Тема: Історія механіки. Початковий етап розвитку механіки (2 год.)


Скачати 148.37 Kb.
НазваТема: Історія механіки. Початковий етап розвитку механіки (2 год.)
Дата24.02.2016
Розмір148.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
СЕМІНАР №1
Тема: Історія механіки. Початковий етап розвитку механіки

(2 год.)
Питання до семінару


 1. Загальні уявлення про механічну форму руху в механіці. Джерела класичної механіки.

 2. Механіка давнього світу. Натурфілософія Аристотеля.

 3. Праці Архімеда та їх значення.

 4. Механіка Леонардо да Вінчі.

 5. Відкриття законів руху планет. Перша глобальна природнича революція. Вчення Коперника. Закони Кеплера.

 6. Попередники Ньютона - Галілео Галілей, Рене Декарт (Кортез) , Гюйгенс.


Література:

 1. Бублейников А.П. Законы движения. - М.: Наука, 1965.

 2. Іванов Б.Л. У колыбели науки. - М.: Просвещение, 1989.

 3. Тарасов Л.В. Современная фізика на уроках физики. - М.: Б-ка учителя,1990. - 223 с.

 4. Бублейников А.П. Физика и опыт. - М.: Просвещение,1978.

 5. Спасский Б.И.История физики ч.1, ч.11.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 6. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 7. Кудрявцев П.С. История физики. - М.: 1989.

 8. Кудрявцев История физики и техники. - М.,1965.

 9. Пономарев Л.И.Под знаком кванта. - М.,1989.

 10. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М., 1989.

 11. Храмов Ю.А.Биография физики.- М,1988.

 12. Голин Г.М.Хрестоматия по истории физики.-М.1986.

 13. Кордун Г.Г. Історія фізики.- К.: Вища школа, 1980.


СЕМІНАР №2
Тема: Історія механіки. Ера Ньютона

(2 год.)
Питання до семінару


 1. Біографія І.Ньютона. Можливості застосування матеріалу при вивченні фізики у загальноосвітній школі.

 2. Наукові дослідження та відкриття Ньютона: основні поняття і закони механіки Ньютона. Використання історичного матеріалу при вивченні фізики у загальноосвітній школі.

 3. "Математичні начала натуральної філософії". Характеристика роботи.

 4. Ньютонівский науковий метод дослідження - "Правила умовиводів в фізиці".

 5. Ньютонівська система світу.

 6. Гук, біографія та вклад у розвиток механіки


Література:

 1. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. - М.: Б-ка «Квант” . - Вып.14. -1982.

 2. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики: с древнейших времен до конца XVIII века : монография/Я. Г. Дорфман. – 2007.

 3. Намов К. Коперник, Бруно, Галилей.- М.: Наука, 1987.

 4. Егоров П. Леонардо да Винчи.- М.: Просвещение.- 1976.

 5. Спасский Б.И.История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 6. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 7. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 8. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 9. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 10. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 11. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 12. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.

СЕМІНАР №3

Тема: Розвиток механіки після Ньютона. (2 год.)
Питання до семінару


 1. Побудова аналітичного апарату механіки матеріальної точки Л.Ейлером. Ейлер – засновник механіки твердого тіла.

 2. Даламбер, біографія, основні праці, вклад у розвиток механіки.

 3. Гамильтона біографія, основні праці, вклад у розвиток механіки.

 4. Лагранж, біографія, основні праці, вклад у розвиток механіки. Аналітична механіка Лагранжа.

 5. Проблеми механіки суцільних середовищ.

 6. Основні положення сучасної класичної механіки та межі її застосування.


Література:

 1. Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. - М.: Б-ка «Квант”. - Вып.14. -1982.

 2. Спасский Б.И.История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 3. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 4. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 5. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 6. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.

 10. Пономарев Л.И. Под знаком кванта - М.: Физматлит, 2006

 11. Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики - М.: Наука, 1985

 12. Милантьев В.П. История и методология физики - М.: РУДН, 2007


СЕМІНАР №4
Тема: Зародження уявлень про електричні і магнітні явища.

(2 год.)
Питання до семінару


 1. Зародження уявлень про електричні і магнітні явища.

 2. Вільям Гільберт - «батько науки про електрику».

 3. Основні електричні і магнітні поняття. Досліди Геріке, Франкліна, Ріхмана.

 4. Винахід лейденської банки.

 5. Основний закон електростатики - закон Кулона, та його відкриття.

 6. Електричний струм, праці Гальвані.

 7. Дослідження постійного електричного струму (Вольта, Ом, Петров, Кирхгоф).

 8. Висвітлення цих питань в шкільному курсі фізики.


Література:

 1. Тиле Р. Леонард Єйлер. - К.: Вища школа, 1983.

 2. Спасский Б.И.История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 3. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 4. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 5. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 6. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 7. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 8. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 9. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 10. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.

СЕМІНАР №5
Тема: Зародження електромагнетизму

(2 год.)
Питання до семінару


 1. Ерстед, біографія. Спостереження та досліди Ерстеда.

 2. Дослідження Ампера з взаємодії токів.

 3. Дослідження Фарадея. Ідея про електромагнітне поле. Відкриття і формулювання закону електромагнітної індукції.

 4. Зв'язок електричних і магнітних явищ ( Біо, Савар, Лаплас).

 5. Відкриття електрона.

 6. Електродинаміка Максвелла. Істрія відкриття рівнянь Максвелла.

 7. Розвиток електродинаміки з 19 до середини 20 сторіччя. (Роль російських учених у розвитку електротехніки (Д.О.Лачинов, П.М.Яблочков, В.М.Чиколєв, О.М.Лодигін, М.М.Бенардос, М.Г.Слав`янов, М.О.Доліво-Добровольський).

 8. Дослідження М.Депре, Т.Едісона, М.Тесла.


Література:

 1. Тиле Р. Леонард Єйлер. - К.: Вища школа, 1983.

 2. Спасский Б.И.История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 3. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 4. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 5. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 6. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 7. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 8. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 9. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 10. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.СЕМІНАР №6

Тема: Історія розвитку оптики (2 год.)
Питання до семінару


 1. Оптичні явища в уявленнях давніх мислителів.

 2. Закони геометричної оптики. Принцип Ферма. Явище дисперсії світла (Марци, Ньютон). Явище дифракції світла (Грімальді, Гук, Френель). Теорія поперечних хвиль Френеля.

 3. Корпускулярна теорія світла Ньютона.

 4. Хвильова теорія світла (Гюйгенс, Юнг, Френель). Т.Юнг і відкриття принципу інтерференції, вимірювання ним довжин світлових хвиль.

 5. Е.Малюс і відкриття поляризації світла. Закони Малюса. Закон Брюстера.

 6. Висвітлення цих питань в шкільному курсі фізики.


Література:

 1. Бродянский В.М. Вечный двигатель – прежде и теперь. - М.: Энергоиздат, 1989.

 2. Спасский Б.И.История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 3. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 4. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 5. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 6. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 7. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 8. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 9. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 10. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.


СЕМІНАР №7

Тема: Історія розвитку оптики. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. (2 год.)
Питання до семінару


 1. Боротьба хвильової і корпускулярної теорії.

 2. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

 3. Фотоелектричний ефект (Герц, Гальвакс, А.Риги, Столетов).

 4. Досліди Комптона.

 5. Вимірювання швидкості світла (Галілей, Рьомер, Струве, Майкельсон, Івенсон).

 6. Висвітлення цих питань в шкільному курсі фізики.


Література:

 1. Бродянский В.М. Вечный двигатель – прежде и теперь. - М.: Энергоиздат, 1989.

 2. Спасский Б.И.История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 3. Храмов Ю.А.Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 4. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 5. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 6. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 7. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 8. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 9. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 10. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.


СЕМІНАР №8
Тема: Історія створення теорії відносності. «Парадокси» теорії відносності. (2 год.)
Питання до семінару


 1. Основні уявлення про загальну теорію відносності.

 2. Історія створення загальної теорії відносності.

 3. Історія створення А. Ейнштейном спеціальної теорії відносності та її значення для науки.

 4. Динаміка спеціальної теорії відносності.

 5. «Парадокси» теорії відносності та їх пояснення.

 6. Висвітлення цих питань в шкільному курсі фізики.


.

Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.


СЕМІНАР №9
Тема: Історія розвитку термодинаміки. Закон збереження і перетворення енергії. (2 год.)
Питання до семінару 1. Джерела уявлень про теплоту. Ідея Платона про теплород, як носій тепла.

 2. Ідеї тепло, як стан руху внутрішніх частин тіл (Бойль, Гук, Бернуллі, Ейлер). Боротьба цих ідей.

 3. Вимірювання температури. Різні шкали температур. Цикл Карно.

 4. Створення термодинаміки як науки про вивчення теплової форми руху матерії (Кельвін, Клаузиус). Клаузіус засновник кінетичної теорії газів.

 5. Розвиток ідей Клаузіуса в працях Максвела.

 6. Висвітлення цих питань в шкільному курсі фізики.


Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.


СЕМІНАР №10
Тема: Історія розвитку термодинаміки. (2 год.)
Питання до семінару


 1. Основи класичної термодинаміки - нульовий, перший, другий, третій початки термодинаміки.

 2. Загальний закон збереження і перетворення енергії (Майєр, Гельмгольц, Джоуль).

 3. Молекулярно-кінетичні уявлення про сутність теплоти. Ідеї Клаузіуса та їх розвиток у роботах Максвела (кінетична теорія газів). Абсолютно чорне тіло.

 4. Виникнення термодинаміки фізико-хімічних систем (Д.І.Менделеєв, Я.-Д.Ван-дер Ваальс, Т.Ендрюс, Д.П.Коновалов).

 5. Дослідження О.Г.Столєтова, Б.Б.Голіцина, Київської школи М.П.Авенаріуса критичного стану речовини.

 6. Роботи по зрідженню газів (М.Фарадей, Р.Пікте, Дж.Дюар, Г.Каммерлінг-Оннес).

 7. Висвітлення цих питань в шкільному курсі фізики.


Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.


СЕМІНАР №11
Тема: Від атомних гіпотез до квантової механіки.

Історія атому. (2 год.)
Питання до семінару:


 1. Особлива роль атомної гіпотези в розвитку фізики та уявлень про матерію.

 2. Виникнення уявлень про атом (давньогрецький атомізм - Демокрит, Епікур, Лукреций, Аристотель, атомні уявлення в 17 столітті - Декарт, Бойль и Ньютон).

 3. Наукова основа атомної гіпотези. Дж. Дальтон – батько хімічної атомної теорії.

 4. Докази існування атомів ( Ломоносов, Лавуазье, Ейнштейн).

 5. Висвітлення цих питань в шкільному курсі фізики.


Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.

 10. Книги з серії «ЖЗЛ»: Е.Резерфорд, В.Рентген, Д.Менделєєв, Марія Кюрі.


СЕМІНАР №12
Тема: Від атомних гіпотез до квантової механіки. Моделі атома.

(2 год.)
Питання до семінару: 1. Кельвін та його модель атома.

 2. Модель атома Перрена.

 3. Моделі будови атома (М.О.Морозов, Б.М.Чичерін, У.Томсон, Дж.-Дж.Томсон).

 4. 1.Д.І.Менделєєв та його внесок у розвиток фізики.

 5. Відкриття рентгенівських променів (В.Рентген) і явища радіоактивності (А.Беккерель).

 6. Дослідження М.Склодовською-Кюрі і П.Кюрі явища радіоактивності.

 7. Теорія радіоактивного розпаду Е.Резерфорда. Атомна модель Резерфорда. Відкриття Е.Резерфордом ядра атома.Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.

 10. Книги з серії «ЖЗЛ»: Е.Резерфорд, В.Рентген, Д.Менделєєв, Марія Кюрі.


СЕМІНАР №13
Тема: Від атома Бора до квантової механіки. (2 год.)
Питання до семінару:


 1. Атом Бора та його значення. Формула Бальмера. Протиріччя постулатів Бора.

 2. Початок створення квантової фізики (де Бройль). Ідеї Бройля про хвильову природу матерії як приклад теоретичних досліджень.

 3. Створення основ квантової механіки (Луї де Бройль, М.Борн, В.Ґейзенберг, В.Паулі, П.Дірак, Е.Шредінгер).

 4. Рівняння Шредингера.

 5. Парадокси квантової механіки.

 6. Проблема атомного ядра.

 7. Подальший розвиток квантової фізики радянськими теоретиками (М.М.Боголюбов, Л.Д.Ландау, І.Є.Тамм, В.О.Фок, Я.І.Френкель, І.М.Франк).


Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.


СЕМІНАР №14
Тема: Внесок українських і російських учених у розвиток фізики. Розвиток ядерної фізики в нашій країні (2 год.)
Питання до семінару

1.Практичне застосування керованих ядерних реакцій (І.В.Курчатов). Перша у світі атомна електростанція, атомні криголами.

2.Досліди з одержання реакції термоядерного синтезу.

3.Дослідження радянських учених у галузі фізики плазми і керованих термоядерних реакцій (І.В.Курчатов, А.Д.Сахаров, І.Є.Тамм, М.М. Боголюбов, Л.А.Арцимович, М.О.Леонтович, Є.П.Веліхов, Б.Б.Кадомцев, М.Г.Басов, Г.І.Будкер, К.Д.Синельников, В.Т.Толок).

4.Створення прискорювачів елементарних частинок (І.В.Курчатов, А.Д.Сахаров, Д.В.Скобельцин, А.П.Александров, Д.І.Блохінцев, В.Й.Векслер, В.О.Легасов, А.О.Логунов, Г.М.Фльоров, П.О.Черенков, Б.П.Константинов, А.П.Комар, М.В.Пасічник, О.Ф.Німець).

5. Отримання штучних алмазів.

 1. Запуск перших у світі радянських штучних супутників Землі (М.І.Кибальчич, К.Е.Ціолковський, Ф.А.Цандер, С.Корольов).

7. Історія розвитку кафедри фізики твердого тіла.
Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.

СЕМІНАР №15
Тема: Сучасна фізична картина світу (2 год.)
Питання до семінару


 1. Сучасна фізична картина світу (СФКС).

 2. Сучасний стан знань про фізичну будову мікро- і макросвіту.

 3. Світ елементарних частинок.

 4. Фундаментальні постійні фізики.

 5. Всесвіт. Теорія великого вибуху і СФКС.

 6. Основні напрями формування поняття фізичної картини світу та використання елементів історизму у навчанні фізики.Література:


 1. Спасский Б.И. История физики. - Ч.1, Ч.2.- М.: Изд-во Московского университета,1977.

 2. Храмов Ю.А. Физики. Биографический справочник.- К.: Наукова думка, 1977.

 3. Кудрявцев П.С. История физики. - М., 1989.

 4. Кудрявцев П.С. История физики и техники . - М.,1965.

 5. Пономарев Л.И. Под знаком кванта. - М,1989.

 6. Развитие физики в России. - Ч.1, Ч.2. - М.,1989.

 7. Храмов Ю.А. Биография физики. - М, 1988.

 8. Голин Г.М. Хрестоматия по истории физики. – М,1986.

 9. Кордун Г.Г. Історія фізики. – К.: Вища школа, 1980.

 10. На пути к пониманию феномена времени. Конструкции времени в естествознании. Методология. Физика. Биология. Математика. Теория систем : сборник научных трудов/под ред. А. П. Левич. – 2009

 11. История и философия науки : учебное пособие /под ред.: Ю. В. Крянев, Л. Е. Моторина. – 2011

 12. Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики – М.: Наука, 1985

 13. Милантьев В.П. История и методология физики – М.: РУДН, 2007

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ ФІЗИКИ
1.На початку кожного семінарського заняття проводиться перевірочна самостійна робота з теми семінару (у вигляді тестування), тому студент має бути готовим з усіх питань семінару.

2.Далі студенти доповідають з певного питання (один основний доповідач і один опонент). Опонент доповнює основну доповідь. Інші студенти задають додаткові запитання доповідачу.

3. Під час доповіді враховується наявність презентації, її якість, вільне володіння матеріалом теми, емоційність та мова доповіді, вміння робити висновки.

4. Враховується активність інших студентів, вміння ставити запитання, володіння додатковим матеріалом.

5. Враховується володіння шкільним курсом фізики, зокрема, знання зв`язку історичних фактів з програмою основної та старшої школи.

Схожі:

Цієї презентації Елементи квантової механіки. Цей розділ містить...
...
Цієї презентації Елементи квантової механіки. Цей розділ містить...
Я, Пешеходіна Маріанна Аліханівна, учениця 11-Б класу 4 групи УМЛ НМУ імені О. О. Богомольця. В майбутньому мрію стати лікарем! Захоплююсь...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Програму затверджено на кафедрі теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем №7 від “ 28 ” січня 2015 р
Інформаційні системи і технології на виробництві
Лектор: Морозова О.І., доцент кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем, к т н
Олександр Іванович Кухтенко
Відомий вчений у галузі механіки та технічної кібернетики, академік АН Української РСР (з 1971 р., член-кореспондент із 1964 р.)
Кафедра теоретичної і будівельної механіки
Задачами розрахунку є вибір ЕД для привода, а також розрахунок кутових швидкостей, частот обертання і крутних моментів на валах
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
План Предмет і методи біофізики, зв’язок з іншими науками. Основні розділи біофізики. 2
Основні поняття механіки поступального та обертального рухів. Рівняння руху, закони збереження
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ На ступінь доктора наук
Бондаренко В. Г. Параболічне рівняння на рімановому многовиді: (01. 01. 02) / НАН України, Ін-т приклад математики та механіки. —...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка