Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2011 рік


НазваПро затвердження Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2011 рік
Сторінка1/2
Дата28.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
  1   2
Копія


УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА


МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ


Від 30.12.2010 № 2 ІІІ сесія VI скликання
м. Вознесенськ
Про затвердження Програми

соціально-економічного розвитку

м.Вознесенська на 2011 рік.


Розглянувши схвалену виконавчим комітетом Вознесенської міської ради Програми соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2011 рік., керуючись п. 22 частини 1 ст. 26 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Програму соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2011 рік (додається).
2.Контроль за виконанням Програми соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2011 рік покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, підприємництва, бюджету та залучення інвестицій ( Гержова В.Г.)

Міський голова /підпис/ Ю.І.Гержов
Вірно:
Секретар виконавчого комітету Ю.І.Балашов

ПАСПОРТ

Програми соціально-економічного розвитку міста Вознесенська на 2011 рік.
1.Програму схвалено рішенням виконавчого комітету Вознесенської міської ради

від 29.12.2010 № 380
2. Програму затверджено:

рішенням міської ради від 30.12.2010 № 2
3. Ініціатор: Виконавчий комітет Вознесенської міської ради
4. Відповідальні виконавці:1. Луков В.Д. – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

2. Заступники міського голови по завідуванню.

3. Ревков В.Л. – начальник відділу економічного розвитку, підтримки підприємництва та туризму апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради
5. Термін виконання протягом 2011 року.
6. Обсяги та джерела фінансування

( тис.грн. )
На всю програму протягом 2011 року

Усього
у т. ч.
Кошти міського бюджету
Кошти інших бюджетів
Інші джерела фінансування
Ініціатор
Міський голова Ю.І. Гержов

Копія

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ІІІ сесії міської

ради VI скликання

від 30.12.2010 № 2

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

міста Вознесенська на 2011 рік

Вознесенськ – 2011

ВСТУПФормування виваженої місцевої політики потребує глибокого аналізу проблем соціально-економічного розвитку міста, визначення пріоритетних напрямків та шляхів досягнення його динамічного, збалансованого і соціально-економічного розвитку.

Програма соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2011 рік (далі Програма) враховує головні цілі розвитку міста, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на комплексі галузевих прогнозів.

Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на виконання зазначених умов передбачає досягнення визначеної у програмі мети, отримання підтримки громадськості і населення міста.

Нормативно-правовою базою розробки Програми є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», розпорядження міського голови від 28.09.2010 року № 176-р «Про розроблення проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2011 рік».

Програма враховує пропозиції структурних підрозділів міської ради, прогнозні показники підприємств, організацій та установ міста, основні напрямки формування міського бюджету на 2011 рік.

Основною метою Програми є зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста.

У Програмі визначено цілі та завдання діяльності міської ради, виконавчого комітету та його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій у наступному році, на основі аналізу результатів, досягнутих за попередні роки (додатки 1,2 до Програми).

Основними завданнями Програми є:

- збереження кількості діючих промислових підприємств міста та його трудового потенціалу;

- відновлення роботи підприємств, які тимчасово припинили свою діяльність, максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей, нарощування експортного потенціалу;

- створення привабливого інвестиційного клімату в місті;

- розвиток підприємницької діяльності;

- збереження та підвищення заробітної плати працівникам та не допущення заборгованості з виплати заробітної плати;

- формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення;

- покращення роботи транспорту, розширення телекомунікаційних послуг, якості надання житлово – комунальних послуг;

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

- розробка заходів покращення якості медичного обслуговування;

- розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

- забезпечення росту дохідної частини бюджету міста та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- впровадження заходів, спрямованих на ефективне використання енергоносіїв в бюджетних установах міста та застосування енергозберігаючих технологій;

- впровадження системи менеджменту якості в виконавчих органах Вознесенської міської ради згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001.
Для забезпечення подальшого економічного і соціального розвитку міста, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей міського бюджету визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчих органів Вознесенської міської ради, визначені наступні цілі економічного і соціального розвитку міста:

- забезпечення функціонування підприємств державного, комунального та приватного секторів, бюджетних організацій;

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;

- створення умов для модернізації теплоенергетичного господарства міста з метою зниження споживання енергоносіїв;

- підвищення рівня доходів населення;

- вирішення проблеми ліквідації заборгованості із заробітної плати;

- забезпечення жителів міста якісними житлово-комунальними послугами;

- надання якісних послуг населенню міста відповідно до міжнародного стандарту якості ISO.

1. Промисловість
В 2011 р. обсяг реалізованої промислової продукції планується у розмірі 596,5 млн. грн. , що на 10 % більше відповідного періоду минулого року.
2. Діяльність будівельних робіт
В 2011 році власними силами будівельних підприємств міста буде виконано будівельних робіт у фактично діючих цінах на суму 31,7 млн.грн, що на 3 % більше відповідного періоду попереднього року.

3. Капітальні вкладення
В 2011 році капітальні вкладення в основний капітал збільшаться на 10 % у порівнянні з минулим роком і складуть 41 млн.грн. Капітальні вкладення в основний капітал на одну особу складуть 1116 грн., що на 10,6 % більше у порівнянні з відповідними періодом минулого року.

4. Транспорт та зв’язок
Автотранспортними підприємствами міста в 2011 р. буде перевезено 150,5 тис.тон вантажів, що на 0,5 % більше відповідного періоду минулого року.

Підприємствами, які здійснюють перевезення пасажирів в місті, в 2011р. буде перевезено 4620 тис.пасажирів, що на 1 % більше відповідного періоду минулого року.
Вознесенським Центром телекомунікаційних послуг №19 Миколаївської філії ВАТ”Укртелеком” в 2011 році планується збільшення абонентів швидкісного Інтернету «ОГО» до 4000 користувачів, а абонентів Інтернет «ОГО – мобільний» до 2000 користувачів.
5. Споживчий ринок послуги.
Оборот роздрібної торгівлі в 2011 році прогнозується у сумі 513,4 млн.грн. із зростанням до очікуваного рівня 2010 року на 5 %.
Обсяг реалізованих послуг на 2011 рік прогнозується у сумі 94,2 млн.грн., що на 10% більше відповідного періоду минулого року.
6. Розвиток підприємництва

1.Розуміючи важливість розвитку малого та середнього бізнесу в місті розроблена та затверджена "Міська Програма підтримки малого підприємництва в м. Вознесенську на 2011-2012 рр." ,метою якої є забезпечення економічного розвитку міста шляхом створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності.

Заходи цієї Програми будуть направлені для :

- подальше впровадження системи недопущення прийняття економічно-недоцільних та неефективних регуляторних актів;

- подолання адміністративно-дозвільних бар’єрів на етапах започаткування (виходу) та ведення бізнесу;

- систематичне проведення консультацій з суб’єктами господарювання ;

- подальша співпраця органів міської влади з міським Фондом підтримки малого підприємництва;

- здійснення підтримки безробітних шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи;

- надання дотацій роботодавцям на новостворені робочі місця та вакантні місця;

- поновлення баз даних щодо фондів нежитлових приміщень, виробничих площ та забезпечення вільного доступу до них суб’єктами малого підприємництва;

- удосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва;

- розповсюдження інформації та створення умов для участі підприємців в торгах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти;

- залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в ярмарках та виставках;

- проведення серед безробітних осіб навчання з основ підприємництва.

Виконання заходів Програми дозволить сприяти подальшому розвитку малого підприємництва, сприяти розв’язанню економічних і соціальних проблем міста завдяки забезпеченню зайнятості населення, збільшення внеску малого бізнесу в економіку міста, формуванню середнього класу та посилить його вплив на процес формування громадянського суспільства.
7. Зовнішньоекономічна діяльність

1. В 2011 році обсяг експорту товарів в місті збільшиться на 2 % у порівнянні з минулим роком і складе 19,7 млн.дол.США.

Обсяг імпорту товарів в місті збільшиться на 2 % у порівнянні з минулим роком і складе 15,6 млн.дол.США.

Сальдо зовнішньої торгівлі прогнозується позитивним і дорівнюватиме 4,1 млн.дол.США.
2. З метою розвитку зовнішньоекономічних відносин з містами – побратимами та налагодження партнерських відносин для підтримки та розвитку суспільно – політичних, культурних та економічних зв’язків з містами інших країн - передбачається фінансування в розмірі 105,00 тис грн.:

Налагодження співпраці з містами – побратимами (65,00 тис. грн.):
- прийом іноземних делегацій на святкування 216 річниці з дня заснування м. Вознесенська – 50,00 тис. грн.;

- налагодження співробітництва у економічній, науковій, культурній та інших сферах – 5,00 тис. грн.;

- налагодження зв’язків з новими містами-10,00 тис. грн.

Обмін молодіжними делегаціями з містами – побратимами (35,00 тис. грн.):

- студентський та учнівський обмін - 20,00 тис. грн.;

- обмін досвідом (стажування, підвищення кваліфікації) - 15,00 тис. грн.

Створення привабливого інвестиційного іміджу м. Вознесенська (5 тис. грн.):

- розробка та виготовлення сувенірної продукції із зображенням символіки міста – 5,00 тис. грн.

Впровадження проектів Муніципальної програми врядування та сталого розвитку ПРООН – 500,00 тис. грн.

8. Населення

В місті склалася тенденція до зменшення народжуваності дітей. Разом з цим зменшилась і смертність населення, яка нажаль перевищує показник народжуваності. На кінець 2011 року кількість населення очікується 36,8 тис.чол.

9. Соціальна сфера, рівень життя населення.

У 2011 році прогнозується зростання рівня середньомісячної заробітної плати до 1849,6 грн., що на 10 % більше показника відповідного періоду минулого року.

З метою ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам міста, Виконавчим комітетом міської ради буде посилено контроль за додержанням трудового законодавства, зокрема, про оплату праці. Продовжить свою роботу координаційна рада з питань забезпечення виконання бюджету, контролю за енергоносіями, погашення заборгованості із заробітної плати.
10. Зайнятість населення

Будуть здійснюватись заходи щодо забезпечення виконання "Програми зайнятості населення м. Вознесенська на 2011 р.":

- працевлаштування – 1000 чол.;

- кількість створених нових робочих місць – 200 одиниць;

- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації – 200 чол.

11. Бюджет 2011 рік.

В 2011р. доходи складуть __________ тис. грн.,. Видатки складуть ________ тис.грн,.

Охорона здоров'я.

В 2011р. на охорону здоров'я планується витратити _______ тис. грн., що складає ____% від всієї видаткової частини бюджету.
Освіта.

В 2011р. на утримання закладів освіти планується витратити ________ тис.грн., що складає _______ % від всієї видаткової частини бюджету.
Культура.

На утримання закладів культури в 2011р. планується витратити __________ тис. грн., що складає ________ % від всієї видаткової частини бюджету.

12. Соціальний захист населення

З метою поліпшення умов проживання найбільш вразливих верств населення міста в першочерговому порядку будуть виконуватися заходи соціальних програм:

 • міська Комплексна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ("Турбота");

 • міська програма "Безбар’єрний Вознесенськ";

 • міська програма "Соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі у м. Вознесенську".

Поліпшення усіх аспектів соціального захисту населення - це пріоритет, на якому зосереджена діяльність виконавчих органів ради, тому, в 2011 році планується продовження:

 • надання адресної соціальної підтримки найбільш потребуючим пенсіонерам, інвалідам, членам багатодітних сімей, одиноким матерям шляхом надання допомог;

 • поповнення даних щодо пільгового контингенту міста в Єдиний державний автоматизований реєстр;

 • роботи щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів всіх категорій , результати яких будуть внесені до інформаційної бази "Соцзахист";

 • надання громадянам міста соціальних виплат, компенсацій;

 • відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя людей з обмеженими фізичними та психічними можливостями.

13. Соціальний захист дітей

В 2011 році передбачається виконання таких заходів:

Проводити рекламну кампанію в засобах масової інформації міста щодо підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, створення прийомних сімей та влаштування в ці сім’ї дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Організувати роботу з роз’яснення громадянам питань необхідності залучення широких верств населення до сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучити громадян до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Забезпечити добір дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та сприяти налагодженню психологічного контакту потенційних прийомних батьків, батьків вихователів з дитиною.

Забезпечити належний контроль за виконанням батьками – вихователями та прийомними батьками умов укладених з ними угод, а також за умовами проживання та виховання прийомних дітей і дітей-вихованців в цих сім’ях.

Перевіряти виконання опікунами та піклувальниками їх обов’язків щодо утримання та вихованню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виявляти факти неналежного ставлення опікунів та піклувальників до виконання своїх батьківських обов’язків, вживати заходів щодо припинення опіки та піклування у тих випадках, коли це шкодить інтересам дитини.

Взяти під контроль та забезпечити своєчасне оформлення документів на встановлення статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації ходу впровадження в місті сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Забезпечити створення реєстру дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з навчальних закладів та його щорічне оновлення. Забезпечити особисті зустрічі міського голови з випускниками-сиротами з питань їх подальшого влаштування.

Забезпечити подальше працевлаштування, навчання та постановку на отримання пільгового житла випускниками навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Внести обласній державній адміністрації пропозиції щодо влаштування на навчання до вищих навчальних закладів за рахунок Державного бюджету України дітей-сиріт та дітей-позбавлених батьківського піклування.

Сприяти оздоровленню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , в міському притулку для дітей , а також дітей з багатодітних та з малозабезпечених сімей в пришкільних таборах міста. ( в період літніх канікул)

Нарощувати матеріально-технічну базу міського притулку для дітей. (постійно)

Забезпечити спеціалістів служби у справах дітей матеріально-технічною базою та підтримувати її в робочому стані для виконання поставлених завдань.
14. Відродження культури та духовності

Пріоритетними напрямками розвитку галузі на 2011 рік є:
- забезпечення населення міста послугами закладів культури, збереження мережі закладів культури, недопущення закриття, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання та продажу приміщень закладів культури;

- створення комфортних умов для працівників, користувачів послуг та відвідувачів закладів культури міста;

- підтримка діяльності клубних закладів, підвищення рівня масових заходів, створення умов для аматорів народного мистецтва, відвідувачів та для діяльності працівників клубних закладів;

- забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення, створення умов для оперативного обслуговування користувачів входження до світового інформаційного простору;

- розвиток музейної справи, створення належних умов для обліку, наукової обробки та збереження предметів музейного фонду України;

- забезпечення розвитку діяльності ПСМНЗ;

- створення безпечних умов для жителів міста під час проведення масових заходів та відвідування закладів культури, раціональне використання тепло енергоносіїв;

- забезпечення організації мобільного обслуговування населення міста, придбання та утримання транспортних засобів;.

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору міста;

- заходи з охорони культурної спадщини;

- забезпечення організаційних умов і соціальних гарантій для виконання працівниками закладів культури своїх професійних обов’язків, підтримка молодих спеціалістів.


15. Перспективи розвитку освіти

1. Заходи щодо удосконалення навчально-виховного процесу в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах:

1.1.Продовжити створення умов для впровадження профільного навчання в старшій школі.

1.2.Активно впроваджувати проект «Intel. Шлях до успіху» в загальноосвітніх школах.

1.3.Забезпечити 100 % охоплення дітей п’ятирічного віку суспільною дошкільною освітою.

1.4.Впровадити систему допрофільної підготовки учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.5.Продовжити роботу щодо впровадження в навчально-виховний процес курсів з питань енергозбереження.

1.6.Активно впроваджувати в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології, метод проектів, інші форми і методи активного та інтерактивного навчання.
2. Організація роботи щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників з урахуванням сучасних вимог:

2.1. Забезпечити навчання педагогічних працівників за програмами «Intel.Навчання для майбутнього», «Партнерство у навчанні».

2.2.Продовжити роботу майстер-класу вчителів інформатики щодо створення єдиної методичної бази для викладання предметів базового компоненту.

2.3.Продовжити роботу творчої групи щодо використання педагогічних програмних засобів на уроках різних циклів на базі Комп’ютерного центру.

2.4.Забезпечити участь педагогічних працівників у фахових конкурсах, Інтернет – конференціях, семінарах , вебінарах тощо.
3. Заходи з оновлення системи виховної роботи:

3.1.Сприяти співробітництву та поглибленню міжнародних молодіжних проектів.

3.2.Провести конкурс на кращий проект євроклубу в навчальних закладах міста.

3.3.Провести дискусійну трибуну «Виховна система сьогодні: проблеми, пошуки, знахідки” для заступників з навчально-виховної роботи та класних керівників.

3.4.Провести міську батьківську конференцію «Виховання дитини в сім’ї».

3.5.Забезпечити ефективну координацію роботи міської ради молодіжних лідерів та органів учнівського самоврядування.

3.6.Розробити методичний посібник для формування етичної поведінки учнів 1-4 класів.

3.7.Продовжити розвиток системи роботи навчальних закладів щодо формування навичок здорового способу життя.
4. Удосконалення системи управління:

4.1.Створити в рамках відповідного проекту комп’ютерну базу на дітей, які потребують соціальної підтримки та допомоги.

4.2.Продовжити забезпечення навчальних закладів мультимедійними комплексами.

4.3.Завершити формування психолого-педагогічної служби в навчальних закладах.

4.4.Забезпечити ефективне впровадження Концепцій розвитку навчальних закладів.

4.5.Забезпечити відповідно до законодавства соціальну підтримку учасників навчально-виховного процесу.

4.6.Активно впроваджувати в систему управління інформаційно-комунікаційні форми і методи, засади стандарту якості ISO 9001: 2008.

4.7.Провести атестацію навчальних закладів: ЗОШ № 2, 8, ДНЗ № 11, 15.
5.Удосконалення матеріально-технічної бази

5.1.Здійснити заходи щодо часткової заміни вікон та дверей ( ДНЗ № 1, 10, 12, ЗОШ № 3, 6,7,10,КЦ).

5.2.Відремонтувати ( частково) покрівлі в ДНЗ № 4, ЗОШ № 3, ДЮСШ.

5.3.Здійснити ремонт окремих приміщень в ліцеї «Інсайт», ЗОШ № 2,5, 10.

5.4.Відремонтувати систему водопостачання в ДНЗ № 2.

5.4.Здійснити заходи щодо ремонту фасадів, ганків в ДНЗ № 5, 15, НВК, ЗОШ № 4, вечірньої школи.

5.5.Здійснити реконструкцію та капітальний ремонт будівель гімназії № 1, ЗОШ №8.

5.6.Взяти активну участь у міжнародних та Всеукраїнських проектах з питань енергозбереження.

16. Молодіжна політика

З метою створення умов для культурного, творчого, інтелектуального, фізичного, професійного розвитку молоді в 2011 році планується:
- налагодити співпрацю з установами духовного, громадського та культурного характеру щодо проведення спільних творчих та культурних заходів для особистого розвитку молоді

- проведення роботи з укладання соціальних договорів між Виконкомом та установами культури, освіти, охорони здоров’я щодо проходження обов’язкової практики студентів у відповідних установах міста ;

- робота із створення Центру культури та дозвілля молоді;

- створення умов для культурного та соціального обміну досвідом між молодими активістами м. Вознесенськ та інших міст України , за кордоном ;

- проведення організаційних заходів підтримка ініціативи щодо створення театральних груп та кружків з театрального мистецтва, КВК;

- укладання договорів з установами культурно-дозвільного характеру щодо проведення спільних заходів.

- створення умов для активного дозвілля молоді проведення масових розважальних міських заходів для молоді за рахунок коштів міської комплексної програми «Сім’я» фінансування якої на 2011 рік передбачено в розмірі 45 тис. грн.

З метою формування активної життєвої позиції у молоді планується:

- створення молодіжної колегії та підтримка її роботи з метою набуття досвіду діяльності органів місцевого самоврядування, моніторингу інтересів та потреб дітей та молоді міста, участь в обговоренні місцевих актів та програм громадських публічних заходів з молодіжної політики ;

- проведення програм « Студент року», «Кращий учень року» з призначенням стипендії міської ради;

- підтримка діяльності міських молодіжних громадських організацій та осередків Всеукраїнських та обласних громадських організацій;

 • проведення тематичних інформаційних семінарів щодо профілактики негативних явищ серед молоді

З метою сприяння працевлаштування та соціального становлення молоді планується:

- створення доброчинної служби « Трудовий загін» з метою сприяння працевлаштування молоді;

- сприяння діяльності молодіжних трудових об’єднань та загонів, проведенню виставок, семінарів, конференцій, «круглих столів» з питань забезпечення зайнятості та підтримки підприємницької діяльності молоді;

- участь у обласному молодіжному конкурсі бізнес - планів;

- участь у проведенні Дня відкритих дверей у Вознесенському коледжі МДАУ, Вознесенському ПАЛ, Вознесенському ВПАЛ;

- співпраця з громадськими благодійними фондами, створення школи волонтерів.
З метою забезпечення сприятливих умов становлення та всебічного розвитку молодої сім’ї, підтримки молоді в цілому планується розробити міську Програму забез-

печення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом на 2011- 2015 роки в якій передбачити фінансування заходів у 2011 році в розмірі 400 тис. грн.

17. Медично-соціальна допомога населенню міста

Основними напрямками розвитку галузі охорони здоров’я у 2011 році будуть забезпечення якісного медичного обслуговування населення та впровадження втілення моделі керованої медичної допомоги у м. Вознесенську.

У сфері охорони здоров’я зусилля будуть спрямовані на забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги, створення умов для формування здорового способу життя, зниження смертності в працездатному віці, зниження малюкової смертності та попередження материнської смертності, зниження захворюваності на СНІД та туберкульоз, зменшення кількості хворих на наркоманію та алкоголізм.

У 2011 році в місті планується виконати наступні заходи щодо покращення медико-соціальної допомоги населенню:

 • постійно проводити роботу щодо виконання національних програм в межах бюджетних асигнувань;

 • проводити протиепідемічні заходи щодо запобігання інфекційних хвороб;

 • проводити рекреацію прилеглої території;

 • продовжувати відпрацювання механізмів управління фондами та обсягами медичної допомоги на рівні первинної ланки сімейної медицини. Удосконалювати роботу лікарів загальної практики згідно сучасних технологій

Відпрацьовувати взаємозв’язок лікарів амбулаторій загальної практики з підрозділами ЦРЛ вторинного рівня;

- продовжувати відпрацювання моделі керованої медичної допомоги;

- для втілення сучасних перинатальних технологій планується реконструкція пологового відділення;

- з метою покращення надання невідкладної медичної допомоги заплановано створення відділення невідкладної медичної допомоги;

- для покращення матеріально-технічного стану запланована заміна металевого покриття денного стаціонару;

- біля дитячої лікарні планують оснащення дитячого майданчика.

Планується придбати медичне оснащення для відділення заготівлі крові, біохімічний аналізатор, датчики для ультразвукового дослідження серця на нейросонографії.

На виконання міської програми «Репродуктивне здоров’я нації» заплановано придбання коагулятора лазерного, кольпоскопа, комп’ютера для моніторингу вагітних, реанімаційного столика для новонароджених.

18. Розвиток фізичної культури, спорту та туризму міста.

В 2011 році планується подальший розвиток масового фізкультурно-оздоровчого руху в місті, нарощування матеріально-технічної бази міста і розвитку інфраструктури в фізкультурно-оздоровчому напрямку, створення та запровадження міських конкурсів, проектів та програм по формуванню здорового способу життя, заохочення ведучих спортсменів та тренерів міста до розвитку та творчої діяльності в напрямку фізичної культури і спорту.

Планується виконання таких заходів:

- закінчити будівництво плавального басейну;

- продовжити капітальний ремонт міського мототреку;

- сприяти відкриттю школи боксу на базі ЗОШ№3;

- сприяти розвитку велосипедного руху в місті;

- розпочати будівництво тротуарів з велодоріжками;

- сприяти відкриттю секції з греко-римської боротьби;

- відремонтувати дах сауни та добудови до трибуни на міському стадіоні.

З метою розвитку туризму в 2011 році планується:

- представлення м.Вознесенська на міжнародній виставці в м.Києві та міжнародній туристичній асамблеї в м.Одесі.

- відкриття туристичного Центру в місті;

- розширення туристичну сторінку на сайті міста;

- розміщення інформації на сайті туристично-інформаційного Центру Миколаївської області.

19. Житлово-комунальне господарство
У сфері житлово-комунального господарства плануються заходи наведені в

додатку 3 до Програми.

У 2011 році філією ВАТ ЕК "Миколаївобленерго" Вознесенського району в місті Вознесенську планується виконати наступні заходи з капітального ремонту, поточного ремонту та технічного обслуговування :

Найменування робіт

Кількість

Об’єкти

Ремонт ПЛ-10кВ

13,57 км.

Ф. Сільгосп., Болгарка ( р-н Крим-Кавказу, Болгарки )

Заміна опор 10 кВ

18 шт.

Ф. Сільгосп., Болгарка ( р-н Крим-Кавказу, Болгарки )

Заміна ізоляторів 10 кВ

116 шт.

Ф. Сільгосп.,Болгарка ( р-н Крим-Кавказу, Болгарки)

Ремонт ПЛ-0,4 кВ

41,32 км.

ТП-632,65,34,140,119,621,165,24,67,110,688,633, 602, 224,16,143,174 ( вул..Папаніна, Етузіастів, Кутвицького, Кравченко, щорса, Котовського, Тітова, Нагорного, Словянська, Пушкінська, Островського, Гагаріна, Жовтневої революції, Зіркова ).

Заміна опор 0,4 кВ

158 шт.

ТП-632,65,34,140,119,621,165,24,67,110,688,

633,602,224,16,143,174 ( вул..Папаніна, Ентузіастів, Кутвицького,Кравченко, Щорса, Котовського, Тітова Нагорного, Словянська, Пушкінська, Островського, Гагаріна, Жовтневої революції, Зіркова ).

Заміна проводу 0,4 кВ

6,12 км.

ТП- 632,65,34,140,119,621,165,24,67,110,688,

633,602,224,16,143,174 ( вул..Папаніна, Ентузіастів,Кутвицького, Кравченко, Щорса, Котовського, Тітова, Нагорного, Словянська, Пушкінська, Островського, Гагаріна, Жовтневої революції, Зіркова.

Заміна ізоляторів 0,4 кВ

632 шт.

ТП-632,65,34,140,119,621,165,24,67,110,688,633, 602,224,16,143,174 (вул..Папаніна, Ентузіастів, Кутвицького, Кравченко, Щорса, Котовського, Тітова, Нагорного, Словянська, Пушкінська, Островського, Гагаріна, Жовтневої революції, Зіркова ).

Капітальний ремонт ТП

26 шт.

ТП- 16,110,632,224,124,602,659,198,174,165,159, 143,120,111,67,28,3,633,626,537,527,480,427,185,4

(вул..Островського, Папаніна, Ентузіастів, Кутвицького, Кравченко, Щорса, Котовського, Тітова, Нагорного, Словянська, Пушкінська,Гагаріна, Жовтневої революції ).

Поточний ремонт ТП

12 шт.

ТП-269,417,649,622,647,682,688,544,372,677,620,

596 ( вул..Молодогвардійська, Космодемянської, Тихий, Теплична, Нова, Люксембург, Тітова, Маяковського, Леніна, Пархоменко, Садова ).

Капітальний ремонт КЛ

10 шт.

ТП-626, АТС, 427,512,94,55 (вул..Жовтневої революції, Чубчика, Будівельників, 60 років Жовтня, Шевченко ).

Розчистка траси

10,5 км.

ТП-632,65,34,140,119,621,165,24,67,110,688,633,

602,224,16,143,174 ( вул..Папаніна, ентузіастів, Кутвицького, Кравченко, Щорса, Котовського, Тітова, Нагорного, Слов’янська, Пушкінська, Островського, Гагаріна, Жовтневої революції, Зіркова ).20. Енергозбереження та енергоефективність.
З метою сталого енергетичного розвитку міста, зменшення викидів парникових газів (СО2), скорочення споживання енергоресурсів, збільшення використання альтернативних джерел енергії, відповідно до Угоди міських голів – загальноєвропейської ініціативи з підвищення енергоефективності міського господарства, на виконання «Плану сталого енергетичного розвитку міста Вознесенська до 2020 року», затвердженого рішення міської ради № 4 від 26.08.2010 року, передбачити фінансування на 2011 рік у розмірі 30 036,2 тис. грн., у т.ч.:


Заходи

Вартість (тис. грн.) / кількість (одиниць)5.2.1 Клімат та сміття

Запровадження в місті роздільного збору сміття

- створення майданчиків для роздільного збору сміття.

675,0/135


- придбання спеціалізованих контейнерів для роздільного збору сміття

135,0/135


Сортування та переробка твердих побутових відходів з отриманням альтернативних видів палива

Будівництво комплексу повної переробки ТПВ з отриманням альтернативних видів палива:


24 061,3


- забезпечення комплексу матеріально-технічною базою (контейнери, сміттєзбиральні автомобілі, навантажувачі та ін.)

5 100,5

- завершення будівництва виробничого корпусу, будівництво адміністративного корпусу, придбання та монтаж обладнання по сортуванню ТПВ

18 960,8

ВСЬОГО по п. 5.2.1 (тис. грн..)

24 871,3


5.2.2. Клімат та зелені насадження

Заходи


Кількість насаджень, га /вартість заходу, тис. грн.

Насадження загального користування


- створення парку зелених насаджень та пляжу на набережній в долині річки Мертвовод

0,5/9,0

- озеленення пляжу в зоні відпочинку в прибережній смузі річки Південний Буг

1,3/23,4

Насадження обмеженого користування


- збільшення площі садів на території садибної забудови

2,0/36

- зелені насадження на території нової багатоквартирної житлової забудови

0,7/12,6

- зелені насадження на території спортивних комплексів

1,7/30,6

- зелені насадження промислових і комунальних підприємств

1,4/25,2

- зелені насадження громадських установ


1,6/28,8

Насадження спеціального призначення

-збільшення площі озеленення у першому поясі водозаборів

1,3/23,4

-озеленення при створенні санзон

0,9/16,2

-озеленення при реконструкції доріг на окремих ділянках

0,1/1,8

ВСЬОГО по п. 5.2.2 (га/тис. грн.)

11,5/207,0


5.2.3. Клімат та транспорт

Велосипед – екологічний вид транспорту

Заходи

Кількість, шт. /вартість заходу, тис. грн.

-будівництво велосипедних стоянок біля супермаркетів, магазинів, шкіл і т.д.

(1 стоянка – 10-15 велосипедів)

10/40,0

-запровадження велосипедних доріжок на вулицях міста та встановлення

відповідних знаків дорожнього руху (км)

5/250,0

-заохочення населення до використання велосипедів (кількість велосипедів/промоутерські заохочувальні заходи, т. грн.)


80/5,0


5.3.1 Клімат та біогаз

Заходи

Вартість заходу, тис. грн. (впровадження по роках)

Виробництво біогазу для потреб когенераційної станції


- розробка проектно-кошторисної документації по будівництву біогазової станції

385,0

ВСЬОГО по п. 5.3.1 (тис. грн.)

385,0


5.3.2. Клімат та енергія сонця

Заходи

Вартість заходу, тис. грн.

Використання сонячних колекторів

-дитячий садок №2

75,0

-дитячий садок №11

115,0

-дитячий садок №12

75,0

ВСЬОГО по п. 5.3.2 (тис. грн.)

265,0

5.4.1 Формування мислення населення щодо економного використання енергетичних ресурсів

Захід

Вартість тис.грн./зменшення споживання енергоресурсів населенням , %.

Формування принципово нового мислення населення щодо економічного використання енергоресурсів

-формування принципово нового мислення населення щодо економічного використання енергоресурсів

15,0/5,0

ВСЬОГО по п. 5.4.1 (тис. грн.)

15,0


5.4.2. Економне використання енергоресурсів у громадських та житлових будівлях

Захід

Вартість заходу, тис. грн.

- загальноосвітня школа № 8

1800,0

ВСЬОГО по п. 5.4.2 (тис. грн.)

1800,00

5.4.3. Клімат та теплоенергетика

Заходи

Кількість, одиниць/Вартість заходу, тис. грн.

Скорочення споживання енергоресурсів

-завершення максимального переведення квартир у багатоповерхових будинках на індивідуальне опалення

100/1000,0

- загальноосвітня школа № 3

1/100,0

- загальноосвітня школа № 5

1/100,0

- загальноосвітня школа № 7

1/100,0

Запровадження комбінованого опалення (електроенергія, дрова та газ (резерв)

- котельня по вул. Жовтневої революції, 210

1/1080,0

ВСЬОГО по п. 5.4.3 (тис. грн.)

-/2380


5.4.4.Моніторинг та контроль

Заходи

Вартість заходу, тис. грн.

Формування інформаційної аналітичної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів на базі програмного забезпечення

Здійснення інвентаризації будівель закладів бюджетної сфери та збір інформації про фактичне споживання енергоносіїв по кожній бюджетній установі (26 установ).

4,24

Проведення комплексного аналізу фінансових і натуральних показників споживання енергоресурсів з деталізацією по кожній з будівель у розрізі бюджетних установ

23,74

Розробка організаційних та технічних енергоефективних заходів по кожній з будівель

49,14

Розробка проекту Програми впровадження енергозберігаючих технологій та розрахунок економії бюджетних коштів внаслідок впровадження заходів

4,66

Розрахунок обсягу коштів, необхідних для реалізації енергоефективних заходів та складання інформаційних енергетичних карток

5,02

Встановлення програмного забезпечення для здійснення енергетичного моніторингу – 4 автоматизовані бази даних

19,2

Формування інформаційної аналітичної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів на базі програмного забезпечення і проведення навчання користувачів

11,9

ВСЬОГО по п. 5.4.4 (тис. грн.)

117,9

РАЗОМ

30036,2

21. Підтримка та удосконалення системи управління якістю ISO 9001 в виконавчих органах міської ради.

З метою покращення надання адміністративних послуг населенню, підтримки та удосконалення системи менеджменту якістю згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 - передбачити на ці цілі в міському бюджеті 79 тис.грн. у тому числі:

- оплата за проведення ресертифікації системи менеджменту якості ISO 9001:2008 - 42,0 тис.грн.;

- виготовлення стендів для розміщення інформаційних карток послуг - 5,0 тис.грн.;

- облаштування залу очікування замовників ( І поверх будівлі виконкому міської ради – столи, стільці, картотека з формулярами заповнених зразків заяв та ін. ) – 12,0 тис. грн.;

- членські внески в асоціацію міст України та громад – 15,0 тис. грн.;

- членські внески в асоціацію «Енергоефективні міста України» - 5,0 тис. грн.
Забезпечити умови виконання депутатських повноважень, шляхом придбання за рахунок коштів місцевого бюджету проїзних квитків вартістю 50,2 тис. грн.

Передбачити на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в газеті «День за Днем» - 50,0 тис. грн. та на телерадіокомпанії «Імідж - TV» - 20,0 тис. грн.

Передбачити кошти, на поздоровлення учасників війни з нагоди Дня Перемоги та визволення міста Вознесенська, в розмірі 15,0 тис. грн.
Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради /підпис/ В.Д.Луков
Вірно:
Секретар виконавчого комітету Ю.І.Балашов

Копія

Додаток 1

до Програми соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2011 рік

Основні показники соціально - економічного розвитку міста Вознесенська на 2011 рік

Показники


одиниця виміру


2009р.

факт


2010 рік

очікуване виконання


очік. вик.

2010 р у % до 2009 р.


2011 р.

прогноз


2011 р. у % до

очік. вик. 2010р.

Середньорічна чисельність населення, всього


тис.чол.


37,3

37,0

99,2

36,8

99,5

Обсяг реалізованої промислової продукції

тис. грн.

433111,8

542292,0

125,2

596521,2

110,0

Середньомісячна заробітна плата робітників та службовцівгрн.1412,33

1681,5

119,0

1849,6

110,0

Чисельність зареєстрованих безробітних на кінець року


чол.


680

650

95,6

600

92,3

Кількість створених нових робочих місць


чол.


416

230

55,3

200

87,0

Оборот роздрібної торгівлі

тис.грн.


438387,1

488940,6

111,5

513387,6

105,0

Обсяг експорту товарів та послуг


тис.дол.

США

15876,4

19400,0

122,2

19788,1

102,0

Обсяг імпорту товарів та послуг

тис.дол. США

34313,8

15329,7

44,7

15636,3

102,0

Інвестиції в основний капітал

тис.грн.

45496

37361,3

82,1

41097,4

110,0

Зареєстровано фізичних осіб підприємців


чол.

4170

4150

99,5

4000,0

96,4

Зареєстровано юридичних осіб

чол.

319

320

100,3

320

100,0


Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради /підпис/ В.Д. Луков
Вірно:
Секретар виконавчого комітету Ю.І.Балашов

Додаток 2

до Програми соціально-економічного розвитку м.Вознесенська на 2011 рік

Соціально-економічні показники розвитку основного кола промислових підприємств м. Вознесенська на 2011-2013 роки.


№ п/п

Показники

Одиниця виміру

2010 рік очік.вик.

Прогноз

2013р. у % до 2010 р.


2011р.


2012р.


2013р.

1.

Обсяги реалізації товарної продукції

тис.грн.


444501,8

461014,7

492101,2

507386,3


114

2.

Середньооблікова чисельність

чол.

1827

1863

1913

1963

107,4

3.

Середньомісячна зарплата одного штатного працівника

грн.


1476,0


1527,0


1588,0


1667


112,9

4.

Прибуток, збиток (до оподаткування)

тис.грн.

3124

3812

4136,9

4496,9

143,9

5.

Обсяг інвестицій в основний капітал в т.ч.

тис.грн.

2260

2580

2680

2730

120,7

- капітальне будівництво

тис.грн

800

800

850

850

106

- придбання машин…

тис.грн

1460

1780

1830

1880

128,7

6.

Обсяг імпорту

тис.дол. США

15329,7

15636,3

16418,1

16746,5

109,2

7.

Обсяг експорту

тис.дол. США

19400

19788,1

21371,1

21798,5

112,3

8.

Впроваджено нових технологічних процесів

од.

124

115

135

130

105

9.

Освоєно нових видів продукції

од.

84

87

95

94

108,3

Перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради В.Д.Луков

  1   2

Схожі:

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Р ІШЕННЯ
Про внесення змін до програми соціально – економічного розвитку м. Вознесенська на 2009 рік, затвердженої рішенням ХLІ сесії міської...
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста...
Програма соціально-економічного розвитку на 2011 рік базується на основних напрямах прогнозу економічного і соціального розвитку...
До Програми підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникового...
Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2010 №1090 «Про затвердження державної...
Програма підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникове на 2011-2020 роки
«Про асоціації органів місцевого самоврядування», статтею 21 Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів...
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, управлінням економічної політики підготовлено основні...
Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2012 рік, затвердженої рішенням двадцятої (позачергової)...
Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2012 рік, затвердженої рішенням двадцятої (позачергової)...
Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2013 рік, затвердженої рішенням тридцять другої сесії міської...
ІНФОРМАЦІЯ про виконання програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийського району на 2013 рік і основні напрями розвитку на 2014 і 2015...
Програми соціально- економічного та культурного розвитку міста за 2011 рік
України”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка