Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться поетапно


Скачати 317.87 Kb.
НазваКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться поетапно
Сторінка1/4
Дата18.03.2013
Розмір317.87 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Фізика > Конкурс
  1   2   3   4
Умови проведення

Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

у 2011-2012 навчальному році
1. Мета та завдання
Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою пошуку, підтримки, залучення до наукових досліджень обдарованої молоді, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи.
2. Місце та терміни проведення

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться поетапно:

І етап - з 20 по 24 грудня 2011 року.

І етап проводиться управлінням освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради на базі НВК№1.

ІІ етап (обласний):

- 5 лютого 2012 року написання контрольних робіт з базових дисциплін.

- 12 лютого 2012 року - захист науково-дослідницьких робіт.

ІІ етап проводиться відділом науково-дослідницької роботи з обдарованою учнівською молоддю "Мала академія наук" Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Програма конкурсу-захисту

Конкурс-захист проводиться у секціях відповідно до наукових відділень МАН України з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:
Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Математики
1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Математичне моделювання

Математика
ІI. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика
ІII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

ІV. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика (на вибір)

2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика (на вибір)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика (на вибір)

4. Машинобудування та робототехніка

Фізика, математика (на вибір)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика (на вибір)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика (на вибір)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика (на вибір)

V. Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

VI. Хімії та біології1. Загальна біологія

Біологія, хімія (на вибір)

2. Біологія людини

Біологія, хімія (на вибір)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія (на вибір)

4. Медицина

Біологія, хімія, фізика (на вибір)

5. Психологія

Біологія, українська мова, історія України (на вибір)

6. Хімія

Хімія

7. Валеологія

Біологія, хімія (на вибір)VIІ. Екології та аграрних наук


1. Фундаментальна екологія

Біологія, хімія, іноземна мова (на вибір)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія (на вибір)

3. Агрономія

Біологія, хімія, математика

(на вибір)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія, математика

(на вибір)

5. Лісознавство

Біологія, математика

6. Селекція та генетика

Біологія, хімія, математика

(на вибір)

VІІІ. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова

Українська мова та література

5. Російська мова

Російська мова

6. Мистецтвознавство

Українська мова та література

7. Літературна творчість

Українська мова та література

8. Журналістика

Українська мова та література

9. Англійська мова

Англійська мова

10. Німецька мова

Німецька мова

11. Французька мова

Французька мова

ІХ. Історії

1. Історія України

Історія України

2. Всесвітня історія

Історія України

3. Археологія

Історія України

4. Історичне краєзнавство

Історія України

5. Етнологія

Історія України

Х. Наук про землю

1. Географія та ландшафтознавство

Географія

2. Геологія, геохімія, мінералогія

Географія

3. Кліматологія, метеорологія

Географія

ХІ. Філософії та суспільствознавства


1. Правознавство

Історія України

2. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України

3. Філософія

Історія України

4. Соціологія

Історія України


Документація ІІ етапу конкурсу-захисту
1. Керівники шкільних наукових товариств/осередків Шепетівської філії територіального відділення Малої академії наук України з 26 по 27 грудня 2011 року подають в міськуо на учнів, що стали переможцями І етапу та братимуть участь у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН такі документи:

- заявки на участь у ІІ етапі конкурсу-захисту в друкованому та електронному вигляді (в одній папці) на електронному носії (CD, DVD-диск) (Додатки 3,4);

- списки учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту по відділеннях (в одній папці) на електронному носії (CD, DVD-диск) (Додаток 5);

- науково-дослідницькі роботи та тези науково-дослідницьких робіт (до кожної роботи) в друкованому та в електронному вигляді;

- тези науково-дослідницьких робіт всіх учасників ІI етапу в одній папці на електронному носії (CD, DVD-диск);

- паспорти експонатів, за їх наявності в друкованому та в електронному вигляді (в одній папці) (Додаток 7);

- анкети учасників ІІ етапу конкурсу-захисту в друкованому та в електронному вигляді (в одній папці) та чотири фотографії 3x4 (Додаток 8);

2. На кожного учасника конкурсу:

- посвідчення члена Малої академії наук України ( з фотографією), завірене управлінням освіти;

- паспорт (для учасників до 16 років - свідоцтво про народження);

- учнівський квиток або довідку з фотографією, завірену директором навчального закладу, яка перекривається печаткою на одну третю;

- медичну довідку, що учень за станом здоров'я може переїзджати до

м. Хмельницького автотранспортом.

Додаток 1

Умови визначення результатів конкурсу

Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 100 балів:Розділи програми конкурсу

Кількість балів

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

25

2.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

30

3.

Захист науково-дослідницької роботи

45

Всього

100

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі за такими критеріями (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва і секції літературної творчості):Критерії оцінювання

Кількість балів

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи; наукова новизна одержаних результатів

6

2.

Системність і повнота у розкритті теми

5

3.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

6

4.

Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

5

5.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

3

Всього

25

Максимальна кількість балів – 25.

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:Критерії оцінювання

Кількість балів 

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

7

2

Оригінальність образно-художнього мислення

8

3

Власна творча неповторність

8

4

Грамотність викладу, культура оформлення

2

Всього

25

Максимальна кількість балів – 25.

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції науково-технічної творчості та винахідництва:Критерії оцінювання

Кількість балів 

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

6

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

6

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

5

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

4

5.

Наявність патенту на винахід

2

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

2

Всього

25

Максимальна кількість балів – 25.
Оцінювання навчальних досягнень учасників в базових дисциплін.

Перевірка рівня знань з базових дисциплін буде проводитись за трьома рівнями складності.
Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліниРівні завдань

Кількість балів 

1

Завдання І рівня

6

2

Завдання ІІ рівня

9

3

Завдання ІІІ рівня

15

Всього

30

Максимальна кількість балів - 30.
Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту та дебатів визначається журі секцій.
Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:Критерії оцінювання

Кількість балів 

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом

10

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

12

3

Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

9

4

Компетентність учасника, вичерпність відповідей

8

5

Етикет та культура спілкування учасника

3

6

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії

3

Всього

45

Максимальна кількість балів – 45.
Результати всіх етапів конкурсу виголошуються після його закінчення. Виконуючи завдання з математики, не дозволяється користуватися довідковими таблицями, калькуляторами та іншими обчислювальними засобами.

Роботи із зарубіжної літератури, секцій іноземних мов виконуються на державній мові. Захист наукових робіт на секціях іноземних мов здійснюється на відповідній мові.

Визначення переможців та нагородження учасників

конкурсу-захисту
1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, одержаних учасниками на всіх етапах програми конкурсу-захисту.

Кількість перших, других, третіх місць може становити до 50 відсотків від загальної кількості учасників у секціях з орієнтованим розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 90 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 70 балів.

2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

3. Переможці та призери І етапу конкурсу-захисту нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

4. Результати проведення І етапу конкурсу-захисту затверджуються наказом управління освіти.

  1   2   3   4

Схожі:

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського...
Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою духовного, творчого,...
Конкурс науково-дослідницьких робіт

Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук України в 2012-2013 н р в місті з 18. 12 по 22. 12. 2012 р проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту...
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення тез науково-дослідницьких...
Кожний учасник ІІ і III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України повинен подавати...
Конкурсу-захисту науково-дослідницьких
Малої академії наук України в 2013-2014 н р в місті з 16 по 21 грудня 2013р проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
НАКАЗ
Малої академії наук України у 2010/2011 н р.” Хмельницьким територіальним відділенням Малої академії наук України 19-20 лютого 2011...
НАКАЗ
Малої академії наук України у 2009/2010 н р.” Хмельницьким територіальним відділенням Малої академії наук України 21 і 28 лютого...
Конкурс передбачає пошук нових форм і методів трудового навчання...
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу навчально-дослідну земельну ділянку проводиться поетапно
ОСНОВНІ ВИМОГИ до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
ОСНОВНІ ВИМОГИ до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка