Питання до екзамену


Скачати 47.56 Kb.
НазваПитання до екзамену
Дата16.03.2013
Розмір47.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Питання до екзамену

 1. Основні напрямки та перспективи розвитку системи управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві.

 2. Управління якістю як найважливіший елемент забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг.

 3. Основні категорії та поняття у сфері якості.

 4. Якість як складовий елемент конкурентоспроможності.

 5. Організаційно-економічні основи кваліметрії.

 6. Показники якості, їх класифікація та характеристика.

 7. Одиничні показники якості, їх класифікація.

 8. Методи та засоби кваліметрії.

 9. Етапи та методи оцінки якості продукції, послуг.

 10. Рівні якості продукції та послуг, методи їх оцінки.

 11. Організаційно-економічні принципи забезпечення якості.

 12. Державний захист прав споживачів продукції та послуг в Україні.

 13. Якість як об’єкт управління. Системний підхід до управління якістю.

 14. Етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики управління якістю.

 15. Зарубіжні моделі управління якістю.

 16. Національні концепції управління якістю.

 17. Управління якістю на базі концепції TQM.

 18. Організаційно-методичні основи сучасних систем управління якістю.

 19. Основоположні принципи системи управління якістю.

 20. Основні напрямки діяльності України в сфері якості.

 21. Державне регулювання в сфері якості.

 22. Система управління безпекою харчових продуктів.

 23. Система управління якістю як механізм діяльності закладу готельно-ресторанного господарства.

 24. Процеси системи управління якістю на стадії маркетингових досліджень ринку продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві.

 25. Процеси проектування й розробки продукції та послуг готельно-ресторанного господарства в системі управління якістю.

 26. Процеси системи управління якістю на стадії планування та розробки виробничих процесів та процесів надання послуг у готельно-ресторанному господарстві.

 27. Процеси системи управління якістю на стадії матеріально-технічного забезпечення та закупівлі у готельно-ресторанному господарстві

 28. Процеси системи управління якістю на стадії виробництва продукції та надання послуг готельно-ресторанного господарства.

 29. Процеси системи управління на стадії перевірки та контролю якості продукції та послуг.

 30. Інструменти та технології управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві.

Зразок екзаменаційного білета
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» Семестр 8

Навчальна дисципліна «Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві»
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

І. Виконати тести


 1. Якість – це:

  1. Сукупність техніко-експлуатаційних характеристик продукції;

  2. Сукупність властивостей продукції, що відображають міру задоволеності конкретним потребам порівняно із репрезентованою на ринку аналогічною продукцією;

  3. Сукупність властивостей продукції, що визначають міру її здатності задовольнити потреби людини відповідно до свого призначення;

  4. Сукупність взаємопов’язаних ресурсів та діяльності, які перетворюють вхід процесу у відповідний його вихід.

 2. Усі показники якості продукції (послуг) поділяються на дві групи:

  1. Постійні та тимчасові;

  2. Диференційовані та узагальнені;

  3. Комплексні та оптимальні;

  4. Одиничні та органолептичні.

 3. Об’єктами технічного контролю є:

  1. Усі компоненти виробничої системи та взаємопов’язані з нею елементи, тобто вхід (ресурси), виробничий процес, вихід (продукція);

  2. Вихідна сировина та готова продукція;

  3. Технічна документація та готова продукція;

  4. Сировина та технологічний процес.

 4. Кількісно або якісно встановлені конкретні вимоги до характеристик (властивостей) об’єкта, що дає можливість їх реалізації та перевірки – це поняття стосовно:

  1. Контролю якості;

  2. Властивості послуги;

  3. Показників якості;

  4. Технічних умов.

 5. Об’єктивна особливість, що може виявитись в процесі розробки послуги, її надання або споживання – це поняття стосовно:

  1. Контролю якості;

  2. Властивості послуги;

  3. Показників якості;

  4. Технічних умов.

 6. Показники якості, які характеризують будь-яку одну властивість одиниці продукції належать до:

  1. Загальних;

  2. Комплексних;

  3. Одиничних;

  4. Оптимальних.

 7. Показники якості, які характеризують декілька властивостей одиниці продукції належать до:

  1. Загальних;

  2. Комплексних;

  3. Одиничних;

  4. Оптимальних.

 8. Показники якості, що оцінюють якість усієї продукції підприємства належать до:

  1. Диференційованих;

  2. Комплексних;

  3. Оптимальних;

  4. Загальних.

 9. Одиничні показники якості можуть бути:

  1. Відносними та базовими;

  2. Груповими та диференційованими;

  3. Диференційованими та комплексними;

  4. Основними та додатковими.
 1. Комплексні показники якості можуть бути:

  1. Визначальними, відносними та базовими;

  2. Одиничними, груповими, комплексними;

  3. Визначальними, інтегральними, груповими;

  4. Попередніми, основними, додатковими.

ІІ. Надати відповідь на запитання

Основні напрямки та перспективи розвитку системи управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві.

ІІІ. Розв’язати ситуаційне завдання

Скласти схематичну модель – “петлю якості” – взаємопов’язаних видів діяльності, що впливають на якість послуг ресторанного господарства на різних стадіях їх життєвого циклу у ресторані з обслуговуванням споживачів офіціантами.
Затверджено на засіданні кафедри готельного і ресторанного бізнесу

Протокол № __ від «___» ______________ 20__ року

Завідуюча кафедрою ______________ Малюк Л.П.

Екзаменатор ______________ ___________

Схожі:

Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Соціальна політика української держави в сфері освіти і науки та напрями її здійснення
Питання до екзамену з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Зберігання реєстраційних даних користувачів в однорангових та ієрархічних мережах
Питання до екзамену по дисципліні “Системи радіозв’язку”
Принципи побудови та функціональні можловості систем частотно-територіального планування
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
Місце наукового впорядкування, виробничої необхідності та можливості політичного вибору в еволюції соціального
Питання до екзамену «Соціальна психологія» (доцент Яремчук О. В.)
Спрямованість особистості як одна із найважливіших боків (сторін), її соціально-психологічної характеристики
Питання щодо підготовки до здачі екзамену з дисципліни "РАДІОВИМІРЮВАННЯ"...
Вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції амплітудномодульованного (AM) сигналу
ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Види та зміст роботи з розвитку зв’язного усного мовлення, його місце в системі мовної підготовки учнів
Питання до екзамену з дисципліни «Астрономія» для студентів напряму...
Місяць: видимий рух та фази Місяця; орбітальні та фізичні характеристики; сонячні та місячні затемнення
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ (ЗАЛІКУ)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка