Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1


Скачати 189.38 Kb.
НазваПерелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Дата18.12.2013
Розмір189.38 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Завдання І рівня складності:

(передбачають вибір однієї вірної відповіді)

1. До окисно-відновних методів кількісного визначення відноситься:

 1. Ацидиметрія

 2. Аргентометрія

 3. Тіоціанометрія

 4. Йодометрія

 5. Комплексонометрія

2. Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки” підлягають:

1. Розчини для ін’єкцій

2. Настої, відвари

3. Розчини вмс

4. Колоїдні розчини

5. Спиртові розчини

3. Охолодження реакційної суміші до 0-5 0С та повільного титрування вимагає метод кількісного визначення:

1. Йодометрія

2. Нітритометрія

3. Комплексонометрія

4. Аргентометрія

5. Гравіметрія

4. За допомогою рефрактометра визначається:

 1. Кут обертання

 2. Масова частка

 3. рН розчину

 4. Показник заломлення розчину

 5. Оптична густина розчину

5. Для виявлення домішки іонів заліза, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Кислотою бензойною

 2. Кислотою сірчаною

 3. Кислотою тіогліколевою

 4. Кислотою сульфаніловою

 5. Кислотою саліциловою

6. При кількісному визначенні калію йодиду методом аргентометрії (за методом Фаянсу) як індикатор використовують:

 1. Калію хромат

 2. Натрію еозинат

 3. Заліза (ІІІ) амонію сульфат

 4. Натрію нітропрусид

 5. Дифенілкарбазид

7. Титрантом при прямому броматометричному методі кількісного визначення лікарських засобів є розчин:

 1. Йодхлориду

 2. Калію йодату

 3. Натрію нітриту

 4. Калію броміду

 5. Калію бромату

8. рН розчинів лікарських засобів визначають методом:

 1. Рефрактометрії

 2. Хроматографії

 3. Перманганатометрії

 4. Потенціометрії

 5. Нейтралізації

9. Методом комплексонометрії кількісно визначають лікарські засоби:

 1. Фенолів

 2. Кислот

 3. Бору

 4. Натрію

 5. Цинку

10. Вода очищена відповідає вимогам ДФУ, якщо її рН дорівнює:

 1. 3,3

 2. 10,0

 3. 8,5

 4. 6,8

 5. 2,0

11. Необхідні для синтезу кислоти хлористоводневої водень та хлор добувають:

  1. Взаємодією гранул цинку та кислоти сульфатної

  2. Скрапленням повітря

  3. Електролізом розчину натрію хлориду

  4. Електролізом розплаву натрію хлориду

  5. Розкладанням бертолетової солі

12. Натрію хлорид одержують очищенням:

 1. Крейди

 2. Піриту

 3. Кам’яної солі

 4. Бурової води

 5. Мармуру

13. Для ідентифікації йоду експрес-методом використовують:

 1. Розчин заліза (ІІІ) хлориду

 2. Розчин срібла нітрату

 3. Кислоту азотну

 4. Розчин калію йодиду

 5. Розчин крохмалю

14. У промисловості калію бромід добувають із:

1. Залізного купоросу

2. Каоліну

3. Бромисто-бромного заліза

4. Мідного купоросу

5. Апатитів

15. Джерелом промислового добування йоду є:

 1. Вода із свердловин (бурові води) нафтоносних районів

 2. Ашарит

 3. Доломіт

 4. Малахіт

 5. Тинкал

16. Явище сублімації характерне для:

 1. Калію йодиду

 2. Натрію хлориду

 3. Калію броміду

 4. Йоду

 5. Натрію йодиду

17. Для визначення домішки арсену за методом А використовують:

 1. Йодкрохмальний папір

 2. Лужний розчин калію тетрайодмеркурату

 3. Ртутно-бромідний папір

 4. Куркумовий папір

 5. Кислоту тіогліколеву

18. Лікарські засоби галогенидів кількісно визначають методом:

   1. Алкаліметрії

   2. Цериметрії

   3. Нітритометрії

   4. Осадження

   5. Ацидиметрії

19. Вихідними речовинами промислового добування натрію броміду є:

 1. Натрію гіпоброміт та вуглець

 2. Бром та калію гідроксид

 3. Бром та натрій

 4. Бром та залізні ошурки

 5. Трибромфенол та натрію гідроксид

20.Наявність якого індикатора передбачає кількісне визначення кислоти хлористоводневої методом нейтралізації:

 1. Метилового червоного

 2. Тропеоліну 00

 3. Натрію еозинату

 4. Мурексиду

 5. Крохмалю

21. Вихідною сировиною для добування водню пероксиду є:

 1. Натрію сульфід

 2. Кислота сульфатна

 3. Натрію тіосульфат

 4. Амонію сульфіт

 5. Кислота хлористоводнева

22. Еталонні розчини це -:

 1. стандартні розчини

 2. розчини для визначення недопустимих домішок

 3. розчини для визначення граничного вмісту специфічних допустимих домішок

 4. розчини – концентрати

 5. розчини для визначення граничного вмісту неспецифічних допустимих домішок

23. При розчиненні CaCl2 у воді спостерігається:

  1. виділення газу

  2. охолодження розчину

  3. зменшення об’єму розчину

  4. нагрівання розчину

  5. збільшення об’єму розчину

24. Обов’язкові види внутрішньоаптечного контролю згідно вимог Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки”:

 1. фізичний, хімічний, письмовий

 2. письмовий, органолептичний, контроль при відпуску

 3. письмовий, органолептичний, хімічний

 4. письмовий, опитувальний, органолептичний

 5. письмовий, хімічний, контроль при відпуску

25. Кількість молекул води у кристалогідраті натрію тіосульфату:

  1. десять

  2. сім

  3. шість

  4. три

  5. п’ять

26. При кількісному визначенні магнію сульфату рН = 9,5 – 10 обумовлює суміш:

 1. NH4OH та NaOH

 2. NH4Cl та NaOH

 3. Na2CO3 та NH4OH

 4. NaHCO3 та Na2CO3

 5. NH4Cl та NH4OH

27. Для кількісного хімічного експрес-аналізу лікарської форми можна відібрати:

 1. 5 мл розчину

 2. 10 мл розчину

 3. 0,1 мл розчину

 4. 1 мл розчину

 5. 100 мл розчину

28. Комплексонометрія відноситься до методів аналізу:

  1. фізичних

  2. хімічних

  3. біологічних

  4. фізико-хімічних методів

  5. мікрокристалоскопічних

29. Якісні реакції на лікарські засоби основані на таких аналітичних ефектах:

 1. зміна температури плавлення

 2. зміна температури кипіння

 3. зміна густини речовини

 4. виділення газоподібного продукту, утворення кольорового розчину або осаду

 5. зміна рН-середовища

30. Згідно з монографією ДФУ, при кількісному визначенні кислоти борної до реакційної суміші додають:

    1. Ацетон

    2. Діетиловий ефір

    3. Гліцерин, нейтралізований за фенолфталеїном

    4. Спирт, нейтралізований за фенолфталеїном

    5. Маніт

31. Борно-метиловий ефір, що утворюється при ідентифікації кислоти борної, горить полум’ям з:

 1. Синьою облямівкою

 2. Зеленою облямівкою

 3. Червоною облямівкою

 4. Фіолетовою облямівкою

 5. Жовтою облямівкою

32. Кальцію хлорид для медичного призначення добувають із:

 1. Сильвініту

 2. Магнезиту

 3. Кизериту

 4. Ашариту

 5. Крейди

33. Джерелом промислового добування натрію тетраборату є:

 1. Ашарит

 2. Карналіт

 3. Кізерит

 4. Кіновар

 5. Борокальцит

34. Адсорбційну здатність вугілля для медичного призначення підвищують шляхом обробки:

 1. Перегрітою водяною парою

 2. Киплячою водою

 3. Органічним розчинником

 4. Нітратною кислотою

 5. Розчином амоніаку

35. Аміачним методом Сольве добувають:

 1. Калію йодид

 2. Мепротан

 3. Натрію гідрокарбонат

 4. Натрію тетраборат

 5. Гексаметилентетрамін

36. Шляхом електролізу добувають:

 1. Калію бромід

 2. Натрію хлорид

 3. Натрію тіосульфат

 4. Водню пероксид

 5. Воду очищену

37. Водний розчин кислоти хлористоводневої концентрованої повинен мати реакцію середовища:

 1. Слабо кислу

 2. Сильно кислу

 3. Нейтральну

 4. Слабо лужну

 5. Сильно лужну

38. Який з наведених сульфідів металів має білий колір:

1. Сульфід цинку

2. Сульфід плюмбуму

3. Сульфід феруму

4. Сульфід меркурію

5. Сульфід аргентуму

39. Специфічним реактивом на водню пероксид є:

 1. Калію йодид

 2. Калію бромід

 3. Заліза (ІІ) сульфат

 4. Калію хромат

 5. Калію нітрит

40. Титрантом та індикатором при кількісному визначенні кальцію хлориду, згідно вимог ДФУ, є:

 1. натрію едетат, кислота кальконкарбонова

 2. Срібла нітрат, калію дихромат

 3. Амонію роданід, заліза (ІІІ) амонію сульфат

 4. Натрію гідроксид, фенолфталеїн

 5. Натрію нітрит, йодкрохмальний папірець


Завдання ІІ рівня складності:

(відповіді на тестові завдання цього рівня потребують підтвердження рівняннями реакцій)

1. Для виявлення домішки солі амонію (за методом А), згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Розчином натрію едетату

 2. Хлороформним розчином гідроксихіноліну

 3. Лужним розчином калію тетрайодомеркурату

 4. Розчином барію хлориду

 5. Розчином тіогліколевої кислоти

2. Для виявлення домішки алюмінію, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Розчином барію хлориду

 2. Хлороформним розчином гідроксихіноліну

 3. Розчином амонію оксалату

 4. Тіоацетамідним реактивом

 5. Реактивом метоксифенілоцтової кислоти

3. Для виявлення домішки важких металів, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Тіоацетамідним реактивом

 2. Розчином натрію нітриту

 3. Розчином амонію оксалату

 4. Розчином барію хлориду

 5. Реактивом метоксифенілоцтової кислоти

4. Для виявлення домішки хлоридів, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Розчинами амонію оксалату, амоніаку

 2. Розчинами кислоти сульфосаліцилової, аміачного буфера

 3. Розчинами срібла нітрату, кислоти нітратної

 4. Аміачним розчином срібла нітрату

 5. Розчинами ртуті (ІІ) нітрату, кислоти нітратної

5. Як індикатор при аргентометричному визначенні натрію хлориду за методом Мора використовують:

 1. Натрію еозинат

 2. Заліза (ІІІ) амонію сульфат

 3. Натрію нітропрусид

 4. Калію хромат

 5. Дифенілкарбазид

6. Для виявлення домішки нітратів в воді очищеній, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Розчинами калію перманганату, кислоти сірчаної розведеної

 2. Розчинами амонію оксалату, амоніаку

 3. Розчинами дифеніламіну, кислоти сірчаної

 4. Розчинами срібла нітрату, кислоти азотної розведеної

 5. Тіоацетамідним реактивом

7. Для виявлення домішки сульфатів, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Розчинами срібла нітрату, кислоти нітратної

 2. Розчинами барію хлориду, кислоти оцтової

 3. Розчинами амонію оксалату, амоніаку

 4. Розчинами кислоти саліцилової, амоніачного буфера

 5. Аміачним розчином срібла нітрату

8. Як індикатор при аргентометричному визначенні натрію хлориду за методом Фольгарда використовують:

 1. Калію хромат

 2. Натрію еозинат

 3. Заліза (ІІІ) амонію сульфат

 4. Натрію нітропрусид

 5. Дифенілкарбазид

9. Для виявлення домішки кальцію, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з наступними реактивами:

 1. Розчинами амонію оксалату, кислоти оцтової

 2. Розчинами срібла нітрату, кислоти нітратної

 3. Розчинами кислоти сульфосаліцилатної, кислоти хлористоводневої

 4. Розчином заліза (ІІІ) хлориду, пропанолу

 5. Розчинами натрію сульфіду, кислоти хлористоводневої

10. Для виявлення домішки речовин, що окиснюються в воді очищеній, згідно з ДФУ, слід провести реакцію з:

 1. Розчинами срібла нітрату, кислоти азотної розведеної

 2. Розчинами калію перманганату, кислоти сірчаної розведеної

 3. Розчинами амонію оксалату, амоніаку

 4. Розчинами дифеніламіну, кислоти сірчаної

 5. Тіоацетамідним реактивом

11. Для ідентифікації калію броміду та калію йодиду використовують реактив:

 1. Натрію кобальтинітрит

 2. Заліза (ІІІ) хлорид

 3. Кислоту хлористоводневу

 4. Кислоту азотну

 5. Калію піроантимонат

12. Для визначення специфічної домішки вільного хлору в лікарському засобі кислоти хлористоводневої концентрованої використовують:

 1. Дифеніламін, кислоту сірчану концентровану

 2. Марганцю (iv) оксид, хлороформ

 3. Срібла нітрат, кислоту азотну

 4. Калію йодид, хлороформ

 5. Лужний розчин калію тетрайодмеркурату

13. Катіон калію в субстанції калію хлориду можна визначити:

 1. Кислотою винною

 2. Кислотою оцтовою

 3. Кислотою лимонною

 4. Кислотою масляною

 5. Кислотою щавлевою

14. Хлориди в лікарських речовинах, згідно з ДФУ, ідентифікують реакцією з срібла нітратом. Осад, що утворюється, розчиняється в розчині:

 1. Кислоти азотної

 2. Натрію хлориду

 3. Амоніаку

 4. Формальдегіду

 5. Натрію гідроксиду

15. Як титрант при кількісному визначенні субстанції калію йодиду, згідно з ДФУ використовують:

 1. Розчин кислоти хлористоводневої

 2. Розчин калію йодату

 3. Розчин натрію гідроксиду

 4. Розчин натрію тіосульфату

 5. Розчин йоду

16. Водню пероксид кількісно визначають методом:

 1. Аргентометрії

 2. Ацидиметрії

 3. Перманганатометрії

 4. Комплексонометрії

 5. Алкаліметрії

17. Катіон натрію в субстанції натрію йодиду можна визначити:

калію піроантимонатом

Кислотою винною

Барію хлоридом

Калію фероціанідом

Натрію кобальтинітритом

18. Титрантом та індикатором при кількісному визначенні натрію тіосульфату є:

 1. Йод, крохмаль

 2. Срібла нітрат, калію дихромат

 3. Амонію роданід, заліза (ІІІ) амонію сульфат

 4. Натрію гідроксид, фенолфталеїн

 5. Натрію нітрит, йодкрохмальний папірець

19. Ідентифікувати натрію тетраборат можна за допомогою:

 1. Кислоти винної та нінгідрину

 2. Барію хлориду та етанолу

 3. Калію піроантимонату та куркуміну

 4. Натрію кобальтинітриту та куркуміну

 5. Дифеніламіну та куркуміну

20. Кількісне визначення натрію гідрокарбонату проводять методом:

 1. Комплексонометрії

 2. Ацидиметрії

 3. Аргентометрії

 4. Алкаліметрії

 5. Йодометрії

21. Натрію гідрокарбонат ідентифікують реактивами:

 1. Калію піроантимонат, магнію сульфат

 2. Кислотою хлористоводневою, натрію гідротартрат

 3. Натрію гідроксид, калію хромат

 4. Магнію хлорид, натрію кобальтинітрит

 5. Магнію сульфат, дифеніламіном

22. Кількісне визначення натрію тетраборату можливо провести методом:

 1. Ацидиметрії

 2. Перманганатометрії

 3. Комплексонометрії

 4. Йодометрії

 5. Гравіметрії

23. Катіон магнію в лікарському засобі магнію сульфат гептагідрат ідентифікують з розчином:

 1. Антипірину

 2. Динатрію гідрофосфату

 3. Дифеніламіну

 4. Калію піроантимонату

 5. Кислоти пікринової

24. Кількісне визначення магнію сульфату проводять методом:

 1. Йодометрії

 2. Перманганатометрії

 3. Комплексонометрії

 4. Алкаліметрії

 5. Ацидиметрії

25. Сульфат-іон в лікарському засобі цинку сульфат гептагідрат ідентифікують за утворенням білого осаду після взаємодії з розчином:

 1. Кислоти сірчаної

 2. Барію хлориду

 3. Натрію нітриту

 4. Кислоти винної

 5. Заліза (ІІІ) хлориду

26. Катіон кальцію в субстанції кальцію хлорид гексагідрат ідентифікують реакцією з амонію оксалатом в присутності:

 1. Кислоти хлористоводневої

 2. Діетилового ефіру

 3. Ацетону

 4. Кислоти оцтової

 5. Хлороформу

27. При комплексонометричному методі кількісного визначення субстанції цинку сульфат використовують титрант:

 1. Ртуті (ІІ) нітрат

 2. Натрію тіосульфат

 3. Натрію нітрит

 4. Натрію едетат

 5. Калію бромат

28. Катіон ртуті (ІІ) при ідентифікації субстанції ртуті оксид жовтий можна визначити за утворенням червоного осаду, який розчиняється в надлишку реактиву. Для цього використовують розчин:

 1. Калію йодиду

 2. Амоніаку

 3. Натрію гідроксиду

 4. Натрію хлориду

 5. Натрію сульфіду

29. Методом комплексонометрії визначають лікарський засіб:

 1. Срібла нітрат

 2. Магнію сульфат

 3. Калію бромід

 4. Натрію бромід

 5. Натрію тетраборат

30. Кількісне визначення цинку сульфату гептагідрату проводять методом:

   1. Комплексонометрії

   2. Меркуриметрії

   3. Перманганатометрії

   4. Нітритометрії

   5. Гравіметрії

31. Срібла нітрат кількісно визначають методом:

 1. Комплексонометрії

 2. Нітритометрії

 3. Тіоціанометрії

 4. Гравіметрія

 5. Алкаліметрії.

32. Згідно з монографією ДФУ, натрію хлорид кількісно визначають методом:

 1. Комплексонометрії

 2. Перманганатометрії

 3. Ацидиметрії

 4. Аргентометрії за методом фольгарда

 5. Йодометрії

33. Кількісне визначення кислоти хлористоводневої проводять методом:

 1. Комплексонометрії

 2. Ацидиметрії

 3. Нітритометрії

 4. Алкаліметрії

 5. Йодометрії

34. Катіон аргентуму в субстанції срібла нітрат ідентифікують реакцією з:

 1. Калію піроантимонатом

 2. Кислотою хлористоводневою

 3. калію хроматом

 4. натрію кобальтинітритом

 5. Дифеніламіном

35. Титрантом та індикатором при кількісному визначенні срібла нітрату є:

 1. Йод, крохмаль

 2. Срібла нітрат, калію дихромат

 3. Амонію роданід, заліза (ІІІ) амонію сульфат

 4. Натрію гідроксид, фенолфталеїн

 5. Натрію нітрит, йодкрохмальний папірець

36. Кількісне визначення субстанції ртуті оксид жовтий проводять методом:

 1. Аргентометрії

 2. Ацидиметрії за замісником

 3. Нітритометрії

 4. Непрямої алкаліметрії

 5. Зворотної йодометрії

37. Катіон цинку в лікарському засобі цинку сульфат гептагідрат ідентифікують з розчином:

 1. Калію фероціаніду

 2. Динатрію гідрофосфату

 3. Дифеніламіну

 4. Калію піроантимонату

 5. Кислоти пікринової

38. Катіон цинку при ідентифікації лікарського засобу цинку сульфат гептагідрат можна визначити за утворенням білого осаду, який розчиняється в надлишку реактиву. Для цього використовують розчин:

 1. Натрію сульфіду

 2. Калію йодиду

 3. Натрію гідроксиду

 4. Амоніаку

 5. Натрію хлориду

39. Титрантом та індикатором при кількісному визначенні цинку сульфату гептагідрату, згідно вимог ДФУ, є:

 1. Калію бромат, метиловий оранжевий

 2. Амонію роданід, заліза (ІІІ) амонію сульфат

 3. Натрію гідроксид, фенолфталеїн

 4. натрію едетат, ксиленоловий оранжевий

 5. Натрію нітрит, йодкрохмальний папірець

40. при взаємодії з срібла нітратом утворює білий осад, який швидко забарвлюється в жовтуватий, потім у чорний колір:

 1. Хлорид-іон

 2. Сульфат-іон

 3. Нітрат-іон

 4. Борат-іон

 5. Тіосульфат-іон


Завдання для практичної контрольної роботи

Завдання 1

На аналіз надійшла субстанція цинку сульфату. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 2

На аналіз надійшла кислота хлористоводнева. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 3

На аналіз надійшла субстанція натрію броміду. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 4

На аналіз надійшов розчин водню пероксиду. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 5

На аналіз надійшла субстанція натрію тетраборату. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонуйте реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 6

На аналіз надійшла субстанція натрію тіосульфату. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонуйте реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 7

На аналіз надійшла субстанція калію хлориду. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 8

На аналіз надійшла субстанція срібла нітрату. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 9

На аналіз надійшла субстанція натрію гідрокарбонату. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 10

На аналіз надійшла субстанція кислоти борної. Написати латинську назву, структурну формулу, зберігання та застосування в медицині даної лікарської речовини. Запропонувати реакції ідентифікації, вкажіть їх аналітичний ефект.

Завдання 11

Запропонувати метод кількісного визначення кислоти хлористоводневої: сутність, хімізм та розрахунок - S, Твідповідності, W(%). Визначити масову частку (%) кислоти хлористоводневої (М.м. 36,46), якщо на титрування 1,4582г її витрачено 14,52 мл 1М розчину натрію гідроксиду (КП=1,0018).

Завдання 12

Запропонувати метод кількісного визначення цинку сульфату: сутність, хімізм та розрахунок - S, Твідповідності, W(%). Визначити масу наважки цинку сульфату (М.м. 287,5), якщо на її титрування витрачено 14,04 мл 0,05М розчину натрію едетату (КП = 0,9833). Відсотковий вміст цинку сульфату в лікарському засобі – 99,60%. Завдання 2 (12 балів)

Завдання 13

Запропонувати метод кількісного визначення натрію броміду: сутність, хімізм та розрахунок - S, Твідповідності, W(%). Визначити об’єм 0,1М розчину аргентуму нітрату (КП=0,9968), який буде витрачено на титрування 10,00 мл розведення мікстури 3% розчину натрію броміду (М.м. 102,90), об’єм мірної колби – 50,00 мл, об’єм піпетки – 10,00мл.

Завдання 14

Запропонувати метод кількісного визначення водню пероксиду: сутність, хімізм та розрахунок - S, Твідповідності, W(%). Визначити масову частку (%) водню пероксиду (М.м. 34,01) в розчині, якщо на титрування 10,00 г лікарського засобу витрачено 17,48 мл 0,02М розчину калію перманганату (КП=1,0152); об’єм мірної колби – 100,00 мл, об’єм піпетки – 10,00 мл.

Завдання 15

Запропонуйте метод кількісного визначення натрію тетраборату: сутність, хімізм та розрахунок - S, Твідповідності, W(%). Визначити об’єм 0,1М розчину кислоти хлористоводневої (КП=0,9880), який буде витрачено на титрування 0,3050 г натрію тетраборату (М.м. 381,4), якщо його масова частка в субстанції – 100,02 %

Завдання 16

Запропонувати метод кількісного визначення калію хлориду: сутність, хімізм та розрахунок - S, Твідповідності, W(%). Визначити масу наважки калію хлориду (М.м. 74,6), якщо на її титрування, в присутності індикатору – калію хромату, витрачено 19,92 мл 0,1М розчину срібла нітрату (КП = 0,9904), його масова доля в лікарському засобі – 99,50%.

Завдання 17

Запропонувати метод кількісного визначення срібла нітрату: сутність, хімізм та розрахунок - S, Твідповідності, W(%). Визначити об’єм 0,1М розчину амонію тіоціонату (КП=1,0030), який буде витрачено на титрування 0,2900 г срібла нітрату (М.м. 169,9), якщо його масова частка в лікарському засобі – 99,60 %

Завдання 18

Запропонуйте метод кількісного визначення натрію тіосульфату: сутність, хімізм та розрахунок - S,

Твідповідності, W(%). Визначити масову частку (%) натрію тіосульфату (М.м. 248,2), якщо на титрування наважки 0,5017г витрачено 1.98 мл 0,05М розчину йоду (КП=1,0198); об’єм мірної колби - 100,00 мл, об’єм піпетки – 10,00 мл.

Схожі:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Визначення прогнозу рівня захворюваності на наступний рік за лінією тенденції багаторічної динаміки захворюваності
ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ З КОЖНОГО МОДУЛЯ І ДИСЦИПЛІНИ В ЦІЛОМУ

Система поточного та підсумкового контролю знань
...
Проекту
Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробленню): Вступ. Аналіз предметної області.  Специфікація вимог до...
Перелік питань до модульного контролю з експериментальної психології
Гіпотеза. Види гіпотез. Критерії «доброї» гіпотези. Принцип верифікованості та фальсифікованості
Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка