ПЛАН КОНСПЕКТ


Скачати 73.84 Kb.
НазваПЛАН КОНСПЕКТ
Дата12.04.2013
Розмір73.84 Kb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фізика > Конспект
«Затверджую»

Начальник СДПЧ-25

майор вн. служби

С.О.Каганець

ПЛАН – КОНСПЕКТпроведення занять з гуманітарної підготовки

з особовим складом 3-го караулу СДПЧ-25
Тема № 5 . Кримінальний кодекс України про відповідальність особового складу органів та підрозділів МНС України за вчинені правопорушення та загально кримінальні злочини
Мета: Вивчити Закон про Кримінальний кодекс


Час: 2 години розповідь-бесіда
Місце проведення: учбовий клас.
Література : Витяг з Кримінального Кодексу України.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЬ:

1.Організаційний момент – 5 хв.

  • перевірка присутніх;

  • оголошення теми, мети занять ;


2. Контроль знань – 5хв.

  • перевірка засвоєного раніше пройденого матеріалу:3. Викладення матеріалу теми – 70 хв.1


2

3
4

5

6

7

8

Витяг з Кримінального Кодексу України.

Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасiв, вибухових речовин чи радіоактивних матерiалiв або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем

1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крiм гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матерiалiв або заволодіння ними шляхом шахрайства - караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також заволодiння предметами, що перелiченi в частинi першiй цiєї статтi, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем - караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.

3. Дiї, передбаченi частинами першою чи другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою, розбiй з метою викрадення вогнепальної зброї (крiм гладкоствольної мисливської), бойових припасiв, вибухових речовин або радiоактивних матерiалiв, а також вимагання цих предметiв, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, - караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

Стаття 263. Незаконне поводження зi зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

1. Носiння, зберiгання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крiм гладкоствольної мисливської), бойових припасiв, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв. 2. Носiння, виготовлення, ремонт або збут кинджалiв, фiнських ножiв, кастетiв чи iншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв. 3. Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вона добровiльно здала органам влади зброю, бойовi припаси, вибуховi речовини або вибуховi пристрої.

Стаття 264. Недбале зберiгання вогнепальної зброї або бойових припасiв

Недбале зберiгання вогнепальної зброї або бойових припасiв, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, - карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

Стаття 185. Крадiжка

1. Таємне викрадення чужого майна (крадiжка) - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

2. Крадiжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, - карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

3. Крадiжка, поєднана з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпiлому, - карається позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв.

4. Крадiжка, вчинена у великих розмiрах, - карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв.

5. Крадiжка, вчинена в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, - карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.

Примiтка. 1. У статтях 185, 186 та 189-191 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу. 2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається iз врахуванням матерiального становища потерпiлого та якщо йому спричиненi збитки на суму вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. 3. У статтях 185-191 цього Кодексу у великих розмiрах визнається злочин, що вчинений однiєю особою чи групою осiб на суму, яка в двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину. 4. У статтях 185-187 та 189-191 цього Кодексу в особливо великих розмiрах визнається злочин, що вчинений однiєю особою чи групою осiб на суму, яка в шiстсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.

Стаття 186. Грабiж

1. Вiдкрите викрадення чужого майна (грабiж) - карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв.

2. Грабiж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осiб, - карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до шести рокiв.

3. Грабiж, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпiлому, - карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв.

4. Грабiж, вчинений у великих розмiрах, - карається позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв.

5. Грабiж, вчинений в особливо великих розмiрах або органiзованою групою, - карається позбавленням волi на строк вiд восьми до тринадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна.
Стаття 187. Розбiй

1. Напад з метою заволодiння чужим майном, поєднаний iз насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбiй), - карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.

2. Розбiй, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка ранiше вчинила розбiй або бандитизм, - карається позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

3. Розбiй, поєднаний з проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, - карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

4. Розбiй, спрямований на заволодiння майном у великих чи особливо великих розмiрах або вчинений органiзованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень, - карається позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна.

Стаття 188. Викрадення шляхом демонтажу та iншим засобом електричних мереж, кабельних лiнiй зв'язку та їх обладнання

1. Викрадення шляхом демонтажу та iншим засобом електричних мереж, кабельних лiнiй зв'язку та їх обладнання - карається штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

2. Тi самi дiї, вчиненi за попередньою змовою групою осiб або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, чи у великих розмiрах, - караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.

3. Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або такi, що спричинили особливо тяжкi наслiдки, - караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв iз конфiскацiєю майна.
Примiтка. Дiями, що завдали особливо тяжкi наслiдки, вважаються дiї, якщо вони спричинили загибель людини, перерву в забезпеченнi споживачiв електричною енергiєю та послугами зв'язку, внаслiдок якої припинена дiяльнiсть промислових пiдприємств, порушена дiяльнiсть органiв влади, державних установ, лiкарських закладiв, правоохоронних органiв, частин пожежної охорони, збройних сил, порушено функцiонування залiзничного, морського, рiчного, повiтряного, автомобiльного транспорту та електротранспорту.
Під запис

Під запис

Під запис

Під запис

Під запис


Під запис


Під запис

Під запис


4.Закріплення вивченого матеріалу – 5хв.
Питання закріплення: - загальні положення ;

- перебування на службі
5.Підбиття підсумків – 5хв.


  • вказати на питання які вимагають підвищеної уваги

оголосити оцінки

Склав:

начальник 3-го караулу

ст. лейтенант вн. служби О.А.Волков

Схожі:

План-конспект уроку-КВК з курсу «Я і Україна»
План-конспект уроку-КВК з курсу «Я і Україна» в 2 класі вчителя початкових класів Загальцівського НВО «Загальноосвітня школа І-ІІІ...
План-конспект заняття з трудового навчання

План-конспект уроку з Охорони праці. Тема: Характерні причини виникнення пожеж
План ліквідації аварій (ПЛА)  –  це заздалегідь  розроблена   система узгоджених  дій,  які  виконуються  негайно при виявленні аварії...
План-конспект уроку з інформатики на тему Електронна пошта в Інтернет....
План-конспект уроку з інформатики на тему Електронна пошта в Інтернет. Реєстрація електроної пошти
ПЛАН-КОНСПЕКТ
Правила ведення радiообмiну пiд час роботи на радiостанцiях пожежного автомобiля
ПЛАН-КОНСПЕКТ
ТЕМА № Тактика дій при гасінні пожеж на енергетичних підприємствах і в приміщеннях з електроустановками
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
План-конспект лекції
Професійний обов'язок, честь і совість основа моральних відносин у діяльності працівників ОВС
План-конспект уроку Тема: Надходження товару
Мета: навчитися вводити інформацію про господарські операції за допомогою документів
План-конспект виховної години Тема
Обладнання: ноутбук, презентація, вирізки з журналів, прислів'я, записані на окремих аркушах, картки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка