Тема. Одновимірні масиви


Скачати 27.52 Kb.
НазваТема. Одновимірні масиви
Дата14.04.2013
Розмір27.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Лабораторна робота № 9.


Тема.

Одновимірні масиви.

Мета.

Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів обробки одновимірних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій вводу-виводу. Застосування вмінь і навиків програмування алгоритмів лінійної, розгалуженої та циклічної структури.

Контрольні запитання.

 1. Як описується масив у програмі? Як вказується тип елементів при оголошенні масиву?

 2. До чого призводить під час виконання програми відсутність попереднього опису масиву і в яких випадках?

 3. Як функціонують алгоритми знаходження в масиві елемента та його індексу, що має задані властивості?

 4. Як функціонують алгоритми пошуку та сортування елементів в масиві?

 5. Як у впорядкований масив дописати новий елемент без порушення впорядкування?

Завдання.

 1. Скласти програму формування та друку масиву з 10 цілочисельних елементів проміжку [а,b].

Вимоги до програма:

 • числові значення a та b ввести за допомогою оператора присвоєння;

 • масив формувати за допомогою .оператора присвоєння з використанням датчик випадкових чисел;

 • результати формування вивести в одному діалоговому вікні, вказавши для кожного елемента масиву його індекс та значення.

Варіанти: 1. a=10, b=40;

 2. a=4, b=18;

 3. a=30, b=100;

 4. a=8, b=50;

 5. a=5, b=70;

 6. a=15, b=300;

 7. a=200, b=290;

 8. a=17, b=80;

 9. a=37, b=85;

 10. a=7, b=56;

 11. a=15, b=80;

 12. a=200, b=400;

 13. a=127, b=800;

 14. a=3, b=1000;

 15. a=16, b=160.

 1. Скласти програму для розв'язання поставленого завдання.

Вимоги до програми:

 • елементи послідовностей зберігати в одновимірних масивах;

 • числові значення елементів масиву та параметри обчислень ввести з клавіатури з відповідною перевіркою коректності типів та даних;

 • для обробки елементів масиву використати оператори циклу;

 • результати обчислень вивести в одному діалоговому вікні.

Варіанти:

 1. Серед 10 чисел послідовності є додатні і від'ємні. Скласти програму формування нової послідовності, що містить квадратні кореня з додатних чисел і кубічні корені з недодатних чисел вихідної послідовності;

 2. Дано п'ять пар значень змінних х та у. Відшукати пару (х;у), при якій вираз
  Зх-4у+5 приймає найбільше значення;

 3. Знайти середнє значення 6 чисел;

 4. Дано 7 дійових чисел. Надрукувати квадрати тих чисел, які за абсолютною величиною не перевищують числа М;

 5. Дано б дійсних чисел. Визначити синус суми модулів цих чисел;

 6. Дано 5 дійсних чисел. Обчислити квадратний корінь з модуля їх добутку;

 7. Дано 8 дійсних чисел. Обчислити суму квадратів різниць коренів з модулів чисел та самих чисел;

 8. Дано 7 дійсних чисел. Обчислити подвоєний квадрат їх суми;

 9. Дано 5 дійсних чисел. Обчислити суму квадратних коренів модулів цих чисел;

 10. Дано послідовність з 7 цілих чисел. Обчислити суми кожного елемента послідовності з попередніми елементами;

 11. Дано 8 дійсних чисел. Обчислити кубічні корені з квадратів цих чисел;

 12. Дано 7 дійсних чисел і натуральне .число n. Знайти середнє арифметичне цих чисел за виключенням елемента з індексом n;

 13. Дано 9 дійсних чисел. Обчислити середнє геометричне тих елементів послідовності, що передують першому від'ємному числу;

 14. Дано 8 цілих чисел, які є величинами градусної міри кутів. Знайти величини відповідних кутів в радіанах;

 15. Визначити всі відстані між чотирма точками площини, що задаються декартовими координатами.

 1. Реалізувати алгоритм пошуку елемента в масиві.


Схожі:

Мета: Ознайомити учнів з поняттям масиву, розглянути одновимірні та двовимірні масиви План
Одновимірні масиви. Масив — це структурний тип даних, який складається з фіксованого числа елементів одного і того ж типу
Тема. Одновимірні масиви
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів обробки одновимірних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій...
Тема. Одновимірні масиви
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів обробки одновимірних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій...
Дата Клас Масиви. Масиви в формулах
Масив - це послідовність даних, розташованих у рядку або стовпчику. Для обробки масивів в табличному процесорі Ехсеlвикористовуються...
3. Документно-інформаційні потоки та масиви чк складові документної коменікації
Тема Документно-інформаційні потоки та масиви чк складові документної коменікації
План-конспект уроку Тема: “ Масиви у формулах ”
Методичне забезпечення: ПК із встановленою програмою Excel, ілюстративний матеріал (плакати або презентації ЕНМК)
Конспект лекцій Тема Документні потоки та масиви як складові документної комунікації
Це потребує знань про особливості створення, руху та кумуляції документів у суспільстві, що відбиваються через функціонування документ...
Тема. Динамічні масиви
Формування вмінь і навиків використанні динамічних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій вводу-виводу та обробки...
Тема. Динамічні масиви
Формування вмінь і навиків використанні динамічних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій вводу-виводу та обробки...
Тема. Двовимірні масиви
Формування вмінь і навиків програмування алгоритмів обробки двовимірних масивів. Закріплення вмінь і навиків використання функцій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка