Інформаційні системи і технології на виробництві


Скачати 19.67 Kb.
НазваІнформаційні системи і технології на виробництві
Дата27.02.2016
Розмір19.67 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Інформаційні системи і технології на виробництві

Обсяг модуля: Загальна кількість годин – 180 годин (6 кредитів ECTS).
Лектор: Морозова О.І., доцент кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем, к.т.н.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація інформаційних систем і технологій управління матеріальними потоками підприємства, їх структура та функції, техніка та технологія створення, безпека, ефективність впровадження та стандартизація, а також нові інтегровані технології формування, обробки, систематизації та представлення даних в логістичних системах і системах управління на виробництві.

Міждисциплінарні зв’язки: інформатика, інформаційно-комунікаційні системи і технології в логістиці, системи штучного інтелекту, логістика, моделювання та імітація технічних систем, тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Інформаційні системи та їх характеристики.

2. Інформаційні технології та інформаційна безпека в логістичних системах на виробництві.

Завдання навчальної дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології на виробництві» є здобуття теоретичних знань з організації інформаційної системи логістики на виробництві; застосування сучасних інформаційних технологій у логістиці; формування навичок прийняття управлінських рішень з логістики за допомогою інформаційних систем та технологій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- принципи організації інформаційних потоків у логістичній системі підприємства;

- методологію проектування інформаційної системи на виробництві;

- функціональні та забезпечуючи характеристики інформаційної системи на виробництві;

- сучасні інформаційні технології та їх застосування на виробництві;

вміти:

- розробити проект інформаційної системи на виробництві;

- сформувати функціональну підсистему інформаційної системи на виробництві;

- використовувати різноманітні програмні продукти для автоматизації управління логістичними операціями і процесами;

- приймати управлінські рішення з логістики за допомогою новітніх інформаційних технологій;

мати уявлення:

- про сучасні інформаційні системи і технології, які застосовують на виробництві;

- про структуру і принципи роботи комплексних інформаційних систем, і технології при забезпеченні бізнес-процесів у логістичній системі на виробництві.

Схожі:

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ Бодяєва...
Саме інформаційні системи і технології дозволяють одержати максимально корисну і оперативну інформацію для внутрішніх та зовнішніх...
ВКАЖІТЬ НА ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ НАСТУПНИМИ ТЕРМІНАМИ “ІНФОРМАЦІЙНІ...
Нформаційні системи (ІС) в широкому розумінні – будь-яка система обробки інформації. За галуззю застосування ІС можна розділити на...
Дисципліна «Інформаційні системи та технології» ЗМ №2. Системи обробки...
Створити нову робочу книгу з ім’ям наступної структури: Ind1 група Прізвище варіант xls
Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи...
Література: Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч посіб. 3-тє вид., перероб....
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
Звертатись: вул. Набережна Леніна, 18 Центр консалтингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА УПРАВЛІННІ
Звертатись: вул. Набережна Леніна, 18 Центр консалтингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля
Захист бакалаврських дипломних робіт
Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки 050101 – «Комп'ютерні науки» (спеціалізація «Інформаційні управляючі...
План Об’єктно-орієнтована технологія. Case-технологія
Література: Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч посіб. 3-тє вид., перероб....
Методичні вказівки
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація” для студентів спеціальностей “Технології та засоби телекомунікацій”, “Телекомунікаційні...
Володіння двома іноземними мовами (англійською, німецькою)
Сучасні ринкові відносини, світова глобалізація, швидкий розвиток наукових досліджень, нові інформаційні технології впливають на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка