ЗВІТ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2009-2010 Н. Р


Скачати 251.15 Kb.
НазваЗВІТ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2009-2010 Н. Р
Сторінка1/2
Дата26.03.2013
Розмір251.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2


ЗВІТ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2009-2010 Н.Р.


 1. Список осіб, що захистили у 2008-2009 н. р. докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, місце і час захисту).

Кириленко Неля Михайлівна 17 березня 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Педагогічні умови застосування комп’ютерних дидактичних ігор у фаховій підготовці майбутніх учителів математики і інформатики», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика трудового та професійного навчання, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Кадемія М.Ю.


 1. Видавнича діяльність.Кафедра

Монографії

Підручн.

Посібн.

Метод.розр.

Статті

Тези

Патенти

Заг.обсяг
ІІТО

од

д/а

од

д/а

Од

д/а

од

д/а

од

д\а

од

д/а

од

д/а

од

д/а
Всього

2

2323

110

10

20

80

23

115

177

Всього по кафедрі: одиниць 115, друкованих аркушів 177.


 1. Список і обсяг найважливіших наукових і навчально-методичних праць: монографій, підручників, навчально-методичних посібників (з грифом МОН України вказувати обов’язково).

 1. Шестопалюк О. В. Розвиток громадянської компетентності майбутніх учителів : монографія / О. В. Шестопалюк. – Вінниця 6 Консоль, 2009. – 312 с. (13 д. а.).

 2. Шестопалюк О. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя: фізичне виховання, спорт, здоров’я : монографія / О. В. Шестопалюк, Б. А. Максимчук. – Вінниця : Планер, 2009. – 236 с. (9,8 д.а.).

 3. Шестопалюк О. В. Розвиток громадянської компетентності майбутніх учителів засобами соціального проектування : методичні рекомендації для викладачів ВНЗ, наставників студентських груп / О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 32 с. (1,3 д. а.).

 4. Шестопалюк О. В. Розвиток громадянської компетентності майбутніх учителів у процесі позааудиторної роботи : методичні рекомендації для викладачів ВНЗ, наставників студентських груп / О. В. Шестопалюк. – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 32 с. (1,3 д. а.).

 5. Кадемія М.Ю. Документаційне забезпечення управлінської діяльності : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко, О. В. Шестопалюк. – [частина І]. – Вінниця : ТОВ «ЛАНДО ЛТД», 2009. – 316 с. (13 д.а.).

 6. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в міжкультурній комунікації. Спецкурс : навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, О. О. Рогульська. – Вінниця : ФОП Данилюк В.Г., 2009. – 232 с. (9,6 д. а.).

 7. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: термінологічний словник (рекомендовано МОН України лист № 1/11-3856 від 02.06.2009 р.). – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», 2009. – 260 с. (10,8 д.а.).

 8. Кадемія М. Ю. Технології : термінологічний словник-довідник (рекомендовано МОН України лист № 1/11-1216 від 26.02.2010 р.) / М. Ю. Кадемія, В. М. Бойчук, О. Ю. Пінаєва, І. В. Савчук, Л. С. Шевченко. – [видання друге, доповнене]. – Вінниця : ФОП Данилюк В.Г., 2010. – 356 с. (22,7 д.а.).

 9. Гуревич Р. С. Компетентнісна освіта у вищій педагогічній школі : методичний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 166 с. (8,3 д. а.).

 10. Гуревич Р. С. Як підготувати і захистити дипломну роботу? (для студентів педагогічних вищих навчальних закладів очної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр-спеціаліст-магістр») : навчально-методичний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, В. К. Сидоренко. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 78 с. (3,9 д. а.).

 11. Гуревич Р. С. Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах : навчально-методичний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 330 с. (16,5 с.).

 12. Кадемія М. Ю. Інтерактивні засоби навчання : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. А. Сисоєва. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 217 с. (9 д.а.).

 13. Кадемія М. Ю. Документаційне забезпечення управлінської діяльності : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко, О. В. Шестопалюк. – [частина ІІ]. – Вінниця : ТОВ «ЛАНДО ЛТД», 2010. – 340 с. (14,1 д. а.).

 14. Кадемія М. Ю. Розв’язування електротехнічних задач з використанням мультимедіа та геометрії: методичні рекомендації / М. Ю. Кадемія, С. С. Кізім. – Вінниця : ТОВ «ЛАНДО ЛТД», 2010. – 101 с. (4,2 д. а.).

 15. Кадемія М. Ю. Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності : навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, В. М. Кобися, М. С. Коваль. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 230 с. (9,5 д. а.).

 16. Кадемія М. Ю. Методика використання програмного продукту Skype : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. А. Сисоєва. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 138 с. (5,8 др. арк.).

 17. Кізім С. С. Використання засобів мультимедіа у вивченні загальнотехнічних дисциплін : навчально-методичний посібник / С. С. Кізім. – Вінниця : ТОВ „Ландо ЛТД”, 2010. – 204 с. (8,5 д.а.).

 18. Бойчук В. М. Трудове навчання (технічна праця): методичні рекомендації щодо обладнання кабінетів і майстерень / В. М. Бойчук. – Вінниця : ВАТ «Ландо Лтд», 2009 – 85 с.: іл. (3,5 д. а.).

 19. Кізім С. С. Мультимедійні засоби в електрорадіотехніці : методичні рекомендації для малювання електричних схем і проектування плат / С. С. Кізім, Т. Д. Коломієць, Д. І. Коломієць. – Вінниця : ВДПУ, 2009. – 32 с. (1,3 д. а.).

 20. Уманець В. О. Методичні рекомендації щодо вивчення основ організації операційних систем MS Windows з курсу «Системне програмне забезпечення» (для студентів спеціальності «Трудове навчання») / В. О. Уманець – Вінниця : ВДПУ, 2010. – 48 с. (2 д. а.).

 21. Куцак Л. В. Модуль 2. Прикладне програмне забезпечення. MS Excel: Інструкції та методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Основи роботи з персональним комп’ютером» / Л. В. Куцак. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – 2010. – 38 с. (1,6 д. а.).

 22. Кобися А. П. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. Лабораторний практикум / А. П. Кобися, В. М. Кобися. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – 2010. – 104 с. (4,5 д. а.).

 23. Байло М. Ю. Вивчення та методика застосування web-камер у навчальному процесі. Інструкція і методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи № 11 з курсу «Мультимедійні засоби навчання» / М. Ю. Байло, О. А. Сисоєва. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. – 2010. – 76 с. (3,2 др. арк.).

 24. Кириленко Н. М. Методичні рекомендації щодо розробки і практичного застосування комп’ютерних дидактичних ігор у професійній підготовці майбутніх учителів математики й інформатики / Н. М. Кириленко. – Вінниця : ГЛОБУС-ПРЕС, 2009. – 24 с. (3, 0 д. а.).
 1. Аналіз наукової діяльності кафедри.

У 2009-2010 н. р. план наукової роботи виконано повністю.

Викладачі кафедри брали участь у роботі методологічного семінару інституту математики, фізики і технологічної освіти і методичного семінару кафедри.

Викладачі кафедри (доценти: Кадемія М.Ю., Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л., ст. викл. Шевченко Л.С., асистент Кириленко Н.М.) приймали участь в розробці кафедральної теми "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій" (термін виконання роботи 2008-2010 рік).

Основним предметом науково-дослідної роботи є дидактичні та методичні засади розробки та практичного впровадження в навчальний процес ВНЗ освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій.

Основним завданням роботи є створення освітнього середовища кафедри інформаційних та інноваційних технологій в освіті і розробка методики його використання в навчальному процесі ВДПУ. Освітнє середовище задовольнятиме такі цілі: підтримка навчального процесу студентів, які навчаються в Інституті математики, фізики і технологічної освіти та інших структурних підрозділах університету: налагодження й підтримки контактів з іншими навчальними закладами (загальноосвітніми школами, ПТНЗ, технікумами і коледжами); розробка електронних навчальних посібників і підручників з дисциплін, що викладаються викладачами кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті та методики їхнього використання в навчально-виховному процесі ВДПУ; розробка контролюючих програм і тестів, навчально-методичної літератури.

На кафедрі інноваційних та інформаційних технологій в освіті забезпечується викладання дисциплін, пов’язаних з використанням ІКТ у навчально-виховному процесі закладів освіти різних рівнів акредитації.

У 2009 році розпочалася робота щодо третього етапу дослідження з теми "Створення освітнього середовища для підготовки педагогів засобами інформаційних технологій".

Для забезпечення ефективної роботи навчально-виховного процесу викладачами кафедри розроблено згідно навчальних планів та програм на 2009-2010 н. р. електронні навчально-методичні комплекси (ЕНМК), які наповнені навчальними та методичними матеріалами (лекції, лабораторні роботи, презентації, електронні підручники), матеріалами для контролю знань (для самостійного опрацювання, питання до екзамену чи заліку):

 1. Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г.Б.)

 2. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В.М.)

 3. Використання глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях (Шевченко Л.С.)

 4. Використання комп'ютера в бізнесі (Шевченко Л. С., Кобися А. П.)

 5. Документаційне забезпечення управлінської діяльності з використанням сучасної оргтехніки (Шевченко Л.С.)

 6. Інформатика (Коношевський Л.Л.).

 7. Інформаційна безпека (Джеджула О.М.)

 8. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (технологічна освіта) (Кадемія М.Ю., Тозюк С.Ю.)

 9. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (математика - фізика) ( Кобися В.М., Кобися А. П., Тозюк С.Ю.)

 10. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (магістратура) (Шевченко Л. С., Кадемія М.Ю.)

 11. Історія інформатики та інформаційних технологій (Кізім С. С.)

 12. Комп'ютерна графіка (Джеджула О. М.)

 13. Комп'ютерні мережі (Уманець В.О.)

 14. Спеціальна інформатика (Кобися А.П.)

 15. Сучасні інформаційні технології навчання (для студентів спец. «Музична педагогіка і виховання») (Гордійчук Г.Б.)

 16. Методика викладання ОІТ (Шевченко Л.С.)

 17. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання загальноосвітніх дисциплін (Гордійчук Г.Б., Кобися А.П., Тозюк С.Ю., Кізім С.С.)

 18. Мультимедійні засоби навчання (для студентів ІМФіТО) (Шевченко Л.С., Сисоєва О.А.)

 19. Мультимедійні засоби навчання (всі викладачі)

 20. Навчально-виховна робота в ПТНЗ (Кадемія М.Ю.)

 21. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання (Байло М.Ю., Кондратюк В.Д.)

 22. Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (Коношевський Л. Л.).

 23. Основи інформатики та обчислювальної техніки (Коношевський Л.Л.)

 24. Основи комп'ютерної графіки (Джеджула О. М..)

 25. Основи роботи з персональним комп'ютером (всі викладачі.)

 26. Прикладні програми (Бойчук В.М., Коношевський Л.Л.)

 27. Системи керування базами даних (Шевченко Л. С.)

 28. Системне програмне забезпечення (Уманець В.О, Коломієць Т. Д.)

 29. Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніки (Шевченко Л. С.)

 30. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

У вересні-жовтні 2009 р. викладачі кафедри приймали участь у конкурсі на здобуття Грантів Вінницької обласної державної адміністрації, який проводився у рамках реалізації теми „Фінансова підтримка навчальних закладів області, що надається з метою реалізації проектів у сфері розробки та застосування інформаційних, комунікаційних, інноваційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес, науково-пошукову роботу, впровадження заходів по енергозбереженню”. Проект на тему „Формування професійної компетентності майбутніх педагогів засобами інтерактивного освітнього середовища” (керівник проекту – проф. Шестопалюк О.В., виконавці – Кадемія М.Ю., Гордійчук Г.Б., Коношевський Л.Л., Кобися В.М., Кізім С.С.) посів ІІІ місце. Проект на тему «Використання сервісів Веб 2.0 у підготовці майбутніх педагогів» (керівник проекту – проф. Гуревич Р.С., виконавці – Шевченко Л.С., Кобися А.П., Уманець В.О.) посів І місце.

Викладачі кафедри доц. Кадемія М.Ю., доц. Гордійчук Г.Б., доц. Бойчук В.М. були членами оргкомітету X-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 17-19 травня 2010, м. Вінниця, яка відбулась в Інституті математики, фізики і технологічної освіти.

Доц. Кадемія М.Ю., доц. Бойчук В.М., ст. викладач Шевченко Л.С. приймали участь у VI Международной научно-практической конференции «Изобразительное искусство в системе образования», 15-16 октября 2009 г., г. Витебск (Беларусь).

Також викладачі кафедри брала участь у роботі наступних науково-практичних конференцій:

   • друга міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи", 5-7 жовтня, м. Львів;

   • наукова конференція «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти», 15-16 квітня 2010 р., ІМФТО, м. Вінниця;

   • Всеукраїнська науково-практична конференція «Дидактичні умови загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів», 28 квітня, м. Львів;

   • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку технологічної та професійної освіти в Україні в контексті Європейської інтеграції», 26-28 квітня, м. Умань;

   • X Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», 17-19 травня 2010, м. Вінниця;

   • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій школі: проблеми і перспективи», 20-21 травня, м. Кременець;

   • науково-практична конференція «Засоби і технології сучасного навчального середовища», 21-22 травня 2010, м. Кіровоград.

Під керівництвом доц. Гордійчук Г.Б. у 2009-2010 н. р. підготовлено 5 студентських статей до збірника "Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти", а також підготовлено 6 студентських доповідей для участі у науково-практичній конференції ІМФТО "Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти" (Мільченко О., Вознюк Н., Зінченко Д., Поліщук С., Стратій Д., Мацюк С.).

Під керівництвом доц. Кадемії М.Ю. підготовлено 3 студентські доповіді для участі у науково-практичній конференції ІМФТО "Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти" (Свінціцький А.А., Федорець К., Продан Н., аспірантів – Кізім С.С., Кобисі В.М.); під керівництвом доц. Бойчука В. М. – 3 студентські статті (Вітик В.П., Прияцелюк П.С., Танасійчук А.С.); під керівництвом ст. викладача Шевченко Л.С. – 2 студентські статті (Фірманюк Ю.В., Ковальов О.Г.); під керівництвом доц. Коношевського Л.Л. – 4 статті (Базелюк М.І., Гонтар Я.А., Кушнір І.М., аспіранта Петровича С.Д.); під керівництвом ст. викладача Кондратюка В.Д. – 2 статті (Мельник А.В., Слободянюк О.В.); під керівництвом асистентів Байло М.Ю., Сисоєвої О.А., Кізім С.С. Коломійця Т.Д. – по 1 статті.

Викладачі кафедри керують роботою 5 наукових груп та 6 наукових гуртків:

Наукові групи:

 1. Формування інформаційної культури майбутніх вчителів технології засобами інтерактивного освітнього середовища – керівник Гордійчук Г.Б.

 2. Проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічних ВНЗ і загальноосвітніх навчальних закладів – керівник Коношевський Л.Л.

 3. Проблеми розробки та впровадження інформацій-ного освітнього середовища навчального закладу – керівник Шевченко Л.С.

 4. Використання соціальних сервісів Internet для підготовки студентів – керівник Кобися В.М.

 5. Проектна методика як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів – керівник Кобися А.П.

Наукові гуртки:

 1. Обробка цифрових зображень в графічних редакторах – керівник Кириленко Н.М.

 2. Технологія Web у створенні власної сторінки – керівник Кізім С.С.

 3. Використання спеціалізованого програмного забезпечення та засобів  ІТКТ при створенні дидактичних відеоматеріалів – керівник Уманець В.О.

 4. Створення дидактичних матеріалів засобами програми Power Point – керівник Байло М.Ю.

 5. Розроблення навчально-методичного комплексу з трудового навчання для середніх загальноосвітніх навчальних закладів – керівник Кондратюк В.Д.

 6. Створення зображень за допомогою комп’ютерної графіки – керівник Бойчук В.М.

  1   2

Схожі:

ЗВІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2008-2009 Н. Р
Список осіб, що захистили у 2008-2009 н р докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності,...
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій. Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних...
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Лекція з курсу «Комп’ютерна графіка»
Автор: доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті Бойчук В. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка