РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Скачати 148.89 Kb.
НазваРОЗПОРЯДЖЕННЯ
Дата13.08.2013
Розмір148.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від "_17_"_червня__ 20 11 року №_612-р

смт Петрове


Про виконання Закону України

„Про доступ до публічної інформації”

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про
доступ до публічної інформації”, Указу Президента України
від 5 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону
України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету
Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої
влади» та розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 9 червня 2011 року № 505-р «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:
1. Затвердити:

план заходів з виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року
№ 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» (додається);

форму запиту на інформацію (додається);

порядок складення та подання запитів на інформацію (додається).
2. Визначити, що районна державна адміністрація, її структурні підрозділи:

1) є розпорядниками інформації, якою володіють районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, зокрема

2
інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією, структурними підрозділами райдержадміністрації своїх повноважень і перебуває у їх володінні;

2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
3. Визначити сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації спеціальним структурним підрозділом з питань координації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, на підставі форми запиту на інформацію затвердити власні акти.
5. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, визначити начальника загального відділу апарату районної державної адміністрації Шарову Т.О.
6. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, загальному відділу апарату райдержадміністрації подавати сектору з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації щокварталу до 10 числа останнього місяця кварталу інформацію про стан виконання даного розпорядження.
8. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження
до 20 числа останнього місяця кварталу, надавати керівництву районної державної адміністрації та управлінню у справах преси та інформації обласної державної адміністрації.
9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Семехову О.О.


Голова районної

державної адміністрації Ю.Самохвал

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації
від «____» червня 2011 року №_____


ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 червня 2011 року № 505-р «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»


 1. Запровадити облік запитів на публічну інформацію.


Загальний відділ апарату райдерж-адміністрації (запити юридичних осіб, осіб та об’єднань, що не мають статусу юридичної особи), структурні підрозділи райдержадміністрації
17 червня 2011 року


 1. Щотижнево у останній робочий день тижня до 10.00 год. подавати сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації інформацію про кількість запитів на публічну інформацію, які надійшли до райдержадміністрації та інформацію про стан їх виконання для розміщення інформації на веб-сайті райдержадміністрації.


Загальний відділ (запити юридичних осіб, осіб та об’єднань, що не мають статусу юридичної особи)
Постійно

2


 1. Визначити посадових осіб, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації та їх функціональні повноваження відповідно до чинного законодавства.


Загальний відділ апарату райдерж-адміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації
Протягом червня 2011 року


 1. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.


Відділ фінансово-господарського за без-печення, загальний відділ апарату райдержадміністрації (запити юридич-них осіб, осіб та об’єднань, що не мають статусу юридичної особи), структурні підрозділи райдерж-адміністрації
20 червня 2011 року


 1. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями.


Апарат райдержадміністрації, структур-ні підрозділи райдержадміністрації
Постійно


 1. З метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів, що знаходяться у розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов`язкову реєстрацію в цій системі таких документів.


Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, загальний відділ апарату райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації
Червень 2011 року

3


 1. Забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації документів, що містять публічну інформацію, подані структурними підрозділами райдержадміністрації, загальним відділом апарату райдержадміністрації, для доступу до них за запитами, або в інший прийнятний для громадян спосіб).


Сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдержадміністрації
Червень 2011 року


 1. З метою доступу до публічної інформації та її збереження, створити систему обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію, забезпечити обов`язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб).


Структурні підрозділи райдерж-адміністрації
Постійно


 1. Забезпечувати своєчасне оприлюднення на веб-сайтах розпорядників інформації проектів рішень, що розроблені розпорядниками і підлягають обговоренню (нормативно-правові акти, рішення органів місцевого самоврядування) не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про свою діяльність.


Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, загальний відділ апарату райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдерж-адміністрації
Постійно


4


 1. Забезпечувати, але не пізніше п`яти робочих днів з дня затвердження, оприлюднення в офіційних друкованих виданнях,
  на веб-сайтах (із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації), інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, загальний відділ апарату райдержадміністрації сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдерж-адміністрації
Постійно


 1. Забезпечувати невідкладне оприлюднення розпорядниками будь-якої інформації про факти, що загрожують життю, здоров`ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв`язку з цим.


Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, загальний відділ апарату райдержадміністрації сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдерж-адміністрації
Постійно


 1. Створити на офіційних веб-сайтах розпорядників інформації рубрику „Доступ до публічної інформації”, у якій розмістити матеріали, визначені статтею 15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


Структурні підрозділи райдерж-адміністрації, загальний відділ апарату райдержадміністрації сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдерж-адміністрації
Постійно
5


 1. Затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію та оприлюднити їх в установленому порядку.


Загальний відділ, сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдерж-адміністрації
Червень 2011 року


 1. Затвердити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

Сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, загальний відділ апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату райдерж-адміністрації
Червень 2011 року


 1. Вживати заходи щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.


Сектор з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, загальний відділ апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдерж-адміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації, відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації
Постійно

6


 1. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації”.


Сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату, структурні підрозділи райдержадміністрації
Постійно


 1. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадській раді, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.


Сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату, відділ організаційної роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації
від «____» червня 2011 року № ______


ФОРМА

запиту на інформацію

Розпорядник інформації _____________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач _________________________________________________________

(прізвище, ім.`я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

__________________________________________________________________

прізвище, ім.`я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

__________________________________________________________________

та об`єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

__________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати

__________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

__________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _______________________________________________

телефаксом _______________________________________________

за телефоном _______________________________________________
______ _________

(дата) (підпис)

2
Примітки.


 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні _____________________________________________

(найменування розпорядника інформації)

розміщена на веб-сайті ______________________________________________

(адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)


 1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу __________________________________________________

(поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу _______________________________________________

(електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом ________________________________________________________

(номер телефакса розпорядника інформації)

за телефоном ______________________________________________________

(номер телефона розпорядника інформації)


 1. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 1. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 1. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п`яти робочих днів з дня надходження запиту.
 1. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 1. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п`яти робочих днів з дня надходження запиту.
 1. Інформація на запит надається безоплатно.
 1. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов`язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

3


 1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 1. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 1. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов`язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
 1. не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п`ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв`язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації
від «____» червня 2011 року №_____


ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію 1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об`єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 1. Запит на інформацію подається в довільній формі.
 1. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім`я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв`язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному
  веб-сайті розпорядника.
 1. Запит на інформацію може бути подано особисто до розпорядників інформації або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 1. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 1. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник розпорядника інформації або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 1. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


____________________

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 08. 2011 року №351
Позивач: Відповідач
Розпорядження Київської міської державної адміністрації (далі – відповідач) №1574 30. 10. 2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної...
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ
Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
України та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17. 12. 2012р. №431...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Для службового користування", "Конфіденційно" розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 червня...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Відповідно до статті 53 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на виконання розпорядження голови районної державної...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка