ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ


Скачати 34.82 Kb.
НазваДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
Дата12.04.2013
Розмір34.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
М. Київ, Україна


Виконавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «БігМір-Інтернет», в особі Директора Тісменецького Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та

Замовник: особа, яка приєднується до Договору відповідно до його умов та положень статті 634 Цивільного кодексу України, з іншої сторони, спільно іменовані як «Сторони» і кожна окремо – як «Сторона», уклали договір приєднання (далі - «Договір») про наступне:
1. Предмет Договору

1.1.У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується в інтересах та за рахунок Замовника надати можливість Замовнику розмістити Рекламні матеріали Замовника на Інтернет-сайті http://shop.bigmir.net/. Розміщення здійснюється в інтересах та за рахунок Замовника.
2. Порядок та послідовність дій Сторін

2.1. Замовник погоджується із правилами розміщення Рекламних матеріалів на Інтернет-сайті http://shop.bigmir.net/ викладеними в закладці «информация для магазинов» за веб-адресою http://shop.bigmir.net/join/payment, що підтверджується згодою на розміщення рекламних матеріалів та погодження умов Договору, оформляє заявку на підключення відповідно до порядку викладеному в закладці «информация для магазинов» та надає Виконавцю Рекламні матеріали.

3. Порядок розрахунків

3.1. Виконавець дає можливість Замовнику управляти його особовим рахунком, поповнюючи його на суму, не нижчу мінімальної, що зазначена в закладці «информация для магазинов».
4. Відповідальність Сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним в Україні законодавством.

4.2. Замовник гарантує, що при підготовці рекламних матеріалів вжив та вживає всіх необхідних заходів для уникнення порушень прав третіх осіб. Використання в Рекламних матеріалах імен, зображень облич, назв, слоганів, висловів, фотографій, знаків для товарів та послуг, фірмових найменувань, інших об'єктів інтелектуальної власності узгоджено із власниками прав на ці об'єкти, а також отримано письмову згоду фізичних осіб на використання їх зображення та/або імені. Замовник несе повну відповідальність у разі не проведення такого узгодження. Гарантія проведення такого узгодження поширюється на необмежений період часу і не обмежується терміном дії Договору.

4.3. Замовник самостійно несе відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо змісту Рекламних матеріалів, у тому числі за відсутність попереджувальних написів, інформації про дозволи, за нецензурні вислови, зображення, зображення зброї за заклики до вчинення правопорушень тощо.

4.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання своїх зобов’язань.

4.5. Усі спори, що пов’язані із Договором, його укладанням, або такі, що виникають в процесі виконання умов Договору, вирішуються у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством.
5. Форс-мажор

5.1. Будь-яка подія, яка є поза розумним контролем Сторони і робить неможливим виконання нею умов Договору (стихійне лихо і т.п.) є форс-мажорною обставиною. В цьому випадку виконання умов Договору може бути перенесене до закінчення дії цих обставин.

5.2. Сторони домовились, що достатнім доказом форс-мажорних обставин мають бути довідки, надані відповідними державними установами.

5.3. У випадку, якщо тривалість форс-мажорних обставин буде перевищувати 45 днів, кожна з Сторін має право в односторонньому порядку розірвати Договір, попередивши про це контрагента іншу Сторону не менше чим за 10 (десять) днів до такого розірвання.
6. Строк дії Договору та інші умови

6.1. Договір є Договором приєднання у визначенні статті 634 Цивільного кодексу України, в зв’язку із чим:

6.1.1. він складається Виконавцем і опубліковується шляхом розміщення на інтернет сторінці, за адресою ___________________________ та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особою, що виявила намір укласти Договір (Приєднання відбувається шляхом внесення відмітки про прийняття умов Договору нижче тексту Договору біля повідомлення «Я приймаю умови даного Договору».);

6.1.2. особа, що виявила намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;

6.1.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень особа, яка виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від укладення Договору;

6.1.4. вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до положень Договору та законодавства України.

6.2. Внесення відмітки про приєднання та оплата послуг Виконавця є підтвердженням наміру Замовника укласти Договір, а дата внесення відмітки про приєднання вважається датою укладання Договору.

6.3. У випадку, коли Замовник, передплативши кошти Виконавцю, відмовляється від послуг Виконавця і бажає припинити дію Договору, перераховані кошти Замовника вважаються використаними Замовником та не повертаються останньому.
7. Юридична адреса Виконавця.ТОВ "БігМір-Інтернет"
Юридична та фактична адреса:
01601, м. Київ, бул. Л.Українки
П/р 26009300117457 в Перша КФ ВАТ „ВіЕйБі Банк” м.Київ
МФО 321637

Код ЄДРПОУ 34480133
Інд. под. номер 344801326559
Свідоцтво ПДВ 37729231

Схожі:

До Правил приєднання електроустановок до електричних мереж
Сторони), уклали цей договір про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі – Договір)
Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система)
Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до підрозділу Оператора, можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах...
№ 21(продовження)
Договір міни. Договір дарування. Договір ренти. Договір довічного утримання (догляду)
“Договір перевезення” складається з наступних розділів: вступу, 1)...
Ь сторін за перевезення вантажів; 3) Договір чартеру (фрахтування); 4) Договір найму (оренди) транспортного засобу; 5) Договір про...
ДОГОВІР НАЙМУ ОБЛАДНАННЯ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір найму обладнання (надалі іменується "Договір") про наступне
Договір про надання послуг
Наведена нижче інформація є пропозицією укласти договір на абонентське обслуговування. Сплата першого рахунку є Вашою згодою укласти...
ДОГОВІР ОРЕНДИ об'єкта нерухомості
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди об'єкта нерухомості (надалі іменується "Договір") про наступне
ДОГОВІР НАЙМУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір найму транспортних засобів (надалі іменується "Договір") про таке
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується "Договір") про наступне
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНТЕРНЕТ ПОСЛУГ
П. П. "Інтер Д. С.", надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Договір про надання Інтернет послуг (далі по тексту «Договір»),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка