Урок 1 Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»


Скачати 315.1 Kb.
НазваУрок 1 Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла»
Сторінка1/3
Дата28.03.2013
Розмір315.1 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
  1   2   3
Урок 1

Тема. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота № 6 «Вимірювання маси тіла»

Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з метода­ми вимірювання маси тіла.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: терези, важки, невеликі тіла для зважування.


Етапи уроку

Методи та прийоми

1.Короткий аналіз контрольної роботи №1

Записи на дошці та зошиті

2. Вивчення нового матеріалу: як розрізняти поняття фізичного тіла й фізичної речовини; пояснення поняття маси як міри гравітації; методи вимірювання маси

Демонстраційні досліди.

Робота з ППЗ3. Формування практичних умінь та навичок. Лабораторна робота №6

Проведення дослідів. Записи в зошитах

Робота з ППЗ

4. Домашнє завдання

Запис на дошці


ХІД УРОКУ

І. Аналіз контрольної роботи

(Звернути увагу на помилки, які зробили учні, аналізуємо їх, правильні відповіді записуємо в зошит)

ІІ. Актуалізація знань учнів

Систематизуємо приклади, у яких однакові тіла виготовлені з різних речовин (наприклад, дерев’яна й пласмасова лінійки, ніж, мобільний телефон) і, навпаки, коли з однієї речовини виготовлено різні тіла (наприклад, віконне скло й склянка, ложка та виделка).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

(вивчення поняття матерії, речовини та маси, як міри гравітаційної взаємодії здійснюємо за Педагогічним програмним засобом «Фізика 7»)

Зміст матеріалу, який озвучено в ППЗ

 • Матерія та її сприйняття

Ви вже знаєте, все, що є у Всесвіті, складається з матерії, яка існує у двох формах: речовина і поле. Людина сприймає не все, що існує в природі. Ми бачимо різні предмети, сприймаємо їх на слух, дотик, смак, нюх, але не сприймаємо поля, які існують навколо них.

Людина не сприймає, наприклад, електричні чи магнітні поля, проте може виявити їх за допомогою дослідів.

 • Речовина

Речовиною називають матерію, з якої складаються різні предмети на Землі, сама Земля, Сонце, зорі, тобто всі фізичні тіла.

Вам вже відомі три стани речовини: твердий, рідкий і газоподібний.

Усі фізичні тіла складаються з речовини, яка може бути у різних станах, зокрема в рідкому, твердому і газоподібному.


 • Земне тяжіння і маса тіла

Земля притягує до себе всі тіла. Сила з якою Земля діє на тіло, залежить від його маси.
На поверхні Землі силу земного тяжіння визначаємо за формулою: F=9,8 H/кг • m.

Місяць має меншу масу, ніж Земля, тому притягує тіла з меншою силою. Силу тяжіння на поверхні Місяця визначаємо за формулою: F=1,6 H/кг •m.
Чим більша маса тіл, тим більша сила їх взаємодії.


 • Зміна швидкості тіл однакової маси

Досліди показали, що від маси тіла залежить не лише сила притягання до Землі.
Уважно прослідкуйте за наступним дослідом. Між двома однаковими візками затиснемо пружину і скріпимо їх ниткою. Якщо перерізати нитку, візки набудуть однакової швидкості.

Під дією однакових сил тіла однакової маси однаково змінюють свою швидкість.

 • Зміна швидкостей тіл різних мас

Візьмемо візки різної маси і повторимо дослід. Переконаймося, що візок більшої маси набуде меншої швидкості після того, як ми переріжемо нитку.
Тіла різних мас при дії однакових сил набувають різних швидкостей. Чим більша маса тіла, тим його швидкість змінюється менше.
При взаємодії Землі і тіла Земля, яка має дуже велику масу (m З = 6•1024 кг), практично не змінює свою швидкість, а тіло, маса якого порівняно мала, падає на Землю

 • Висновки


Розповідь вчителя

Вимірювання маси тіла

Тіла однакової маси з однаковою силою притягуються Землею. Тому для визначення маси тіла порівнюють його взаємодію з Землею із взаємодією спеціальних важків, маса яких відома. Для цього використовують набір важків різної маси і терези

Демонструємо учням весь набір важків і пояснюємо, як за їх допомогою вимірюють масу на важільних терезах
ІV. Закріплення вивченого

Перш ніж перейти до вимірювання маса тіла, ставимо учням такі запитання:

 1. Яку властивість тіл характеризує маса?

 2. Що взято за одиницю маси в СІ?

 3. Які ви знаєте одиниці маси?

 4. Як можна виміряти масу тіла?

Лабораторна робота №6 "Вимірювання маси тіла"

(учні працюють за комп’ютерами з ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія»)
VІ. Домашнє завдання [1] §9, вправи до §9

*сконструювати терези, використовуючи учнівську лінійку, дві пластикові склянки, нитки. Як важки візьміть різні монети (їх маси подані в таблиці)

Вартість монети

1 к

2 к

5 к

10 к

25 к

50 к

Маса монети, г

1,5

1,8

4,3

1,7

2,9

4,2


Урок 2

Тема уроку. Густина речовини. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання густини твердих тіл та рідин»

Мета уроку: продовжити формувати уявлення про будову речовини; увести поняття густини; формувати практичні навички визначення густини речовини, з якої виготовлено тіло; показати важливість врахування густини під час проектування будинків, різноманітних механізмів, транспорту тощо.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: терези, брусок, лінійка, мензурка, колба з водою, тіла однакової маси та однакового об’єму.


Етапи уроку

Методи та прийоми

1.Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання

Відповіді на запитання.

Розповідь учнів

2. Вивчення нового матеріалу: поняття густини речовини, визначення, запис формули, одиниці густини. Аналіз таблиці густин речовин

Демонстраційні досліди.

Робота з картками. Вивчення таблиці.

Записи на дошці та в зошиті

3. Формування практичних умінь та навичок. Лабораторна робота №7

Проведення дослідів. Записи в зошитах

Робота з ППЗ

4. Домашнє завдання

Запис на дошці


Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальна бесіда за запитаннями:

 1. Яку властивість тіл характеризує маса?

 2. Які одиниці маси ви знаєте?

 3. Які способи вимірювання маси тіл ви знаєте? Виміряти масу циліндра

(учень визначає масу вказаним способом).

 1. Які способи вимірювання об’єму ви знаєте? Виміряти об’єм циліндра

(учень визначає об’єм вказаним способом).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 • Чи всі тіла однакового об’єму мають однакову масу?

Беремо два циліндри однакового об’єму і ставимо на терези(порівнюємо маси, вони різні, розглядається ще декілька аналогічних прикладів)

Чим це можна пояснити?

Речовини відрізняються між собою різними ознаками, однією з яких є густина.

Означення густини

За опорним конспектом "учнівська сторінка"
ІV. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Порівняти густини різних речовин за малюнком

 2. Робота з таблицею густин

Дайте відповіді на запитання

 • Яка речовина має найбільшу густину?

 • Яка речовина має найменшу густину?

 • Густина якої рідини більша, ніж густина багатьох твердих тіл?

 • Чому дорівнює густина міді?

 • Чому дорівнює маса 1м3 алюмінію? 3 м3?

Звертаємо увагу учнів на те, що густину речовини враховують практично в усіх сферах науки, техніки й будівництва, при створенні нових матеріалів. Так, наприклад, при створенні матеріалів для космічної техніки необхідними вимогами є висока міцність і невелика густина. Як ви вважаєте чому?

ІV. Виконання лабораторної роботи

Лабораторну виконуємо згідно ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія. Фізика 7 клас»

V. Підсумок уроку

Аналіз виконання лабораторної роботи

VІ. Домашнє завдання

[1] §10, вправи до §10

[2] ст. 88-89;

домашня лабораторна робота №7; оформити опорний конспект.

Урок 3

Тема. Розв'язування задач.

Мета уроку: закріпити знання понять, які характеризують речовину; ознайомити учнів з основними етапами розв'язання фізичних задач; вчити їх розв'язувати задачі на об­числення маси, об'єму та густини.

Тип уроку: формування практичних умінь та навичок.


Етапи уроку

Методи та прийоми

1. Актуалізація опорних знань. Пе­ревірка домашнього завдання

Фронтальне повторення. Робота з таблицею підручника

2. Фор­мування навичок розв'язання фізичних задач

Розв'язування задач. Записи в зошитах

3. Підбиття підсумків

Відповіді на запитання

4. Домашнє завдання

Запис на дошці


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Пе­ревірка домашнього завдання

а) Для фронтального повторення ставимо учням такі запитання:

 1. Що означає густина речовини?

 2. Як вирахувати густину?

 3. Які одиниці густини?

 4. Густина якої речовини більша: води чи масла?

 5. Як обчислити масу тіла за його густиною та об'ємом?

 6. Як обчислити об'єм тіла за його густиною й масою?

б)Уміння учнів самостійно працювати з таблицею густин речовин перевіряємо за результатами виконання вправ домашнього завдання. (запис на дошці розв’язання вправ)
ІІ. Вивчення нового матеріалу

Це перший урок, який повністю присвячено розв'язуванню задач.

Існує певна структура розв'язання фізичних задач. Як правило, виокремлюють три етапи.

І етап: аналіз фізичної проблеми. За умовою задачі з'ясовуємо, які фізичні величини нам уже відомі, а які слід знайти додатково в довідкових таблицях. Стисло записуємо умову задачі, а також, якщо треба, фізичні величини в одиницях СІ.

ІІ етап: пошук математичної моделі. Записуємо основні рів­няння, що необхідні для розв'язання задачі.

ІІІ етап: розв'язання й аналіз результату. Виконуємо необхідні обчислення, перевіряємо одиниці величини, яку потрібно знайти, аналізуємо результат.

Слід зазначити, що наведена схема є умовною й використовуєть­ся для розв'язання типових задач.
ІІІ. Формування практичних умінь та навичок

Відпрацьовуємо разом з учнями основ­ні етапи розв'язання на прикладі конкретних задач, записуємо розв'язання на дошці й у зошитах.

 1. З’ясувати чи поміститься 3 кг олії в пластиковий балон місткістю 3 л.

 2. Кубик із ребром, що дорівнює 2 см, має масу 20 г. Із якого матеріалу виготовлено кубик?

 3. Свинцева куля об’ємом 60 см3 має масу 0,565 кг. Визначити суцільна ця куля чи порожниста. Якщо куля порожниста, то визначте об’єм порожнини.

Пропонуємо учням розв'язати кілька задач самостійно, а потім обговорюємо записи на дошці, якщо є потреба, вносимо корективи.

При цьому звертаємо увагу на аналіз фізичної проблеми й стис­лий запис умов задачі; на вибір математичної моделі; на розв'язан­ня рівняння відносно невідомої величини, перевірку її одиниці й на аналіз отриманого результату.

 1. З якого матеріалу виготовлений дитячий кубик, об’єм якого дорівнює 250 см3, а маса – 110 г.

 2. В автомобільний бак для пального вміщується 71 кг бензину. Визначте місткість баку. Подайте отриману відповідь у літрах.


ІV. Підсумки уроку

Підбиваючи підсумки уроку, повторюємо етапи розв'язання фізичних задач та правильність їх запису. Пропонуємо для розгляду усну задачу та просимо сформулювати послідовність і результат її розв"язання.

1. Ємність каністри 20л. Визначити масу води в об’ємі каністри,

* бензину в об’ємі каністри.
V. Домашнє завдання

1. Картоплина об’ємом 0,69 см3 має масу 390 г. Яка густина картоплі?

2. Каністру, яка вміщує 20 кг води, наповнили бензином. Визначте масу бензину в каністрі.

3. Скільки залізничних цистерн потрібно для перевезення 1080 т нафти, якщо об’єм кожної цистерни 25 м3?

Урок 4

  1   2   3

Схожі:

Вартість 1 кг печива грн. Скільки коштує кг; кг; 200 г печива?
Маса білого ведмедя 700 кг. Маса бурого ведмедя становить 43 маси білого, а маса грізлі — 57 маси білого. На скільки кілограмів грізлі...
Тема заняття: Фундаментальні закони хімії
Такий висновок випливає з рівняння Ейштейна: Е = m. Адже, маса повинна змінюватися, оскільки будь-які реакції супроводжуються енергетичними...
Величини та їх вимірювання. Довжина. Одиниці вимірювання довжини. Сантиметр
Мета. Познайомити учнів з поняттями: величина, вимірювання величин, одиниця вимірювання (мірка); встановити з учнями загальний
Юпітер п'ята планета від нашого Сонця і знаходиться між Марсом і...
Земля. Гравітація на цьому «гіганті» в 5 рази більше, ніж на Землі. Якби хтось вагою в 100 кг стояв на поверхні Юпітера, то там він...
Поступальний і обертальний рух. Матеріальна точка. Криволінійний...
Сформувати поняття поступального руху тіла, матеріальної точки; вивчити основні характеристики криволінійного руху на прикладі руху...
Урок подорож. Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні...
Урок. Методи досліджень фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Фізичні величини та їх одиниці вимірювання. Л. Р.№1«Фізичний...
УРОК 38 Тема: Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Лікування та оздоровлення водою Вода – життя, а чиста вода основа здоров’я!
У дорослої людини процентне співвідношення води від її загальної маси тіла – близько 65 %, а в людей похилого віку – 55-60 %. Можна...
Урок 24/19. Дата 14. 12. 2012 Тема : Лабораторна робота №8 «Вимірювання...
Тема: Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»
УРОК 1 Тема. Види комбінацій тіл
Мета уроку. Сформулювати означення многогранників, вписаних у тіла обертання і описаних навколо них, визначити умови існування кожної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка