Тема: Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства


Скачати 46.68 Kb.
НазваТема: Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства
Дата07.04.2013
Розмір46.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Практичне заняття – 10
Тема: Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства.
Мета: з’ясувати прийоми короткострокового прогнозу фінансового стану та визначення стійкого фінансового становища чи банкрутства підприємства у найближчі роки.
1. Контрольні питання.


  1. Причини появи моделей прогнозування банкрутства підприємств?

  2. Моделі яких вчених використовуються для прогнозування банкрутства підприємств?

  3. Які моделі вчених СНД існують для прогнозування банкрутства?

  4. Охарактеризуйте моделі прогнозування платоспроможності.

  5. Охарактеризуйте модель прогнозування фінансової стійкості.2. Практична частина.
Завдання 1. За даними форм фінансової звітності №1 «Баланс» і №2 «Звіт про фінансові результати» двох підприємств здійснити прогнозування банкрутства чи стійкого фінансового стану за допомогою моделей, вказаних у додатку А використати моделі: Альтмана, Ліса, Універсальну дискримінантну, українську методику. Зробити порівняльний аналіз і висновки.
Завдання 2. До початку заняття виконати індивідуальну роботу на ЕОМ «Аналіз фінансового стану», здійснивши прогнозування по Таффлеру і Спрінгейту. Оцінити моделі прогнозування банкрутства, враховуючи показники обіговості засобів.
3. Тести для самоконтролю.
1. Визначте за якою факторною моделлю розраховується коефіцієнт Таффлера:

а) адитивною;

б) мультиплікативною;

в) комбінованою;

г) кратною.
2. Z-рахунок Альтмана дозволяє визначити:

а) рейтингову оцінку підприємства на ринку цінних паперів;

б) вірогідність банкрутства підприємства;

в) ступінь банкрутства підприємства;

г) прогнозну величину прибутку.
3. Одним із недоліків Z-рахунку Альтмана є:

а) складність застосування при проведенні розрахунків;

б) непридатність застосування щодо українських підприємств;

в) відсутність точних критеріїв відображення дійсного фінансового стану підприємства;

г) власний варіант відповіді.
4. В чому перевага російської R-моделі відносно інших методів прогнозу банкрутства:

а) адаптована до умов перехідної економіки;

б) не вимагає застосування складних розрахунків;

в) дає змогу оцінити ймовірність затримки платежів до бюджету;

г) власний варіант відповіді.
5. Який показник не використовується у Z-рахунку Альтмана:

а) власний капітал;

б) чистий прибуток;

в) виручка від реалізації;

г) ринкова вартість акцій.
Рекомендована література: 2, §10.1-10.3; 3, §9.1-9.3; 4, §18.1-19.3.
Додаток

Моделі прогнозування банкрутства

Модель прогнозування банкрутства


Методика розрахунку


Граничне значення

1

2

3

2-чинникова

Альтмана

Z = - 0,3877 – 1,0736Х1 + 0,0579Х2

Х1 – коефіцієнт покриття;

Х2 – коефіцієнт фінансової залежності.

Z < 0 – ймовірність більше 50%;

Z > 0 – менше 50%.

5-чинникова

Альтмана

Z = 1,2А + 1,4В + 3,3С + 0,6D + 1,0Е

А – робочий капітал/загальна вартість активів;

В – чистий прибуток/загальна вартість активів;

С - чистий дохід/ загальна вартість активів;

D – ринкова вартість акцій/сума заборгованості;

Е – обсяг продажу/загальна вартість активів.

до 1,8 – дуже висока;

1,81 – 2,70 – висока;

2,71 – 2,99 – можлива;

3,00 і вище – дуже низька.

Спрінгейта

Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4D

А – робочий капітал/загальна вартість активів;

В – прибуток до сплати податків/загальна вартість активів;

С – прибуток до сплати податків/короткострокова заборгованість;

D – обсяг продажу/загальна вартість активів.

Z < 0,862, то підприємство є потенційним банкрутом.

Універсальна дискримінантна

функція

Z = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3 Х5 + 0,1Х6

Х1 – cash-flow/зобов’язання;

Х2 – підсумок балансу/зобов’язання;

Х3 – частка прибутку в загальному обсязі активів;

Х4 прибуток/виручка від реалізації;

Х5 – виробничі запаси/виручка від реалізації;

Х6 – оборотність основного капіталу.

Z > 2 – фінансово стійке;

1< Z < 2 фінансова стійкість порушена;

Z < 0 потенційне банкрутство.

4-чинникова

Ліса

Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Х1 – оборотність активів/загальні активи;

Х2 – прибуток від реалізації/загальні активи;

Х3 – нерозподілений прибуток/загальні активи;

Х4 – власний капітал/залучений капітал.

Z = 0,037

4-чинникова

Таффлера

Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4

Х1 – прибуток від реалізації/короткострокові зобов’язання;

Х2 – оборотні активи/зобов’язання;

Х3 – короткострокові зобов’язання/активи;

Х4 – виручка від реалізації/загальні активи.

Zт > 0,3 – добрі довгострокові перспективи;

Zт < 0,2 – є вірогідність банкрутства.

Українська методика

Кп – коефіцієнт покриття;

Кз – коефіцієнт забезпечення власними засобами;

Кб – чистий прибуток - амортизація/довгострокові і поточні зобов’язання.

Кп < 1,5

Кз < 0,1

Кб > 0,2

Схожі:

1. Суть, необхідність та завдання оцінки фінансового стану підприємства
Предметом фінансового аналізу підприємства є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання
Аналіз фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка ефективності використання його ресурсів
Ліквідність активів підприємства
Для оцінки фінансового стану підприємства за його балансом аналізують наступні показники (Ліквідність)
Воробйова О.І., д е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Національна...
У статті розглядаються теоретичні питання діагностики фінансового стану будівельних підприємств. Доведено, що в процесі діагностики...
Аналіз майнового стану підприємства
В ході проведення аналізу майнового стану підприємства були вивчені та детально проаналізовані показники, що характеризують структуру...
План Зміст і значення фінансового контролю Органи фінансового контролю та їх функції
Тема Види, суб’єкти, форми та методи державного фінансового контролю у бюджетній сфері
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:...
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Фінанси підприємств
Ансові відносини в тій сфері суспільного відтворення, де створюється суспільний продукт, національне багатство й національний доход...
Аналіз показників фінансового стану товариства з обмеженою відповідальністю...

КУРСОВА РОБОТА
Розділ III. Напрямки покращення фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка