Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму


Скачати 52.49 Kb.
НазваУмови проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму
Дата31.03.2013
Розмір52.49 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Фізика > Конкурс
Умови проведення

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських

проектів еколого-натуралістичного напряму

І. Загальні положення

1.1. Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів до винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

1.2. Завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та підтримка учнів, які мають здібності до винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

 • створення умов для оволодіння учнівською молоддю поглибленими знаннями з основ природничих наук, її професійного самовизначення;

 • пошук нових форм, методів і моделей організації науково-дослідницької діяльності з учнями загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр (далі - ЛОДЕНЦ).

II. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два тури:

I тур: відбірковий (заочний);

II тур: очний.

2.2. Для участі в очному турі Конкурсу необхідно надіслати заявку на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму за формою згідно з додатком тези винахідницького або раціоналізаторського проекту на поштову адресу: 79026, м.Львів, вул..І.Франка, 133 та на електронну адресу: е-mail: lodenc@ukr.net

Журі Конкурсу розглядає подані учасниками заочного туру конкурсні матеріали і визначає учасників очного туру.

2.3. Програма обласного етапу Конкурсу включає стендовий (постерний) захист власного винахідницького або раціоналізаторського проекту в таких номінаціях:

 • біологія;

 • ресурси енергозбереження;

 • екологічно безпечні технології та прикладна екологія;

 • фізика;

 • хімія;

 • медицина та охорона здоров'я;

 • сільськогосподарське дослідництво та винахідництво;

 • науки про Землю (географія, геологія);

 • психологія;

 • інженерні науки;

 • комп'ютерні науки та штучний інтелект.


2.4. Учасники Конкурсу мають право представляти винахідницькі або раціоналізаторські проекти в кількох номінаціях за умови представлення різних проектів.

III. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 15 років включно.

3.3. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або у складі команди, до якої входять дві або три особи.

IV. Вимоги до тез і проектів, критерії оцінювання

4.1. Вимоги до тез:

4.1.1. Об'єм тез до винахідницьких або раціоналізаторських проектів не повинен перевищувати 2 сторінки формату А4 (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 12; міжрядковий інтервал - 1,5; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також світлини оформляються окремим додатком. Тези подаються державною мовою.

4.1.2. У тезах зазначаються такі дані: прізвище та ім'я автора; найменування навчального закладу; клас; контактний телефон, електронна адреса (за наявності); мета і завдання проекту; строки проведення дослідження; методи дослідження та його складові; результати дослідження та їх аналіз (основні графіки, таблиці); висновки (практичне значення, доцільність); бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посилання на використані веб-сайти).

4.2. Проекти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під керівництвом наукового керівника - фахівця в певній галузі науки (наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

4.3. Під час презентації проекту учасник повинен використовувати стенд (постер).

Розміри стенда:

габарити стенда - 120 х 120 см;

розмір центральної частини - 60 х 120 см.
На стенді мають бути відображені мета й завдання, матеріали та методи дослідження; короткий зміст експерименту; опис отриманих результатів (таблиці, графіки, фотографії, малюнки тощо); висновки (доцільність, можливість використання).

Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) використовуються лише після згадування повного терміна.

Оформлення заголовка: перший рядок має містити назву проекту великими літерами; другий рядок - ініціали, прізвище автора (або прізвища авторів); третій рядок - повне найменування навчального закладу; четвертий рядок - вчене звання, ініціали, прізвище наукового керівника. Далі конспективно викладається основний зміст доповіді.

Ілюстративний матеріал має займати не менше половини площі стенда.

Розмір шрифту в тексті - не менше 20 пт.

4.7. Учасники Конкурсу мають право представити журнал дослідження, патент на винахід або заявку на патент, комп'ютерну презентацію роботи.

4.8. Захист винахідницьких і раціоналізаторських проектів оцінюється за такими критеріями:

1 Актуальність проекту

2 Творчий підхід та наукова новизна дослідження

3 Наукова обґрунтованість дослідження

4 Методологічні підходи до ведення наукового дослідження

5 Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

6 Вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків

7 Придатність проекту для практичного застосування

8 Робота в команді, взаємодія (для командних робіт)

V. Журі Конкурсу
5.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об'єктивності оцінювання винахідницьких і раціоналізаторських проектів учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу.

5.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

5.3. Склад журі затверджується наказом департаменту з питань освіти, науки, сім»ї та молоді Львівської ОДА.
VІ. Визначення, нагородження переможців і призерів
6.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

6.2. Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

6.3. У разі рівної кількості балів переможцем у номінації визначається

учасник, який набрав більше балів за критерій "Актуальність проекту".

6.4. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються грамотами департаменту з питань освіти, науки, сім»ї та молоді Львівської ОДА.

6.5. Наукові керівники переможців і призерів Конкурсу нагороджуються подяками департаменту з питань освіти, науки, сім»ї та молоді Львівської ОДА.

ЗАЯВКА

на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму


 1. Номінація:


2. Тема роботи:
3. Прізвище:
4. Ім'я:
5. По батькові:
6. Вік: років.
7. Найменування загальноосвітнього навчального закладу:
8. Клас:
9. Місце проживання: _
10. Науковий керівник:

(прізвище, ім'я, по батькові)______________________________________

(місце роботи, посада)__________________________________________
11. Контактний телефон, електронна адреса (за наявності):

(посада керівника закладу) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Схожі:

Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницького...
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницького проектування та винахідництва (далі − Конкурс) є щорічним індивідуально-командним...
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
Нагородити грамотами Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного центру переможців конкурсу “Парки – легені міст і сіл”...
Конкурсу в номінації поробка
Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного центру проведений обласний етап VI Міжнародного екологічного конкурсу
Конкурсу в номінації поробка
Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного центру проведений обласний етап VI Міжнародного екологічного конкурсу
ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
На виконання наказу Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного центру від 10 грудня 2010 №63 року проведено обласний...
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний центр провів очний тур обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних...
Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних...
Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів віком від 9 до 11 років включно (далі учні)...
Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Вчимося заповідати»
України на 2000-2015 роки”, де передбачено збільшення площі земель природно-заповідного фонду до 10,4 на 2015 рік, а площу національної...
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом...
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких та винахідницьких проектів «Біологія, екологія, сільське господарство». Конкурс проводився...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка