ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ


Скачати 297.42 Kb.
НазваПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
Сторінка1/2
Дата26.03.2013
Розмір297.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2


Додаток

до рішення сесії міської ради

від _________№ __________


ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА НІКОПОЛЯ

НА 2010 РІК

Нікополь 2010

Відповідно до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” та проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, управлінням економічної політики підготовлено основні прогнозні показники і програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Нікополя на 2010 рік.

Програма базується на основних напрямах прогнозу економічного і соціального розвитку України та Дніпропетровської області на 2010 рік.

Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в господарському комплексі міста, прогнозів та пропозицій управлінь та відділів міської ради з урахуванням методичних рекомендацій.

Залишаються не до кінця вирішеними багато міських проблем. Серед них:

- недосконала структура промислового виробництва та його значна залежність від кон’юнктури на зовнішніх ринках;

- недостатній рівень використання наявного науково-технічного, природно-ресурсного потенціалу;

- нестабільний фінансово-економічний та технічний стан підприємств житлово-комунального господарства міста, можливості оновлення їх основних фондів не відповідають потребам;

- значний вплив на безпечну життєдіяльність населення факторів техногенного навантаження та забруднення навколишнього середовища;

- наявність заборгованості із заробітної плати на економічно-активних підприємствах;

- необхідність підвищення соціального захисту майже третини населення міста (пенсіонерів, малозабезпечених, інвалідів, сімей з дітьми).

Відповідно до цього пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку міста є: закріплення соціальної спрямованості економічного зростання, збільшення випуску виробництва вітчизняної конкурентноспроможної продукції, концентрація фінансових і трудових ресурсів на скорочення незавершеного будівництва, поліпшення соціального розвитку міста, підвищення рівня розрахунків населення за отримані комунальні послуги, активізація роботи зі скорочення кількості збиткових підприємств, забезпечення динамічного і збалансованого розвитку міста.

Серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку міста у 2010 році мають бути:

- удосконалення структури промислового виробництва. Переорієнтація промислового комплексу міста на випуск конкурентноздатних видів продукції з використанням ресурсо- та енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій;

- залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки міста, продовження будівництва об’єктів життєзабезпечення, зосередження коштів на об’єктах із високим рівнем будівельної готовності, розвиток мережі автомобільних доріг;

- розвиток інфраструктури підтримки підприємництва та сприяння розвитку малого бізнесу до рівня, що обумовлює реальну конкуренцію і можливість функціонування в області ринкового середовища;

- зниження техногенного навантаження на територію міста та поліпшення стану навколишнього природнього середовища, зменшення потенційних екологічних ризиків та негативного впливу оточуючого середовища на здоров’я населення;

- підвищення соціальних стандартів та ефективного функціонування трудового потенціалу міста;

- поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення, збільшення обсягу та підвищення якості соціальних послуг;

- удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, розвиток освіти і науки, відродження культурних традицій;

- реформування житлово-комунального господарства, оновлення основних фондів, впровадження заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.


 1. Промисловість

Нікополь за обсягами промислового виробництва є одним з провідних міст області. Питома вага промислового виробництва міста становить близько 10% від загального обсягу промислового виробництва області.

Обсяг виробництва у 2010 році очікується на рівні 105% в порівнянні з 2009 роком внаслідок збільшення кількості замовлень, виробництва продукції на експорт як для внутрішнього ринку, так і для дальнього зарубіжжя.

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2010 рік по підприємствам міста, в т.ч. і найкрупнішого підприємства міста ВАТ “Нікопольський завод феросплавів” передбачають збереження кон’юнктури ринку, сортаменту відвантаженої продукції, збутової політики підприємства, мета якого є вихід на нові територіальні ринки збуту.

В 2010 році Нікопольський завод феросплавів планує збільшити своє виробництво до 1,02 млн. тон, що в півтора рази, або на 53,8%, перевищить обсяги виробництва 2009 року.

Планується зріст питомої ваги експорту в загальному обсязі виробництва та зростання обсягів трубної продукції, що виготовляється згідно іноземних стандартів. Данні чинники дозволяють прогнозувати зростання обсягів виробництва у найближчі роки поряд з очікуваним зростанням обсягу відвантаження експортної продукції. Зростатимуть обсяги виробництва експортної продукції у натуральному виразі, що обумовлене зростанням зовнішньоторговельного обороту. Поряд з цим очікується зростання обсягів імпорту у 2010 році порівняно з 2009 роком. Цей чинник обумовлений перспективою збільшення обсягів закупівлі вітчизняних матеріалів в загальному обсязі використовуємих ресурсів, в першу чергу трубної заготівки.

Очікуваний обсяг експорту у 2010 році становитиме 865,8 млн. дол. США (146,6% до 2009 року), імпорту – 753,6 млн. дол. США (163,7% до 2009 року).


 1. Розвиток підприємництва

Головною метою розвитку малого та середнього бізнесу є підвищення ефективності використання його потенціалу для вирішення найбільш актуальних проблем міста, зокрема, поліпшення ситуації у сфері зайнятості; розширення асортименту та підвищення якості споживчих товарів, робіт і послуг; спрощення отримання дозвільних документів для ведення господарської діяльності, сприяння впровадженню інноваційних проектів, формування сталого розвитку малого та середнього бізнесу.

Основні напрями та завдання розвитку малого та середнього бізнесу:

1) удосконалення системи видачі дозвільних документів для ведення господарської діяльності суб’єктам малого та середнього бізнесу шляхом:

 • узгодження дій органів місцевого самоврядування та дозвільних органів;

 • забезпечення новим приміщенням Дозвільного центру «ПАРТНЕРИ» та оснащення робочих місць представників дозвільних органів спеціальними меблями та комп’ютерною технікою;

 • підвищення ефективності роботи Дозвільного центру ПАРНЕРИ»;

 • удосконалення нормативно-правового регулювання господарської діяльності ;

 • удосконалення післяреєстраційних процедур.

2) підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу шляхом:

 • підтримки інноваційного підприємництва (в рамках міської Програми розвитку малого та середнього бізнесу переваги слід надавати тим бізнес-планам, що передбачають впровадження інноваційних енергозберігаючих та екобезпечних технологій);

 • розвиток інноваційної інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу;

 • підвищення досконалості малого та середнього бізнесу шляхом досягнення європейських стандартів, навчання персоналу з питань запровадження систем управління якістю, бенчмаркінгу (метод вивчення кращого досвіду ведення бізнесу для удосконалення власних методів), охорони праці і навколишнього середовища, захисту інтелектуальної власності;

 • сприяння малим підприємствам у просуванні наукоємної продукції і технологій в інші регіони та зовнішні ринки.

3) розширення системи інформаційно-консультативної та навчально-методичної допомоги малому та середнього бізнесу шляхом:

 • випуску довідникових матеріалів,

 • проведення начальних семінарів;

 • інформування через ЗМІ та Інтернет;

4) вдосконалення форм співпраці органів місцевого самоврядування з громадськими об‘єднаннями підприємців та галузевими радами підприємців;

5) збільшення надходжень від діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу до бюджетів усіх рівнів;

6) залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до вирішення екологічних проблем регіону;

7) розширення обсягів залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі у виставково-ярмаркових заходах, міжнародних, вітчизняних та регіональних форумах, конференціях, „круглих столах”.
3. Соціальна політика

3.1. Зайнятість населення та ринок праці.

Протягом 2010 року прогнозується відновлення промислового виробництва від впливу світової фінансово-економічної кризи та поступове економічне зростання на рівні 7-11%, що у свою чергу вплине на ринок праці та рівень зайнятості населення.

У 2010 році прогнозується, що на обліку в центрі зайнятості буде перебувати 7274 особи, що на 139 чол. менше, ніж у 2009 році.

Збільшення кількості активних заходів сприяння зайнятості населення, проведення роз’яснювальної роботи щодо реальної ситуації, яка склалася на ринку праці, дасть змогу працевлаштувати у 2010 році 2700 осіб, що на 275 осіб більше, ніж у 2009 році.

Протягом року прогнозується створення 1445 нових робочих місць у сферах економічної діяльності та збільшення загальної кількості штатних працівників із прогнозним значенням 36800 одиниць, що на 4,0% більше, ніж у 2009 році.

Головними напрямками діяльності служби зайнятості буде обслуговування роботодавців, проведення масових заходів та при безпосередньому відвідуванні підприємств проведення роз’яснювальної роботи з роботодавцями щодо важливості збереження кваліфікованих кадрів, необхідності професійного перенавчання та розширення професійної компетенції працівників в умовах модернізації підприємств.

3.2. Грошові доходи населення та заробітна плата.

Завдяки поступовому економічному зростанню у 2010 році фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств очікувано складе 43,0 млн. грн., фонд оплати праці штатних працівників великих та середніх підприємств складе 880,2 млн. грн., що відповідно на 1,1% та 11,1% більше у порівнянні з 2009 роком.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у 2010 році прогнозується на рівні 2164 грн., або на 10,0% більше, ніж у 2009 році.

Реалізація протягом 2010 року заходів Стратегії подолання бідності передбачає посилення орієнтації економічних процесів на більш ефективне задоволення потреб людини, зменшення бідності серед уразливих верств населення.

Головними завданнями залишаються забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці, вжиття заходів щодо недопущення виникнення поточної заборгованості із виплати заробітної плати та поступове погашення існуючої, здійснення постійного контролю за виконанням підприємствами - боржниками графіків її погашення.

Для цього передбачається продовжити роботу комісій з питань своєчасності і повноти сплати податків та комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, посилити контроль за забезпеченням дотримання суб’єктами господарювання норм часу, виробітку, обслуговування, нормативів чисельності відповідно до нормативно-правових актів.


3.3. Соціальне забезпечення.

Для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення планується реалізація заходів, що передбачені Програмою з поліпшення соціального захисту населення м. Нікополя на 2010 рік, в рамках якої передбачено фінансування усіх рівнів, як з державного бюджету так і з місцевого.

З місцевого бюджету плануються такі виплати як:

 1. до Дня виводу військ із Афганістану необхідно передбачити фінансування одноразової доплати до пенсії 18 інвалідам-афганцям і 13 членам сімей воїнів загиблих у Афганістані на загальну суму 24,0 тис. грн.;

 2. надання допомоги 7 інвалідам І групи з порушенням опорно-рухового апарату на оплату вартості бензину для можливості користування спец. автотранспортом та для реалізації обмежених можливостей у пересуванні на загальну суму 8,8 тис. грн.;

 3. придбання санаторно-курортних путівок для покращення стану здоров’я 2 визволителів міста Нікополя на суму 8,0 тис. грн.;

 4. надання одноразової допомоги для покращення матеріального становища 20 членам товариства “Меморіал” до Дня Незалежності України та до Дня вшанування жертв голодомору та політичних в’язнів; вдовам та дітям товариства «Меморіал» та товариства «Політичні в’язні та репресовані» до Дня вшанування жертв голодомору та політичних в’язнів (63 члени). Загальні витрати складають 10,4 тис. грн.;

 5. надання матеріальної допомоги дитині-інваліду Животову Дмитру Віталійовичу, інвалідність якої настала внаслідок аварії на ЧАЕС, на суму 6,0 тис. грн.;

 6. надання одноразової допомоги до 24-ої річниці Чорнобильської катастрофи 4 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, інвалідам 1 групи на загальну суму 2,4 тис. грн.;

 7. придбання мобільних телефонів до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 2 інвалідам війни у зв`язку з тим, що встановити квартирний телефон немає можливості по технічним причинам; придбання стартових пакетів мобільного зв’язку та ваучерів поповнення рахунків телефонного зв’язку на загальну суму 2,0 тис.грн.;

 8. надання матеріальної допомоги на придбання 3-кімнатної квартири для сім’ї інвалідів Сапіжак на суму 200,0 тис. грн.;

 9. вшанування 7 громадян міста з ювілеєм 100 років. Необхідне фінансування складає 5,0 тис. грн.;

 10. виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, в розмірі 450,0 тис. грн.;

 11. надання додаткової тони вугілля 39 ветеранам війни на загальну суму 17,4 тис. грн.;

 12. відшкодування 100% вартості комунальних пільг 10 Почесним громадянам м. Нікополя і членам їх сімей; надання додаткової пільги 13 сім’ям загиблих воїнів в Афганістані за користування житлово-комунальними послугами у розмірі 50% від загальної плати. Загальні витрати складають 70,6 тис. грн.;

 13. підтримка ветеранського руху та інвалідів в місті («Рада ветеранів» та асоціація «Авангард») на загальну суму 100,0 тис. грн.;

 14. підтримка малозабезпечених громадян міста у розмірі 340,0 тис. грн.;

 15. організація гарячого харчування малозабезпечених та малозахищених пенсіонерів. Необхідне фінансування у розмірі 100,0 тис.грн.;

 16. надання матеріальної допомоги на встановлення індивідуального опалювання мешканцям міста у розмірі 252,5 тис.грн.;

 17. надання матеріальної допомоги 360 інвалідам та 230 учасникам бойових дій на поліпшення стану здоров’я на честь відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні на загальну суму 64,6 тис.грн.;

 18. надання фінансової підтримки дітям-інвалідам міста у розмірі 49,5 тис. грн.;

 19. відшкодування 50% вартості комунальних послуг 541 інваліду І групи загального захворювання, дитинства та по зору за користування житлово-комунальними послугами на суму 127,6 тис. грн..З державного бюджету плануються такі виплати як:

 1. придбання санаторно-курортних путівок для лікування 92 ветеранів війни в санаторіях України на загальну суму 368,0 тис. грн.;

 2. при надходженні асигнувань з обласного відділення Фонду України соціального захисту інвалідів виплатити матеріальну допомогу інвалідам на 100 чоловік на суму 20,0 тис. грн.;

 3. надання матеріальної допомоги з обласного бюджету 12 малозабезпеченим пенсіонерам на суму 1,8 тис. грн.;

 4. надання компенсації за санаторне-курортне лікування 94 інвалідам війни та 192 інвалідам на загальну суму 59,4 тис. грн.;

 5. надання компенсації на бензин, ремонт та технічне обслуговування 107 чол. На суму 15,2 тис. грн.;

 6. надання компенсації на транспортне обслуговування 114 чол. на суму 22,0 тис. грн.;

 7. надання компенсації на відшкодування суми, витраченої на поховання учасників бойових дій, 100 чоловік на суму 80,0 тис. грн.;

 8. забезпечення інвалідною технікою та засобами пересування (“стоїк”, палиці, милиці) інвалідів, які мають потребу, згідно висновку лікарської комісії, в цих засобах. Забезпечення спецавтотранспортом 10 чоловік. Загальне фінансування складає 620,0 тис. грн.


З державного бюджету у вигляді субвенції плануються такі виплати як:

 1. ремонт квартир 5 ветеранам війни на суму 140,0 тис. грн.;

 2. надання компенсаційних виплат 3 громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною на суму 9,0 тис. грн.;

 3. на поховання осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на суму 25,0 тис. грн.;

 4. придбання санаторно-курортних путівок для лікування 60 ветеранів війни в санаторіях України за рахунок субвенції на загальну суму 250,0 тис. грн.;

 5. виплата на проїзд чорнобильцям на суму 4,4 тис. грн..


3.4. Житлово-комунальне господарство

1. Капітальний ремонт житлового фонду.

У 2010 році капітальний ремонт житлового фонду планується виконати по наступним напрямкам на загальну суму 6340,6 тис. грн:

1.1. капітальний ремонт житлових будинків – 620,6 тис. грн.;

1.2. виконання проектних робіт з капітального ремонту житлових будинків – 260,0 тис.грн.;

1.3. капітальний ремонт покрівель – 1000,0 тис. грн..;

1.4. капітальний ремонт будинків ОСББ – 4000,0 тис. грн.;

1.5. придбання приладів обліку електричної енергії в будинках комунальної власності – 60,0 тис. грн.;

1.6. капітальний ремонт ліфтів – 300,0 тис. грн.;

1.7. капітальний ремонт аварійних оголовків ДВК (КП «Пічне господарство») – 100,0 тис. грн.;
2. Благоустрій міста.

У 2010 році передбачено наступні заходи благоустрою міста на загальну суму 12733,6 тис. грн., спрямовані на:

2.1. зовнішнє освітлення міста – 2342,5 тис. грн.;

2.2. вулично-дорожня мережа – 6473,6 тис. грн.;

2.2.1. поточний ремонт міських доріг – 6000,0 тис. грн.;

2.2.2. видатки на облаштування місць зупинки пасажирського транспорту – 98,0 тис. грн.;

2.2.3. видатки на забезпечення комплексної програми «Забезпечення безпеки руху на вул. м. Нікополя» - 347,0 тис. грн.;

2.2.4. облаштування водовідного лотку по вул. Дружби №№ 4,6,8,10 – 28,6 тис. грн.;

2.3. озеленення міста – 1190,0 тис. грн.;

2.4. санітарна очистка міста – 1820,7 тис. грн.;

2.5. технічне обслуговування фонтанів (біля міськради - 2 шт., ЦУМ – 1шт., у сквері «Визволення» - 1шт., сквер «Загиблим чорнобильцям»- 1 шт.) – 95,0 тис. грн.;

2.6. поточний ремонт лавочок та площадок під ними – 20,0 тис.грн.;

2.7. капітальний ремонт дренажних насосних скважин – 90,0 тис. грн.;

2.8. видатки на програму «Пам’ятники Нікополя» – 39,0 тис.грн.;

2.9. придбання урн - 15,0 тис. грн.;

2.10. благоустрій міських кладовищ – 227,8 тис. грн.;

2.11. придбання 3 дитячих майданчиків – 190,0 тис. грн.;

2.12. технічне обслуговування існуючих ділянок дренажу на м. Північний - 20,0 тис.грн.;

2.13. охорона припаркового скверу, скверу «Вічна слава» - 90,0 тис. грн.;

2.14. капітальний ремонт будівлі під громадський туалет – 30,0 тис. грн.;

2.15. вирішення питань з бездомними тваринами -90,0 тис. грн.

3. Теплові мережі - 910,0 тис. грн.

3.1. Придбання матеріалів для виконання капітального ремонту ПТВМ -100 - 910,0 тис. грн.
4. Водопровідно-каналізаційне господарство - 635,0 тис. грн.

4.1. заміна кабелю на н/с «Кругла» (придбання матеріалів) -145,0 тис.грн;

4.2. капітальний ремонт аварійних мереж, які негативно впливають на технічний стан житлових будинків - 400,0 тис грн.;

4.3. придбання насосу (НКП «Західне») - 90,0 тис грн.

5. Поховання безрідних – 30,0 тис. грн.

6. Інструментальне спостереження за просадкою будинків з наступною видачею рекомендацій – 40,0 тис. грн..

7. Технічна діагностика (експертиза) ліфта по вул. К. Лібкнехта, 107 (КП «ЖЕК №3») – 3,2 тис. грн.

8.Моніторинг підтоплення території міста Нікополя ґрунтовими водами – 20,0 тис. грн.

9. Дослідницькі роботи - 135,0 тис.грн.

10. Розроблення містобудівного обґрунтування використання території колишнього будинку відпочинку по вул. Лаписька та проведення археологічного обстеження з закладанням шурфів -60,0 тис. грн..
Фонд розвитку (капітальні вкладення).

Програмою розвиту житлово-комунального господарства на 2010р. передбачаються капітальні вкладення на суму 3052,2 тис. грн., спрямовані на:

- завершення комплексного благоустрою скверу Вічної Слави 2055,2 тис. грн.;

- придбання георадару (функції діагностики мереж, споруд та грунтів) – 360,0 тис. грн.;

- децентралізацію системи опалення будівлі Міськвиконкому - 80,0 тис грн.;

- продовження будівництва центральної площі та алеї від вул. Електрометалургів до вул. Шевченка, згідно з проектом детального планування центру – 300,0 тис.грн.;

- придбання квартир для мешканців буд. Артема, 24 – 230, 0 тис.грн.
Спеціальний фонд.

У 2010р. передбачаються видатки на ремонт, утримання та реконструкцію доріг загального призначення у розмірі 1799,8 тис. грн., у тому числі:

- ремонт доріг загального призначення – 674,8 тис. грн.;

- ремонт міських доріг - 800,00 тис. грн.;

- утримання доріг загального призначення – 70,00 тис.грн.;

- розмітка проїзної частини доріг загального користування - 65,0 тис.грн.;

- технічне обслуговування світлофорних об’єктів, дорожніх знаків та заміна лампових лінз на світодіодні на дорогах загального користування - 100,0 тис.грн.;

- встановлення пішохідних світлофорів на перехресті вул. Херсонська – Г. Чорнобиля - 90,0 тис.грн.

4. Гуманітарна сфера

4.1.Охорона здоров’я

Серед основних завдань у галузі охорони здоров’я на 2010 рік – реалізація комплексу заходів з попередження та стабілізації рівня інфекційних захворювань, насамперед соціально небезпечних – ВІЛ-інфекції/Сніду та стабілізації епізоотичного становища з туберкульозу, профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, дитячої служби, профілактики та лікування стоматологічних захворювань.

1) Протидія поширенню інфекційних соціально-небезпечних хвороб.

Створення системи виявлення хвороб на ранніх доклінічних стадіях. Зміцнення закладів охорони здоров'я кадрами і ресурсами, необхідними для здійснення медико-санітарної освіти населення, своєчасного і раннього виявлення інфікованих і хворих на зазначені захворювання, стандартів лікування. Зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Загальне фінансування складає 268,0 тис. грн..

2) Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Надання лікувально-профілактичної і діагностичної допомоги. Поліпшення своєчасної ранньої діагностики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, підвищення кваліфікації медичних працівників.

3) Здоров'я дітей та матерів м. Нікополя.

Забезпечення якості медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення родопомічних та дитячих закладів області. Загальне фінансування складає 8,0 тис. грн..

4) Лікування і профілактика інвалідності від глаукоми та катаракти.

Створення умов для стабілізації рівня захворюваності на глаукому та катаракту і зниження інвалідності від глаукоми. Підвищення матеріально-технічного рівня та поліпшення діагностичної бази ЛПЗ, що надають офтальмологічну допомогу. Загальне фінансування складає 6,0 тис. грн..

5) Забезпечення житлом працівників охорони здоров'я.

Покращення житлово-побутових умов працівників охорони здоров'я. Забезпечення закладів охорони здоров'я спеціалістами відповідного фаху.

6) Профілактика та лікування стоматологічних захворювань.

Забезпечення сучасних методів діагностики і лікування. Загальне фінансування складає 75,0 тис. грн..

7) Надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги населенню відділенням загальної практики сімейної медицини.

Надання кваліфікованої первинної лікувально-профілактичної допомоги прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та вдома.

8) Покращення епідситуації щодо захворюваності на внутрішьолікарняні інфекції.

Поліпшення забезпеченістю дезінфікуючими засобами ЛПУ, холодильним обладнанням, матеріально-технічної бази клінічних мікробіологічних лабораторій, ремонт приміщень відділень. Загальне фінансування складає 150,0 тис. грн..

9) Децентралізація системи опалення в лікувально-профілактичних установах м. Нікополя.

Для безперебійного забезпечення індивідуальним теплом приміщень пологового будинку і стаціонарного відділення дитячої міської лікарні необхідно провести реконструкцію котелень.

10) Забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення та за певними категоріями захворювань громадян м. Нікополь.

Поліпшення обслуговування даної категорії громадян, пільгове забезпечення лікарськими засобами. Загальне фінансування складає 435,2 тис. грн..

11) Забезпечення медичної допомоги ветеранам війни при амбулаторному та стаціонарному лікуванні м. Нікополя.

Поліпшення обслуговування ветеранів війни харчуванням та медикаментами. Загальне фінансування складає 153,5 тис. грн..

12) Забезпечення медичного обслуговування породіль в пологовому будинку м. Нікополя.

Удосконалення механізмів соціальної підтримки сімей, забезпечення умов перебування в пологовому будинку.

13) Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для закладів охорони здоров’я м. Нікополь.

Організація безперебійного обслуговування населення міста, поліпшення матеріально-технічної бази ЛПЗ міста, їх утримання. Загальне фінансування складає 114,0 тис. грн. (в т.ч. 25,0 тис.грн. обласний бюджет)

14) Придбання м’якого інвентарю для закладів охорони здоров’я м. Нікополь.

Організація та створення умов перебування хворих в лікарні.

15) Утримання транспорту для закладів охорони здоров’я м. Нікополь.

Організація безперебійного транспортного забезпечення медичного обслуговування населення міста. Загальне фінансування складає 942,0 тис. грн..

16) Поточний ремонт обладнання, інвентарю та інші видатки для закладів охорони здоров’я м. Нікополь.

Поліпшення матеріально-технічного стану ЛПЗ. Загальне фінансування складає 296,3 тис. грн..

17) Придбання комп’ютерної техніки для закладів охорони здоров’я м. Нікополь.

Своєчасне занесення даних про щеплення, облік використаних імунобіологічних препаратів та протиепідеміологічних заходів.

18) Програма “Відрядження”.

Визначення рівня професійної підготовки лікарів, можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення їх кваліфікації.

19) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування м. Нікополя.

Поліпшення матеріально-технічної бази ЛПЗ міста, забезпечення безперебійної роботи.

20) Капітальний ремонт закладів охорони здоров’я м. Нікополь.

Забезпечення поліпшення умов перебування населення в ЛПЗ міста. Загальне фінансування складає 720,0 тис. грн. (в т.ч. 50,0 тис.грн. обласний бюджет).

21) Поліпшення здоров’я дітей та підлітків м. Нікополь.

Забезпечення пільговим харчуванням дітей до 2-х років. Загальне фінансування складає 45,2 тис. грн..

22) Реконструкція стаціонарного відділення Дитячої міської лікарні з перебудовою та будівництвом індивідуальної котельної.

Поліпшення умов перебування хворих дітей в стаціонарному відділенні.
4.2. Освіта

У 2010 році робота напрямку у сфері освіти буде спрямована на виконання Закону України «Про освіту», максимальне задоволення освітніх потреб територіальної громади та здійснюватиметься у відповідності до «Комплексної програми розвитку освіти міста на 2007-2010 роки».

Дошкільна освіта. У 2010 році функціонуватимуть 26 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності різних типів із загальним контингентом 4191 вихованець, що на 64 дошкільника більше у порівнянні з минулим роком. За прогнозними показниками протягом 2010 року кількість вихованців дошкільних навчальних закладів зростатиме, отже враховуючи територіальне розмежування виникне потреба у відкритті 2-х зарезервованих груп в ДНЗ № 7 та ДНЗ № 9 на 50 місць (60 тис. грн.).

Загальна середня освіта. У 2010 році завершиться перехід школи ІІІ ступеня на профільне навчання. Продовжуватиметься робота з впровадження допрофільної освіти у 8-х - 9-х класах. З цією метою в школах міста планується забезпечення функціонування профільних класів:

- природничо-математичного напрямку - 17 класів (377 учнів);

- суспільно-гуманітарного напрямку - 13 класів (297 учнів);

- філологічного напрямку - 4 класи (108 учнів);

- технологічного напрямку - 8 класів (175 учнів), та створення освітніх округів.

Продовжать функціонування 66 класів з поглибленим вивченням окремих предметів з загальним контингентом 1565 учнів (іноземна мова, математика, фізика, біологія, правознавство, трудове навчання, інформатика, економіка). З цією метою необхідно забезпечення 100% фінансування варіативної складової робочих навчальних планів шкіл міста.

Позашкільна освіта. Для організації змістовного дозвілля учнів у 2010 році функціонуватимуть 5 позашкільних закладів освіти із загальним контингентом 4069 вихованців. Охоплення позашкільною освітою становитиме 34%.

З метою популяризації творчих і спортивних досягнень вихованців позашкільних навчальних закладів та на виконання програм «Обдарована дитина – надія нації» (6,8 тис. грн.) і «Олімпійська надія» (5,5 тис. грн.) у 2010 році передбачається їх участь у конкурсах, виставках, змаганнях різних рівнів.

Соціальний захист. Охорона дитинства. У 2010 році продовжиться робота з соціального захисту учасників навчально-виховного процесу (299,8 тис. грн.).

Планується збільшення вартості обідів для учнів початкової ланки, дітей пільгових категорій та вихованців дошкільних навчальних закладів (214,2 тис. грн.)

Близько 270 дітям-сиротам, та дітям, позбавленим батьківського піклування, відповідно до вимог чинного законодавства, надаватиметься соціальна допомога, а саме передбачається:

- придбання шкільної форми та спортивних костюмів для учнів пільгової категорії (43,3 тис. грн.);

- надання матеріальної допомоги при працевлаштуванні дітям-сиротам, що знаходяться під опікою у громадян з числа випускників 11-х класів (20,7 тис. грн.);

- матеріальна допомога дітям-сиротам, яким виповнилося 18 років (134 тис. грн.);

- забезпечення дітей пільгових категорій новорічними подарунками (20,4 тис. грн.);

- страхування від нещасних випадків дітей зазначеної категорії (2,6 тис. грн.);

- перевезення 25 дітей-інвалідів до спеціалізованих навчальних закладів міста Дніпропетровська (75,1 тис. грн.);

- придбання єдиних квитків для дітей-підопічних.

Розвиток дітей з підвищеними освітніми потребами. У 2010 році продовжуватиметься робота щодо створення умов для розвитку дітей з підвищеними освітніми потребами.

На виконання розділу Комплексної програми «Творча обдарованість» передбачається:

- щомісячна виплата міської стипендії 26 учням 9-х, 11-х класів – відмінникам навчання (16,9 тис. грн.);

- участь школярів в обласних і Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін (17,7 тис. грн.);

- навчання учнів в МАН України (2,4 тис. грн.);

- матеріальна винагорода на літнє оздоровлення призерів обласних олімпіад (85,0 тис. грн.)

- проведення традиційного загальноміського свята з вшанування випускників-медалістів (14,5 тис. грн.).

Інформаційне забезпечення функціонування освіти. У 2010 році планується завершення заходів щодо встановлення в школах міста навчально-комп′ютерних комплексів та доведення рівня комп'ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів до 100%. З цією метою необхідно придбання 2 комп'ютерних класів для СЗШ № 1, №3 (100,0 тис. грн.).

Кадри. Соціальна підтримка працівників освіти. З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, стимулювання їх творчої праці та ініціативи планується:

- здійснення курсової перепідготовки педагогів на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (100,7 тис. грн.);

- проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в 5 номінаціях (математика, правознавство, хімія, географія, трудове навчання) (50,0 тис. грн.);

- проведення урочистостей до Дня працівників освіти (1,0 тис. грн.);

- проведення щорічної серпневої педагогічної конференції.

Збереження і розвиток матеріально-технічної бази. З метою стабільного функціонування закладів освіти, зміцнення та розвитку їх матеріально-технічної бази у 2010 році планується здійснити заходів на суму 3290,6 тис. грн.:

- продовження роботи з децентралізації систем опалення ДНЗ № 31, №54 (186,7 тис. грн. з бюджету відділу освіти, з бюджету розвитку міста - 1038,3 тис грн.);

- продовження роботи з реконструкції будівлі за адресою пр. Трубників, 35-а (3834 тис. грн. бюджету розвитку міста);

- проектування та будівництво внутрішніх санвузлів в СЗШ № 11, №16 (400,0 тис. грн. з бюджету розвитку міста);

- інструментальне обстеження СЕЗ з метою спостереження за станом будівель і споруд закладів освіти (35,4 тис. грн.);

- підготовка до зимового періоду автономних котелень, систем тепло, водопостачання і каналізації навчальних закладів в цілому (513,8 тис. грн.);

- ремонт систем електропостачання закладів освіти (25,5 тис грн.);

- проведення капітальних ремонтів крівлі, фасадів, будівель, технічного обладнання (1358,7 тис. грн.);

- зміцнення фундаменту СЗШ №3 (77,5 тис. грн.);

- ремонт відмостки жіночої гімназії "Едем" (60,5 тис. грн.);

- продовження роботи з впровадження в закладах освіти енергозберігаючих технологій (встановлення металопластикових вікон 100,0 тис. грн., заміна енергозберігаючих ламп 50,0 тис. грн.);

- виготовлення проекту та встановлення автоматичної пожежної сигналізації і системи заземлення СЗШ №12 (37,7 тис. грн.);

- виконання заходів з пожежної безпеки (90,9 тис. грн.).


  1. Політика стосовно дітей, сім’ї та молоді.

У 2010 році молодіжна політика буде реалізовуватися згідно Міської комплексної програми «Соціальна підтримка сім’ї, дітей та молоді на 2009–2012 роки». У 2010 році заплановано фінансування в розмірі 217,4 тис. грн. Основними завданнями якої є:

- розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

- соціально-профілактична робота щодо запобігання правопорушенням та соціально-небезпечним хворобам, формування навичок здорового способу життя;

- здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей;

- надання соціальних послуг та соціальний патронаж неповнолітніх та молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- розповсюдження інформаційної кампанії щодо створення прийомної сім’ї та ДБСТ;

- координація зусиль, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;

- підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій та їх спілок у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді;

- формування здорового способу життя молоді;

- підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей;

- формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики;

- забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами;

- підтримка громадських молодіжних організацій.

З метою створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей в місті діє програма «Відпочинок та оздоровлення дітей на 2009-2012 роки»., фінансування якої на 2010 рік складатиме 422,7 тис. грн.
4.4. Фізичне виховання та спорт

У 2010 році робота міської ради у напрямку фізичної культури і спорту спрямована на виконання міської Комплексної програми “Розвиток фізичної культури та спорту в м. Нікополь на 2007-2011 роки”. На 2010 рік заплановано фінансування в розмірі 92,1 тис. грн.. Основною метою якої є:

- забезпечення об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту міської влади, зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення;

- формування у населення традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

- створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

- робота міського центру фізичного здоров’я «Спорт для всіх» за місцем проживання та у містах масового відпочинку населення;

- організація та проведення на міському пляжі в літній період міських змагань з пляжного волейболу та пляжного футболу за участю різних верств населення;

- проведення зимової та літньої багатоступеневої спартакіади “Юність-2010” серед дітей та підлітків за місцем проживання;

- проведення Кубку міста серед мешканців мікрорайонів міста з міні-футболу;

- проведення спортивних змагань серед населення похилого віку з 6 видів спорту;

Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері:

- проведення робочої спартакіади трудящих підприємств з 9 видів спорту.

Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів:

- проведення спартакіади “Дивись на мене, як на рівного” серед інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату;

- проведення міської спартакіади “Повір у себе”, присвячену міжнародному Дню інвалідів за участю інвалідів всіх нозологій;

- забезпечення підготовки та участі спортсменів-інвалідів в обласних та всеукраїнських змаганнях;

- проведення спортивних заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів.
  1   2

Схожі:

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста...
Програма соціально-економічного розвитку на 2011 рік базується на основних напрямах прогнозу економічного і соціального розвитку...
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік
Оцінка тенденцій соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2010 році
Рішення, прийняті на засіданні
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Нікополя за 2008 рік
Рішення, прийняті на засіданні
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Нікополя за 2010 рік
Рішення, прийняті на засіданні
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Нікополя за I квартал 2011 року
Рішення, прийняті на засіданні
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Нікополя за 9 місяців 2008 року
І. Загальні результати виконання бюджету міста
Програма соціально-економічного розвитку міста Вознесенськ на 2011 рік розроблена виходячи із вимог Конституції України, відповідно...
ПОЛОЖЕННЯ про цільовий фонд соціально-економічного розвитку м. Синельникового
Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста (надалі – Фонд) створюється у складі спеціального фонду бюджету територіальної...
Програма підтримки соціально-економічного розвитку міста Синельникове на 2011-2020 роки
«Про асоціації органів місцевого самоврядування», статтею 21 Бюджетного Кодексу України, на виконання постанови Кабінету Міністрів...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Нікополя на 2012 рік робота виконавчих органів міської ради, організацій та установ, комунальних та промислових підприємств міста...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка