Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги


Скачати 410.88 Kb.
НазваПро створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги
Сторінка2/3
Дата29.02.2016
Розмір410.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3

СВІДОЦТВО №
про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги


_____________________________________________________________________________
(повна назва виконавця)
_____________________________________________________________________________
який здійснює в рамках міжнародної технічної допомоги____________________________
_____________________________________________________________________________
(назва проекту (програми)
_____________________________________________________________________________
відповідно до _________________________________________________________________
(назва договору, контракту)
_____________________________________________________________________________

Донор ________________________________________________________________________
(назва)

Державна реєстрація проекту (програми)
від "___" ____________ 200_ р. № ____

Строк дії "___" ____________ 200_ р.

Уповноважена особа ___________________________________________________________
(ім'я, прізвище, посада)
_____________________________________________________________________________

Адреса виконавця в Україні _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата акредитації_______________________________________________________________

Свідоцтво дійсне до "___" ____________ 200_ р.

Уповноважена особа
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України


______________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)М.П.Зворотний бік свідоцтваСвідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги підтверджує його статус як такого, що виконує проект (програму) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародного договору України.Додаток 5
до ПорядкуПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги


Назва проекту (програми) _______________________________________________________________

Донор ________________________________________________________________________________
(назва)

Виконавець ___________________________________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)

Реципієнт _____________________________________________________________________________
(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності)

Кошторисна вартість проекту (програми) __________________________________________________

Загальна гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яка може бути використана на придбання в рамках реалізації проекту (програми) товарів, робіт і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Перелік* категорій (типів) товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації проекту (програми), із зазначенням інформації, що становить комерційну таємницю

Гранична сума коштів міжнародної технічної допомоги, яку планується виділити на кожен вид товарів, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів в рамках реалізації проекту (програми)

Уповноважена особа
донора або виконавця

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.ПОГОДЖУЮУповноважена особа
бенефіціара**

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Лист про погодження __________________________________________________________________

____________
* До переліку не включаються товари, роботи і послуги, що придбаваються за кошти, залучені на умовах співфінансування з інших джерел.

** У разі наявності листа бенефіціара про погодження зазначаються його реквізити. При цьому уповноважена особа бенефіціара план закупівлі не підписує.Додаток 6
до Порядку

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації проекту (програми)


1. Загальна інформація

Назва проекту (програми)

Номер реєстраційної картки проекту (програми)

Звітний період

Дата підготовки звіту

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

Виконавець

Кошторисна вартість
2. Результати реалізації проекту (програми)

Найменування заходу

Строк виконання

Результати виконання заходу*

Інформація про суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходу **

Проблемні питання

плановий

фактичнийКількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми)

Оцінка виконання зобов’язань донора (виконавця) проекту (програми), визначених у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом

плановані

фактичні

3. Вплив реалізації проекту (програми)

Вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону
Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)
__________

* Інформація про строки проведення семінарів, кількість їх учасників, тематику, надане обладнання, передані (розроблені) технології, роботу консультантів (радників), розроблені документи, публікації, а також про навчання, стажування спеціалістів, надані гранти, стипендії тощо.

** Інформація зазначається за наявності.

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного та/або заключного моніторингу


1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

Додаток 8
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі
за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

Назва проекту (програми)______________________________________________________________________________________________

Дата, номер державної реєстрації проекту (програми)______________________________________________________________________

Донор ______________________________________________________________________________________________________________

(назва)

Виконавець__________________________________________________________________________________________________________

(назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО (за наявності), індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)

Кошторисна вартість проекту (програми) ________________________________________________________________________________Порядковий номер

Дата, номер контракту (договору) про постачання товарів, робіт і послуг

Продавець

Найменування підприємства

Юридична адреса

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість

Дані податкової накладної

Дата і порядковий номер

Сума постачання, що підлягає пільговому оподаткуванню/звільненню від оподаткування податком на додану вартість
1   2   3

Схожі:

НАКАЗ
«Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації Хмельницької області», з метою створення...
Методичні рекомендації по впровадженню системи моніторингу у сфері поводження
Про затвердження Методичних рекомендацій по впровадженню системи моніторингу у сфері поводження з твердими побутовими відходами
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО...
Протоколу про наміри щодо розробки і впровадження субрегіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності і економічного розвитку...
KK89 ЦИКЛІЧНИЙ РОЗВИТОК РИНКУ НЕРУХОМОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
У роботі розглянуто проблему циклічного розвитку міжнародної економіки, її вплив на фази циклу розвитку вторинного ринку житлової...
Тренінг «Публічні бібліотеки – мости до е-урядування» в місті Івано-Франківську
«е-урядування» для бібліотечних працівників, представників громадських організацій, громадськості, студентської молоді, підприємців,...
Тема. Створення локальної мережі з використанням пристроїв комутації
Формування вмінь і навиків створення локальної мережі з використанням зовнішніх пристроїв комутації. Закріплення вмінь і навиків...
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ...
Контактна інформація центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, залучення захисника за...
Тема. Створення локальної мережі шляхом безпосереднього з'єднання двох комп'ютерів
Формування вмінь і навиків створення локальної мережі без додаткових зовнішніх апаратних засобів, встановлення, відміни та використання...
З навчальної дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка»
Програмою навчальної дисципліни "Основи нарисної геометрії та інженерна графіка" передбачено засвоєння основних положень стандартів...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови районної державної адміністрації
«Про перенесення робочих днів у 2013 році», з метою створення сприятливих умов для святкування 1 і 2 травня – Дня міжнародної солідарності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка