ПЕРЕЛІК програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах у 2005/2006 навчальному році


Скачати 121.99 Kb.
НазваПЕРЕЛІК програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах у 2005/2006 навчальному році
Дата17.08.2013
Розмір121.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських дер­жавних адмініст­ра­цій, інститути післядипломної педаго­гіч­ної освіти
18.07.05 1/9-369
З метою упорядкування виданої навчальної літератури і програм, що рекоменду­ються для використання в навчально-виховному процесі у дошкільних, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах Міністерство освіти і науки України надсилає:

Перелік програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2005/06 навчальному році;

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2005/06 навчальному році;

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Мініс­тер­ством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2005/06 навчальному році. Основна і старша школа;

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міні­стер­­ст­вом освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2005/06 навчальному році.

Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністер­ством освіти і науки України для використання в спеціальних загальноосвітніх навчаль­них закладах у 2005/06 навчальному році;

Перелік програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання, реко­мендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвіт­ніх навчальних закладах у 2005/2006 навчальному році.

Також повідомляємо, що за відсутності навчальної літератури, внесеної до цих пе­реліків, та для забезпечення наступності у вивченні шкільних предметів дозволяється користуватися навчальними посібниками та підручниками, передбаченими переліками 2004/05 навчального року, крім навчальної літератури для 4 класу.

У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних мен­шин можна використовувати навчальні програми, підручники і посібники, видрукувані українською мовою.

Зазначені переліки друкуються в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", фахових науково-методичних журналах, а також розміщені на сайті www.mon.gov.ua/smc_se.

Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

ПЕРЕЛІК

програм та навчально-методичної літератури з проблем виховання, рекомендованих

Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх

та позашкільних навчальних закладах

у 2005/2006 навчальному році


п/п

Назва

Автор

Видавництво

Рік видання

1

2

3

4

5

Програми

1.

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Ком­плексна програма художньо-естетичного вихован­ня учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

Авт. колектив

газета «Директор школи»

№4 (340), 2005

2.

Національна програма виховання дітей та уч­нівської молоді в Україні

Авт. колектив

журнал «Світ виховання»

№4(5), 2004

3.

Програми для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Еколого-натуралістичний напрям

Укл. Вербицький В.В.

Богдана

2004

4.

Програма для загальноосвітніх навчальних зак­ладів «Педагогічна профілактика девіантної пове­дінки неповнолітніх»

Оржеховська В.М.

Віпол

1996

5.

Програма та навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків. Сім’я і діти

Авт. колектив

часопис «Позакласний час»

№1, 2003,

№1-2, 2004,

№7-8, 2004

6.

Програма курсу “Історія релігій”

Шугаєва Л.М.

Віпол

1996

7.

Програма інтегрованого курсу етико-естетичного розвитку особистості школяра

Альохіна А.М.

Віпол

1997

8.

Програма курсу для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів «Основи психологічних знань»

Рудомьоткіна О.А.

ППФ «Традиційні друкарські системи»

2003

Науково-методична література

9.

Правове виховання учнів

Фіцула М.М.

Віпол

1996

10.

Довідник класного керівника

Під ред. Щербаня П.М..

Віпол

1996

11.

Класний керівник в сучасній школі

Кол. авторів

Віпол

1996

12.

Духовний розвиток особистості учня

Помиткін Е.О.

Віпол

1996

13.

Роль шкільної бібліотеки в системі національного виховання

За заг. ред Леонтенко І.П.

Віпол

1996

14.

Вчителю про СНІД

Кириленко С.В.

Віпол

1996

15.

Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності

Білоусова В.О.

Віпол

1996

16.

Шкільна бібліотека досвід, пошуки

Упорядник

Кириленко С.В.

Віпол

1996

17.

Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов’язковий компонент національної освіти

Упорядник

Кириленко С.В.

Віпол

1997

18.

Виховання громадянина


Кол. авторів

Віпол

1996

19.

Виховна робота з соціально дезадаптованими школярами

Максимова Н.Ю.

Віпол

1996

20.

Орієнтовний зміст виховання в національній школі

За ред. Коваленко Є.І.

Віпол

1996

21.

Нова парадигма виховання

Бойко А.М.

Віпол

1996

22.

Дівчинка-підліток проблеми віку і профілактика важковиховуваності

Гурлєва Т.С.

Віпол

1996

23.

Українська народна педагогіка

Стельмахович М.Г.

Віпол

1997

24.

Українська родинна педагогіка

Стельмахович М.Г.

Віпол

1996

25.

Родинно-сімейна енциклопедія

Кол. авторів

Богдана

1996

26.

Самовиховання особистості

Карпенчук С.І.

Віпол

1997

27.

Особистість і колектив як цілісна гармонійна система

Матюша І.К.

Віпол

1997

28.

Педагогічні основи формування художньо-естетичних інтересів школярів

Дем’янчук О.Н.

Віпол

1997

29.

Педагогічно-правова профілактика правопору­шень серед учнівської молоді

За заг. ред Пастухова В.П.

Віпол

1997

30.

Свято у школі “Мово рідна, не мовчи”

Красоткіна Н.І.

Віпол

1997

31.

Виховна робота в закладах освіти

За ред. Кириленко С.В.

Віпол

1997

32.

Теоретичні засади виховання національної самосвідомості

За ред. Тхоржевського Д.О.

Віпол

1997

33.

Молодь і закон (збірник нормативних документів)

Упор. Косарєва Н.І.

Віпол

1997

34.

З історії національного шкільництва

Кол. авторів

Віпол

1997

35.

Теорія і методика естетичного виховання школярів

Щербо А.В.

Джола Д.М.

Віпол

1998

36.

Формування педагогічної культури батьків

За ред. Постового В.П.

Віпол

1998

37.

Національна школа витоки, становлення

Ступарик Б.М.

Віпол

1998

38.

Особистісно зорієнтоване виховання

Бех І.Д.

Віпол

1998

39.

Серія книг “ Хочу все знати”

Кол. авторів

Махаон

2000

40.

Знай свої права, дитино Посібник з вивчення Декларації прав дитини

Кол. авторів

Махаон

2000

41.

З голосу нашої Кліо Оповідання з історії України

Слабошпицький М.Ф.

Махаон

2000

42.

Формування навичок здорового способу життя дітей і підлітків

За ред. Панка В.Г.

Ніка-Центр

2001

43.

Запрошуємо до діалогу

Кол. авторів

Богдана

2003

44.

Формування навичок здорового способу життя дітей і підлітків

Кол. авторів

Віпол


2003


45.

Уроки здоров’я

Автор-упорядник

Кириленко С.В.

Харків

«Скорпіон»

2004

46.

Виховання особистості

Бех І.Д.

Либідь

2003

Книги серії «Почитайко» для позакласного читання

47.

Як колобок визволяв принцесу з лап дракона Ковтай-не-Жувавши

Мартинов В.

Ранок

2004

48.

Фаїна-фантазерка

Мартинов В.

Ранок

2004

49.

Пригоди блискунчика

Мартинов В.

Ранок

2004

50.

Ельфи з Поперечки і Чаша щастя
Ранок

2004

51.

Мандрівка з блакитним котом

Кім Н.

Ранок

2004

52.

Домовичок-шкідничок

Хаткіна Н.

Ранок

2004

53.

Як туман на трамваї катався

Хаткіна Н.

Ранок

2004

54.

Про дівчинку Машу та Мухомора Яшу

Герланець В.

Ранок

2004

55.

Дивовижні пригоди Каркуші та Олівця

Герланець В.

Ранок

2004

Схожі:

ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою
ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих...
Міністерство освіти і науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...
ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...
ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049
ПЕРЕЛІК підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих...

ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049
ПЕРЕЛІК програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Комп’ютерна азбука. Основи комп’ютерної гра­мотності та ознайомлення з навколишнім світом (програма)
Навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти і науки України з природознавства та хімії для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Основні програми
Міністерством освіти і науки України для використання в навчальних закладах у 2004/2005 навчальному році
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури ЗНЗ
Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка