Написання і презентація реферату


Скачати 86.15 Kb.
НазваНаписання і презентація реферату
Дата16.03.2013
Розмір86.15 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Фінанси > Реферат
Написання і презентація реферату
Результати самостійно проведеного дослідження студент оформляються у вигляді реферату за однією із наведених нижче тем.

Обсяг реферату становить 20-25 стандартних аркушів (А-4). Реферат повинен включати:

1) Титульний листок (вказати назву учбового закладу, кафедри, тему реферату, П І П автора).

2) План реферату.

3) Вступ (актуальність, предмет дослідження, мета дослідження, задачі дослідження).

4) Основну частину (дати її назву).

5) Висновки.

6) Список використаної літератури.

Таблиці, графіки та діаграми, що наводяться у рефераті, повинні мати посилання на їх джерела.

Презентація реферату відбувається у формі захисту перед студентами , що готували даний вид роботи.
Перелік тем рефератів


 1. Особливості вивозу капіталу в сучасних умовах розвитку світової економіки.

 2. Особливості іноземних інвестицій в сучасних умовах розвитку світової економіки.

 3. Міжнародне та національне фінансове право щодо діяльності міжнародних фінансових організацій.

 4. Роль міжнародних фінансових організацій у макроекономічній стабілізації України.

 5. Підготовка, реалізація та управління проектами, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями

 6. Аналіз тенденцій заборгованості країн світу та України перед міжнародними фінансовими організаціями.

 7. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності Паризького клубу кредиторів.

 8. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності Лондонського клубу кредиторів.

 9. Міжнародні фінансові організації в системі міжнародних фінансових відносин та їх роль у сучасній економіці країн світу.

 10. Історія створення та перспективи розвитку міжнародних фінансових організацій.

 11. Сучасна політика взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями.

 12. Історія створення та розвитку фінансових відносин України та міжнародних фінансових організацій на сучасному етапі.

 13. Аналіз динаміки фінансових потоків між Україною та міжнародними фінансовими організаціями на сучасному етапі.

 14. Правові засади фінансових відносин України з міжнародними фінансовими організаціями.

 15. Джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій.

 16. Місце та роль міжнародних фінансових організацій у глобалізацій них процесах світової економіки.

 17. Історія створення та розвитку, принципи діяльності та фінансові продукти Міжнародного валютного фонду.

 18. Сучасна фінансова політика взаємовідносин України з Міжнародним валютним фондом.

 19. Аналіз програм і фінансових результатів діяльності Міжнародного валютного фонду в Україні та країнах світу.

 20. Історія створення та розвитку, принципи діяльності, організаційна структура та фінансові продукти Групи Світового банку.

 21. Місце та роль Багатостороннього агентства гарантування інвестицій і Міжнародного центру урегулювання інвестиційних суперечок у структурі Групи Світового банку.

 22. Перспективи фінансової діяльності Групи Світового банку в Україні.

 23. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

 24. Історія створення та розвитку, принципи діяльності та фінансові продукти Міжнародної асоціації розвитку.

 25. Аналіз співпраці та фінансових результатів діяльності Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку.

 26. Місце та роль Світового банку в трансформаційних процесах світової економіки.

 27. Аналіз умов використання та фінансового ефекту інвестиційного кредитування й кредитування структурних перебудов Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

 28. Аналіз програм і фінансових результатів діяльності Світового банку в Україні та країнах світу.

 29. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти Міжнародної фінансової корпорації.

 30. Сприяння розвитку приватного сектору Міжнародною фінансовою корпорацією в країнах з перехідною економікою.

 31. Аналіз інвестиційних програм і фінансових результатів діяльності Міжнародної фінансової корпорації в Україні та країнах світу.

 32. Програми технічної й консультативної допомоги Міжнародної фінансової корпорації в Україні та країнах світу.

 33. Індекси інвестиційної привабливості Міжнародної фінансової корпорації в системі рейтингових оцінок економік країн світу.

 34. Кредитна та інвестиційна діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Міжнародної фінансової корпорації в країнах з перехідною економікою.

 35. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти Європейського банку реконструкції та розвитку.

 36. Аналіз програм і фінансових результатів діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні та країнах світу.

 37. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти регіональних банків розвитку.

 38. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти Європейського інвестиційного банку.

 39. Історія створення та організаційна структура, принципи діяльності та фінансові продукти Європейського центрального банку.

 40. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності фінансових установ Європейського Союзу.

 41. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності міжнародних фінансових організацій Азії та Африки.

 42. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності Азіатський банк розвитку.

 43. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності Африканський банк розвитку.

 44. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності міжнародних фінансових організацій Америки.

 45. Історія створення, організаційна структура та принципи діяльності Міжамериканський банк розвитку.


Написання і презентація доповіді
Іншою формою самостійної роботи є підготовка доповіді. Доповіді готуються студентами денної та вечірньої форм навчання. Теми доповідей не визначаються заздалегідь, а формулюються студентом за погодженням з викладачем, що веде семінарські заняття. Теми можуть охоплювати питання, що виносились на самостійне опрацювання та проблемні питання.

Обсяг доповіді визначається обраним об’єктом дослідження, але не повинна перевищувати 10-15 стандартних аркушів (А-4). . Доповідь повинна включати:

1) Титульний листок (вказати назву учбового закладу, кафедри, тему реферату, П І П автора).

2) Зміст доповіді.

3) Основну частину (дати її назву).

4) Список використаної літератури.

Таблиці, графіки та діаграми, що наводяться у рефераті, повинні мати посилання на їх джерела.

Презентація доповіді відбувається в аудиторії на семінарському занятті, і не повинна перевищувати 5-7 хвилин.
Участь в наукових конференціях і семінарах
Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає фінансову проблему (в межах проблематики курсу «Міжнародні фінансові організації») і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або проводить семінари).

Участь у роботі наукової студентської конференції є добровільною та дає можливість сформувати низку важливих навичок:

 • навчитися виступати перед аудиторією,

 • навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її,

 • обґрунтовувати і відстоювати свою позицію,

 • вислуховувати думку інших людей,

 • розширити свій професійний світогляд,

 • отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

Роль викладача полягає у визначенні загальної тематики роботи дискусійного клубу, а також надання консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей.

Доповіді готуються студентами денної та вечірньої форм навчання. Теми пропонуються викладачем, що веде семінарські заняття, з проблемних питань курсу.

Складання та презентація експертної оцінки діяльності МФО
Ще однією формою самостійної роботи є підготовка та презентація експертної оцінки діяльності МФО.

Експертна оцінка готуються студентами денної та вечірньої форм навчання.

Теми не визначаються заздалегідь, а формулюються студентом за погодженням з викладачем, що веде семінарські заняття.

Теми можуть охоплювати всі міжнародні фінансові організації, що вивчаються в межах курсу (МВФ, МБРР, МФК,.БАГІ, МАР, МЦУІС, ЄБРР то що.)

Прикладом типової теми експертної оцінки може бути: "Експертна оцінка діяльності Міжнародної фінансової корпорації (МФК) в країнах з перехідною економікою."

Студент, обравши ту чи іншу міжнародну фінансову організацію, проводить поглиблений аналіз результатів її функціонування, звертаючи особливу увагу на оцінку фінансового ефекту її діяльності.

Обсяг експертної оцінки визначається обраним об’єктом дослідження, але не повинна перевищувати 20-25 стандартних аркушів (А-4). . Експертна оцінка повинна включати:

1) Титульний листок (вказати назву навчального закладу, кафедри, тему реферату, П І П автора).

2) Зміст роботи.

3) Основну частину (дати її назву).

4) Список використаної літератури.

Таблиці, графіки та діаграми, що наводяться у експертній оцінці, повинні мати посилання на їх джерела.

Презентація експертної оцінки відбувається в аудиторії на семінарському занятті, і не повинна перевищувати 10 хвилин.
Презентація аналізу статистичного матеріалу
Робота над презентацією статистичного матеріалу дає можливість студентам глибше оволодіти навичками оцінки діяльності міжнародних фінансових організацій на підставі аналізу динаміки їх розвитку, використання тих чи інших фінансових продуктів, фінансовому ефекту, від їх функціонування тощо.

Презентація має складатись:

1) Титульний листок (вказати назву учбового закладу, кафедри, тему реферату, П І П автора).

2) Вступ (актуальність, предмет дослідження, мета дослідження, задачі дослідження).

3) Основну частину (дати її назву).

4) Висновки.

5) Список використаної літератури.

Обсяг роботи визначається обраним об’єктом дослідження, але не повинна перевищувати 7-10 стандартних аркушів (А-4).

Тематика презентацій не пропонується студентам заздалегідь ,а обирається ними самостійно, обов’язково погоджуючи з викладачем який веде семінарські заняття. Викладач має допомогти студенту обрати об’єкт дослідження та сформулювати тему за одним з наведених нижче напрямків:

 • заборгованість країн світу перед міжнародними фінансовими організаціями;

 • діяльність Лондонського і Паризького клубів кредиторів;

 • діяльність МВФ;

 • діяльність організацій Групи Світового банку;

 • діяльність регіональних міжнародних фінансових організацій;

 • взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями.

Під час підготовки презентації студент повинен:

 • чітко визначити об’єкт свого дослідження;

 • дати йому характеристику, визначити його місце та роль;

 • аналіз має бути повним; на підставі оцінки статистичної інформації, не старішої аніж за рік до часу оформлення презентації;

 • зробити висновки, обґрунтовуючи та підкріплюючи їх статистичними матеріалами;

 • оформити результати свого дослідження у презентативній формі, з можливістю їх доведення до всієї академічної групи.

Студент може оформити не більше однієї презентації.

Схожі:

Реферат з дисципліни «Вступ до спеціальності» на тему: «Вимоги до написання реферату»
А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (інакше кажучи, шрифт Times...
4. ТЕМИ рефератІВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Обсяг реферату становить 10—15 стандартних аркушів (А-4) рукописного тексту. В кінці реферату треба обов’язково зазначити список...
Тема. Розвиток зв’язного мовлення
Обладнання: підручник, мультимедійна презентація, пам’ятка „Правила написання листа”, аркуші, конверт
Тема: Написання нн- і -н- у прикметниках Мета
Мета: з’ясувати умови написання -нн- та -н- у прикметниках, формувати вміння позначати відповідну орфограму та обґрунтовувати написання;...
Автобіографія, стилі її написання
Під час написання автобіографії (виклад людиною свого прожитого життя) можна використовувати різні стилі
Вимова і написання префіксів з-, (зі-, с-)
МЕТА: поглибити знання про написання слів з префіксами; сприяти зміцненню навичок правопису слів з префіксами з-, (зі-, с-), пояснювати...
Урок-презентація
Обладнання: мультимедійна учнівська презентація, публікація, портрети Алли Горської
НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ Мета
Мета: дати відомості про написання не з прикметниками, формувати вміння знаходити в словах орфограму «не з прикметником», удосконалювати...
Реферату на одну із запропонованих тем
Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та...
Рекомендації щодо написання контрольних робіт з історії України та всесвітньої історії (інтегрований курс) 6 клас
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка