“Комп’ютерні презентації” вивчається в 10 класі. На її вивчення відводиться 4 години за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів та в тих випадках, коли на вивчення інформатики за машинним варіантом виділяється 2 години


Скачати 48.41 Kb.
Назва“Комп’ютерні презентації” вивчається в 10 класі. На її вивчення відводиться 4 години за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів та в тих випадках, коли на вивчення інформатики за машинним варіантом виділяється 2 години
Дата16.04.2013
Розмір48.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Цифрові ресурси. Інформатика

Лисянський район

З досвіду викладання теми

“Комп’ютерні презентації”
Тема “Комп’ютерні презентації” вивчається в 10 класі. На її вивчення відводиться 4 години за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів та в тих випадках, коли на вивчення інформатики за машинним варіантом виділяється 2 години.


Перед вивченням теми необхідно дати учням перелік питань, які вони повинні знати з теми «Комп’ютерні презентації” та розробити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з даної теми і ознайомити їх з ними.

Перелік питань:

 1. Поняття комп’ютерної презентації.

 2. Основне призначення системи підготовки презентації.

 3. Об’єкти , що опрацьовуються за допомогою системи підготовки

презентації, та їх властивості.

 1. Тексти, малюнки, анімації та звук на слайдах.

 2. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за

допомогою гіперпосилань і системи навігації).

 1. Створення освітніх презентацій.

 2. Демонстрація презентацій.

Вчитель постійно повинен тримати в полі зору питання, які учні повинні знати згідно програми:

 • призначення комп’ютерних презентацій;

 • способи створення презентацій;

 • правила роботи з комп’ютерними презентаціями;

 • можливості використання різних типів об’єктів (текстових, графічних, числових, звукових, відео-) для створення презентацій;

 • зв’язані та вбудовані об’єкти програм-додатків;

 • способи демонстрації слайдів

та що вони повинні вміти:

 • завантажувати програму для створення презентацій;

 • створювати слайди;

 • створювати інтерактивний інтерфейс презентацій;

 • створювати освітню презентацію з різних шкільних дисциплін;

 • демонструвати створену презентацію;

 • копіювати презентації на дискети.

Велику роль у засвоєнні тами „Комп’ютерні презентації” відіграє правильно спланований матеріал.

Рекомендую:

І урок - призначення комп’ютерних презентацій, демонстрація учнівських презентацій, ознайомлення учнів з методом проектів, завантаження

програми для створення презентацій; способи створення презентацій (створення слайдів, вставлення слайдів між слайдами, видалення слайдів та інше); створення інтерактивного інтерфейсу презентацій.

ІІ урок – практична робота, під час якої учні закріплюють знання на створення, редагування, форматування, видалення слайдів, використовуючи різні типи об’єктів (текстові, графічні, числові, звукові, відео-) для створення презентацій (зв’язані та вбудовані об’єкти програм-додатків)..

ІІІ урок – створення презентацій, їх оформлення та способи демонстрації слайдів, копіювання презентації на дискети .

ІV урок – тематична атестація: захист презентацій.

На першому уроці за допомогою інтерактивної гри „Мікрофон” можна вияснити, що учні знають про презентацію (в тому числі і комп’ютерну), як вони розуміють слово „презентація”, на якому рівні окремі учні можуть її створювати. Якщо виявляться такі учні, то їм необхідно дати творче завдання на створення освітньої презентації з любого предмета, який вивчається в школі, а з рештою учнів працювати за програмою.

Дуже важливо перед вивченням теми провести актуалізацію опорних знань. Це можна зробити за допомогою інтерактивної гри „Незакінчене речення”. Наприклад:

1.Текстовий редактор Word можна завантажити через …

(Відповідь. …кнопку “Пуск”, контекстне меню, створений файл, ярлик (якщо він є на робочому столі).

2. Графічний редактор Paint можна завантажити через …

(Відповідь. …кнопку “Пуск”, контекстне меню, створений файл, ярлик Pаint (якщо він є на робочому столі).

3.Вийти з програм Word та Pаint можна через …

(Відповідь: … кнопку керування вікном (Х), файл, системне меню, комбінацією клавіш Alt+F4)

4.Вікно програми Word містить …

(Відповідь….рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів, робоча ділянка, смуга прокрутки, рядок стану)

5.У програмі Word можна…

(Відповідь. …друкувати будь-який текст редагувати, форматувати, його зберігати та інше)

6.Команди, які виконуються у програмах Word та Pаint містяться …

(Відповідь. …в рядку меню, контекстному меню, панелі інструментів)

7.В текстовий документ можна вставляти…

(Відповідь…малюнки, фотографії, графіки, діаграми, комбінації фігур та інше)

Учні роблять висновок: І в текстовому, і в графічному редакторах операції виконуються аналогічно (через меню, контекстне меню, кнопки панелі інструментів).

Вчитель підводить підсумок, що всі дії, які тільки-що повторили для роботи з текстовим та графічним редакторами, ми будемо використовувати і для створення комп’ютерних презентацій.

Слід звернути увагу учнів на те, що робота програми Microsoft PowerPoint не викличе у них ніяких складностей, оскільки команди виконуються аналогічно, а інтерфейс її мало чим відрізняється від попередніх програм. Бажано, щоб учні самі проаналізували вікно програми, знайшли відмінності в інтерфейсі PowerPoint від попередніх програм.

Викликати інтерес до вивчення даної теми може вдало підібрана мотивація навчальної діяльності та демонстрація освітніх презентацій з шкільних дисциплін (учнівських, вчительських). Тут же вчитель звертає увагу на метод проектів і на ті дослідження, експерименти, аналіз і оцінення результатів, які використовуються в них.

Вчителю слід звернути увагу на естетичне оформлення презентації, яке буде розвивати в учнів естетичні смаки, виховувати любов до прекрасного, розвивати фантазію. Показує можливості використання презентацій.

Сильнішим учням можна запропонувати самостійно озвучувати слайди (музичний супровід, запис голосового супроводу), естетично оформляти, добавляючи ефекти анімації, створювати кнопки керування для зручності роботи з презентацією, здійснювати помітки на слайді під час показу, створювати автоматичний показ презентації.

Під час вивчення теми „Комп’ютерні презентації” бажано провести практичну роботу на якій учні вироблятимуть практичні навички роботи з програмою Microsoft PowerPoint для створення і оформлення слайдів, найпростішої презентації, навчити учнів знаходити необхідні команди з меню, панелі інструментів, контекстного меню для виконання різних операцій, зокрема, вставлення малюнків, діаграми, ефектів анімації Доцільно при цьому використати довідковий матеріал (С.М.Малярчук. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах 10 – 11 класи – Харків, “Ранок”, 2001).

Слід виділити час на створення власних презентацій (третій урок). Запропонувати учням розширити знання з даної теми, а саме, про мультимедійні презентації, використавши Інтернет, додаткову літературу, рекомендовану вчителем:

 1. І. І Сальнікова . Microsoft® PowerPoint – Шепетівка, ”Аспект”, 2004.

 2. С.М.Малярчук. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах 10 – 11 класи – Харків, “Ранок”, 2001.

3.В.Леонтьев. Новейшая энциклопедия персонального компьютера – Москва «ОЛИМП-ПРЕСС Образование», 2006 та інша.

Не менш важливе місце повинна зайняти демонстрація презентації та її захист. Потрібно створити святкову, урочисту обстановку, щоб підкреслити важливість даного заходу. При захисті презентацій використати критерії оцінювання комп’ютерних презентацій.
Схожі:

Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного та екологічного...
Програма курсу "Людина і суспільство" для загальноосвітніх навчальних закладів 11
Програми інтегрованого курсу для класів універсального, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілів...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Методика вивчення дієслова в 6-му класі школи з російською мовою навчання. Виконав
За програмою, дієслово вивчається в 6-му класі. На вивчення цілої теми «Дієслово» відводиться 20 навчальних годин. В рамках цієї...
Міні-лекція із теми „Комп'ютерна презентація”
Презентація”. На її вивчення відводиться 4 години. (Роздається план вивчення даної теми). Для оцінювання навчальних досягнень з даної...
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
8 клас Поглиблене вивчення хімії
Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії. (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим...
Роальда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика»
На вивчення розділу «Сучасна література. У колі добрих друзів» (1-2 твори за вибором) у 5 класі відводиться за Програмою 8 годин,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка