Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці Охтирського коледжу СНАУ за спеціальністю 03050401


Скачати 137.54 Kb.
НазваСписок основної навчальної літератури, що є в бібліотеці Охтирського коледжу СНАУ за спеціальністю 03050401
Дата04.03.2016
Розмір137.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Список основної навчальної літератури, що є в бібліотеці

Охтирського коледжу СНАУ за спеціальністю 5.03050401 “Економіка підприємства»
з.п.

Назва дисципліни за навчальним планом

Назва підручника

(навчального посібника)Автор

Видавництво,

рік видання

Кількість примірни-ків

1.

Етика і естетика

1. Естетичне виховання

Макаров К.А.

Радянськ.школа 1972

30

2.

Релігієзнавство


1. Релігієзнавство

Калінін Ю.А.

Наукова думка 1995

20

3.

Статистика


1. Статистика

2. Статистика

Герасименко С.

Герасименко С.

2000

2006

20

10

4.


Економіка підприємства


1. Економіка підприємства

2. Основи підприємницької діяльності та агробізнес

3. Економіка підприємства. Метод. рек.та нав. завд.

4. Основи агробізнесу і підприємництва. Конс. лек.

5. Підприємницька діяльність та агро-бізнес

6. Екон. підприємства. Навч. Посібник

7.Організація біржової діяльності в агропром. компл.

8. Основи агробізнесу і підприємництва. Конс. лек.

9. Підприємницька діяльність та агро-бізнес

10. Економіка підприємств

11. Економіка підприємства

Бойчик І.М.

Ільчук М.М.

---------

---------

Іщенко Т.Д.

------

Дмитрук Б.П.
------

Ільчук М.М.

Ружицький Д.І.

Рижмань Д.І.

Каравела 2001

Вища ос. 2002

2003

2000

Вища ос. 2006

Сполом 1999

К. Либідь 2001
2000

Вища шк..2006

К.Аграр .ос. 2011

К., Агр. осв.2011

30

15

60

20

10

2

34
20

10

24

10

5.


Менеджмент


1. Менеджмент

2. Менеджмент

3. Менеджмент с.-г. виробництва

4. Менеджмент

5. Основи менеджменту в АПК

6. CD

----

Михайлова С.І.

Заєць Г.В.

Гірняк О.М.

Завадський Й.С.

----

НМЦ 2003

НМЦ 2006

2007

Магн. плюс 2003

Вища шк. 1995

----

25

15

22

25

20

5

6.

Фінанси

1. Бухгалтерський фін. облік

2. Фінанси: Навчальний посібник

3. Фінанси. Навчальний посібник

4. Фінанси. Навчальний посібник

5. Фінансовий облік. Практикум

Ткаченко Н.М.

----

Опарін В.М.

Стеців Л.П.

-------

АСК 2000

НМЦ 2002

Київ 2001

Знання 2007

НМЦ 2002

10

20

5

1

20

7.

Гроші та кредит1. Гроші та кредит

2. Гроші та кредит

3. CD

Демківський А.В.

Шабатура Н.Б.

------

Ліра 2005

НМЦ 2003

-------

1

60

5

8.

Фінанси підприємств

1. Фінансовий ринок. Навчальний посібник

2. Фінанси: Навчальний посібник

3. Бухгалтерський фінансовий облік

4. Фінанси підприємства. Навчальний посібник

5. Фінанси підприємств. Навч. – метод. Посібник

Маслова С.О.

----

Ткаченко М.

Дем’яненко М.Я.

---------

Каравела 2003

НМЦ 2002

АСК 2001

НМЦ 2007

2004

20

20

10

30

20


9.

Бухгалтерський облік


1. Бухгалтерський облік

2. Бухгалтерський облік

3. Бух. облік на с.-г. підприємствах

4. Теорія бухгалтерського обліку

5. Бухгалтерський фінансовий облік

6. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник

7. Практикум з бухг. обліку

Огійчук М.Ф.

Ткаченко Н.М.

Огійчук М.Ф.

Білоусько В.С.

Ткаченко Н.М.

Сопко В.В.

Огійчук М.Ф.

Аграр. осв. 2001

АСК 2001

Вища освіта 2003

Мета 2002

АСК 2000

Київ 2000

Вища освіта 2003

15

10

20

10

10

15

20

10.

Економічний аналіз


1. Фінансовий аналіз

2. Економічний аналіз. Навчальний посібник

3. Економічний аналіз. Практикум

Шиян Д.В.

Болюх М.А.

Шубіна С.В.

АСК 2003

Київ 2002

Знання 2007

10

1

1

11.

Маркетинг1. Основи маркетингу. Навч. посібник

2. Основи маркетингу

3. Підприємницький маркетинг

4. Маркетинг. Навчальний посібник

5. Маркетинг. Навчальний посібник

6.. СD

7. Маркетинг. Навчальний посібник

----

Корелюк С.І.

Карич Д.

Прауде В.Р.

Петруся Ю.С.

----

Роздайбіда Н.М.

2001

1995

Вища шк. 1994

Вища шк. 1994

Знання 2007

----

К.Аграрн. ос.2011

20

2

10

20

1

5

6

12.

Розміщення продуктивних сил1. Розміщення продуктивних сил

2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

3. Розміщення продуктивних сил. Навч. – мет. пос.

4. С Д

5.Розмііщення продуктивних сил


Ковалевський В.
Ковалевський В.В.

--------
Гордієнко О.В.


Знання 2001
Знання 2007

2004
К.,Агр. ос.2011


15
1

20

5

10

13.

Екологія

1. Екологія та охорона навколишнього природного

середовища

2. Охрана природы

3. Охрана природы

4. Основы с/х радиологии

5. Основи с.-г радіобіології і радіоекології

6. Основи екології

Джигерей В.С.
Астанин Л.П.

Астанин Л.П.

Пристер Б.С.

Гудков У.М.

Малимон С.С.

Знання 2002
Колос 1984

Колос 1978

Урожай 1988

Вища школа 1993

В. Нов. Кн.. 2008

35
59

151

20

57

30

14.

Основи охорони праці


1. Охорона праці

2. Основи охорони праці

3. Основи охорони праці

4. Охорона праці

5. Охорона праці .Конспект лекцій

6. Охорона праці

Гряник Г.М.

Жидецький В.

Гандзюк М.П.

Бедрій Я.І.

Більченко Н.В.

Гриняк Г.М.

Урожай 1997

Афіша 2000

Каравела 2003

Каравела 2000

НМЦ 2007

Урожай 1997

30

30

20

30

45

30

15.

Історія

економічних вчень

1. Історія економічних вчень

2. Основи економічної теорії

3. Основи економічної теорії. Навчальний посібник

4. Основи економічної теорії

5. Історія економічних вчень

6. Основи економічної теорії

7. Економічна теорія

Лісовицький В.М.

Білик В.О.

------

Дзюбик С.

Мочерний С.В.

Климко Г.Н.

Мочерний С.В.

Київ 2004

Академпрес 1994

1997

Основи 1994

Новий Світ 2004

Знання 1999

Академія 2002

14

20

15

10

15

15

20

16.

Цивільна оборона

1. Цивільна оборона

Стеблюк М.І.

Урожай 1994

30

17.

Технологія галузі

1. Основи землеробства і тваринництва

Клименко П.Д.

Вища школа 1991

60

18.

Економіка праці в організації1. Економіка сільського господарства

2. Економіка сільського господарства. Метод.

3. Економіка праці в організації. Навч. – мет. посіб.

4. Економіка та планування галузі. Конспект лекцій

Руснак П.П.

--------

---------

--------

Урожай 1998

НМЦ 1998

НМЦ 2003

НМЦ 2006

30

60

20

40

19.

Ціноутвореня

  1. Ціноутворення

  2. Ціноутворення


Рижмань Д.І.

НМЦ

К., Агр. Осв.2011

30

10

20.

Планування та організ. діяльн. підприємства


1. Організація і планування виробництва

2. Планування діяльності підприємства

3. Планування діяльності підприємства. Практикум

4. Планування діяльності підприємства

5. Планування та організація діяльності аграрного

підприємства

Зрібняк А.Я.

Пасічник В.Г.

Тарасюк Г.М.

Тарасюк Г.М.

Батіг А.І.

Урожай 1999

Київ 2005

Кондор 2004

Каравела 2003

Аграрна ос. 2003

50

1

2

2

20

21.

Нормування праці1. Організація нормування праці в сільськ. господарстві

2. Нормування праці. Навч. – метод. посібникПушкар М.Г.
-------

ТАНГ 1998
НМЦ 2000

4
20

22.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник

2. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності

3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Навчально-методичний посібник

5. Оподаткування зовнішньоек. діяльності в Україні----

Бутинець Ф.Р.

----
НМЦ

Азаров2002

Рута 2001

Рута 2007
2007

Дія 200020

1

20
20

1


23.

Інформаційні системи і техн. на підприємствах1. Інформатика, комп`ютерна техніка, комп`ютерні технології

2. Інформатика та комп`ютерна техніка. Нав.- мет.п.

3. Інформатика. Навч. посібник для 10-11 кл.

4. Інформатика та комп`ютерна техніка

5. Інформатика та комп`ютерна техніка

6. Інформатика

7. Інформатика та комп`ютерна техніка

----
--------

Зарецька І.Т.

Редько М.М.

--------

Редько М.М.

Редько М.М.

Каравела 2003
НМЦ 2002

Навч. книга 2002

НМЦ 2007

НМЦ 2007

Нова книга 2007

ЦНЛ 2007

20
25

15

50

20

10

12

24.

Податкова система

1. Основи підприємницької діяльності

2. Податкова система

3. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

в Україні

4. Податкова система. Навч. – метод. посібник

5. Про податки і збори населенню України

Ільчук М.М.

----
Азаров М.Я.

-------

Азаров М.Я.

Вища освіта 2002

2006
Дія 2000

НМЦ 2005

Київ 2002

10

10
1

10

1

25.

Бухгалтерський облік ІІ


1. Бухгалтерський облік

2. Практикум з бухгалтерського обліку

3. Бухгалтерський облік. Збірник задач

4. Основи бухгалтерського обліку. Метод. рекомен.

Огійчук М.Ф.

Огійчук М.Ф.

----------

----------

Аграр. ос. 2001

Вища ос. 2003

2003

--------

15

20

5

40

26.

Основи підприємництва

1. Основи підприємницької діяльності та агробізнезу

2. Підприємницька діяльність

3. Основи агробізнесу і підприємництва

4. Підприємництво

5. Основи підпр. діяльності та агробізнесу

6. Підприємництво. Навч. – метод. Посібник

7. Основи агробізнесу і підприємництва. Конс. лек.

8.Основи підприєм. і управлінської діяльності

----
Ільчук М.М.

-----

----

Ільчук М.М.

-----------

-----------

Ільчук М.М.

Вища ос. 2002
2006

НМЦ 2000

НМЦ 2005

Вища ос. 2002

НМЦ 2005

НМЦ 2000

Вища ос. 2006

10
10

25

10

10

20

25

10

27.

Економіка природокористування


1. Економіка природокористування. Навч. посіб.


Негруца Н.А.


НМЦ 2001


20

28.

Механізація та автоматизація виробництва

1.Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції

2. Механізація тваринництва

3. Машини та обладнання переробн. виробництв

4. Процеси і апарати харчових виробництв

Дацишин О.В.
Ревенко І.І.

Дацишин О.В.

Малежик І.Ф.

Мета 2003
Вища освіта 2004

Вища освіта 2005

НУХТ 2003

30
30

20

5

Схожі:

Список наявної навчальної літератури по механізації сільського господарства

Фахове вступне випробування по спеціальності 03050401, 03050401 «Економіка підприємства»
Програму розроблено і затверджено на кафедрі економіки та маркетингу, протокол №8 від «13» лютого 2014 р
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки спеціальністю
Лекція на тему “Гроші як економічна категорія”
Список використаної літератури
Опорний курс лекцій Київ 2011 ЗМІСТ
Список використаної літератури
Родинне свято у бібліотеці «Тато, мама, я- читацька сім’я»
Ми знаходимося з вами у нашій дитячій бібліотеці. Нас тут радо зустріли наші рідні, улюблені бібліотекарі Сахно Любов Марківна і...
Список переможців
Київська спеціалізована школа №24 з поглибленим вивченням російської мови та літератури ім. О. Білаша
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з «Теорії міжнародних відносин» для студентів за напрямом підготовки 0302 Міжнародні відносини, спеціальністю 030205...
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Хомченко Г. П. Посібник з хімії для вступників до вищих навчальних закладів. – К: А. С. К., 2005. – 480с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка