Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів


НазваНавчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка5/6
Дата25.03.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ТА ВИМОГИ ЩОДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ


10 клас

(30 годин + 4 години резервного навчального часу; 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1. Основи програмування. Візуальне середовище програмування (7 год.)

Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Поняття програми, мови програмування, синтаксису і семантики, даних. Поняття про середовище програмування, транслятор і компілятор.

Принципи роботи у візуальному середовищі програмування. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події.

Поняття оператора. Різновиди операторів. Оператори введення й виведення даних. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.

Основні компоненти програми, що виконується в середовищі операційної системи з графічним інтерфейсом. Конструювання й застосування форм. Настроювання атрибутів форм. Елементи керування та їхні атрибути. Використання вікон повідомлень. Поняття про об’єкт, властивості й методи об’єкта.

Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення.

Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор присвоювання.

Поняття операції та виразу. Поняття рядка. Основні правила побудови, обчислення та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні й логічні операції. Операція порівняння та конкатенації рядків. Відтворення на формах зображень.

Практична робота №1. Створення, компіляція й виконання найпростішого програмного проекту.
Практична робота №2. Конструювання форм та розміщення на них елементів керування.
Практична робота №3. Уведення й виведення даних за допомогою елементів керування.
Практична робота №4. Налагодження програм.


Учень

описує:

 • поняття алгоритму, програми, мови програмування;

 • поняття даних, способи зберігання даних та їх роль у програмах;

 • призначення середовища програмування;

 • різновиди середовищ програмування;

 • процес розв’язування задач на комп’ютері;

 • методику створення програм у візуальному середовищі;

 • інтерфейс візуального середовища програмування;

 • поняття програмного проекту;

 • методику створення, збереження, компіляції та виконання програмного проекту;

 • призначення основних файлів, з яких складається проект, та спосіб їх взаємодії під час створення й виконання програми;

 • поняття форми й елементу керування;

 • поняття об’єкта, властивості й методу об’єкта;

 • поняття події й обробника події;

 • методику редагування коду обробника події;

 • процес надання значень атрибутам форм та елементів керування;

 • призначення таких елементів керування як напис, текстове поле, перемикач, прапорець, поле зі списком, кнопка;

 • процес додавання елементів керування до форми;

 • процес активізації події та її обробки;

 • призначення вікон повідомлення та спосіб їх виведення;

 • поняття змінної, ідентифікатора та значення змінної;

 • поняття константи;

 • поняття типу даних;

 • синтаксис оголошення змінної;

 • синтаксис і зміст оператора присвоювання;

 • відповідність між типами даних й елементами керування;

 • поняття синтаксичної та семантичної помилки;

 • методику виявлення та виправлення помилок;

 • процес перегляду значень змінних під час виконання програми;

наводить приклади:

 • елементів керування;

 • атрибутів форм та елементів керування;

 • подій, заданих стандартно для таких елементів керування, як кнопка, текстове поле, перемикач, прапорець, поле зі списком;

 • типів даних;

 • мов програмування;

 • середовищ програмування;

 • числових і рядкових констант;

розрізнює:

 • поняття синтаксису та семантики мови;

 • псевдокод та програмний код;

 • код програми, записаний певною мовою програмування, та код відкомпільованої програми;

 • транслятор і компілятор;

вміє:

 • відкривати середовище програмування;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • компілювати й виконувати програму;

 • настроювати параметри проекту та інтерфейсу середовища програмування;

 • відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у середовищі програмування;

 • настроювати параметри форми;

 • додавати до форми елементи керування, переміщувати їх та змінювати їх розмір;

 • відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом керування;

 • редагувати код обробника події за вказаним учителем зразком;

 • надавати формі назву, задавати її колір і розміри;

 • додавати до форми напис і редагувати його;

 • створювати текстове поле, робити його багаторядковим, задавати для нього ширину й висоту, керувати смугами прокрутки, визначати, чи буде поле призначене лише для читання, встановлювати для поля стандартний текст;

 • встановлювати на формі перемикач, додавати до нього текст і керувати атрибутом активності перемикача;

 • створювати групу перемикачів шляхом їхнього копіювання;

 • встановлювати на формі прапорець і додавати до нього текст;

 • додавати до форми поле зі списком і вводити значення елементів списку;

 • додавати до форми кнопку, визначати її текст і атрибути;

 • програмувати виведення текстових повідомлень у вікнах повідомлень;

 • оголошувати змінні;

 • використовувати автоматичне введення імен атрибутів форм та елементів керування в тексті програми;

 • надавати змінним значення атрибутів елементів керування, інших змінних та констант;

 • надавати атрибутам елементів керування значення змінних, інших атрибутів та констант;

 • здійснювати обмін значеннями між двома змінними;

 • розробляти на базі форм програми, в яких дані вводяться і виводяться за допомогою різноманітних елементів керування;

 • використовувати вікно введення для надання змінним значень;

 • відображувати на формі зображення, що зберігаються у файлах;

 • виконувати програму у покроковому режимі;

 • локалізувати помилки, знайдені компілятором;

 • встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок;

 • видаляти точки переривання;

 • переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача.

2. Основи інформаційної безпеки (4 год.)

Основні об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах. Конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця. Стандарти інформаційної безпеки. Поняття про соціальний інжиніринг. Політика безпеки.

Загрози, що походять з Інтернету. Правила безпечної роботи в Інтернеті.

Призначення й використання брандмауера. Засоби браузера, призначені для гарантування безпеки. Захищені сайти.

Cookie-файли, спливаючі вікна та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням.

Поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення й способи захисту від нього. Захист від спаму.
Практична робота №5. Настроювання параметрів безпеки браузера. Настроювання та використання брандмауера.

Учень:

називає:

 • об’єкти та типи інформації, які необхідно захищати в комп’ютерних системах та мережах;

 • загрози безпеці під час роботи в Інтернеті;

описує:

 • методи захисту інформації під час її зберігання та передавання;

 • поняття конфіденційності, доступності та цілісності інформації;

 • поняття інтелектуальної власності, авторського права та комерційної таємниці;

 • способи проникнення зловмисників до інформаційних систем;

 • різновиди інформаційних атак зловмисників;

 • призначення cookie-файлів, спливаючих вікон та потенційні загрози, пов’язані з їх використанням;

класифікує:

 • загрози безпеці та вразливості інформації в комп’ютерних системах;

пояснює:

 • критерії і класи безпеки комп’ютерних систем;

 • особливості стандартів інформаційної безпеки;

 • необхідність створення політики безпеки;

 • етичні та правові основи захисту інформації;

 • поняття спаму;

 • поняття небажаного та шпигунського програмного забезпечення;

 • поняття, призначення та принцип дії брандмауера на локальному комп’ютері та в локальній мережі;

 • поняття захищеного сайту;

 • методи боротьби зі спамом;

 • політику безпеки, що регламентує використання Інтернету;

наводить приклади:

 • систем, у яких необхідно захищати інформацію;

 • використання методів соціального інжинірингу;

 • загроз безпеці та вразливостей комп’ютерних систем.

використовує:

 • програмне забезпечення, призначене для блокування небажаних і шпигунських програм;

 • брандмауер, вбудований в операційну систему;

вміє:

 • настроювати брандмауер;

 • застосовувати стратегію уникнення надходження спаму та антиспамове програмне забезпечення;

 • настроювати параметри безпеки браузера; керувати зонами безпеки, завантаженням cookie-файлів, обмеженням доступу й сертифікатами.

3. Електронна пошта (4 год.)

Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм для роботи з електронною поштою. Робота з поштовим клієнтом: керування обліковими записами, надсилання й отримання повідомлень, використання шаблонів повідомлень, розміщення повідомлень у папках, перегляд атрибутів повідомлень, вкладання файлів, використання адресної книги, списків розсилки, довідкової системи. Безкоштовні сервери електронної пошти. Етикет електронної переписки.
Практична робота №6. Створення облікового запису в поштовому клієнті та поштової скриньки на безкоштовному сервері електронної пошти.
Практична робота №7. Електронне листування з однокласниками.


Учень

описує:

 • принципи функціонування послуги електронної пошти;

 • методику роботи з поштовим клієнтом та безкоштовним поштовим сервером;

 • елементи адреси електронної пошти;

називає:

 • поштові протоколи;

наводить приклади:

 • адрес електронної пошти;

формулює:

 • правила етикету електронної переписки;

вміє:

 • запускати поштовий клієнт та завершувати роботу з ним;

 • настроювати параметри середовища поштового клієнта;

 • використовувати довідкову систему поштового клієнта;

 • створювати та видаляти обліковий запис електронної пошти в поштовому клієнті;

 • реєструвати поштову скриньку на безкоштовному сервері електронної пошти;

 • змінювати та поновлювати пароль поштової скриньки, якщо його забуто;

 • керувати електронними повідомленнями: складати, надсилати, отримувати, видаляти й роздруковувати повідомлення, перевіряти їх правопис, надсилати повідомлення з зазначенням терміновості, відповідати на повідомлення відправнику й використовувати функцію «Відповісти всім», вказувати тему повідомлення, а також адресатів у полях «Копія» та «Прихована копія»;

 • керувати вмістом папок поштової скриньки: переміщуватися папками, переміщувати повідомлення з однієї папки до іншої, відновлювати видалені повідомлення, очищувати поштову скриньку;

 • копіювати й переміщувати текст як в межах повідомлення, так і з повідомлення до зовнішнього джерела і навпаки

 • вкладати файли у повідомлення, видаляти вкладені файли, а також зберігати файли з отриманих повідомлень на комп’ютері;

 • створювати, редагувати й видаляти записи в адресній книзі;

 • оновлювати адресну книгу після отримання повідомлення;

 • створювати й використовувати списки розсилки.

4. Обробка текстових документів. Текстовий процесор (5 год.)

Огляд середовища текстового процесора. Використання довідкової системи. Формати файлів документів. Одночасна робота з кількома документами. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра. Перегляд документа в різних режимах. Імпорт зображень у текстовий документ. Пошук і заміна тексту. Таблиці в текстових документах.

Використання стилів, поняття про структуру документа. Настроювання середовища користувача текстового процесора. Створення в автоматичному режимі макросів та їх використання. Правила стильового оформлення документів різних типів.
Практична робота №8. Використання стилів і шаблонів для створення серії однотипних документів.
Практична робота №9. Створення й обробка таблиць текстових документів.

Учень:

називає:

 • формати файлів, що обробляються текстовим процесором;

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • звичайний режим перегляду, режим сторінки та веб-документу;

 • довідкову систему текстового процесора;

 • майстер створення документів;

 • стилі шрифтів та абзаців для форматування тексту;

 • шаблони документів;

 • макроси для автоматизації повторюваних дій;

 • інструменти для креслення й настроювання таблиць у текстовому документі;

вміє:

 • працювати з кількома документами водночас;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

 • записувати макроси в автоматичному режимі, призначати їм кнопки та клавіші;

 • настроювати середовище користувача текстового процесора;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності.

5. Векторна комп’ютерна графіка (4 год.)

Поняття й принципи побудови векторних зображень.

Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами.

Зафарбування об’єктів, керування заливками.

Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Впорядкування, вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
Практична робота №10. Створення векторних зображень.

Учень:

описує:

 • поняття й принципи побудови векторних зображень;

 • методику формування зображень з геометричних примітивів;

 • методику керування кольором і застосування ефектів до графічних об’єктів;

використовує:

 • інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;

 • групування для керування зображеннями, що складаються з кількох графічних об’єктів;

 • лінійки, напрямні лінії, сітка;

 • шари для керування взаємним розташуванням об’єктів на зображенні;

вміє:

 • створювати й редагувати зображення в документах;

 • створювати об’єкти, що складаються з кількох десятків базових геометричних фігур;

 • виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти;

 • обертати, відбивати й масштабувати об’єкти;

 • зафарбовувати об’єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки;

 • додавати до графічних зображень текст та форматувати його.

6. Електронні таблиці. Табличний процесор (6 год.)

Запуск табличного процесора, відкриття й збереження документа. Поняття про книги, аркуші й клітинки. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Навігація аркушем і книгою; виділяння елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Копіювання, переміщення й видалення даних.

Автозаповнення.

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та змішані адреси клітинок і діапазонів клітинок. Копіювання формул. Помилки під час уведення даних і формул та способи їх усунення.

Створення простих діаграм.

Автозаписування макросів та їх використання.
Практична робота №11. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Практична робота №12. Використання формул в електронних таблицях.

Учень:

описує:

 • поняття електронної книги, аркушу, клітинки, діапазону клітинок;

 • методи навігації аркушем і книгою;

 • формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;

 • способи введення даних різних форматів та керування форматом клітинок;

 • різновиди помилок під час уведення даних і формул та способи їх усунення;

 • призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

називає:

 • сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

пояснює:

 • правила запису абсолютних, відносних та змішаних адрес клітинок і діапазонів клітинок;

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

 • правила перетворення абсолютних, відносних та змішаних адрес під час копіювання формул;

використовує:

 • автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

 • майстер діаграм;

 • макроси для автоматизації виконання повторюваних дій;

вміє:

 • переміщуватись аркушем і книгою;

 • вводити дані у клітинки;

 • виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

 • копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

 • записувати абсолютні, відносні та змішані адреси клітинок і діапазонів клітинок;

 • записувати макроси в автоматичному режимі, призначати їм кнопки та клавіші.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів Технології
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма курсу за вибором «Рідний край» для учнів 8 9 класів загальноосвітніх...
Програма курсу за вибором «Рідний край» розрахована на учнів 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Вона є логічним доповненням...
Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 10-11...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма поглибленого вивчення інформатики для учнів 8-9...
«Про загальну середню освіту», з урахуванням запровадження 11-річного терміну здобуття повної загальної середньої освіти та відповідно...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка