ЗАТВЕРДЖУЮ: Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації О. В. Пастовенський


Скачати 59.75 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ: Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації О. В. Пастовенський
Дата12.04.2013
Розмір59.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Начальник управління освіти

і науки облдержадміністрації

О.В.Пастовенський
« » 2011 р.


ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації, складання, подання та розгляду

запитів щодо надання публічної інформації в управлінні освіти

і науки облдержадміністрації
1. Загальні питання


  1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.11 №583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.06.11 №234 та з метою доступу запитувачів до публічної інформації, розпорядником якої є управління освіти і науки облдержадміністрації (далі – управління).
  1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або за телефоном.
  1. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі.
  1. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування юридичної особи) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).


  1. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеній у п.1.4. цього Порядку, відповідно до ч.1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної .ня на запит, надісланий електронною поштою, надсилається запитувачу на вказану електронну адресу.


З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію, яку можна отримати в управлінні, та на офіційному веб-сайті управління:www.zuon.uainfo.net.  1. Управління надає відповідь на запит на публічну інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  1. У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку її серед значної кількості даних, управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку управління повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
 1. Порядок доступу до публічної інформації
  1. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління, забезпечується шляхом:

 • систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, будь-яким іншим способом;

 • надання інформації за запитами на інформацію.
  1. Публічною інформацією з обмеженим доступом є:

 • конфіденційна інформація ( ст. 7 Закону);

 • таємна інформація (ст. 8 Закону);

 • службова інформація (ст.9 Закону).
  1. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
 1. виключно в інтересах національної безпеки або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

 2. розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

 3. шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.


2.4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися управлінням, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
2.5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, користування та оперативне управління державним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів та майна.
2.6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та члені їх сімей, які:

- претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади.
2.7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
2.8. Інформація про осіб, якою володіє управління, надається безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом.
2.9. Управління вживає заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до вищезазначеної інформації інших осіб.
2.10. Управління зобов’язане виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
3. Отримання запитів щодо надання публічної інформації
3.1. Запит подається:

на поштову адресу : 10014, м. Житомир, майдан С.П.Корольова, 12,

на електронну адресу: e-mail: ztedu@ukr.net;

факсом: (0412) 47-44-99,

за телефоном: (0412) 47-44-97.
3.2. Письмові запити щодо надання публічної інформації, надіслані поштою, електронною поштою або факсом та адресовані керівництву управління або управлінню в цілому без зазначення посадової особи, отримує працівник, відповідальний за організацію діловодства в управлінні, та невідкладно (протягом години з моменту отримання) передає працівнику, відповідальному за організацію доступу до публічної інформації в управлінні для реєстрації. Час передачі таких запитів фіксується у відповідному журналі. Запити у телефонному режимі приймаються та оформляються працівником, відповідальним за забезпечення роботи приймальні управління, який заповнює форму запиту щодо надання інформації із зазначенням усіх реквізитів, передбачених пунктом 1.4 цього Порядку, дати та часу прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запиту на отримання публічної інформації, поданого в усній формі.
4. Реєстрація та облік запитів щодо надання публічної інформації

4.1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у п.1.4 цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам вищезазначеного пункту Порядку, не є підставою для відмови у реєстрації такого запиту.
4.2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до управління фактичної дню надходження. Запити, які надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня.
4.3. Запити щодо надання публічної інформації, подані електронною поштою, при реєстрації дублюються на паперових носіях. При отриманні усного запиту чи запиту за телефоном на реєстрацію подається заповнена форма запиту
4.4. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється штамп управління із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
5. Розгляд запитів щодо надання публічної інформації
5.1. Запити щодо надання публічної інформації розглядаються за дорученням начальника управління відповідальними працівниками апарату управління, які готують проект відповіді за підписом керівництва управління.
5.2. Інформація на запит надається безкоштовно.
5.3. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом понад 10 сторінок, запитувач надає управлінню відповідну кількість аркушів паперу на копіювання та друк.
5.5. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, відшкодування за копіювання та друк не проводиться.
6. Контроль за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації
6.1. Відповідальний працівник управління здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей.
6.2. Датою та часом фактичного виконання завдання з розгляду запиту вважається дата та час реєстрації його у відповідному журналі.
6.3. Відповідальність за порушення термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей, несвоєчасну реєстрацію документів несуть посадові особи, яким керівництвом управління доручено виконувати зазначені роботи.

__________________________________________Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Управління Міністерства Внутрішніх справ України в Житомирській області, Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації,...
Україна ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Управління освіти і науки облдержадміністрації направляє інформацію про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 06....
«ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНИЗАЦІЇ ОСВІТИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»
Тези виступу начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації
ВІДДІЛ ОСВІТИ
...
Хмельницький обласний інститут
«Про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у навчальних закладах та установах освіти», та відповідного наказу управління...
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Вінницької...
Вінницької облдержадміністрації, плану роботи ВОІПОПП та відділу методики викладання української мови та літератури, мов національних...
Про роботу установ та закладів освіти області по дотриманню законодавства...
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації О. Г. Липовецької
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Начальнику управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Мельніченку В. В
“Погоджено” “Погоджено” “Погоджено” “Затверджую”
Начальник управління Федерація профспілок Волинська обласна Начальник територіального
Про план заходів управління освіти і науки облдержадміністрації щодо...
З метою забезпечення виконання завдань, визначених обласною цільовою соціальної програмою розвитку дошкільної освіти на період до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка