НАКА З


Скачати 474.33 Kb.
НазваНАКА З
Сторінка2/4
Дата18.04.2013
Розмір474.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
1   2   3   4

5. Вимоги до проектування об’єктів архітектури

5.1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи для будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва".

Суб`єкти господарської діяльності мають право здійснювати проектування об’єктів архітектури по об’єктах класу наслідків СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 проектів по об’єктах класу наслідків СС2, або 5 проектів по об’єктах класу наслідків СС1; СС2 - виконували попередньо не менше 3 проектів по об’єктах класу наслідків СС1.

5.2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи за дотримання таких умов:

5.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004;

укомплектованість суб’єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю".

5.2.2. Кваліфікаційних:

до головного архітектора (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного інженера (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості проектної діяльності суб’єкта господарювання;

до головного архітектора проекту (ГАП), головного інженера проекту (ГІП) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: ГАП - архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство, ГІП – відповідно до технологічної спрямованості об’єкта проектування;

до головного конструктора, головного спеціаліста розділу проекту (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою - відповідно до технологічної спрямованості об’єкта проектування;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов`язаних із створенням об’єктів архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004 ;

спеціалізація відповідних фахівців за освітою за розділами проектів:

об’єктів цивільного призначення: архітектура, промислове і цивільне будівництво, сільськогосподарське будівництво;

об’єктів виробничого призначення: технологи по галузевому призначенню об’єкта, архітектура, промислове і цивільне будівництво, сільськогосподарське будівництво;

гірничих споруд: розроблення родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, шахтне i підземне будівництво, маркшейдер;

енергетичних споруд та комплексів: промислове і цивільне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій, енергетик, теплоенергетик, променергетик, електрик;

гідротехнічних споруд та комплексів: гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, промислове і цивільне будівництво;

транспортних мереж, споруд та комплексів: автомобільні дороги та аеродроми, мости і транспортні тунелі, залізничні споруди, колії та колійне господарство, будівництво залізниць, шляхи і шляхове господарство, транспортні системи міст, промислове і цивільне будівництво, електрик, електромеханік, механік (вертикального транспорту, конвеєрного, пневматичного), гідротехнічне будівництво;

магістральних трубопроводів: споруд та обладнання: видобування нафти і газу, будівництво газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини: архітектор, художник-реставратор, промислове і цивільне будівництво;

конструювання несучих та огороджуючих конструкцій: промислове і цивільне будівництво;

внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд за видами обладнання: теплогазопостачання i вентиляція, вентиляція та охорона повітряного басейну, водопостачання i каналізація, водопостачання i водовідведення, споруди i обладнання водопостачання та водовідведення, холодильне та компресорне обладнання, електрика, електрозв’язок, радіозв’язок, телебачення, електроніка, автоматика та телемеханіка, технологія;

спеціальних розділів проектів: екологи, інженери з охорони праці, технологи, електрики, промислове і цивільне будівництво;

генерального плану: архітектура будівель i споруд, містобудування, міське будівництво та господарство, промислове і цивільне будівництво, фахівці за видами інженерних та транспортних мереж;

технологічного: технолог в галузі промисловості і окремих об’єктах господарського комплексу, що проектуються.

5.2.3. Технологічних:

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

6. Вимоги до проведення будівельних та монтажних робіт

6.1. Загальні вимоги

Суб`єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва".

Суб`єкти господарської діяльності мають право виконувати будівельно-монтажні роботи по спорудженню об’єктів архітектури класу наслідків СС3 – якщо виконували попередньо не менше 3 об’єктів класу наслідків СС2, або 5 об’єктів класу наслідків СС1; СС2 - виконували попередньо не менше 3 об’єктів класу наслідків СС1.

6.2. Суб`єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи за дотримання таких умов:

6.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (за потреби), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що заявляються;

наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої - ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", іншими нормативними документами;

наявність метрологічного забезпечення робіт.

6.2.2. Кваліфікаційних:

до головного інженера або відповідного цій посаді фахівця (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта господарювання;

до начальника будівельної дільниці (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста – не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста – не менше 3 років;

до виконавця робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві – не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта господарювання;

до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта господарювання;

до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб’єкта господарювання;

до інших професіоналів, фахівців – відповідно до організаційної структури суб’єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2). Спеціалізація за освітою за видами будівельних та монтажних робіт за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника:

несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд, роботи з опорядження будівель та споруд: промислове і цивільне будівництво, сільскогосподарське будівництво, гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт;

фундаментів, що виконуються спеціальними способами: мости та тунелі, гідротехнік з правом виконання загальнобудівельних робіт, промислове і цивільне будівництво;

магістральних нафто-газопроводiв, споруд та обладнання: видобування нафти і газу, будівництво газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатації газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;

гідротехнічних споруд та комплексів: гідротехнічне будівництво, гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт, гідромеліорація, промислове і цивільне будівництво;

гірничих споруд: розробка родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, шахтне i підземне будівництво, маркшейдер;

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини: архітектор, художник-реставратор, скульптор, промислове і цивільне будівництво;

захист конструкцій, устаткування та мереж: промислове і цивільне будівництво, електрик;

технологічне устаткування: технологи за галузями промисловості і окремими об’єктами господарського комплексу;

пусконалагоджувальні роботи; теплогазопостачання i вентиляція, теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну, водопостачання i каналізація, водопостачання i водовідведення, споруди i обладнання водопостачання та водовідведення, холодильне та компресорне обладнання, електрик, електромеханік, механік, електрозв’язок, радіозв’язок, телебачення, електроніка, автоматика та телемеханіка, технологи.

Склад та кваліфікація робітників повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 № 249.

При виконанні робіт з реставрації, консервації, ремонтних роботах, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна бути підтверджена відповідними документами про кваліфікацію.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 № 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за № 262/1287.

6.2.3. Технологічних:

склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт.

розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, земснаряди, гідромонітори, насосне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, опалубка для монолітних конструкцій, інші механізми згідно з технологією робіт;

улаштування фундаментів із застосуванням паль: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, бурові установки, установки для занурення паль (анкерів), бетононасоси, глибинні вібратори, інші механізми згідно з технологією робіт;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами: механізми для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, бурові установки, днопоглиблювачі, кесони, бетононасоси, вібратори, опалубка для монолітних конструкцій, насосне та компресорне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення металевих конструкцій: транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, пости для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, підмощень, люльки, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій: транспортна у тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна, техніка для транспортування бетонної суміші, зварювальне обладнання, обладнання для фіксації окремих елементів, підмощень, бетононасоси, вібратори, люльки, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій: зварювальне обладнання, транспортна, вантажопідйомна, техніка для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний (розчинний) вузол, бетононасоси, вібратори, опалубні системи, пост з розділу арматури, підмощень, люльки, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій: транспортна, вантажопідйомна техніка для транспортування розчинної суміші або розчинний вузол, риштування, підмощень, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення дерев’яних конструкцій: транспортна, вантажопідйомна техніка, риштування, підмощень, пости для укрупнювальної збірки, столярна майстерня, інші механізми згідно з технологією робіт;

монтаж інженерних споруд: по видах матеріалів та конструкцій, які зазначені вище;

монтаж магістральних нафто - газопроводів, споруд та обладнання: транспортна, у тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна, у тому числі трубоукладачі, землерийні (траншейні або роторні екскаватори), навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, планування, зварювальне обладнання, пересувні електростанції, компресори, техніка для транспортування бетонної суміші, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів: навантажувальні, вантажопідйомні, у тому числі плавучі, крани для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, плавзасоби, земснаряди, гідромонітори, насосне обладнання, зварювальне обладнання, у тому числі для підводних робіт, техніка для транспортування бетонної суміші, днопоглиблювачі, кесони, бетононасоси, вібратори, водолазне обладнання, траншейні або роторні екскаватори, інші механізми згідно з технологією робіт;

виконання підводно-технічних робіт: водолазна станція з засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, плавзасоби, медичне обладнання, насосне обладнання, зварювальне обладнання для підводних робіт, днопоглиблювачі, гідромонітори, бетононасоси, водолазне обладнання, інше обладнання згідно з вимогами згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами щодо зазначених робіт;

розробка гірничих споруд та комплексів, відритих виробок: екскаватори, роторні екскаватори, кар’єрні самоскиди, транспортери породи, компресорне обладнання, насосне обладнання, вибухотехнічне обладнання, інше обладнання згідно з технологією робіт. Підземні виробки – прохідницький комбайн, ручні перфоратори, засоби кріплення проходки, засоби транспортування породи, компресорне обладнання, насосне обладнання, електроживлення, вертикальний транспорт, інше обладнання згідно з технологією робіт; свердловин великого діаметра - бурові вишки з діаметром свердловини більше 300мм;

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини: ковальське обладнання, теслярське та столярське обладнання, обладнання для ліпних робіт, ливарна майстерня, майстерня різьблення по каменю, інше відповідно до робіт із зведення дерев’яних конструкцій, кам’яних та армокам’яних, монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій, металевих конструкцій.

Для зведення будівель та споруд висотою до 15м можливо застосування колісних або гусеничних кранів, висотою до 40м можливо застосування баштових кранів, висотою більше 40м, кранів, що монтуються на конструкцію будівлі або споруди або самопідйомних.

Крани, люльки, стропи, бурові установки повинні мати відповідне документальне засвідчення про технічний стан та допуск до експлуатації. Плавзасоби повинні мати відповідний витяг з морського (річкового) реєстру.

Якість виконаних робіт контролюється:

ґрунтових споруд та основ – лабораторними випробуваннями на міру ущільнення;

зварних з’єднань – неруйнівними методами по зварних конструкціях;

монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - лабораторними випробуванням зразків товарного бетону або розчину.

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.

Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.

Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.
1   2   3   4

Схожі:

НАКА З
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р за N 1330/20068
НАКА З
Племінне свідоцтво (сертифікат) великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід
НАКА З
Роботу методичного кабінету управління освіти спрямувати на подальшу реалізацію науково-методичної теми
НАКА З
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
НАКА З
...
НАКА З
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
НАКА З
Облік руху прекурсорів здійснюється юридичними і фізичними особами при виробництві, зберіганні, перевезенні і реалізації
НАКА З
Про утворення робочої групи «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України»
НАКА З
Львівським обласним дитячим еколого-натуралістичним центром проведено обласний етап IV Міжнародного екологічного конкурсу «Світ,...
НАКА З
Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка