УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


Скачати 119.88 Kb.
НазваУПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Дата13.04.2013
Розмір119.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИНАКАЗ
від 05 вересня 2008 року № 242
Про організацію і проведення обласного

огляду-конкурсу „Кращий кабінет

(майстерня, лабораторія) ПТНЗ”
Відповідно до плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації, з метою активізації і удосконалення діяльності навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій щодо впровадження та ефективного використання навчально-наочних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів, сучасних технічних засобів навчання, виявлення та поширення сучасних технологій і методів навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників

Н А К А З У Ю :


 1. Провести впродовж вересня-жовтня 2008 року обласний огляд-конкурс „Кращий кабінет (майстерня, лабораторія) ПТНЗ” (далі-огляд-конкурс).
 1. Огляд-конкурс провести у два етапи:

 • перший (училищний) – до 10 жовтня 2008 року;

 • другий (обласний) – з 13 по 31 жовтня 2008 року.
 1. Затвердити Положення про огляд-конкурс, склад оргкомітету та журі (додатки 1- 3).
 1. Відділу з питань професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації (Ковальчук Т.О.), навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області (Васильчук В.А.) забезпечити організаційно-методичний супровід огляду-конкурсу.
 1. Директорам ПТНЗ провести перший (училищний) етап огляду-конкурсу та забезпечити участь навчального закладу в другому (обласному) етапі.
 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки Славінського М.Д.


Начальник управління О.В. Пастовенський

Додаток 1

до наказу УОН

від 05.09.08.№ 242
ПОЛОЖЕННЯ

про обласний огляд-конкурс „Кращий кабінет (майстерня, лабораторія) ПТНЗ”


 1. Загальні положення

Обласний огляд-конкурс „Кращий кабінет (майстерня, лабораторія) ПТНЗ” спрямований на активізацію та вдосконалення роботи навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій професійно-технічних навчальних закладів.


 1. Мета огляду-конкурсу

Головною метою огляду-конкурсу є удосконалення роботи навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій професійно-технічних навчальних закладів області щодо забезпечення навчання учнів (слухачів) відповідно до робочих навчальних планів і програм, проведення позаурочних заходів, підвищення фахового рівня, наукового, навчально-методичного і кадрового забезпечення педагогічних працівників, виявлення і поширення сучасних технологій, оптимальних форм і методів роботи у підготовці кваліфікованих робітників.


 1. Цілі і завдання огляду-конкурсу

  1. Виявлення стану матеріально-технічного, комплексно-методичного забезпечення кабінетів, майстерень, лабораторій, організації навчання відповідно до робочих навчальних планів і програм.

  2. Пошук сучасних ефективних форм і методів організації та проведення навчання в системі професійно-технічної освіти, в тому числі з використанням сучасних комп’ютерних та інших технологій.

  3. Визначення ефективності діяльності щодо фінансового, комплексно-методичного, матеріально-технічного забезпечення (в тому числі комп’ютерною технікою) кабінетів, майстерень, лабораторій.


4. Керівництво оглядом-конкурсом

Керівництво оглядом-конкурсом здійснюється оргкомітетом, на який покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків. Призерів і переможців огляду-конкурсу визначає журі.

До складу оргкомітету і журі огляду-конкурсу входять керівники та працівники управління освіти і науки, навчально-методичного кабінету ПТО, члени навчально-методичної ради, педпрацівники ПТНЗ.

Склад оргкомітету і журі обласного огляду-конкурсу затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.
5. Порядок проведення огляду-конкурсу

Огляд-конкурс проводиться в 2 етапи:

І етап (училищний) – ПТНЗ готують і подають оргкомітету заявки з відповідними матеріалами для участі в обласному етапі огляду-конкурсу за номінаціями:

- кращий кабінет з предмета загальноосвітньої підготовки;

- кращий кабінет з предмета загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки;

- краща майстерня;

- краща лабораторія.

ІІ етап (обласний) проводиться в 2 тури:

І тур (заочний)з 15 по 20 жовтня 2008 року оргкомітет та журі розглядають подані матеріали та визначають 5 кращих в кожній із номінацій відповідно до критеріїв, що розробляються членами журі;

ІІ тур (заключний) - з 21 по 31 жовтня 2008 року члени журі обласного огляду-конкурсу безпосередньо ознайомлюються з роботою 5-и кращих претендентів в кожній із номінацій, визначають серед них переможців та призерів і подають рішення оргкомітету.

Оргкомітет розглядає подання журі та до 31 жовтня 2008 року приймає остаточне рішення про переможців та призерів огляду-конкурсу, яке затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.
6. Учасники огляду-конкурсу

В огляді-конкурсі беруть участь професійно-технічні навчальні заклади області різних форм власності та підпорядкування.
7. Матеріали, що подаються на огляд-конкурс

7.1. Заявка на участь в огляді-конкурсі.

7.2. Лист-подання, що містить довідку про кадрове забезпечення, навчально-матеріальну базу кабінету (майстерні, лабораторії), в тому числі оснащення їх комп’ютерною технікою за формами 1,2 (додаток 1), паспорти комплексного методичного забезпечення предметів (професій), з яких проводиться навчання в кабінеті (майстерні, лабораторії).

7.3. Висновок (4-5 аркушів) і форма 3 (додаток 2) про стан та результативність навчальної та методичної роботи в кабінеті, майстерні, лабораторії ПТНЗ, моніторинг навчальних досягнень учнів навчального закладу, проведення масових заходів, в тому числі семінарів, конкурсів, вікторин, фестивалів, захисту проектів тощо.

7.4. План роботи кабінету (майстерні, лабораторії) ПТНЗ на 2008-2009 навчальний рік.

7.5. Відеозапис не більше 2-х масових заходів, що проводились у кабінеті, майстерні, лабораторії, у тому числі проведення навчального заняття, семінару тощо.

7.6. Бібліографія та відповідна друкована продукція кабінету, майстерні, лабораторії (плакати, схеми, навчальні комп’ютерні програми, проекти, робочі зошити тощо).
8. Вимоги до матеріалів, що подаються на огляд-конкурс

Матеріали, що подаються на огляд-конкурс, повинні розкривати:

- якість та ефективність навчальної та методичної роботи з учасниками навчально-виховного процесу;

- організацію і проведення досліджень з питань впровадження сучасних методик, технологій навчання і виховання, вдосконалення форм і методів роботи;

- впровадження в практику педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і сучасних психолого-педагогічних досліджень;

- впровадження ефективних систем розвитку творчої ініціативи;

- наявність у кабінеті, майстерні, лабораторії ПТНЗ наочної та просвітницької інформації.
9. Відзначення переможців огляду-конкурсу

Кабінети, майстерні, лабораторії, що стали переможцями і призерами обласного огляду-конкурсу, нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня в кожній із номінацій, а їх керівники – грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації.

Окремим кабінетам, майстерням, лабораторіям ПТНЗ, що не стали переможцями і призерами, може бути наданий статус «Кращий за напрямком діяльності».Додаток 1 до Положення

Форма 1

Довідка

про кадрове забезпечення кабінету, майстерні, лабораторії ПТНЗ

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові викладачів (майстрів виробничого навчання)

Посада (штатний працівник, сумісник)

Педагогічний стаж роботи

Стаж роботи на даній посаді

Кваліфікаційний рівень спеціалістів

Кількість працівників, що мають педагогічні звання

спеціаліст вищої категорії

спеціаліст І категорії

спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст

старший викладач, викладач-методист

майстер в/н І-ІІ категорії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Форма 2

Довідка

про матеріально-технічне забезпечення кабінету, майстерні, лабораторії ПТНЗ

 1. Характеристика навчального приміщення

з/п

Найменування приміщення

Загальна площа

Число посадкових місць

1

2

3

4


2. Наявність і використання обладнання та технічних засобів навчання

з/п

Найменування обладнання ( в тому числі комп’ютерної та оргтехніки)

Кількість, марка та рік випуску

1

2

3
3. Бібліотечний фонд та його використання

з/п

Література (назва, кількість)

Підручники, навчальні посібники, електронні ППЗ (назва, кількість)

Періодичні видання (назва, кількість примірників)

Схеми, плакати, макети тощо(назва, кількість)

1

2

3

4

5

4. Методична діяльність кабінету, майстерні, лабораторії ПТНЗ за 2003-2008 роки *

з/п

Навчальні посібники (назва, рік розробки)

Методичні посібники (назва, рік розробки)

Методичні рекомендації (назва, рік розробки)

Методичні розробки (назва, рік розробки)

Інші

1

2

3

4

5

6
* Примітка: вносяться методичні матеріали, розроблені викладачами та майстрами виробничого навчання, що проводять навчальні заняття в

даному кабінеті, майстерні, лабораторії.

Додаток 2 до Положення

Форма 3

Довідка про проведення масових заходів у кабінеті, майстерні, лабораторії ПТНЗ

з/п

Форми і методи роботи

Кількість за минулий навч. рік

Організатори

І

1

2

3

4

5

6

7

Традиційні форми роботи

Уроки

Семінари

Відкриті уроки

Лекції

Заліки

Предметні гуртки

ІншіІІ

7

8

9

10

11

Нетрадиційні форми роботи

Вікторини

Конкурси

Практичні ігри

Захист проектів, творчих робіт

Інші

Додаток 2

до наказу УОН

від 05.09.08. №242

С К Л А Д

організаційного комітету обласного етапу огляду-конкурсу

Кращий кабінет (майстерня, лабораторія) ПТНЗ ”
Голова оргкомітету – Славінський М.Д. – заступник начальника управління освіти і науки

Члени оргкомітету: Васильчук В.А. – директор НМК ПТО у Житомирській області

Лавренчук О.М. - методист НМК ПТО у Житомирській області

Салімонович Ю.В. – спеціаліст І категорії відділу з питань

професійно-технічної та вищої освіти

Сахневич І.Д. - методист НМК ПТО у Житомирській області

Чиж О.М. – директор Житомирського професійного політехнічного

ліцею, голова ради директорів ПТНЗ


Додаток 3

до наказу УОН

від 05.09.08. № 242

С К Л А Д

журі обласного етапу огляду-конкурсу

Кращий кабінет (майстерня, лабораторія) ПТНЗ ”
Голова журі – Славінський М.Д. - заступник начальника управління освіти і науки

Члени журі: Васильчук В.А. – директор НМК ПТО у Житомирській області

Колчик О.Г. – методист НМК ПТО у Житомирській області

Лавренчук О.М. - методист НМК ПТО у Житомирській області

Малінкіна Н.П. - методист НМК ПТО у Житомирській області

Мороз З.М. - методист НМК ПТО у Житомирській області

Морозова О.В. - методист НМК ПТО у Житомирській області

Салімонович Ю.В. – спеціаліст І категорії відділу з питань професійно-технічної

та вищої освіти

Сахневич І.Д. - методист НМК ПТО у Житомирській області

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ: Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації О. В. Пастовенський
«Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від...
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
ПЕРЕЛІК програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання,...
Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки...
А. К. Кравцов, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, підполковник
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТ
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих...
Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, пр. Перемоги,...
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністра-цій, обласні інститути...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка