РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Скачати 141.56 Kb.
НазваРОЗПОРЯДЖЕННЯ
Дата28.04.2013
Розмір141.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від "__26__"_____липня_____ 2011 року №____746-р_____
смт Петрове


Про затвердження переліків відомостей,

які містять конфіденційну інформацію

Петрівської районної державної

адміністрації, що є власністю держави

Відповідно до статей 6, 35, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України "Про захист персональних даних", Закону України "Про інформацію" (зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"), Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави" (зі змінами), від 27 травня 2009 року № 523 "Про доповнення пункту 1 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях", Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 18 травня 2007 року № 140, з метою визначення і віднесення відомостей до конфіденційної інформації, що є власністю держави та якій надаються грифи обмеження доступу "Для службового користування", "Конфіденційно" розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 8 червня 2011 року № 494-р «Про затвердження переліків відомостей, які містять конфіденційну інформацію Кіровоградської обласної державної адміністрації, що є власністю держави»:

2
1. Затвердити і ввести в дію переліки відомостей, які містять конфіденційну та службову інформацію Петрівської районної державної адміністрації, що є власністю держави (далі - переліки) (додаються).
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів міністерств і відомств України, підприємств, установ та організацій:

при визначенні ступеню обмеження інформації дотримуватись даного Переліку;

при роботі з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави суворо дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» із змінами.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:

від 22 грудня 2010 року № 1051-р «Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію Петрівської районної державної адміністрації, що є власністю держави».
4. Контроль за додержанням вищезазначених переліків покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Семехову О.О.


Голова районної

державної адміністрації Ю.Самохвал

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації від «26» липня 2011 року № 746-р


ПЕРЕЛІК

відомостей, які містять конфіденційну інформацію

Петрівської районної державної адміністрації, що є власністю держави

(гриф «Для службового користування»)№ з/п

ВідомостіВідомості з питань технічного захисту інформації (акти обстеження виділених приміщень, акти категоріювання виділених приміщень, атестаційні паспорти, паспорти об’єктів, паспорти — формуляри, протоколи про визначення вищого ступеня обмеження до інформації з обмеженим доступом, яка озвучується в приміщенні, та/або обробляється технічними засобами, тощо), на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.Зведені відомості, що розкривають зміст заходів з питань технічного захисту інформації, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.Зведені відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони.Зведені відомості щодо пропускного та внутрішньооб’єктового режиму.Зведені відомості щодо ведення секретного діловодства.Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни громадян, яким надано чи було надано допуск та доступ до державної таємниці.Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану (особливого періоду).Зведені відомості про порядок передачі матеріальних носіїв секретної інформації у разі зміни начальника режимно-секретного органу, реорганізації або ліквідації РСО.Зведені відомості про порядок проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці.Номенклатура секретних справ.


2


№ з/п

ВідомостіНоменклатура посад працівників підприємств, установ, організацій, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.Акти на знищення секретних та з грифом «Для службового користування» документів і справ.Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці.Посадові інструкції працівників РСО.Положення про РСО.Річний план роботи РСО щодо забезпечення охорони державної таємниці на підприємстві, в установі, організації.Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці за рік.Акти перевірки наявності секретних документів та інших матеріальних носив інформації.Розпорядження голови райдержадміністрації:

про надання доступу до державної таємниці;

про скасування доступу до державної таємниці;

про встановлення надбавки за роботу в умовах режимних обмежень.Протоколи експертних комісій апарату райдержадміністрацій з питань державної таємниці.Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот.Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями "Каштан" та "Стихія").Виписки з таблиці позивних посадових осіб.Відомості щодо технічного стану та готовності про кожну окрему систему оповіщення.Виписки з радіоданих.Плани об'єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв'язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп'ютерних систем.Відомості про час та маршрут транспортування вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження.Відомості про стан протипожежного захисту потенційно небезпечних об'єктів.Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.Відомості щодо характеристик хімічно небезпечних об'єктів, які віднесені до І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки.

3


№ з/п

ВідомостіВідомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що передбачені (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.Відомості за сукупністю усіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільної оборони (цивільного захисту) особливого періоду, що передбачені (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць.Службова інформація, а саме, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на підприємствах (установах), селищах та сільській місцевості.Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту у стан готовності до дій за призначенням в особливий період.Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.Зведені відомості про техніко-економічні характеристики в розрізі регіонів, які накопичені у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів.Особові справи державних службовців (крім декларацій державних службовців І, II категорій).Дані про дітей, усиновлених громадянами України.Відомості, що розкривають координати об'єктів та джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору та координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.Організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення.Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.Первинна звітність з питань водокористування.Державна статистична звітність за формами 6-зем., 6-А зем., 2-А зем.Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

4


№ з/п

ВідомостіВідомості про зміст угод щодо реалізації міжнародних проектів та програм.Конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов'язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ'ї, мусульманстві тощо.Відомості щодо виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.Заходи щодо виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період.Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування.Відомості щодо забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб господарства області в особливий періодВідомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти на особливий періодЗаходи щодо надання медичних, транспортних, поштових, ремонтних та інших, послуг в особливий період.Відомості про номенклатуру, обсяги (норми), місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки господарства області.Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки господарства області.Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

5


№ з/п

ВідомостіВідомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки.Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не виробляють озброєння, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, на режим роботи в умовах особливого періоду.Відомості про дострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації.Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не виробляють озброєння.Розпорядження про затвердження штабу територіальної оборони._______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Петрівської районної державної адміністрації від «26» липня 2011 року № 746-р


ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації, що є власністю

Петрівської районної державної адміністрації

(гриф "Конфіденційно")

1. Інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
2. Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження).

____________________

Схожі:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04. 08. 2011 року №351
Позивач: Відповідач
Розпорядження Київської міської державної адміністрації (далі – відповідач) №1574 30. 10. 2006 року «Про впорядкування розмірів квартирної...
Екологічна група ПЕЧЕНIГИ
Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2008 р. N 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками»...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
України та звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17. 12. 2012р. №431...
РОЗПОРЯДЖЕНН Я
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року №731-р „Про затвердження плану дій щодо поліпшення...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Відповідно до статті 53 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” на виконання розпорядження голови районної державної...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
Міністрів України від 05. 07. 04 №835, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31. 01. 08 №27 «Про порядок контролю...
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Затвердити заходи із виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20 травня 2004 року №298-р “Про підсумки роботи господарського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка