим, а також враховуючи вимоги податкової служби в Україні, ціна має бути вказана як з урахуванням ПДВ, так і без урахування ПДВ.
Ваша пропозиція має бути дійсною протягом 30 (тридцяти) днів після кінцевої дати подання тендерних пропозицій. УВКБ ООН докладе усіх зусиль, щоб протягом цього періоду обрати компанію-постачальника. Зазначена у пропозиції Постачальника модель ціноутворення має залишатися дійсною протягом терміну дії Рамкової угоди. Відповідно до стандартних умов УВКБ ООН щодо розрахунків, оплата здійснюється протягом 10 (десяти) днів після задовільного виконання умов договору та отримання належним чином оформлених документів (підлягає узгодженню шляхом переговорів між сторонами).
Вартість підготовки тендерної документації, а також ведення переговорів щодо укладення договору, включно з пов’язаними з цим поїздками, не підлягають компенсації і не можуть бути включені до прямих видатків у заявці.
2.5 ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:
Оцінка технічних та фінансових пропозицій:

Усі тендерні пропозиції від постачальників оцінюватимуться на основі:


  • Відповідності встановленим УВКБ ООН технічним характеристикам;

  • Можливостей постачання.


Виключно з метою оцінювання пропозиції, надані у валюті іншій, ніж українська гривня, американський долар або євро, буде конвертовано у суму в українських гривнях, американських доларах або євро відповідно до обмінного курсу ООН, дійсного на дату подання документів.

2.6 ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ:
Пропозиції подаються на офіційному бланку компанії, де мають бути чітко вказані дані Вашої компанії.
Тендерні пропозиції необхідно подавати електронною поштою1 на наступну адресу: QIEE@unhcr.org Усі додатки мають бути подані у форматі PDF (Окрім цього, копії документів у форматі PDF можуть бути включені до документів у форматі Excel або інших форматів) та/або надіслані у запечатаному конверті на наступну адресу і ім’я:


Мака Хазалія, Молодший програмний/адміністративний співробітник

вул. Лаврська, 14, 01015, Україна, УВКБ ООН

Номер телефону: +380 44 280 9 899
Технічна та фінансова пропозиції мають бути чітко розділені.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 10/08/13 – 23:59 годин (за київським часом)
ВАЖЛИВО:

Усі тендерні пропозиції, надіслані після цієї дати або на іншу адресу, буде відхилено. УВКБ ООН залишає за собою право на власний розсуд подовжувати кінцевий термін подання тендерних пропозицій, одночасно повідомивши усіх можливих учасників тендеру.
Будь ласка, вкажіть у полі «Тема» електронного листа наступне:

  • Тендерна пропозиція на постачання інформаційно-технічного обладнання

  • Назва Вашої компанії та назви додатків

  • Кількість електронних листів, що надсилаються (наприклад: 1/3, 2/3, 3/4) у разі, якщо розмір одного документу перевищує 8 Мб.2.7 АКЦЕПТ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ:
УВКБ ООН залишає за собою право акцептувати тендерну пропозицію повністю або частково.
УВКБ ООН залишає за собою право при укладенні договору на власний розсуд розширювати або зменшувати перелік зазначених у тендерній пропозиції товарів, але не очікує значної зміни у зазначених тарифах. Будь-яке розширення або зменшення переліку товарів протягом дії договору підлягає узгодженню шляхом переговорів з переможцем тендеру, як частина процесу остаточного узгодження Заявок на придбання товарів.
УВКБ ООН залишає за собою право на власний розсуд подовжувати термін подання тендерних пропозицій, одночасно повідомивши усіх можливих учасників тендеру. Подовження кінцевого терміну подання тендерних пропозицій може супроводжуватися внесенням змін до запрошення на участь у тендері від УВКБ ООН за його власною ініціативою або у відповідь на прохання щодо надання роз’яснень, поданого можливим постачальником.
Будь ласка, зауважте, що УЦВКБ ООН не зобов’язане обрати якусь з компаній, що подали тендерні пропозиції, і жодним чином не зобов’язується обрати компанію, яка запропонувала найнижчу ціну. Більше того, договір буде укладено з компанією чия заявка найбільше відповідатиме потребам, а також загальним принципам УВКБ ООН, включаючи принцип економії, ефективності, а також оптимального співвідношення ціни та якості.
2.8 ВАЛЮТА ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАЯВКАМИ НА ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ
В усіх Заявках на придбання (ЗП), оформлених за результатами цього запрошення на участь у тендері, суми зазначаються у тій валюті, яку вказано у акцептованій тендерній пропозиції. Платежі здійснюються відповідно до Загальних умов придбання товарів у тій валюті, яку зазначено у ЗП. Розрахунки здійснюються лише після підтвердження успішного виконання умов головою УВКБ ООН.

2.9 ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРІВ УВКБ ООН НА ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ
Будь ласка, зауважте, що для отримання можливості укладання договорів з УВКБ ООН у майбутньому, необхідно суворо дотримуватися Загальних умов договорів (Додаток В). Учасник тендеру має письмово підтвердити свою згоду зі вказаними положеннями та умовами.

Підпис

Ім’я: Мака Хазалія

Посада: Молодший програмний/адміністративний співробітник

Представництво УВКБ ООН у Києві

1

Схожі:

РОЗДІЛ 2 Ознаки та особливості договору купівлі продажу
До істотних умов цього договору традиційно відносять умову про ціну. Однак ціна не є істотною умовою, оскільки, якщо її не встановлено...
План Вступ І. Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи...
Серед зобов'язань, що складають особливу частину зобов'язального права, основне місце належить договірним зобов'язанням. Цивільне...
ПРАВО НА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ
Юридичною підставою застосування певного режиму майна може бути закон держави або шлюбний договір (контракт)
Рішення, прийняті на засіданні
Про дозвіл на укладення договору про припинення права на аліменти на ½ частину приватизованої квартири від імені малолітньої Єрмуканової...
Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції
Відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу операції з постачання програмної продукції, тимчасово, з 01. 01....
ЗАТВЕРДЖЕНО: рішенням тендерного комітету від «25» вересня 2009 року Голова тендерного комітету
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» (далі – Замовник),...
1. Предмет договору
НАЙМАЧ”, з іншої сторони, разом іменовані “Сторони”, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності...
ПОРЯДОК розгляду скарг учасників процедур державних закупівель
Цей Порядок визначає процедуру розгляду у відділі освіти Старобільської РДА (замовник) скарг, поданих учасниками процедур державних...
Щодо рішення сесії міської ради «Про затвердження тексту договору...
З метою громадського обговорення та згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»...
Правила користування послугою доступу до мережі Inter-DS ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сторін, порядок та умови укладення Публічного договору про надання Інтернет послуг (далі Договір), порядок та умови підключення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка