НАКА З


НазваНАКА З
Сторінка1/10
Дата21.02.2016
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Н А К А З

«Про організацію, зміст та завдання
науково-методичної роботи з керівними
та педагогічними кадрами в 2015/2016 н.р.»Ужгород - 2015

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Н А К А З
08.09.2015 м. Ужгород № 198


Про організацію, зміст та завдання

науково-методичної роботи з керівними

та педагогічними кадрами в 2015/2016 н.р.

З метою виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України від 20.03.2008 р. №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Програми розвитку дошкільної освіти м. Ужгорода на період до 2017, реалізації змісту нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та передбачених чинним законодавством інших нормативних документів, спрямованих на розвиток освіти, підвищення ефективності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, вдосконалення професійної майстерності та розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій на основі діагностування педагогічної майстерності, у відповідності з Положенням про міський методичний кабінет,

НАКАЗУЮ:

1. Роботу методичного кабінету управління освіти спрямувати на подальшу реалізацію науково-методичної теми:

«Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня творчої діяльності педагогічних працівників з метою використання ефективних освітніх та педагогічних технологій в системі особистісно-орієнтованого навчання та створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти»

2. Визначити пріоритетними напрямками діяльності методичних служб дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів упродовж 2015/2016 навчального року:

--підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників на основі модернізації організаційних форм та змісту науково-методичної роботи;

--забезпечення науково-методичного супроводу готовності педагогічних працівників до впровадження змісту нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;

--здійснення психологічного та науково-методичного супроводу щодо профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

--забезпечення участі вчителів та вихователів в освітніх проектах;

--опрацювання сучасної законодавчої бази шкільної освіти;

--дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;

-- науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливостями потребами;

--організація ефективної роботи з обдарованими дітьми щодо забезпечення їх якісної підготовки до обласних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад;

--формування єдиного виховного простору на основі об’єднання зусиль навчальних закладів, сім’ї, громадськості для забезпечення особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму.

3..Затвердити структуру науково-методичної роботи м. Ужгорода

(додаток 1).

4.Затвердити циклограму роботи на 2015/2016 навчальний рік

(додаток 2).

5.Затвердити склад науково-методичної ради:

Даньків І.З. – голова науково-методичної ради, завідувач методичного кабінету управління освіти; ;

Пуківська М.І.-- заступник голови науково-методичної ради, заступник начальника управління освіти;

Пріц О.М.-- методист методичного кабінету управління освіти; секретар ради;

Члени ради:

Ігнатович О.С.-- кандидат філологічних наук, викладач ДВНЗ «УжНУ», член спілки письменників України (за згодою);

Зикань Х. І. – кандидат філологічних наук, викладач ДВНЗ «УжНУ» (за згодою);

Романчак О.О. – методист ЗІППО (за згодою);

Шварц О.Г. - методист методичного кабінету управління освіти;

Ігнацевич Г. В. - методист методичного кабінету управління освіти;

Симкович М.О. - методист методичного кабінету управління освіти;

Юрик О.М. -- методист методичного кабінету управління освіти;
Капраль М.М. – методист методичного кабінету управління освіти;

Гриценко Н. І. – директор НВК "Престиж", вчитель - методист;

Роман С. І. директор гімназії, учитель географії, вчитель-методист;

Кирлик Я.Ю. – директор УСЗОШ І-ІІІ ст. №2, учитель музики, учитель-методист;

Томей А.М. – завідувач міського центру практичної психології і соціальної роботи;

Курінна Т.Й.– заступник директора ЗОШ І –ІІІ ст. №12, учитель хімії, вчитель-методист;

Чиж О.М. – вихователь-методист ДНЗ №1.

6. Затвердити план засідань методичної ради на 2015/2016 навчальний рік (додаток №3).

7. Міському методичному кабінету:

7.1. На основі затвердженої структури методичної роботи з педагогічними кадрами міста організувати роботу міських методичних об`єднань та затвердити їх керівників (додаток 9).

7.2 Підвищення теоретичної та практичної методичної підготовки керівного складу навчальних закладів здійснювати шляхом організації та проведення:

7.2.1. Семінарів – практикумів керівних кадрів навчальних закладів (керівників навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи (додаток 4).

7.2.2. Засідання Школи управлінської діяльності (додаток 5).

7.2.3. Засідання Школи резерву керівних кадрів ( додаток 6).

7.2.4. Засідання Школи професійного розвитку заступників директорів з навчально-виховної роботи (додаток 7).

7.2.5. Проведення інструктивно-методичних нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи.

7.2.6. Засідання Школи професійного розвитку заступників директорів з виховної роботи (додаток 8).

7.2.7. Проведення нарад заступників директорів з виховної роботи .

7.3. Вдосконалення професійної та фахової майстерності педагогів здійснювати через:

7.3.1. Проведення засідань методичних об’єднань за циклом дисциплін (додаток 9).

7.3.2. Поширення педагогічного досвіду, виявлення раціональних педагогічних технологій, експертну оцінку діяльності вчителів, роботу постійно діючої «Школи педагогічної майстерності» міста (додаток 10).

7.3.3. Проведення колективних, групових інструктивно-методичних консультацій, нарад для педагогів міста (додаток 11).
7.3.4. Роботу постійно діючої «Школи становлення педагога» в структурах міських предметних методичних об’єднань (додаток 12).

7.4. Фахове підвищення кваліфікації на курсах при Закарпатському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з подальшим занесенням досвіду роботи педагога у банк ППД методичного кабінету.

7.5. Проведення інноваційної діяльності методичним кабінетом у 2014-2015 н. р.

7.5.1. Проведення Всеукраїнських конкурсів, відповідно до наказів МОНУ та департаменту освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської ОДА, та конкурсів, відповідно до наказів управління освіти Ужгородської міської ради.

7.5.2. Реалізацію творчих можливостей обдарованої учнівської молоді здійснювати шляхом проведення предметних олімпіад, турнірів, конкурсів імені П. Яцика, Т.Г.Шевченка; «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», «Кришталева сова» тощо та роботи осередків в Ужгородській філії ЗакМАН, спільних круглих столів, науково-практичних конференцій.

7.6. Вивчення механізму впровадження освітніх технологій в навчально-виховний процес здійснювати шляхом участі в обласних та Всеукраїнських методичних семінарах керівників міських предметних методичних об’єднань та працівників міського методичного кабінету.

7.7. Вивчення, узагальнення педагогічного досвіду, занесення його до міської, обласної та Всеукраїнської картотеки ППД, визначення рівня компетентності педагогів, що підлягають атестації, здійснювати за допомогою експертної оцінки та використання різних індивідуальних і групових форм методичної роботи.

7.8. Реалізацію освітніх проектів «Платформи наступності», «Невичерпне джерело», «Відеоматеріали – на допомогу вчителю-словеснику», «Світова літературна класика в різних видах мистецтва».

7.8. Координацію діяльності практичних психологів навчальних закладів здійснювати через міський Центр практичної психології та соціальної роботи.

7.9. Координувати роботу МПМПК та логопедичної служби міста.

8. Керівникам, заступникам директорів з навчально-виховної роботи навчальних закладів:

8.1. На основі глибокого якісного аналізу складу педкадрів, стану навчально-виховного процесу, результатів діагностування забезпечити творчий підхід в організації науково-методичної роботи в закладах освіти;

8.2 Визначити її структуру, зміст і форми проведення;

8.3. Скоординувати план роботи навчального закладу з планом роботи MМК.

8.4. Затвердити наказом по школі участь педагогічних працівників в одній з постійно діючих форм науково-методичної роботи в навчальному закладі.

8.5. Рекомендувати як форми внутрішкільної науково-методичної роботи організацію постійно діючих, психолого-педагогічних семінарів з актуальних питань, творчих груп та інших нетрадиційних форм роботи, звернувши особливу увагу на самоосвіту вчителів. Визначивши кожному вчителю творчі завдання, організувати консультації з питань підвищення кваліфікації тощо.

8.6. Забезпечити ефективну діяльність шкільного методичного кабінету відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 8 грудня 2008 року №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет».

8.7. Забезпечити регулярне відвідування вчителями міста м/о.

8.8. Разом з ММК забезпечити якісне і своєчасне проведення семінарів, засідань творчих груп, майстер-класів у відповідності з планом роботи ММК на базі навчальних закладів у 2015/2016 н.р.

8.9. Використовувати діагностування, експертну оцінку рівня знань, умінь і навичок учнів з окремих предметів, рівня майстерності і компетентності вчителів, аналізувати і узагальнювати матеріали та використовувати одержані дані для ефективного проведення шкільних методичних об`єднань, методичних, педагогічних рад тощо.

8.10. Використовувати атестацію, конкурси, творчі звіти та інші форми і способи для заохочення, росту професійної майстерності і результативності праці педагогів, розвитку їх творчої активності.

8.11. Видати наказ про організацію методичної роботи в навчальному закладі у 2015/2016 н.р.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного кабінету Даньків І.З.
Начальник управління О. Ю. Бабунич

Даньків

3 31 62
Додаток 1

до наказу управління освіти

Ужгородської міської ради

від 08.09. 2015 р. № 198
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

НАКА З
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р за N 1330/20068
НАКА З
Племінне свідоцтво (сертифікат) великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід
НАКА З
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
НАКА З
...
НАКА З
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
НАКА З
Облік руху прекурсорів здійснюється юридичними і фізичними особами при виробництві, зберіганні, перевезенні і реалізації
НАКА З
Про утворення робочої групи «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України»
НАКА З
...
НАКА З
Львівським обласним дитячим еколого-натуралістичним центром проведено обласний етап IV Міжнародного екологічного конкурсу «Світ,...
НАКА З
Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка