Тема № Особливості цивільного процесу. Специфіка господарського


Скачати 20.55 Kb.
НазваТема № Особливості цивільного процесу. Специфіка господарського
Дата08.04.2013
Розмір20.55 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Географія > Закон

Тема № 8. Особливості цивільного процесу. Специфіка господарського

процесу.

(З год.)

 1. Завдання цивільного судочинства.

 2. Поняття, значення та система принципів цивільного процесу.

  1. Поняття та сутність цивільної юрисдикції.

  2. Підсудність цивільних справ.

  3. Процесуальні строки та судові витрати у цивільних справах.

  4. Заходи процесуального примусу.

  5. Учасники цивільного судочинства.

  6. Загальна характеристика процесуальних стадій розгляду цивільних справ.

  7. Рішення і ухвали суду при розгляді цивільних справ.

  8. Особливості розгляду судових справ в порядку наказного провадження.

  9. Загальні положення окремого провадження.

10.Інститут перегляду судових рішень в цивільному процесі.

11.Завдання та функції господарського судочинства.

   1. Суб'єкти господарських процесуальних правовідносин та їх класифікація.

   2. Судові витрати та процесуальні строки у господарському процесі.

   3. Докази і доказування у господарському процесі.

   4. Види судових рішень у господарському судочинстві. Підстави для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами.

   5. Виконання рішень в цивільному та господарському процесах.
Література:

Основна:

    1. Цивільний процесуальний кодекс України. - С.: ТОВ «ВВП НОТІС», 2012. - 168 с.

    2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798- XII. Електронний ресурс. Режим доступу: Ьйр://2акоп1 .га<іа.§оу.иаЛа\У5/зЬо^/1798-12

    3. Закон України Про Конституційний Суд України від 16.10.1996 № 422/96-ВР Електронний ресурс. Режим доступу: Ьир://2акоп2.га(1а.§оу.иа/1а\¥з/з]іо\у/422/96-вр

    4. В. Тихий Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України. - 2012. - №1-2. - С. 97-110.

    5. Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства // Право України. - 2011. - № 10. - С. 63 - 76.

    6. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві // Право України. - 2011. - № 10. - С. 77 - 88.

Додаткова:

4.Удальцова І. Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві Право України. - 2011. - № 10. - С. 99 - 106.

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Практичні заняття допомагають слухачам глибше оволодіти нормативно-правовими джерелами господарського права. Плани практичних занять...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ
Кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та цивільного процесу
1. ВСТУП Навчальний курс включає до себе поняття про предмет і систему...
Курс цивільного процесу передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекційні, практичні заняття, колоквіуми, експериментальні...
Конспект з курсу «Цивільне право України»
Поняття, завдання цивільного процесу. Поняття цивільного процесуального права, його предмет, система
Джерела господарського права. Роль судової практики та звичаїв в системі господарського права
Щодо проблем визначення та співвідношення понять «джерело» та «форма» у теорії права. Проблеми визначення джерел господарського права...
Диплом європейського зразка та додаток до нього
Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Інституті педагогіки, психології та інклюзивної освіти...
На доктринальному рівні виокремлюють такі етапи становлення та розвитку господарського права
Норми, які стосувалися винятково або переважно торгівлі, існували ще у праві рабовласницького устрою як частина цивільного права
На доктринальному рівні виокремлюють такі етапи становлення та розвитку господарського права
Норми, які стосувалися винятково або переважно торгівлі, існували ще у праві рабовласницького устрою як частина цивільного права
Наука як історично визначений процес отримання нового знання. Винекненн...
Наука як історично визначений процес отримання нового знання. Винекненн науки: передумови та характеристики. Етапи розвитку науки....
План Види суб'єктів господарського права Методи господарського права
Методи господарського права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка