Тема: Фільтрація даних


Скачати 60.96 Kb.
НазваТема: Фільтрація даних
Дата27.04.2013
Розмір60.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Лабораторна робота 4

Тема: Фільтрація даних
Мета роботи: навчитися виконувати сортування даних та їх фільтрацію в Microsoft Excel.
Порядок виконання роботи


 1. Підготовка до виконання роботи (попереднє ознайомлення з методичними вказівками до лабораторної роботи та опрацювання теоретичного матеріалу за конспектом лекцій і рекомендованою літературою).

 2. Одержання допуску до виконання роботи (контрольні запитання для допуску до роботи).

 3. Виконання лабораторної роботи.

 4. Виконання індивідуального завдання.

 5. Складання звіту про виконання роботи.

 6. Захист роботи.


Обладнання і програмне забезпечення


 1. Персональний комп’ютер.

 2. Операційна система Windows XP,

 3. Електронні таблиці Microsoft Excel 2003.

 4. Роздаткові матеріали.


Література


 1. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2003. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004. – 576 с.

 2. Блаттнер П. Использование Microsoft Office Excel 2003. – М.: Вільямс, 2004. – 864 с.

 3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник. – Львів: Деол, 1998. – 167 с.

 4. Глушаков С.В., Мачула О.В., Сурядный А.С. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel XP / Худож.-оформитель А.С. Ютман. – Харьков: Фолио, 2003. – 95 с.

 5. Гончаров А. Excel 7.0 в примерах. – СПб.: Питер, 1996. – 256 с.

 6. Гусева О.Л., Миронова Н.Н. Практикум по Excel. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 160 с.

 7. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 320 с.

 8. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 97 / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1998. – 1072 с.

 9. Долголаптев В.Г. Работа в Excel 7.0 для Windows 95 на примерах. – М.: БИНОМ, 1995. – 384 с.

 10. Должков В.А., Колесников Ю.В. Microsoft Excel 2000. – СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. – 1088 с.

 11. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.

 12. Інформатика та обчислювальна техніка: Корот. тлумач. слов. / В.П. Гондол, А.Г. Дерев’янко, В.В. Матвєєв, Ю.З. Прохур; За ред.. В.П. Гондола. – К.: Либідь, 2000. – 318 с.

 13. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. / За ред.. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

 14. Карберг К. Бизнес-анализ при помощи Excel. – К.: Диалектика, 1999. – 500 с.

 15. Комягин В.Б., Коцюбинський А.О. EXCEL 7.0 в примерах. – М.: Нолидж, 1996.

 16. Коржинский С. Робота на компьютере: Популярный самоучитель (+CD). – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.

 17. Коцюбинский А.О., Гошев С.В. Excel для бухгалтера в примерах. – М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух»». – 2003. – 240 с.

 18. Культин Н.Б. Microsoft Excel: Быстрый старт. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 208 с.

 19. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с.

 20. Microsoft Excel 97. Шаг за шагом: Пер. с англ. – М.: Эком, 1997. – 448 с.

 21. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 352 с.

 22. Мэнсфилд Р. Еxcel 7.0 для занятых / Перев. з англ. – СПБ: Питер, 1997. – 304 с.

 23. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональном компьютере: 2-е изд. доп. – К.: Издательская группа BHV, 2000. – 656 с.

 24. Персон С. MS Excel 97 в оригинале. В 2-х томах. – СПБ: BHV-Петербург, 1998.

 25. Фултон Дженифер. Освой самостоятельно Microsoft Excel 2000. 10 минут на урок.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 224 с.Короткі теоретичні відомості
У процесі розв’язання багатьох задач виникає потреба здійснювати фільтрацію даних, тобто відображати й обробляти не всі рядки, наявні в таблиці, а лише ті, що задовольняють визначеним умовам.

Excel має два засоби для фільтрації даних – автофільтр і розширений фільтр.

Автофільтр. Щоб встановити автофільтр, треба помістити курсор всередину таблиці і вибрати в меню Данные опції Фильтр і Автофильтр. В результаті біля заголовків стовпців з’являться кнопки списків, що розгортаються. В них можна вибирати наступні опції:

 • (Все) – знімає фільтр із даного стовпця і забезпечує вивід рядків із будь-якими значеннями в даному стовпці;

 • (Первые 10...) – дозволяє відфільтрувати задану кількість або заданий відсоток найбільших або найменших елементів даного стовпця;

 • (Условие...) дозволяє задати одну або дві умови фільтрації у формі рівності або нерівності1. Якщо умов дві, то їх можна зв’язати логічною операцією І чи АБО. У першому випадку будуть відфільтровані рядки, для яких одночасно виконуються обидві умови, у другому – хоча б одна з них. У списку містяться також усі значення даних, присутніх в даному стовпці. Вибір такої опції приводить до того, що через фільтр пройдуть тільки рядки з обраним вами значенням.

Для зняття автофільтра потрібно виконати ті ж дії, що і при його встановленні.

Розширений фільтр. Щоб використати розширений фільтр, потрібно створити допоміжну таблицю, що має таку ж шапку, як і шапка таблиці, що підлягає фільтрації. Для цього найзручніше просто скопіювати шапку цієї таблиці.

Якщо помістити в допоміжну таблицю деяке значення, то у відфільтрованій таблиці будуть показані тільки ті рядки, що містять зазначене вами значення в однойменному стовпці.

У комірки допоміжної таблиці можна включати і нерівності. Наприклад, вираз <100 забезпечить фільтрацію чисел, менших ста і т.д.

Якщо рядок допоміжної таблиці містить декілька заповнених комірок, то всі задані ними умови повинні виконуватися одночасно. Якщо в допоміжній таблиці заповнені декілька рядків, то через фільтр пройдуть дані, що задовольняють умові, заданій хоча б в одному з рядків допоміжної таблиці.

Для накладення розширеного фільтра, необхідно помістити курсор всередину основної таблиці і вибрати в меню Данные опції Фильтр і Расширенный фильтр. Тоді в поле Исходный диапазон (рис. 1) буде автоматично занесено діапазон комірок основної таблиці. Для занесення діапазону комірок, допоміжної таблиці, у поле Диапазон условий, треба встановити курсор у це поле, а потім виділити мишкою допоміжну таблицю разом з шапкою. За бажання можна задати також діапазон комірок, куди треба помістити результати фільтрації, якщо ви не хочете фільтрувати список на місці. Є також можливість відображати в результатах лише унікальні записи. Тобто, якщо таблиця містить записи, що повторюються, то результат фільтрації міститиме лише по одному екземплярові кожного з них.


Для зняття розширеного фільтра потрібно вибрати в меню Данные опції Фильтр і Отобразить все.
Хід виконання роботи


 1. Заповніть 25-30 рядків у робочому аркуші, показаному на рис. 2, де Ч1 – Ч5 відповідні числові значення, Т1 – найменування 4-5 районів, формула Ф1=Ч5/Ч2. З огляду на те, що найменування районів, кількість кімнат і інші параметри квартир можуть повторюватися, для прискорення заповнення таблиці можна копіювати вміст комірок, але не копіюйте цілі рядки, щоб уникнути однакових наборів параметрів (бажано, щоб у кожному районі були присутні квартири з різними комбінаціями значень цих параметрів).

 1. Скопіюйте вміст даної таблиці на 2 інших робочих аркуша.

 2. На першому аркуші встановіть автофільтр і з його допомогою проекспериментуйте з пошуком квартир із заданими параметрами, наприклад: трикімнатна, у Святошинському районі, з кухнею на менше 8 м.кв., ціною в заданому діапазоні тощо.

 3. На другому робочому аркуші за допомогою автофільтра проекспериментуйте з виведенням списку найдорожчих і найдешевших квартир.

 4. На третьому робочому аркуші встановіть розширений фільтр, і з його допомогою проекспериментуйте з пошуком квартир по декількох критеріях одночасно, наприклад: або будь-яка однокімнатна в Шевченківському районі або двокімнатна в будь-якому районі з ціною не вище заданої, або будь-яке помешкання з певною вартістю квадратного метра тощо.

 5. Збережіть створений файл на диску.


Контрольні питання


 1. Як встановлюється і знімається автофільтр?

 2. Як користуватися автофільтром?

 3. Як встановлюється і знімається розширений фільтр?

 4. Чим розширений фільтр перевищує можливості автофільтра?
1 Умови нерівності можна задавати не лише для чисел, а й для текстів і дат. Вважаються меншими ті дані, що стоять вище за алфавітним чи хронологічним порядком. Для фільтрації текстових даних можуть використовуватись також шаблон ?, що означає довільний символ, і шаблон *, що означає довільну кількість довільних символів.


Схожі:

УРОКУ   Тема:  
Організувавши табличні дані у формі списку, користувач одержує можливість виконання в Excel дій, аналогічних процедурам обробки баз...
План-конспект Тема : “Сортування, фільтрація, розширений фільтр. Автофільтр”
Мета: ознайомити учнів із такими поняттями як сортування, фільтрація та їхніми видами
Тема: Фільтрація даних. Автофільтр. Розширений фільтр
Мета: навчитися виконувати відбір даних за допомогою засобів автофільтр та розширений фільтр
УРОКУ Тема: Фільтрація даних. Розширений фільтр. Автофільт. Мета : навчити учнів
Виведіть рядки, що містять дані про товари, виготовлені зарубіжним виробником, або такі, обсяг продажу яких перевищує 20000
УРОКУ              Тема: Сортування, фільтрація, розширений фільтр....
Мета: навчити учнів виконувати сортування списків та фільтрацію даних за допомогою автофільтра й розширеного фільтра
План-конспект уроку №2 Тема
Навчальна мета: ознайомити з поняттям «база даних», проектування бази даних, ознайомити із системою управління базами даних Microsoft...
Тема «Архівування й відновлення даних»
Якщо регулярно проводити резервне копіювання даних, то втрата даних вам не загрожує: ви зможете відновити дані окремі файли або вміст...
Тема: Архівування й відновлення даних
Якщо регулярно проводити резервне копіювання даних, то втрата даних вам не загрожує: ви зможете відновити дані окремі файли або вміст...
Тема : Створення нової бази даних. Створення таблиць
Таблиця бази даних місце збереження інформації про об’єкти бази даних, призначена для збереження первинних даних
Уроку Тема: Створення бази даних в ЕТ
Мета: Навчитися створювати структуру бази даних в ЕТ, створювати форми даних і працювати з ними
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка