НАКА З


НазваНАКА З
Дата05.03.2016
Розмір96.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Н А К А З


___________________

Київ

№ _____________

Про утворення робочої групи «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України»
Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та Протоколу засідання Національної ради реформ під головуванням Президента України Порошенка П.О. від 17 лютого 2015 року, з метою підвищення ефективності процесу реформування у сфері охорони здоров’я

НАКАЗУЮ:

1. Утворити робочу групу «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Цільова команда реформ), затвердивши її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України», що додається.

3. Начальнику Управління реформ системи охорони здоров’я Надутому К.О. організувати проведення першого засідання Цільової команди реформ не пізніше 25 лютого 2015 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр О. КВІТАШВІЛІ

Перший заступник Міністра

О. Павленко

Заступник Міністра –

керівник апарату
А. Терещенко

Заступник Міністра

Н. Лісневська


Начальник Управління реформ системи охорони здоров’я

К. Надутий


Начальник Адміністративного управління

І. Величко

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції


О. Левченко

Директор Юридичного

департаменту


А. Пивоваров

Керівник Патронатної служби Міністра охорони здоров’я України

В. КабаковРеєстр розсилки:

до справи – 2 прим.

структурні підрозділи МОЗ України – 17 прим..

всього: – 17 прим.


Карпінська Л.Г., 226-23-31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

________ № _____
ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу «Цільова команда реформ

при Міністерстві охорони здоров’я України»
1. Робоча група «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – ЦКР) утворюється з питань стратегічного планування, узгодження позицій, ефективних шляхів та механізмів реалізації завдань з реформування системи охорони здоров’я.

Метою діяльності ЦКР є: розробка пропозицій, формування програмних засад, їх узгодження із зацікавленими державними органами, інститутами громадянського суспільства, міжнародною спільнотою та вироблення ефективних механізмів їх реалізації, аналіз моніторингу впровадження реформ – для досягнення європейських стандартів, створення нової системи охорони здоров’я, забезпечення права громадян на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

2. До складу ЦКР входять: проектний менеджер від Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ; представники структурних підрозділів МОЗ України, задіяних до процесу реформування; представники інших суміжних міністерств, державних установ, місцевих органів влади; представники Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

До складу ЦКР можуть входити представники: Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України; стратегічних дорадчих груп стратегічних консультантів; відповідних міжнародних організацій; неурядових організацій, професійних та бізнес-асоціацій (юристи, аудитори тощо); інші експерти та фахівці.

Загальна кількість учасників робочої групи: 10 – 15 осіб.

Міністр охорони здоров’я України призначає керівника ЦКР та затверджує персональний склад ЦКР.

3. Організаційною формою роботи ЦКР є засідання, які проводяться за потреби і скликаються керівником ЦКР. Засідання ЦКР є відкритими.

Засідання ЦКР є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Допускається дистанційна участь членів ЦКР з використанням засобів телеконференції, скайпзв’язку тощо.

Члени ЦКР можуть делегувати право голосу своїм представникам шляхом відповідного письмового подання керівнику ЦКР.

Інформаційне забезпечення діяльності ЦКР здійснюється шляхом електронного листування.

2
Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів (їх представників). У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос керівника ЦКР.

Під час засідань ведеться протокол. Протокол засідання ЦКР надсилається її членам та публікується на офіційному сайті МОЗ України.

4. Основними завданнями ЦКР є підготовка узгоджених пропозицій для розгляду керівництвом МОЗ України щодо:

  • пріоритетів реформи системи охорони здоров’я, логічно-послідовних кроків та механізмів реалізації завдань,

  • застереження можливих ризиків, необхідності коригування змісту реформи на основі аналізу моніторингових даних, суб’єктивних, непередбачуваних впливів та інших обставин тощо;

  • вироблення єдиної державної політики, напрацювання стратегії розвитку системи охорони здоров’я на середньо- та довгостроковий період;

  • формування/внесення змін до нормативно-правового забезпечення діяльності системи охорони здоров’я з урахуванням реалізації заходів реформування;

  • ресурсної підтримки процесів розроблення і впровадження реформ;

  • взаємодії усіх гілок влади, неурядових, професійних та бізнес-об’єднань, органів місцевого самоврядування та громадянського суспільства для сприяння процесу реформ системи охорони здоров’я.

У своїй діяльності ЦКР керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, дорученнями МОЗ України, міжнародними угодами і зобов’язаннями України, зокрема Угодою про Асоціацію з Європейським Союзом, а також цим Положенням.

ЦКР для виконання покладених на неї завдань співпрацює зі структурними підрозділами МОЗ України, іншими допоміжними органами і службами, має право залучати за згодою зацікавлених центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових та інших установ й організацій для роботи їх працівників, а також вітчизняних та іноземних учених і фахівців з питань, що належать до її повноважень.

5. Очікувані результати роботи:

  • розроблення проекту Концепції реформування охорони здоров’я в Україні. Термін – березень 2015 року;

  • розроблення нормативно-правових актів з питань реформування та стратегічного розвитку охорони здоров’я. Термін: згідно з визначеними дорученнями строків;

  • аналіз реалізації заходів реформ та їх ефективності. Термін – щомісяця;

  • підготовка інформаційно-аналітичних звітів про стан виконання реформ системи охорони здоров’я. Термін – згідно з дорученнями.


Начальник Управління реформ

системи охорони здоров’я К. Надутий
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

_______№ _____
Склад робочої групи «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України»

з/п


Категорія представництва

Прізвище, ім’я та

по батькові

Посада за основним місцем роботи/

громадська діяльність


Керівник робочої групи «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України»

Надутий

Костянтин Олександрович

начальник Управління реформ системи охорони здоров’я;

Проектний менеджер від Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ

делегована особа

Адміністрація Президента України, проектний менеджер від Проектного офісу з координації розроблення та впровадження реформ;

Представники Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я

делегована особа

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України (за згодою);


Представники Урядового офісу з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Кузьо

Микола Степанович

перший заступник директора Урядового офісу з питань Європейської інтеграції (за згодою);

Представники МОЗ України

Хотіна

Світлана Григорівна

директор Департаменту медичної допомоги;

Купліванчук

Анжела Володимирівна

в.о. директора Фінансово-економічного департаменту;

Григоренко

Алла Анатоліївна


начальник Управління громадського здоров'я;

Коношевич

Людмила Володимирівна

начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;

Представники Стратегічної дорадчої групи при МОЗ України

Курпіта

Володимир Іванович

голова експертної групи Стратегічної дорадчої групи з питань реформування системи охорони здоров’я України при МОЗ України (за згодою);

Представники міжнародних організацій

Перегінець

Ігор Богданович

заступник Представника Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні (за згодою);

Представники громадських організацій

Ябчанка

Олександр Володимирович

менеджер групи з реформування системи охорони здоров’я Громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» (за згодою);

Представники професійних та бізнес-асоціацій

Гришан

Юрій Петрович

голова комітету Ліги страхових організацій України з питань медичного страхування, директор Страхового товариства «Іллічівське» (за згодою)

Коваль

Вікторія Миколаївна

голова Профспілки працівників охорони здоров’я України (за згодою);

Представники інших суміжних міністерств

Чумакова

Олена Олександрівна

начальник відділу економіки охорони здоров’я Департаменту економіки соціальної та гуманітарної сфери Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою);

Експерти та фахівці

Лєхан

Валерія Микитівна

завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Начальник Управління реформ системи охорони здоров’я К. Надутий

Схожі:

НАКА З
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р за N 1330/20068
НАКА З
Племінне свідоцтво (сертифікат) великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід
НАКА З
Роботу методичного кабінету управління освіти спрямувати на подальшу реалізацію науково-методичної теми
НАКА З
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
НАКА З
...
НАКА З
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
НАКА З
Облік руху прекурсорів здійснюється юридичними і фізичними особами при виробництві, зберіганні, перевезенні і реалізації
НАКА З
...
НАКА З
Львівським обласним дитячим еколого-натуралістичним центром проведено обласний етап IV Міжнародного екологічного конкурсу «Світ,...
НАКА З
Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка