ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Монографії (за 2012 – 2013 рр.)


Скачати 70.85 Kb.
НазваОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ Монографії (за 2012 – 2013 рр.)
Дата19.07.2013
Розмір70.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Монографії (за 2012 – 2013 рр.):

  1. Садлівська О.І. Текст: тональність і композиція. – Дрогобич, 2012. – с.141 – 8,8 др.ар.

  2. Ярошко М.М. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактично-корекційної роботи з педагогічно-занедбаними підлітками. – Дрогобич, 2013. – 240 с.

  3. Пристай Г.В., Федурко М.Ю. Морфонологія відприкметникового словотворення. – Дрогобич, 2013. – 196 с.

  4. Хомишак О.Б., Кемінь В.П. Підготовка батька до виховної діяльності. – Дрогобич, 2013. – 217 с.

  5. Шалата О.М. Дієслівні системи української та романо-германських мов. – Дрогобич: Посвіт, 2013. – 328 с.

Посібники з грифом МОН України (за 2011 – 2013 рр.):

1. Кравець О.Б. Теоретичний курс англійської мови: стилістика. – Дрогобич, 2011. – 201с. – 12,62 др.ар.

2. Гайдук С.Є. Інтерпретація символіки у текстових структурах епохи романтизму / С.Є.Гайдук // Текст. Система. Поетика жанру: навчальний посібник / За ред. Г.Семенюка, М.Зимомрі, М.Ткачука. – Дрогобич, 2011. – Розділ 10. – С. 290–324. (Співавт.) (2,38 др.ар.)

3. Шалата О.М. Література Англії. – Дрогобич, 2013. – 352с. – 22 др.ар.
Посібники з грифом університету (за 2012 – 2013 рр.):

1. Кравець О. Б., Куриленко Н. В. Практичний курс англійської мови: тестові задання для контролю рівня сформованості лінгвістичної та комунікативної компетенції студентів-заочників (3 курс). – Дрогобич, 2012. – 101с. – 6,37др.ар.

2. Сосяк М.М. Шкільний курс англійської мови та методики її викладання: сучасні технології навчання англійської мови. – Дрогобич, 2012. – 74с. – 4,62др.ар.

3. Сосяк М.М., Гук Н.А., Наливайко Н.Б. Практичний курс АМ: Англійська мова менеджметнту готельно-ресторанного бізнесу. – Дрогобич, 2012. – 109с./ 36с.– 2,29др.ар.

4. Карпа І.Б. Теоретичний курс англійської мови: стилістика. – Дрогобич, 2012. – 54с. – 3,5 др.ар.

5. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови ( матеріали для самостійної роботи ). Частина 3. – Дрогобич, 2011 – 56с. – 3,62др.ар.

6. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: кіно. – Дрогобич, 2012. – 58с. – 3,62 др.ар.

7. Федурко О.М. Практичний курс англійської мови: зовнішність та характер. – Дрогобич, 2012. – 82с. – 5,12др.ар.

8. Гайдук С.Є. Практичний курс англійської мови: моя майбутня професія. – Дрогобич, 2012. – 75с. – 4,75 др.ар.

9. Запотоцька І.В., Сосяк М.М., Шатинська В.М. Практичний курс англійської мови: граматичний аспект. – Дрогобич, 2012. – 130с./86с. – 8,12 др.ар./ 5,4др.ар.

10. Драчевич С. М. Практичний курс англійської мови: свята в Українї і Великобританії. Звичаї та традиції. – Дрогобич, 2012. – 36с. - 2,25 др.ар.

11. Пристай Г. В. Практичний курс англійської мови: Голодомор 1932-1933 років в Україні. – Дрогобич, 2012. – 60с. – 3,75 др.ар.

12. Ярошко М. М. Практичний курс англійської мови: засоби масової інформації. – Дрогобич, 2012. – 53с. – 3,3 др.ар.

13. Гаркало О. С. Практичний курс англійської мови: розмовні теми для студентів І курсу. – Дрогобич, 2012. – 65с. – 4,1 др.ар.

14. Савченко О. О., Стаськів О. О., Бутенко В. О. Практичний курс англійської мови: тексти та завдання для домашнього читання. – Дрогобич, 2012. – 144 с. – 9 др.ар.

15. Гоцинець І.Л., Муль З.О. Теоретичний курс німецької мови: теоретична граматика (курс лекцій). – Дрогобич, 2012. – 120с. – 7,56 др.ар.

16. Кішик Н.М., Коваль Л.Ю. Практичний курс англійської мови: національні символи України та англомовних країн”. – Дрогобич, 2012. – 82с. – 5,1 др.ар.

17. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови ( матеріали для самостійної роботи ). Частина 4. – Дрогобич, 2011 – 56с. – 3,62др.ар.

18. Савченко О.О. Практичний курс англійської мови: театр. – Дрогобич, 2013 – 45с.

19. Стаськів О. О., Бутенко В. О., Гаркало О.С. Практичний курс англійської мови:бібліотеки, книги, література. – Дрогобич, 2013 – 92с.

20. Кравець О.Б., Куриленко Н.В. Практичний курс англійської мови:матеріали для самостійного опрацювання. – Дрогобич, 2013 – 106с.

21. Хомишак О.Б. Практикум з методики формування іншомовної лінгвістичної компетенції. – Дрогобич, 2013 – 58с.

22. Ярошко М.М. Практичний курс англійської мови: тексти для домашнього читання. – Дрогобич, 2013 – 42с.

23. Драчевич С.М. Практичний курс англійської мови: тексти для домашнього читання для студентів IV курсу. – Дрогобич, 2013 – 34с.

24. Садлівська О.І., Муль З.О., Сторонська О.С. Практичний курс німецької мови:мистецтво. – Дрогобич, 2013 – 143с.

25. Сосяк М.М., Тичинська Н.Р. Практичний курс англійської мови: матеріали до державного іспиту . – Дрогобич, 2013 – 116с.

26. Хомишак О.Б. Методика модернізації навчально-виховного процесу з англійської мови в початковій школі. – Дрогобич, 2013 – 52с.

27. Бойко Г.А. Практичний курс англійської мови: збірник вправ з граматики. – Дрогобич, 2013 – 74с.

28. Гоцинець І.Л. Короткий словник термінів з „Шкільного курсу німецької мови та методики її викладання. – Дрогобич, 2012. – 87с.

29. Задільська Г. М. Практичний курс англійської мови ( матеріали для самостійної роботи ). Частина 5. – Дрогобич, 2011 – 56с.

30. Сосяк М.М., Карпяк О.В. Англійська мова : навч. посіб. для учнів 8 кл. (7- ий рік навч.) . – Дрогобич, 2012. – 153 с.


Статті у фахових виданнях (за 2012 – 2013 рр.):

1. Кравець О.Б., Куриленко Н.В. Контрастивний аспект дослідження семантики сполучникової когезії у художньому творі та науковому тексті. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 49. – С. 107-113. – 0,4 др.ар.

2. Задільська Г.М. Різновиди комплементації дієслів у ранньоновоанглійський період. // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – Вип. 27. – 2012. – С. 334-336 – 0,2 др.ар.

3. Задільська Г.М. Інвертований порядок слів складнопідрядних речень із підрядними додатковими в давньоанглійській поезії. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія „Філологія (мовознавство)” Збірник наукових працю / гол.ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ВДПУ, 2012. - Вип. 15. – С. 122-126 – 0,3 др.ар.

4. Задільська Г.М. Особливості функціонуваннябазових конституентів у складнопідрядних реченнях з підрядними додатковими у давньоанглійській поезії та прозі. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 50. – С. 43-48. – 0,25 др.ар.

5. Гоцинець І. Л. Мовний образ чорнобильської зони в українській хронікально-документальній прозі // „Лінгвістика”. – Луганськ: Альма-матер, 2012. – С.45-53. - 0,5др.ар.

6. Гоцинець І. Л. Мовний образ Чорнобиля в поезії Бориса Олійника. // „Лінгвістичні дослідження” Збірник наукових праць. – Харків, 2012. – С.167-171. - 0,3др.ар.

7. Пристай Б.Р., Пристай Г.В. Двояке наголошення дієслів із суфіксом -u- в основі інфінітива та -ю- /-я / -u- в основі теперішнього часу. // „Лінгвістика” Збірник наукових праць. – № 1 (25). – Частина ІІ. - Луганськ, 2012. – С.121-128. - 0,4др.ар.

8. Пристай Г.В. Словотвірні гнізда прикметників на -н(ій) в аспекті морфонології. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головний редактор), М.Федурко, П.Мацьків та ін. – Дрогобич, 2012. – Випуск 27. Філологія. – С.202—215. – 0,7 др.ар.

9. Федурко О. М. Слова на –о (-е) // ly як складник прислівникових систем української та англійської мов // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск 105 (1). – Кіровоград, 2012.-С. 411-415. -0,3др.ар.

10. Федурко О.М. Прислівники на -о/(-е) у реченнях з предикатами конкретної фізичної дії. // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. Випуск 36-37. – Івано-Франківськ, 2012. – С.111-115. - 0,3др.ар.

11. Гайдук С.Є. Поняття бестіарію та його рецепція в українському літературознавстві. //Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Серія „Лінгвістичні науки”. – 2012. – С. 58-69. – 0,7др.ар.

12. Гайдук С.Є. Символічні сенси та функції образу тигра у творчості Вільяма Блейка. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 30. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 59-63. – 0,3 др.ар.

13. Гайдук С.Є. „Так мчався кінь мій без пуття, непогамовний мов дитя”:до характеристики образу коня Мазепи. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Частина ІІ. – Луганськ, 2012. – С. 167-173. – 0,4 др.ар.

14. Гайдук С.Є. Символ як художньо-естетична категорія романтизму. // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.Сковороди. Літературознавство. Випуск 3 (71). Частина перша. – Харків: ППВ „Нове слово”, 2012. – С. 34-41. – 0,4др.ар.

15. Ярошко М.М. Роль сімейного виховання у профілактиці відхилень у поведінці підлітків. // Науковий часопис національного педагогічного університету ім. П. Драгоманова. Випуск № 103. – Київ,2012. С.84-89. – 0,4 др.ар.

16. Хомишак О.Б. Батьківське виховання хлопчика в неповній сім’ї. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 40. – С. 204-209. – 0,4 др.ар.

17. Хомишак О.Б. Образ батька та тлі української літературної спадщини. // Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: „Коло”, 2012. - №1 (84) січень. – С. 111-113. – 0,25 др.ар.

18. Хомишак О.Б. Народнопедагогічні погляди на роль батьківського виховання у формуванні підростаючої особистості. // Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: „Коло”, 2012. - №7 (90) липень. – С. 82-84. – 0,25 др.ар.

19. Карпа І.Б. Інтернет-дискурс як гіпертекстуальне середовище віртуальної комунікації: теоретичні засади дослідження. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія „Філологія (мовознавство)”. – Вінниця: ВДПУ, 2012. - Вип. 15. – С. 177-181. – 0,3 др.ар.

20. Карпа І.Б. Моделі інтерактивної віртуальної комунікації в інформаційно-довідковому сервісі Yahoo! Answers. // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 50. – С. 48-50. – 0,25 др.ар.

21. Карпа І.Б. Реалізація функції аргументації ву електронних текстах ( на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo! Answers). // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька академія”. – Острог, 2012. – С. 86-96. – 0,6 др.ар.

22. Садлівська О.І., Раделицька Г.М. Підготовка учнів до професійної діяльності у школах ФРН. // Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. – Дрогобич: „Коло”, 2012. - №5 (88) травень. – С. 119-123. – 0,3 др.ар.

Збірники (за 2012 – 2013 рр.):

  1. Сучасні дослідження з іноземної філології та методики викладання іноземних мов. Збірник наукових статей викладачів кафедри методики викладання іноземних мов / За ред. Сосяк М.М. - Вип 5. – Дрогобич, 2012. – 178 с.

  2. Сучасні дослідження з іноземної філології та методики викладання іноземних мов. Збірник наукових статей викладачів кафедри методики викладання іноземних мов / За ред. Сосяк М.М. - Вип 6. – Дрогобич, 2013. – 218 с.

  3. Збірник наукових праць студентів факультету романо-германської філології. За ред. Сосяк Мирослави Миколаївни - Вип 1. – Дрогобич, 2013. – 217 с.

  4. Інноваційні технології у навчанні іноземних мов учнів загальноосвітніх шкіл та студентів педагогічних ВНЗ. Матеріали Всеукраїнського наукового семінару, Дрогобич, 15 листопада 2012 р. – Дрогобич, 2012. - 132 с.

Схожі:

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ
Космеда Т., Плотнікова Н. Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі. – Львів: ПАІС, 2010. –...
ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ Посібники...
Горенок Г. Вживання модальних дієслів в англійській мові: [для студ вищ навч закл. – (2-е вид., доп. і переробл.) – Дрогобич: Коло,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських...
України до активної допомоги навчальним закладам у справі поліпшення стану викладання іноземних мов і підвищення рівня знань, умінь...
Основні науково-методичні та наукові праці
Кадровая оценка персонала элемент формирования конкурентного преимущества предприятия
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Матеріали для державної підсумкової атестації з іноземної мови у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладів складені відповідно...
Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів іноземних мов
Учасниками семінару були методисти іноземних мов інститутів післядипломної освіти з усіх областей України, а також методисти міських...
РОБОЧА ПРОГРАМА З дисципліни “Англійська мова” для спеціальності:...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу “ 1 ” липня 2004р. Протокол №22
Методичні рекомендації щодо викладання української мови в школі з...
Шляхи координації викладання української та російської мов у 5 класі в умовах білінгвізму
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З КУРСУ ІСТОРІЇ...
Укладач : ст викладач кафедри іноземних мов та перекладу Богатирьова Олена Євгенівна
Науково-дослідна і творча робота студентів
В 2011/2012 н р студенти під керівництвом викладачів кафедри опублікували 225 наукових робіт, із них 6 статей у фахових виданнях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка