Структура даних. Графічний аналіз даних. Мета


Скачати 85.74 Kb.
НазваСтруктура даних. Графічний аналіз даних. Мета
Дата25.03.2013
Розмір85.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Тема: Структура даних. Графічний аналіз даних.

Мета: познайомити учнів із структурою даних в ЕТ Excel, із способом графічного представлення даних.

Тип уроку: комбінований.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал.
Структура уроку:

1. Організаційна частина.

2. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Які функції і призначення електронних таблиць?

2. Які основні елементи вікна програми та їхні функції?

4. Що таке електронна таблиця?

5. Що таке робоча книга?

6. Як створити файл?

7. Як зберегти файл?

8. Що таке комірка?

9. Що таке діапазон комірок?

11. Як записуються адреси комірок?

12. Які типи даних ви знаєте?

14. Як відредагувати дані в комірці?

15. Як визначити числовий формат даних?

  3. Пояснення нового матеріалу.
План:

 1. Поняття та призначення діаграми.

 2. Створення діаграми.

 3. Ряди даних.

 4. Осі та лінії сітки.

 5. Підписи даних, легенди і заголовки.

 6. Вибір стандартного типу діаграми.
 1. Поняття та призначення діаграми.

Базова структура робочого аркуша Ехсе1, яка складається з рядків і стовпців, дозволяє легко впорядкувати дані і виконувати обчислення. Проте проаналізувати введену на робочому листі інформацію або представити її в зручному для дослідження вигляді достатньо важкою.

Побудова діаграм дозволяє відобразити числові дані графічно, що допомагає з першого погляду виділити тенденції і вловити основне значення інформації. Діаграми, в яких порівнювані набори даних (що змінюються в часі і за категоріями) представлені у вигляді стовпців, областей і секторів круга, часто забезпечують прості відповіді на складні питання.

Створена нова діаграма розміщується на окремому аркуші або впроваджується як об'єкт діаграми в робочий аркуш з даними. Робота з діаграмою на окремому аркуші надає максимум простору для редагування та форматування. З іншого боку, впровадження діаграми в робочий аркуш дозволяє легко побачити дані, що послужили джерелом для її побудови.

Ехсеl автоматично підтримує зв'язки між даними робочого аркуша й їхнім графічним поданням на діаграмі. Тому, якщо ви зміните число або текст в діапазоні даних, відповідно зміниться стовпець, сектор або будь-який інший графічний елемент діаграми.


 1. Створення діаграми.
 • Виділити діапазон даних таблиці, які потрібно відобразити графічно.

 • Вставка → Диаграммы, відкриється вікно Вставка диаграммы (рис 1).Рис. 1- Вікно Вставка диаграммы

 • Обираємо потрібний тип діаграм та натискаємо ОК.

Створиться діаграми з типи полями, які обрав користувач. Для подальшої роботи з діаграмами існують відповідні панелі інструментів Конструктор, Макет, Формат.Рис. 2. Панель інструментів КонструкторРис. 3. Панель інструментів МакетРис. 4. Панель інструментів Формат

На вибір користувача в Ехсеl пропонуються десятки різних типів діаграм — від найпростіших лінійчатих, що зустрічаються практично в кожному бізнес-додатку, до спеціальних, призначених виключно для наукових і інженерних областей діяльності. Проте більшість діаграм, незалежно від типу, включає стандартний набір елементів і опцій. Наприклад, кожний рядок (або стовпець), що містить дані в діаграмі, становить ряд даних. Окреме значення в ряді даних називається точкою даних. Якщо виділений вами діапазон включає заголовки робочого аркуша, Ехсеl використовує їх як підписи вздовж осі категорій або значень. У показаній на гістограмі можна спостерігати найзагальніші елементи, з якими вам доведеться зіткнутися під час вивчення діаграм (рис.5).

5

Рис. 5. Загальні елементи діаграми

 1. Ряди даних.

Рядом даних називається будь-яка група зв'язаних точок даних діаграми. Практично завжди ряд складається із значень рядка або стовпця робочого аркуша і відображається на діаграмі окремим кольором або зразком. У діаграмі можна відображати один або декілька рядів даних. Лінійчаті діаграми, діаграми з областями і гістограми, звичайно містять декілька рядів. Кругова діаграма включає лише один ряд, загальна сума значень якого рівна 100%. Графік може містити один або декілька рядів.

Опис цих маркерів наводиться в розташованій поряд легенді.

55

 1. Осі та лінії сітки.

Осями називаються лінії, розташовані вздовж кожної сторони області побудови діаграми, що забезпечують масштаб вимірювання і порівняння даних, які відображаються. Вісь категорій Х, як правило, розміщена горизонтально та впорядковує дані за категоріями, наприклад, за часом, відділом або співробітникам. Вісь значень У зазвичай розташовується вертикально і залежить від того, як ви хочете представити свої дані. У вибраній за замовчуванням гістограмі більш високий стовпець відображає більше значення. В комбінованих діаграмах можна використовувати дві вертикальні осі значень, що виглядає досить незвично.

Лінії сітки — це горизонтальні або вертикальні лінії, розташовані всередині області побудови, які спрощують визначення взаємозв’язку між крапками даних і значеннями або категоріями. Лінії сітки починаються з невеликого виступу на осі і проходять через всю область побудови.

 1. Підписи даних, легенди і заголовки.

Підписи даних ідентифікують елементи на осі категорій і визначають масштаб осі значень. Можливо також додати підпис до окремого маркера даних, цілого ряду значень або всіх маркерів діаграми. Залежно від типу діаграми, підписи даних можуть містити значення, назви рядів даних або категорій, процентний зміст або різні комбінації всіх цих елементів.

Легенда — це ключова область, що визначає кольори або зразки рядів даних або категорій. Якщо в своїй діаграмі ви визначали різні форми маркерів даних, то вони також будуть описані в легенді.

Заголовки складаються з описового тексту, розташованого вздовж осей діаграми. За замовчуванням заголовки вирівнюються відповідно до осей або розміщуються по центру зверху діаграми.

Областю побудови на двохвимірних діаграмах називається вкладена між вісями зона, в якій відображаються ряди даних. На тривимірних діаграмах область побудови, окрім основних елементів, включає назви категорій, мітки осей і їхні назви. Для додавання в область побудови межі, кольорового фону, текстури або ефектів заливки клацніть по ній правою кнопкою миші і в контекстному меню, що з'явилося, виберіть команду Формат області побудови.

Область діаграми включає всі елементи діаграми. Виділивши область діаграми, можна побачити вісім невеликих чорних квадратів — по одному в кожному кутку і по середині кожної сторони. Натисніть правою кнопкою всередині області діаграми і в контекстному меню, що з'явилося, виберіть команду Формат области диаграммы. На екрані з'явиться відповідне діалогове вікно, за допомогою якого можна вибрати певні функції форматування для всіх текстових елементів або ж набудувати колір або текстуру фону.

 1. Вибір стандартного типу діаграми.

  • Гістограма. Дозволяє легко порівнювати значення одного або декількох рядів даних, що змінюються в часі. Наприклад, за допомогою гістограми можна порівняти об'єми продажів вашої компанії і компанії-конкурента за останні п'ять років. Гістограма з накопиченням дозволяє розділити загальну суму кожного стовпця, що дозволяє показати, в яких географічних регіонах кожна компанія переважала або відставала. Краще всього вибирати гістограму для порівняння різних точок даних, що особливо змінюються з часом.

  • Лінійчата діаграма. Є поверненою на 90° гістограмою. Значення даних відображаються по горизонтальній осі, а категорії — по вертикальній. Цей тип посилює ефект порівняння в часі, виразно показуючи фаворитів і відстаючих.

  • Графік. Відображає тренд або зв'язок між значеннями на певному тимчасовому проміжку. Графік відмінно підходить для випадків, коли необхідно відобразити значну кількість точок даних і показати тенденції зміни в часі. Від цього типу краще відмовитися, якщо завданням є показ взаємозв'язку між числами без відношення в часі або графічно представити всього декілька точок даних.

  • Кругова діаграма. Відмінно показує відносний розмір кожної частини в цілому, наприклад, розподіл жителів міста за етнічними групами. Кругова діаграма не має осей, а включає дані, що тільки відображаються. Можна застосовувати цей тип діаграми, якщо необхідно представити в діаграмі тільки кілька значень, показавши відносний внесок кожного в єдине ціле.

  • Точкова діаграма. Гарно показує взаємозв'язок (кореляцію) між різними рядами значень, коли чинник часу є не дуже важливим. Застосовується, як правило, для представлення результатів наукових аналізів. Наприклад, графічне представлення значень максимальної щоденної температури і об'ємів продажу морозива свідчить про значне збільшення продажів в найжаркіші дні.

  • Діаграма з областями. Представляє ряди даних у вигляді областей, відокремлених лініями, що накладаються одна на іншу для віддзеркалення кумулятивної зміни. На відміну від графіків, які відображають ступінь зміни, діаграми з областями дозволяють визначити об'єм і значущість зміни.

  • Кільцева діаграма. Аналогічна круговій діаграмі з тим лише виключенням, що дозволяє включати більше одного ряда даних.

  • Пелюсткова діаграма. Кожна категорія в пелюстковій діаграмі має свою власну вісь значень, починаючи з центру діаграми. Лініями в ній з'єднуються всі значення одного ряду даних.

  • Діаграма-поверхня. Додає топографічний рівень до гістограми або діаграми з областями. Замість привласнення кольору окремим рядам у діаграмах, цього типу різні кольори визначаються для однакових значень. У результаті отримується топографічна карта, яку можна використовувати, щоб показати взаємозв'язок між значною кількістю даних.

  • Бульбашкова діаграма. Бульбашкова діаграма подібна точковій діаграмі, однак дозволяє використовувати не два, а три ряди даних. На відміну від точкових в бульбашкових діаграмах як маркери даних застосовуються бульбашки, розмір яких визначається значенням з третього ряду.

  • Біржова діаграма. Використовуючи один з чотирьох вбудованих видів діаграм, можна легко відстежувати максимальні і мінімальні ціни, а також ціни на момент відкриття і закриття.


IV. Закріплення знань учнів

 1. Назвіть основні елементи діаграми Excel та охарактеризуйте їх призначення.

 2. Що таке ряд даних?

 3. Для чого використовуються осі та лінії сітки?

 4. Назвіть основні параметри діаграми.


V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

Схожі:

Створення нової бази даних. Структура таблиці. Типи полів та їхні властивості
Структура таблиці — це структура запису, тобто сукупність назв полів, їхніх типів та властивостей, визначених користувачем під час...
• Представлення даних на моніторі у графічному вигляді вперше було...
ЕОМ, що застосовувались в наукових і військових дослідженнях. Тепер, графічний спосіб відображення даних став дуже поширеним на усіх...
План-конспект уроку №2 Тема
Навчальна мета: ознайомити з поняттям «база даних», проектування бази даних, ознайомити із системою управління базами даних Microsoft...
1 Подання (кодування) даних в пам’яті комп’ютера
Структура внутрішньої пам’яті комп’ютера. Біт, байт, машинне слово. Кодування символьних даних в пам’яті комп’ютера. Подання числових...
Концепція баз даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи
Система управління базами даних це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Уроку Тема: Створення бази даних в ЕТ
Мета: Навчитися створювати структуру бази даних в ЕТ, створювати форми даних і працювати з ними
Тема: "Системи управління базами даних" Мета: 
Система управління базами даних (СУБД) - це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
Тема: Фільтрація даних
Мета роботи: навчитися виконувати сортування даних та їх фільтрацію в Microsoft Excel
Тема : Створення нової бази даних. Створення таблиць
Таблиця бази даних місце збереження інформації про об’єкти бази даних, призначена для збереження первинних даних
Тема «Архівування й відновлення даних»
Якщо регулярно проводити резервне копіювання даних, то втрата даних вам не загрожує: ви зможете відновити дані окремі файли або вміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка